Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott anyagköltség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Anyagköltség tartalmáról részletesen

Kérdés: Azt, hogy mit kell anyagköltségként kimutatni, illetve mivel kell az anyagköltséget csökkenteni, tömören az Szt. 78. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. Kérem, hogy az anyagköltségre vonatkozó ismereteket részletesebben mutassák be annak érdekében, hogy az eddig alkalmazottak helyességéről vagy helytelen voltáról meggyőződhessünk!
Részlet a válaszból: […]fordulónapján meglévő vásárolt készlet a Leltározási szabályzat szerint kerül felvételre, és a naprakészen, folyamatosan vezetett nyilvántartás alapján értékelésre.Ha a vállalkozó a vásárolt készletek évközi alakulásáról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, akkor a vásárolt anyagok bekerülési értékét a beszerzéskor azonnal anyagköltségként számolja el, és nem a tényleges felhasználáskor. Ez esetben a mérleg fordulónapján meglévő vásárolt anyagokat tételesen leltározni kell, és azt az Értékelési szabályzat szerinti bekerülési (beszerzési) értéken kell az anyagköltség csökkentésével készletre venni. Gondot jelenthet a sajátos tételeknek az adott vásárolt anyaghoz való rendelése. (A vásárolt anyagok bekerülési értékébe tartozó tételeket külön kérdésre adott válaszban a későbbiek során ismertetjük.)A már elszámolt anyagköltséget - a már említetteken túlmenően - csökkenteni kell a helyesbítő számlában utólag kapott engedmény összegével, továbbá:- ha a vállalkozó a vásárolt anyagokról nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor csökkenteni kell az anyagköltséget= a gazdasági társaság alapításakor, jegyzett tőkéje emelésekor a társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként bevitt,= a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállításakor a tulajdonosoknak átadott,= a kötelezettség teljesítésére átadott,= a mérlegfordulónapi leltározáskor megállapított hiányzó, a megsemmisült,= a térítés nélkül átadott,= az értékesítettvásárolt anyagok - dokumentált - bekerülési értékével, valamint a vásárolt anyagok értékvesztésként elszámolt összegével (készletre vétellel és a megfelelő ráfordításkénti elszámolással) is.Az 51. Anyagköltség számlacsoporton belül célszerű a következő számlákat megnyitni:511. Vásárolt anyagok költségei512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei513. Közüzemi díjak514. Egyéb anyagköltség519. Anyagköltség-megtérülésAz 511. Vásárolt anyagok költségei számlán célszerű a vállalkozó tevékenységéhez felhasznált anyagok anyagköltségként elszámolt bekerülési értékét kimutatni. A vállalkozási tevékenység függvényében indokolt a számlát részletezni (ipari tevékenységnél például nyers- és alapanyagok, segédanyagok, üzem- és fűtőanyagok, fenntartási anyagok, egyéb anyagok, építési-szerelési tevékenységnél építési anyagok, víz-, villanyszerelési anyagok, festő- és mázolóanyagok, alkatrészek, egyéb anyagok stb.).Anyagköltségként kell kimutatni a vásárolt növendék, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét is a beszerzéskor, ha az állatok vásárlása továbbtartás érdekében történt. (A továbbtartásra vásárolt állatokat a saját termelésű készletek között kell nyilvántartani, az állattartás közvetlen önköltségén belül anyagköltség lesz a vásárolt állatok bekerülési értéke is!)Az 512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei számlán kell anyagköltségként a használatbavételkor elszámolni azoknak- az anyagi eszközöknek, szerszámoknak, műszereknek, berendezéseknek, felszereléseknek (ideértve a tárgyi eszközök közül átminősítetteket is),- a Munka Törvénykönyve szerint kötelezően juttatandó munkaruháknak, egyenruháknak, védőruháknaka bekerülési értékét, amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják.Az 513. Közüzemi díjak számlán kell anyagköltségként elszámolni:- valamennyi felhasznált energiahordozó értékét (szilárd, folyékony és gáznemű energiahordozó, valamint villamosenergia-felhasználás bekerülési értékét), továbbá- a fizetett (fizetendő) vízdíjak összegét (általában a számlán szereplő csatornahasználati díj nem minősül anyagköltségnek, az igénybe vett szolgáltatás).Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7443
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szolgáltatás vagy anyagbeszerzés?

Kérdés: Korábban a 2535. és a 2993. kérdésre adott válaszban foglalkoztak a szervizek által a javításhoz felhasznált anyagok helyes értelmezésével és könyvelésével. Ezzel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy ha a szervizben vásárolunk alkatrészt, gumit stb., és ott azonnal be is szerelik, akkor az a szolgáltatások közé könyvelendő a szerviz számlája alapján? Ha viszont külön megvásároljuk például a téli gumikat az egyik helyen, és később azt egy szervizben felrakatjuk, akkor a gumiról szóló számla anyagköltség, a szerelési díj pedig szolgáltatás lesz?
Részlet a válaszból: […]is igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni, ha azt a szerviz külön számlában számlázza. Anyagköltségkénti esetleges elszámolása sérti a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem szabályszerűségi követelményét, ellentétes az Szt. 78. §-a (2) bekezdése szerinti tételes előírással, és mint ilyen a helyi iparűzési adó alapját indokolatlanul csökkenti, adóhiány megállapítását eredményezheti. A másik esetben, ha a javításhoz szükséges anyagot előre megvásárolják (mert például a szervizben azok hiányoznak), és mint vásárolt anyagot készletre veszik, majd ezen alkatrészeket, gumikat stb. a szükséges javítások elvégzéséhez a szerviz rendelkezésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4497
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Anyagköltségnek minősül-e a víz-, gáz-, az áramdíj?

Kérdés: Szeretnék választ kapni arra, mondhatja-e az önkormányzat azt, hogy nem ismeri el anyagköltségként a víz-, a gáz-, az áramdíjat? Eddig anyagköltségként számoltuk el. Az önkormányzat azonban az egyik ellenőrzés során arra hivatkozott, hogy a helyiadó-törvényben lévő anyagköltség fogalmának nem felel meg a víz-, a gáz-, az áramdíj.
Részlet a válaszból: […]amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni. Ezen követelményeknek megfelel a víz is, a gáz is és az áram is. Ezért anyagköltség a vízdíj, a gázdíj, az áramdíj. Gyakran tekintik a vízdíjat, a gázdíjat, az áramdíjat a vízművek, a gázszolgáltató, az áramszolgáltató szolgáltatása díjának. Valójában mi ezen szolgáltatók szolgáltatása? A vízművek a jellemzően általa megtermelt vagy vásárolt terméket (a vizet) értékesíti, és az általa kitermelt vagy vásárolt vízzel semmiféle szolgáltatást nem végez, a szolgáltatása az, hogy a vizet eljuttatja a fogyasztóhoz. A gázszolgáltató, az áramszolgáltató szolgáltatása is az, hogy a mások által előállított gázt, áramot csak eljuttatja a fogyasztóhoz, a szolgáltatás valójában a gáz, az áram értékét meghaladóan jelenik meg a fogyasztó részére számlázott összegben. A szolgáltató által a fogyasztó felé történő továbbítás során nem változik meg, nem alakult át az általa beszerzett víz, gáz, áram, a továbbszámlázott összeg az előbbiek szerinti szolgáltatások fedezetével növelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3708
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Minőség-ellenőrzéshez felhasznált anyag elszámolása

Kérdés: Társaságunk őrléssel foglalkozik. A kiszerelt liszt piacának felmérésekor többek között vizsgáltuk a különböző kilós kiszerelésű lisztek küllemét és minőségét. Ehhez vásároltunk különböző kis kiszerelésű liszteket, amelyek a minőség-ellenőrzési osztályra kerültek, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat. Hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszból: […]elszámolni, ha a vizsgálat alá vont lisztet a későbbiek során már hasznosítani, eladni nem lehet. Ha a minőség-ellenőrzés után a megvizsgált liszt értékesíthető, legfeljebb a csomagolás változik meg, akkor csak a minőség-ellenőrzés alá vont és a később értékesített mennyiség közötti különbözet számolható el - ezen a címen - anyagköltségként.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ételkészítés nyersanyagának elszámolása

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a vendéglátásban az ételkészítéshez felhasznált nyersanyagokat most is – mint korábban – az eladott áruk beszerzési értékeként és nem anyagköltségként kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]hogy az ételek előállításához felhasznált vásárolt anyagok nem minősülnek kereskedelmi árunak, hiszen azokat nem változatlan formában értékesítik, azokat az ételek előállításához, a vendéglátó tevékenységéhez felhasználják. Ezért nem az eladott áruk beszerzési értékeként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. március 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 588
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Iparűzési adó: anyagköltség

Kérdés: Az iparűzési adónál mi minősül anyagnak? Hol van a számvitelben részletezve, tevékenységekre bontva?
Részlet a válaszból: […]az új Szt. 78. §-nak (2) bekezdésében rögzíti az anyagköltség fogalmát, az anyagokat pedig - a vásárolt készletek között - a 3. § (6) bekezdésének 5. pontjában, illetve a 28. § (2) bekezdésében definiálja. Anyagok lehetnek tehát az alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, alkatrészek, valamint azon anyagi eszközök (szerszámok, műszerek, berendezések, felszerelések, munkaruhák, egyenruhák, védőruhák), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, de anyagköltségként kell elszámolni a felhasznált[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Iparűzési adó alapja

Kérdés: Az iparűzési adó értelmező rendelkezései között az elábé, az anyagköltség, a közvetített szolgáltatás fogalmi meghatározásánál szereplő csökkentést hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszból: […]elvnek az érvényre juttatása, miszerint egy ráfordítással csak egyszer (egy ízben), egy jogcímen van mód a nettó árbevétel csökkentésére. Amennyiben tehát például valamely tétellel elábé címén a nettó árbevételt már csökkentették, az nem vehető figyelembe még egyszer anyagköltségként. [Ennek elsősorban az Szja-tv. hatálya alá tartozó adózók esetében van jelentősége, ahol a nyilvántartásokban (a naplófőkönyv rovataiban) nem különülnek el egyértelműen a Htv. értelmében anyagköltségnek, elábének tekinthető tételek.] Az anyagköltségre vonatkozó Htv.-beli definíció ezen túlmenően tartalmazza a saját vállalkozásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 430
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Védőital könyvelése

Kérdés: 2001-ben hova kell könyvelni a védőitalt?
Részlet a válaszból: […]2001-ben is anyagköltségként kell elszámolni, nem tartozik a személyi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 143
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,