Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott anyagfelhasználás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Zsaluzáshoz használt eszközök nyilvántartása és elszámolása

Kérdés: A társaság építőipari kivitelezéshez 3 millió Ft-ért vásárolt zsaluzáshoz fa- és fémelemeket. Darabonkénti egységáruk - a tárolóláda és paletta kivételével - 10 ezer Ft alatti. Helyes-e, ha a felhasználáskor azonnal költségként elszámoljuk? Az 50 ezer Ft alatti tárgyi eszközökre vonatkozó előírások szerint vagy anyagköltségként? Az év végén meglévőket készletre kell venni?
Részlet a válaszból: […]tartoznak. A társaság döntése alapján az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értéke a rendeltetésszerű használatbavételkor (és nem a beszerzéskor) értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Nem ellentétes tehát az Szt. előírásaival az a gyakorlat, ha a zsaluzáshoz használt - többször is használható - fa- és fémelemek bekerülési értékét a rendeltetésszerű használatbavételkor terv szerinti értékcsökkenési leírásként számolják el, és azokról csak mennyiségi nyilvántartást vezetnek. (Ezen tárgyi eszközöket év végén nem kell készletre venni!) Amennyiben a zsaluzáshoz használt fa- és fémelemek (vagy azok egy része) a vállalkozói tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálja, akkor azok nem minősülnek tárgyi eszköznek, azokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2385
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szolgáltatáshoz felhasznált anyagok

Kérdés: A betéti társaság számítástechnikai szolgáltatást nyújt. Az ügyvezető a megrendelővel úgy állapodik meg a szolgáltatás árában, hogy az az előre nem látható anyagköltséget is tartalmazza. A számla viszont csak egy tételt, az egyösszegű, előre kialkudott árat tartalmazza. Helyesen járt-e el a könyvelő, aki a bejövő számlák és a szolgáltatást végzők munkalapjai alapján számolta el anyagköltségként a felhasznált számítógép-alkatrészeket? Milyen legyen a szerződés, hogy a szolgáltatásnyújtás ára tartalmazza a javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok árát is? Egyáltalán szükség van a szerződésre?
Részlet a válaszból: […]végzett javítási, karbantartási munkák ismerete nélkül nem lehet megmondani, egyedileg, esetenként más és más lehet. A megrendelővel az elvégzendő javítási, karbantartási munkáról (számítástechnikai szolgáltatásról) szóban is meg lehet állapodni, nem feltétele a számlázásnak az írásban kötött szerződés. Amennyiben azonban a kialkudott árat a megrendelő a szolgáltatásnyújtás elvégzésekor nem fizeti ki, akkor a szolgáltatást nyújtó követelését bírósági úton, érvényes szerződés nélkül nagy valószínűséggel nem tudja érvényesíteni. A megrendelővel kötött szerződés arra is jó, hogy abban részletesebben le lehet írni az elvégezendő feladatokat, azok ellenértékét, a számlában pedig elegendő csak a megrendelt szolgáltatás főbb jellemzőire utalni. Mivel a szolgáltatásnyújtás természetéből következik, hogy az anyagok (alkatrészek) felhasználásával jár, de ezen anyagok előre nem határozhatók meg, a szerződésben a várható anyagok felhasználására nem indokolt utalni (még úgy sem, mint az árat meghatározó tényező!). A számlában pedig nem is szabad a javításhoz felhasznált anyagokat és azok értékét feltüntetni. A szolgáltatásnyújtás számlázott értékébe beletartozik minden olyan tétel (ideértve az anyagot is), amely a szolgáltatás végzése érdekében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1991
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Kereskedelmi árun végzett munkák elszámolása

Kérdés: Kereskedelemmel foglalkozó társaság vagyunk. Importból szerezzük be az árut. Az áru értékesítése nem változatlan formában történik, hanem anyagot, alkatrészt használunk fel. Hogyan kell elszámolni az anyag értékét és a munkadíjat?
Részlet a válaszból: […]felhasználásával a saját munkaerő legalább egy számottevő munkaműveletet végez a megmunkálás, az átalakítás folyamatában, akkor a felhasznált anyagok, alkatrészek értékén túlmenően a megmunkálásra, az átalakításra kerülő, áruként beszerzett termék értékét is anyagköltségként az 5. számlaosztályban el kell számolni (természetesen a munkabért és járulékait is), és az elkészült terméket mint saját termelésű készletet kell állományba venni, majd mint saját termelésű készletet kell értékesítésként elszámolni. (Ez esetben tehát nem lehet az értékesítéskor eladott áruk beszerzési értékét kimutatni.) A saját termelésű készlet közvetlen önköltségét az új Szt. 51. §-a alapján kell meghatározni. Abban az esetben lehet az áru beszerzési értékét a megmunkálás költségeivel a készletszámlán növelni, ha az értéknövelő munkákat más vállalkozóval,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 395
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,