Építési-szerelési munkák önköltsége norma alapján

Kérdés: Az Szt. 62. §-ának (2) bekezdése szerint a befejezetlen termelés előállítási értéke, közvetlen önköltsége lehet a norma szerinti közvetlen önköltség is. Ez a módszer alkalmazható a befejezetlen építési-szerelési munkák közvetlen önköltségének megállapítására is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 62. §-ának (3) bekezdése a befejezetlenépítési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka bekerülési értékemeghatározásának egyik lehetséges (utókalkulációs) formáját tartalmazza, de nemzárja ki a 62. § (2) bekezdése alkalmazásának lehetőségét.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 31.

Teljesítési fok alapján arányosítás

Kérdés: Az Szt. 62. §-a szerint az építés-szerelésnél a befejezetlen termelés meghatározható teljesítési fok alapján arányosítással is. Mi egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Miként kell értelmezni ezt a kitételt? Hogyan kell az elszámolást kimunkálni? Melyek a könyvelési lépések? Különösen az eredményre való hatás és könyvelés érdekel, egyik évről a másikra való átmenet során.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 62. §-ának (3) bekezdése alapján a befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka bekerülési értéke a kalkulációs egység összes elszámolt közvetlen önköltségéből a megrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen elvégzett munkák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.

Belső számla kiállítása

Kérdés: Építőipari cég egy általa vásárolt telken lakóparkot épít értékesítési céllal. A hitelintézet az építkezés banki finanszírozását ún. belső számla kibocsátásához köti, amely a már elkészült ütem értékének megállapítása céljából a hitelnyújtáshoz szolgálna igazolásul. Mivel az Szt., az adótörvények nem tesznek említést belső számláról, mi a helyes eljárás ez esetben?
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolások és ezen keresztül az adóalap, továbbá az áfa alapbizonylata jellemzően a számla. Számlát viszont a teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kell kiállítani, akkor, amikor a szerződés szerinti teljesítés, az értékesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Befejezetlen építési tevékenység értékének megállapítása

Kérdés: Építőipari tevékenységet végző társaság befejezetlen termelési értékének megállapítása hogyan történjen a mérlegkészítéskor? Esetleg célszerű az építtetővel elfogadtatni a készültségi fokot vagy az értéket?
Részlet a válaszából: […] Az építési-szerelési, illetve a technológiai szerelési munka bekerülési értéke, azaz befejezetlen termelésként kimutatandó értéke a kalkulációs egységnek (egy szerződés szerinti munkának, egy létesítménynek) az Szt. 51. §-a szerint meghatározott közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 25.

Befejezetlen építési-szerelési munka

Kérdés: Hogyan történik a befejezetlen építési-szerelési munka mérleg-fordulónapi értékelése, leltározása?
Részlet a válaszából: […] Az általános szabály – természetesen – az, hogy a befejezetlen termelést (beleértve a befejezetlen építési-szerelési munkákat is) az új Szt. 51. §-a szerinti előállítási költségen (közvetlen önköltségen) kell értékelni. A befejezetlen építési-szerelési munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.