Térítés ellenében használt személygépkocsi

Kérdés: A társaság a munkavállalói részére céges autót (saját tulajdonú vagy bérelt) biztosít, a magánhasználat nincs tiltva. Ha a magánszemély a járművet a cég költségére ezen túlmenően (a munkaidőn túl, a hétvégén stb.) is használja, annak ellenértékét köteles megtéríteni. Hogyan kell szabályosan elszámolni, könyvelni, illetve bizonylatolni a cégautó magánhasználatát? (Áfa, tao, szja szempontból vizsgálva.) Amennyiben a társaság a magas adminisztrációs teher miatt nem tervez számlát kiállítani, milyen más szabályos bizonylatolási lehetősége van?
Részlet a válaszából: […] ...magáncélú használata esetén is gyűjteni kell a személygépkocsi magáncélú használatával kapcsolatos költségeket (üzemanyagköltség, cégautóadó, terv szerinti értékcsökkenési leírás, javítási-karbantartási költség stb.), és azok együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Kulcsrakész lakások értékesítése, bérbeadása

Kérdés: Építőipari generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat értékesít 5% áfával, illetve lakásokat ad bérbe 27% áfával speciális áfakörös bejelentkezés alapján. A könyvelés az 5. költségnemek számlaosztályban összköltségtípusú eredménykimutatásban készül, a készletszámlákat év közben nem vezeti. A folyamatos anyag, alvállalkozói díj, fuvar, bérköltség könyvelése és az áfa levonása hogyan történhet? Az eladásra kerülő új lakások használatbavételekor szükséges-e értékelni, aktiválni az építés bekerülési értékét?
Részlet a válaszából: […] ...év közben nem vezetik. Ez esetben a még fel nem használt vásárolt anyagok beszerzési értékét készletre kell venni, csak az maradhat anyagköltségként, ami az értékesítésre kerülő lakásokhoz, illetve a beruházásként könyvelendő lakásokhoz kapcsolódik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Gázolaj nyilvántartása

Kérdés: Milyen jogszabály vagy rendelkezés írja elő gázolaj esetében a 15 oC-on történő nyilvántartást, illetve a beszállító számlája is miért ezen a 15 oC-ra átszámított mennyiség alapján kerül kiállításra? A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 23. fejezet 61. § (1) és (2) bekezdése esetén a hiányra vonatkozóan káló kerül meghatározásra (elismert mennyiségű hiány), azonban a többlet kezelésére nincs előírás. A káló mennyiségét többlet esetében miért nem lehet figyelembe venni? A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 23. fejezet 61. § (3) és (4) bekezdése csak a jövedéki engedélyes kereskedelemre vonatkozik, viszont sehol nincs szabályozva a belső felhasználású gázolaj hiányának és többletének elszámolása. Mit lehet alkalmazni a belső felhasználású gázolaj esetében? A kálót anyagköltség csökkentéseként könyveljük, de a mérőműszer pontatlanságából adódó eltérést nem. Önök szerint ezt a leltárnál könyvelni kellene vagy nem?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdésének e) pontja alapján az egyéb ráfordítások között kell kimutatni.Így helytelenül jártak el akkor, amikor a kálót anyagköltség-csökkentésként könyvelték (és hova könyvelték?).Az elismert mennyiségi hiányt (mint kálót) módosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Zsaluzási elemek felújítása

Kérdés: Az építőipari társaság a korábbi üzleti években a zsaluzáshoz használt fa- és fémelemeket (ún. zsalurendszert) a beszerzéskor úgy ítélte meg, hogy a vállalkozási tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják. Ezért a használatbavételkor anyagköltségként elszámolta. Jelenleg ezen eszközökre vonatkozóan mennyiségi kimutatással rendelkezik, amely biztosítja a projektről projektre történő mozgatását (nyomon követését). A jelenlegi piaci helyzet miatt (zsaluanyagok áremelkedése) úgy döntött, hogy külső céggel ezen eszközöket felújíttatja, amely biztosítja az eszközök korszerűsítését, valamint az eredeti állagának helyreállítását, így több éven keresztül újra használhatja a termelésben. A felújítást követően hogyan változik ezen eszközök számviteli besorolása? A felújítást követően van-e lehetőség (ha van, milyen) ezen zsalurendszer tárgyi eszközként való kezelésére?
Részlet a válaszából: […] ...az újonnan beszerzettekre is, a felújítottakra is vonatkoznia kell.A kérdés szerinti esetben a zsalurendszer elemeinek beszerzési értékeit anyagköltségként már elszámolták, feltételezve, hogy saját számvitel-politikai döntésük (számlakeretük) előírásai szerint jártak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Fagyizó: csomagolóanyag vagy áru?

Kérdés: A fagyizó szállítói számláján a fagyipor mellett fagylalttölcsér, szalvéta, műanyag tégely, pohár, kanál is szerepel. A fagyipor és a fagylalttölcsér alapanyagnak minősül? A szalvéta anyagköltség? A műanyag tégely, pohár, kanál csomagolóanyag-költség vagy áru? (Külön nem kérnek pénzt érte.) A magyarországi szállítószámlán nincs feltüntetve, hogy a termékdíjat a szállító megfizette. A műanyag áru termékdíjköteles?
Részlet a válaszából: […] ...termékek, ideértve a fagylalttölcsért, a szalvétát, a műanyag tégelyt, a poharat, a kanalat is, amelyeket felhasználásukkal egy­idejűleg anyagköltségként kell a számviteli előírások szerint elszámolni. (Egyiket sem lehet árunak tekinteni!)A termékdíjköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Le nem vonható áfa könyvelése

Kérdés: Adóköteles tevékenységet végző cégnél a le nem vonható áfát mikor kell 86-os egyéb ráfordításként és mikor kell költségként elszámolni? Pl. a telefon 30% le nem vonható áfarész, személygépkocsi-bérlés 50%-os le nem vonható áfa, jóléti eszközök (mikró) le nem vonható áfa?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az eszközök bekerülési (beszerzési) értékét az eszköz felhasználásakor, az eszköz használata során költségként számoljuk el (anyagköltség, terv szerinti értékcsökkenési leírás, igénybe vett szolgáltatások költsége). Ebből pedig az következik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Ingyenes szolgáltatásnyújtás áfaalapja

Kérdés: Az Áfa-tv. 69. §-a alapján: A 14. §-ban említett esetekben az adó alapja az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül. Az ingyenes szolgáltatást évente 4 alkalommal tervezzük elvégezni társasházak, lakásszövetkezetek részére. A szolgáltatás elvégzése érdekében eszközbeszerzés is történt. Az eszközzel kapcsolatosan havi fix összegű ún. support szerződés kötésére került sor, továbbá munkabér és üzemanyagköltség fog majd felmerülni. Hogyan határozzam meg az adó alapját? Jól gondolom, hogy a kiállított számla alap- és áfaösszege egyéb ráfordítás, ami társaságiadóalap-növelő tétel?
Részlet a válaszából: […] ...fizetendő áfát.A munkabért elsődlegesen bérköltségként, a szociális hozzájárulási adót bérjárulékként, az üzemanyagot anyagköltségként, a havi fix összegű díjat - a mögöttes eszköznek megfelelően - anyagköltségként, illetve terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Őstermelői családi gazdaság iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A háromfős őstermelői családi gazdaságból két tag számlázza ki a mezőgazdasági tevékenység árbevételét.
A tag 15.000 E Ft bevétel, 7000 E Ft anyagköltség.
B tag 12.000 E Ft bevétel, 5000 E Ft anyagköltség.
C tag 0 E Ft bevétel, 0 E Ft anyagköltség.
Az átalányadózás alapján minden tag az egy főre jutó bevételt írta be az szja-bevallásába 9000 E Ft értékben. Az iparűzésiadó-bevallásban is az egy főre eső bevételt (9000 E Ft) és az egy főre eső anyagköltséget (4000 E Ft) kell szerepeltetni, vagy minden tag a saját adatai alapján adja be a bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...választani. Az átalányadózó őstermelőnek nagyon ritkán éri meg a normál eljárást választani, a kérdésben szereplő bevétel- és anyagköltségadatok alapján is az egyszerűsített módszert célszerű választani. A választásról nem kell előre bejelentést tenni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Munkaruházati termék, védőszemüveg elszámolása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek jogszabályi hivatkozással levezetni, hogy az éven belüli elhasználódású munkaruházat, védőruházat miért könyvelendő anyagköltségként, miközben a monitor előtti munkavégzéshez jogszabály által előírt védőszemüveg személyi jellegű egyéb kifizetésként?
Részlet a válaszából: […] ...felhasználják, átadják használatra a munkavállalónak, akkor annak a beszerzési költségeit az Szt. 78. §-ának (2) bekezdése alapján anyagköltségként kell elszámolni (eladott áruk beszerzési értéke nem lehet, mert nem értékesítés eredményeként került ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Költségvetési szervnél koszorú, fóliasátor

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk. Kollégánk édesapja elhunyt, temetésére, az intézmény terhére, koszorút vásároltunk. A személyi juttatásokra, reprezentációra vagy dologi kiadásokra könyveljük a kiadást? Az intézmény tavasszal fóliasátorban termeli meg a zöldségeket. A nagy vihar miatt a fóliát cserélni kell. Ezzel a fóliasátor értékét kell növelni, vagy elszámolható anyagköltségként? Ugyanez a kérdésem üvegház esetén. Ha kitört üveget kell cserélni, akkor véleményem szerint egyszerű karbantartásról van szó, és nem felújításról.
Részlet a válaszából: […] A vásárolt koszorú, az intézmény nevére szóló számla alapján, a K123 Egyéb külső személyi juttatások között számolható el a költségvetési kiadások között, tekintettel arra, hogy a kifizetés személyhez kapcsolódik.A vihar okozta rongálódás miatt szükségessé vált a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.
1
2
3
50