Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott amortizáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Repülőgép amortizációs kulcsa

Kérdés: Repülőgépet vásároltunk, értelemszerűen a járművek közé soroltuk be, 20 százalékos értékcsökkenés leírási kulccsal. A Tao-tv. szerint:
b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök a HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.
A 8802 vtsz. szám (Más légi jármű [pl. helikopter, repülőgép]; űrhajó [műbolygó, műhold is] és szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta) viszont nem szerepel ennél a leírási kulcsnál. Tehát ebből következően az egyéb tárgyi eszközök között kell nyilvántartanunk 14,5 százalékos kulccsal?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz más előírást, arra a 14,5 százalékos leírási kulcs vonatkozik, azaz az adóalap-csökkentő tétel ezen kulccsal határozható meg, természetesen figyelemmel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8514
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Automata felügyeleti egységek amortizációja

Kérdés: Az AFE-egységeket tárgyi eszközként kezeljük. A számvitelben az értékcsökkenést lineárisan 20 százalékkal állapítottuk meg. A bekerülési érték 200 E Ft alatt van, de a számviteli politikában nem választottuk az 50 százalék/év értékcsökkenés-elszámolási lehetőséget, nem tudjuk, milyen vtsz. alá tartozik. A maradványérték: nulla. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenést elszámolhatjuk-e a számvitel szerint választott 20 százalékkal?
Részlet a válaszból: […]végez. Az AFE-ban tárolt adatokról az adózó rendszeresen adatszolgáltatást teljesít a NAV részére.Az AFE rendeltetése tehát elektronikus adattárolás és adatszolgáltatás. A termékjegyzékben a 84.71 automatikus adatfeldolgozó gépre vonatkozó leírás felel meg a legjobban az AFE rendeltetésének, funkciójának.Az Art. 1. számú mellékletének 5/e. alpontja szerint a számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés érvényesíthető a legfeljebb 200 ezer forint bekerülési értékű, valamint a 2. számú melléklet IV. fejezetének a) pontja szerinti 33 százalékos kulcs alá sorolt tárgyi eszközök esetében.Az Art. 2. számú melléklete IV. fejezete a) pontjának 2. pontja szerint, 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7841
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Termelőüzem leállítása esetén az amortizáció

Kérdés: A társaság az egyik üzemében - előre nem látható időre - beszünteti a termelést. Az üzemben lévő vegyipari berendezéseket máshol nem tudjuk használni. Ez esetben mi történjen ezekkel a tárgyi eszközökkel, szüneteltetni kell-e az amortizáció elszámolását? Mi a teendő, ha mégis újra használni fogják azokat?
Részlet a válaszból: […]forgóeszközök (ezen belül a vásárolt készletek) közé.Az Szt. 53. §-a választ ad arra, hogy milyen értéken történjen az átsorolás. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél akkor, ha - például - a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált. Az értékcsökkentést oly mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz használhatóságának megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően nem használható, akkor azt a tárgyi eszközök közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.A leírtakból az következik, hogy a termelés beszüntetésekor meg kell állapítani a termelőüzemben lévő tárgyi eszközök piaci értékét, és ha a piaci értéket meghaladja az adott eszköz könyv szerinti értéke, akkor a különbözetet a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után megmaradó értéket kell a készletek közé átvezetni. (Itt kell megjegyezni: az üzembezárás a forgóeszközök közé tartozó eszközök, anyagok, félkész és késztermékek piaci értéken történő értékelését is indokolhatja, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával.)A tárgyi eszköznek az állományból történő kivezetése után terv szerinti értékcsökkenési leírás nem számolható el, sem költségként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7385

4. találat: Amortizáció elszámolása családi gazdaságban

Kérdés: A regisztrációs számmal rendelkező őstermelő, illetve a családi gazdálkodó egy összegben is amortizálhatja a tárgyévben beszerzett tárgyi eszközét a beszerzés évében. Ezt akkor megteheti, amikor üzembe helyezi, vagy csak év végén? Az olyan családi gazdaságnál, ahol bővült a létszám, és a beszerzés még a belépése előtt történt, osztható-e az új tagra?
Részlet a válaszból: […]előállított tárgyi eszközök (új vagy használtan beszerzett), nem anyagi javak üzembe helyezésekor megállapított beruházási költséget az üzembe helyezés adóévében egy összegben jogosult költségként elszámolni, még akkor is, ha azok egyedi bekerülési költsége meghaladja a 100 ezer forintot.Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag a kizárólag üzleti célra beszerzett vagy saját maga által elő­állított tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra nem alkalmazza az egyösszegű értékcsökkenési leírást, akkor az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok alkalmazásával elszámolhatja a kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását (a részletszabályokat az Szja-tv. 11. számú melléklete tartalmazza).A családi gazdálkodásba belépő, korábban mezőgazdasági őstermelőnek minősülő magánszemélyek e tevékenységük tekintetében tevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5803
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Elfagyott gyümölcsültetvény amortizációja

Kérdés: Társaságunk gyümölcsültetvénye az idei 2012-es évben tavaszi fagyok következtében elfagyott, nem várható termés. Ebben az esetben az értékcsökkenés elszámolását az idei évben lehet-e szüneteltetni?
Részlet a válaszból: […]hogy fagykár keletkezett. Attól, hogy nem lesz termés, az ültetvény továbbra is "használatban van", annak terv szerinti értékcsökkenését el kell számolni. A fagykár káreseménynek minősül, ezért a társaságnál azt kell mérlegelni, hogy káresemény
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5531
Kapcsolódó tárgyszavak: ,