Alapkamat-növekedés munkáltatói kölcsönnél

Kérdés: A munkáltató 2020-ban és 2021-ben is nyújtott egy-egy dolgozónak munkáltatói kölcsönt kb. 2 évre. A kamat mértéke a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5%, azaz 5,9% volt. A szerződésben a kamattörlesztés a tőke után kezdődik meg. Most, hogy a jegybanki alapkamat már 2,9%, nem keletkezik a dolgozónak kamatkedvezmény miatt jövedelme? Vagy mivel fix kamatot kötöttünk ki, ami a folyósításkor megfelelt a minimális szintnek, kivédhető az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen címen jövedelem. A kérdésben szereplő esetben, ha nem módosítják a dolgozókkal kötött szerződést, akkor a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege és a dolgozókkal kötött szerződés szerinti folyósításkori jegybanki alapkamat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Magánszemély tulajdonosok által felvett kölcsön adózása

Kérdés: Egy kft. tulajdonosai természetes személyek, férj és feleség. A tulajdonlás 50-50%-os arányban áll fenn. Mindketten ügyvezetők. Kérem válaszukat arra vonatkozóan, hogy a cég és a természetes személyek között fennáll-e kapcsolt vállalkozás! Ha a tulajdonos átmeneti hitelt szeretne felvenni a cégtől, azt milyen módon teheti meg: kapcsolt vállalkozásként, vagy nem, és milyen kamatfeltételek mellett?
Részlet a válaszából: […] ...kölcsön kamatának adózásáról. Eszerint kamatkedvezményből jövedelme keletkezik a magánszemélynek, ha a fizetett kamat kisebb a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegénél, illetve - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Alapkamat-növekedés kapcsolt vállalkozásnak nyújtott kölcsönnél

Kérdés: Adott egy kft., amely a kapcsolt vállalkozói viszonyban lévő másik kft.-nek 2019-ben kölcsönt nyújtott. A kölcsön kamata fix, a szerződés szerint a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5% volt. Most, 2021-2022-ben, mivel a jegybanki alapkamat már 2,9%, felmerül-e a két kft.-nél bármilyen korrekció emiatt? Vagy azzal, hogy a folyósításkori kamat mértéke megfelelt anno a piaci árnak, le vannak védve?
Részlet a válaszából: […] ...- figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is - adóévenként készíti el. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a kamat a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5%, akkor nem kell a nyilvántartást módosítani, és továbbra is ez tekinthető szokásos piaci kamatnak, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Késedelmi kamat banki hitel esetén

Kérdés: Társaságunkat a bankja késedelmi kamattal terhelte meg egy hitel késedelmes törlesztése miatt. A banknak fizetett késedelmi kamatot is egyéb ráfordításként kell elszámolni, vagy pedig pénzügyi ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal ... megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.A Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Kölcsön kompenzálása osztalékkal

Kérdés: A kft. forintban vezeti a könyveit. A 2020-as évre 30 millió Ft osztalék került megállapításra. Akft. a tulajdonosoknak korábban 40.000 euró kölcsönt nyújtott. A kölcsön kompenzálásra kerül az osztalékkal. Milyen forintértékben kell a 40.000 euró kölcsönt kompenzálni az osztalékkal? (A társaság MNB-középárfolyamot használ.) A nyújtott kölcsönön felüli összeget pedig a tulajdonosok euróban kérik átutalni. Milyen összegű euróutalást kell megtenni a tulajdonosok felé? Hogyan kell ezt kiszámolni? A fenti gazdasági eseményekkel kapcsolatban milyen könyvelési tételek szükségesek?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonosok részére folyósított kölcsön kamatának a meghatározása azért lényeges, mert ha annak mértéke nem éri el a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegét, akkor a különbözet az Szja-tv. 72. §-a alapján a magánszemélyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Fel nem vett osztalék

Kérdés: "X" kft. megveszi "Y" kft. üzletrészét sajáttőke-értéken ("X kft. tulajdonosai az "Y" kft. tulajdonosainak a gyermekei). Az "Y" kft. tulajdonosainak maradt bent fel nem vett osztaléka, amelyről az üzletrészvásárlással nem mondanak le, ezt külön szerződésben rögzítik is. Kell-e, lehet-e kamatot fizetnie az "X" kft.-nek a volt tulajdonosok részére? Ha kell kamatot fizetni, akkor ez a volt tulajdonosok részére egyéb jövedelemnek vagy kamatjövedelemnek minősül? Egyéb jövedelemként (15% szja megfizetése mellett) érvényes-e erre a jövedelemre a szocho-korlát (a minimálbér 24-szerese), vagy a jövedelem 1,18-szorosa az alap, és nincs szocho-korlát? Ha kamatjövedelem, akkor hogyan adózik?
Részlet a válaszából: […] ...a kölcsönszerződés szerint a volt tulajdonosok nem kapnak kamatot (ebben is megállapodhatnak), vagy a kapott kamat összege a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegét nem haladja meg, akkor az Szja-tv. 72. §-a szerinti kamatkedvezményből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Magánszemély tulajdonosnak adott kölcsön elengedése

Kérdés: A kft. pénzkölcsönt nyújtott a magánszemély tulajdonos részére, amely után a magánszemély a mindenkori jegybanki alapkamat +5% mértékű kamatot fizetett. Ezen kölcsön elengedése 2019-ben milyen adófizetési kötelezettséget jelent a kft.-nél, illetve a magánszemélynél? A magánszemélynél felmerülhet-e ajándékozásiilleték-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A válasznál feltételezzük, hogy a magánszemélynek nyújtott pénzkölcsönt kölcsönszerződés támasztja alá. Amennyiben a kölcsönkövetelést elengedik, akkor a még meg nem fizetett kamatot is követelésként kell kezelni. Célszerű ezért a kölcsönkövetelés elengedése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Felszólítási különdíj

Kérdés: Folyamatos szolgáltatást nyújtó cég vagyunk. A fizetési határidőről megfeledkező felhasználóink részére fizetési felszólítást küldünk, amelyben felszólítási díjat (+ áfa) felszámítunk. A felszólítási különdíj kalkulációjában szerepeltettük a postaköltséget, az ügyintéző munkájának költségét, nyomtatási költséget stb. A kiszámlázott felszólítási különdíjat árbevételként vagy egyéb bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...vevő a fizetési határidő leteltéig nem fizet, akkor a szolgáltató - a pótlólagosan felmerülő költségei fedezetére - a jegybanki alapkamatot lényegesen meghaladó késedelmi kamatot számít fel. Az így felszámított késedelmi kamatot akkor lehet az üzleti évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Munkavállalónak nyújtott kölcsön

Kérdés: Munkavállalónknak 7 évre folyósítottunk 5 M Ft kölcsönt 5,9%-os kamatra. Dolgozónk minden hónapban átutalta cégünk részére a törlesztőrészletet. Részletes kontírozást szeretnék kérni a 2017. évi könyvelési tételekről. Hova kell kontírozni a 2017. évi kamatot, valamint a 2018. évi törlesztés előírását?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelt annak a követelménynek, hogy a társaságot ne terhelje a kamatkedvezményből származó jövedelem adóterhe. A jegybanki alapkamat mértéke azonban változhat, és ne feledjük el, a meg nem fizetett kamat is követelés a munkavállalóval szemben. Az Szja-tv. 72...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.

Fejlesztési tartalék fel nem használása

Kérdés: Korábban fejlesztési tartalékot képeztünk, melyből 5 millió Ft-ot 2017. évben fel kellett volna használnunk. Családi okok miatt ez nem sikerült, ezért év végén el kell számolni, és a szükséges intézkedéseket el kell végezni. Kérjük, szíveskedjenek összefoglalni a szükséges teendőinket, határidőket a könyvelési előírások ismertetésével annak érdekében, hogy a minimális "büntetést" érhessük el. Természetesen a tervezett fejlesztést a jövő évben igyekszünk végrehajtani.
Részlet a válaszából: […] ...forint. A késedelmi pótlékot 2014. május 31. - 2017. december 31. közötti napokra kell felszámítani, a mértéke - naponta - a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A jegybanki alapkamatot az adott napon (napokon) érvényes mértékkel kell figyelembe venni az Art. 165...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 30.
1
2
3
8