Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott alapítványi juttatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alapítvány által adományozott kitüntetések

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van annak, ha az alapítvány kitüntetést adományoz magánszemélynek? Ugyanez az alapítvány egy táncegyüttesnek adományoz kitüntetést, a táncegyüttes adószámmal nem rendelkezik. Ebben az esetben milyen adó- és járulékvonzattal számolhatunk? A kitüntetések természetesen összhangban vannak az alapító okiratban meghatározott célokkal!
Részlet a válaszból: […]közhasznúnak lennie) kitüntetést adományoz magánszemélyeknek, akkor a juttatás adómentes lehet, ha a kitüntetés adományozására az alapítvány létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor. A kérdésből nem derül ki, hogy az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok a 2011. évi CLXXV. (Civil) törvényben meghatározott közhasznú célnak minősülnek-e. Ugyanis ebbe a körbe csak azon tevékenységek tartoznak, amelyek valamelyik közfeladat (a közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, például köznevelés) teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.Ha az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok közvetlenül vagy közvetve nem szolgálják valamelyik jogszabályban meghatározott közfeladat teljesítését, akkor a kitüntetés értéke egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé az Szja-tv. 70. § (6) bekezdés b) pont második fordulatában foglaltak alapján, amely szerint: egyes meghatározott juttatásnak minősül... "az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8430
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Alapítványnál étkezési és szállásköltség elszámolása

Kérdés: Az alapítvány cél szerinti tevékenysége a város zenei életének fejlesztése. A zenei fesztiválok alkalmával az alapítvány fizeti a fellépő csoportok étkezési és szállásköltségét. Hogyan kell elszámolni? A cél szerinti tevékenység költsége vagy természetbeni juttatás? Adózni kell utána?
Részlet a válaszból: […]százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt összes bevétel 10 százalékát. (Nyilvánvalóan ez utóbbi korláttal akkor találkozik az alapítvány, ha az összes ráfordítás meghaladja az összes bevételt, az összes ráfordításba - az adott esetben - az étkezési és a szállásköltség is beletartozik.) Az előbbiek szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni az Szja-tv. előírásai szerint adómentes természetbeni juttatásokat, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem tartoznak a természetbeni juttatások közé. [A kérdésben leírt költségek közül ilyen a szállásköltség, és ezért az Szja-tv. 69. §-a (7) bekezdésének b) pontja szerinti számításnál csak az étkezési költségeket kell figyelembe venni.] Amennyiben a fellépő csoportok étkezési költsége címén felmerült összeg meghaladja az alapítvány beszámolójában kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, vagy több, mint az adóévre elszámolt összes bevétel 10 százaléka, akkor a különbözet összege után 54 százalék személyi jövedelemadót, 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az étkezési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3728
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Alapítványi juttatások elszámolása

Kérdés: Egy 12 osztályos iskola mellett működő alapítvány célja - többek között - a diákok kreativitásának fejlesztése, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, tehetségkutatás, a tehetségek ismereteinek fejlesztése, gondozása. Mindezek megvalósítása érdekében szakköröket, kirándulásokat szervez. Megteheti-e, hogy a diák résztvevőktől minimális hozzájárulást kér ezekhez a rendezvényekhez, és ha igen, hogyan kell ezt elszámolnia?
Részlet a válaszból: […]közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló magánszemély, akkor nem adómentes a juttatás, még akkor sem, ha egyébként az előzőekben felsorolt feltételek fennállnak. Ez alól kivétel, ha a magánszemély a gyógyításával közvetlenül összefüggésben kap természetbeni formában valamilyen vagyoni értéket. Ilyenkor, ha az adómentesség egyéb feltételei fennállnak, nem kell vizsgálni azt, hogy a magánszemély és a juttató szervezet között milyen kapcsolat van. Adómentes, ha olyan alapítványból, közalapítványból, egyesületből történik kifizetés, amely egyáltalán nem folytat vállalkozási tevékenységet, és az alapítók, adományozók, csatlakozók az adományaik után semmiféle adóval kapcsolatos kedvezményi lehetőséggel nem éltek. Ebben az esetben nem feltétele az adómentességnek a közhasznú jogállás megléte. Ha a közhasznú cél szerint címzett magánszemély közérdekű kötelezettségvállalásból, közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezettől, alapítványtól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 796
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,