Repülőgép amortizációs kulcsa

Kérdés: Repülőgépet vásároltunk, értelemszerűen a járművek közé soroltuk be, 20 százalékos értékcsökkenés leírási kulccsal. A Tao-tv. szerint:
b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök a HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.
A 8802 vtsz. szám (Más légi jármű [pl. helikopter, repülőgép]; űrhajó [műbolygó, műhold is] és szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta) viszont nem szerepel ennél a leírási kulcsnál. Tehát ebből következően az egyéb tárgyi eszközök között kell nyilvántartanunk 14,5 százalékos kulccsal?
Részlet a válaszából: […] Igen, tekintettel arra, hogy a Tao-tv. a 8802 vtsz. számú tárgyi eszközre nem tartalmaz más előírást, arra a 14,5 százalékos leírási kulcs vonatkozik, azaz az adóalap-csökkentő tétel ezen kulccsal határozható meg, természetesen figyelemmel a Tao-tv. 1. számú mellékletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 29.

Automata felügyeleti egységek amortizációja

Kérdés: Az AFE-egységeket tárgyi eszközként kezeljük. A számvitelben az értékcsökkenést lineárisan 20 százalékkal állapítottuk meg. A bekerülési érték 200 E Ft alatt van, de a számviteli politikában nem választottuk az 50 százalék/év értékcsökkenés-elszámolási lehetőséget, nem tudjuk, milyen vtsz. alá tartozik. A maradványérték: nulla. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenést elszámolhatjuk-e a számvitel szerint választott 20 százalékkal?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az automata felügyeleti egységek (AFE) rendeltetéséből, funkciójából kell kiindulni, mivel az AFE-egységeknek közvetlen vtsz.-e nem található a termékjegyzékben.Az Art. 107. §-ának (2) bekezdése szerint az automata berendezéseket automata felügyeleti egységgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Termelőüzem leállítása esetén az amortizáció

Kérdés: A társaság az egyik üzemében - előre nem látható időre - beszünteti a termelést. Az üzemben lévő vegyipari berendezéseket máshol nem tudjuk használni. Ez esetben mi történjen ezekkel a tárgyi eszközökkel, szüneteltetni kell-e az amortizáció elszámolását? Mi a teendő, ha mégis újra használni fogják azokat?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint: az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Amennyiben az eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a m ű ködést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.

Amortizáció elszámolása családi gazdaságban

Kérdés: A regisztrációs számmal rendelkező őstermelő, illetve a családi gazdálkodó egy összegben is amortizálhatja a tárgyévben beszerzett tárgyi eszközét a beszerzés évében. Ezt akkor megteheti, amikor üzembe helyezi, vagy csak év végén? Az olyan családi gazdaságnál, ahol bővült a létszám, és a beszerzés még a belépése előtt történt, osztható-e az új tagra?
Részlet a válaszából: […] ...feltételekkel - folytatják azzal a feltétellel, hogy ez esetben is a közös tevékenység szabályát kell alkalmazni. Vagyis a tárgy­évben amortizáció címén elszámolható összeget el kell osztani a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Elfagyott gyümölcsültetvény amortizációja

Kérdés: Társaságunk gyümölcsültetvénye az idei 2012-es évben tavaszi fagyok következtében elfagyott, nem várható termés. Ebben az esetben az értékcsökkenés elszámolását az idei évben lehet-e szüneteltetni?
Részlet a válaszából: […]  A válasz röviden az, hogy nem. Az ültetvény terv szerintiértékcsökkenésének elszámolását nem befolyásolja, hogy fagykár keletkezett.Attól, hogy nem lesz termés, az ültetvény továbbra is "használatban van", annakterv szerinti értékcsökkenését el kell számolni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 26.