Mikrogazdálkodónál járó kamat elhatárolása

Kérdés: A vállalkozás rövid lejáratú kölcsönt (visszafizetési határidő 1 év, nem lakásvásárlásra) nyújtott munkavállalójának a 2022. év végén. A kölcsön kamata a jegybanki alapkamat 5 százalékkal növelt értéke, a visszafizetéskor egy összegben esedékes. 2023. év közben csak egy részét tudta a munkavállaló visszafizetni, a többi részét 2024 áprilisában rendezte. A vállalkozás mikrogazdálkodói beszámolót készít. A 2024-ben kapott kamat 2023. évre jutó időarányos részét időbelileg el kell határolni?
Részlet a válaszából: […] A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése szerint: "Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan járó kamatbevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra – illetve az ezt megelőző időszakra –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Tagi kölcsön kamata

Kérdés:

Gazdasági társaság ügyvezetője (aki egyben tulajdonos és személyesen közreműködő magánszemély) tagi kölcsönt nyújt a társaságnak. Mekkora kamat mellett teheti ezt meg jogszerűen? A kölcsön kamata egyéb jövedelem vagy önálló tevékenységből származó jövedelem lesz? A kölcsönt nyújtó magánszemély nyugdíjas. Terheli-e más adó az szja-kötelezettségen kívül?

Részlet a válaszából: […] ...főszabállyá, így a szerződésben kifejezetten rendelkezni kell a kamat mértékéről. A Ptk. alapján a kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal (Ptk. 6:47. §). Kamatként azonban a szokásos piaci kamatot (például pénzintézet által nyújtható kölcsön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Bérelt lakás közüzemi díjainak megfizetése részletfizetéssel

Kérdés:

A telephelyünkön magánszemélyek bérelnek lakáscélú felhasználásra ingatlant. A közüzemi díjak kiszámlázott ellenértékére kértek részletfizetést. Adható-e kamatmentesen részletfizetés szja- és taofizetési kötelezettség nélkül? Ha igen, van-e a kamatmentes időszaknak meghatározott időintervalluma/maximális törlesztési ideje?

Részlet a válaszából: […] ...szerint kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik. Ez a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Magánszemély elengedett kölcsöne

Kérdés: Adott egy dolgozó, akinek a munkaviszonyát közös megegyezéssel 09. 30-án meg akarják szüntetni. A dolgozónak van munkabérelőlege is és munkáltatói kölcsöne is. A munkabérelőleg hátralévő törlesztését egy összegben levonjuk most a béréből, ez nem kérdés. Viszont van még 990.000 Ft munkáltatói kölcsöne, amire 277.657 Ft a kamat. A kölcsönszerződésben az szerepel, hogy a kamatot az utolsó tőketörlesztés után kezdi fizetni. A munkáltató lemondana a kölcsönről és a kamatról is, ha a dolgozó aláírja a közös megegyezést. Jól gondolom, hogy az elengedett kölcsön a magánszemélynél a felek közötti jogviszony alapján lesz adóköteles – pl. ha munkaviszonyban áll a céggel, akkor munkabérként –, mely után az adókat és járulékot a kifizetőnek kell megállapítani, levonni, bevallani, befizetni? Illeték nem merül fel jelen esetben, de a NAV-hoz – ha meghaladja a 150 ezer forintot – be kell jelenteni. Az elengedett kamat miatt a kamatkedvezményből származó jövedelem után a magánszemélynek nincs adókötelezettsége, viszont a kifizetőnek a kamatkedvezmény 1,18-szorosa után 15 százalék szja-t és 15,5 százalék szochót kell fizetnie. Vagy mivel a kamatot is előírják a könyvelésben, az is a munkabér szerint adózik? Ha a kölcsönt a munkaviszony megszűnése után engedik el mondjuk fél évvel, akkor miként adózna? Akkor csak illeték lenne?
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. 72. § (1) bekezdése alapján akkor keletkezik a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére, ha a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével – ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Alapkamat-növekedés munkáltatói kölcsönnél

Kérdés: A munkáltató 2020-ban és 2021-ben is nyújtott egy-egy dolgozónak munkáltatói kölcsönt kb. 2 évre. A kamat mértéke a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5%, azaz 5,9% volt. A szerződésben a kamattörlesztés a tőke után kezdődik meg. Most, hogy a jegybanki alapkamat már 2,9%, nem keletkezik a dolgozónak kamatkedvezmény miatt jövedelme? Vagy mivel fix kamatot kötöttünk ki, ami a folyósításkor megfelelt a minimális szintnek, kivédhető az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen címen jövedelem. A kérdésben szereplő esetben, ha nem módosítják a dolgozókkal kötött szerződést, akkor a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege és a dolgozókkal kötött szerződés szerinti folyósításkori jegybanki alapkamat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Magánszemély tulajdonosok által felvett kölcsön adózása

Kérdés: Egy kft. tulajdonosai természetes személyek, férj és feleség. A tulajdonlás 50-50%-os arányban áll fenn. Mindketten ügyvezetők. Kérem válaszukat arra vonatkozóan, hogy a cég és a természetes személyek között fennáll-e kapcsolt vállalkozás! Ha a tulajdonos átmeneti hitelt szeretne felvenni a cégtől, azt milyen módon teheti meg: kapcsolt vállalkozásként, vagy nem, és milyen kamatfeltételek mellett?
Részlet a válaszából: […] ...kölcsön kamatának adózásáról. Eszerint kamatkedvezményből jövedelme keletkezik a magánszemélynek, ha a fizetett kamat kisebb a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegénél, illetve – ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Alapkamat-növekedés kapcsolt vállalkozásnak nyújtott kölcsönnél

Kérdés: Adott egy kft., amely a kapcsolt vállalkozói viszonyban lévő másik kft.-nek 2019-ben kölcsönt nyújtott. A kölcsön kamata fix, a szerződés szerint a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5% volt. Most, 2021-2022-ben, mivel a jegybanki alapkamat már 2,9%, felmerül-e a két kft.-nél bármilyen korrekció emiatt? Vagy azzal, hogy a folyósításkori kamat mértéke megfelelt anno a piaci árnak, le vannak védve?
Részlet a válaszából: […] ...figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is – adóévenként készíti el. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a kamat a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5%, akkor nem kell a nyilvántartást módosítani, és továbbra is ez tekinthető szokásos piaci kamatnak, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Késedelmi kamat banki hitel esetén

Kérdés: Társaságunkat a bankja késedelmi kamattal terhelte meg egy hitel késedelmes törlesztése miatt. A banknak fizetett késedelmi kamatot is egyéb ráfordításként kell elszámolni, vagy pedig pénzügyi ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal ... megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.A Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Kölcsön kompenzálása osztalékkal

Kérdés: A kft. forintban vezeti a könyveit. A 2020-as évre 30 millió Ft osztalék került megállapításra. Akft. a tulajdonosoknak korábban 40.000 euró kölcsönt nyújtott. A kölcsön kompenzálásra kerül az osztalékkal. Milyen forintértékben kell a 40.000 euró kölcsönt kompenzálni az osztalékkal? (A társaság MNB-középárfolyamot használ.) A nyújtott kölcsönön felüli összeget pedig a tulajdonosok euróban kérik átutalni. Milyen összegű euróutalást kell megtenni a tulajdonosok felé? Hogyan kell ezt kiszámolni? A fenti gazdasági eseményekkel kapcsolatban milyen könyvelési tételek szükségesek?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonosok részére folyósított kölcsön kamatának a meghatározása azért lényeges, mert ha annak mértéke nem éri el a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegét, akkor a különbözet az Szja-tv. 72. §-a alapján a magánszemélyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Fel nem vett osztalék

Kérdés: "X" kft. megveszi "Y" kft. üzletrészét sajáttőke-értéken ("X kft. tulajdonosai az "Y" kft. tulajdonosainak a gyermekei). Az "Y" kft. tulajdonosainak maradt bent fel nem vett osztaléka, amelyről az üzletrészvásárlással nem mondanak le, ezt külön szerződésben rögzítik is. Kell-e, lehet-e kamatot fizetnie az "X" kft.-nek a volt tulajdonosok részére? Ha kell kamatot fizetni, akkor ez a volt tulajdonosok részére egyéb jövedelemnek vagy kamatjövedelemnek minősül? Egyéb jövedelemként (15% szja megfizetése mellett) érvényes-e erre a jövedelemre a szocho-korlát (a minimálbér 24-szerese), vagy a jövedelem 1,18-szorosa az alap, és nincs szocho-korlát? Ha kamatjövedelem, akkor hogyan adózik?
Részlet a válaszából: […] ...a kölcsönszerződés szerint a volt tulajdonosok nem kapnak kamatot (ebben is megállapodhatnak), vagy a kapott kamat összege a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegét nem haladja meg, akkor az Szja-tv. 72. §-a szerinti kamatkedvezményből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.
1
2
3
8