Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott anyavállalat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszerűsített éves beszámoló az anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Anyavállalatnak minősül az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint, ha a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik. Ez azt jelenti, ha egy társaságnak egy másik gazdasági társaságban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van, akkor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót?
Részlet a válaszból: […]tulajdonrésze van, akkor ez a másik gazdasági társaság az anyavállalat leányvállalata. A leányvállalat nagyságát (saját tőkéje összegét) azonban jogszabály nem korlátozza. Nagyon sokszor előfordul, hogy a leányvállalat saját tőkéje többszöröse az anyavállalat saját tőkéjének. És éppen ezért lehet, hogy az anyavállalatnak éppen a leányvállalata miatt kell konszolidált éves beszámolót készítenie.Felmerült, hogy indokolt lenne mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól azokat az anyavállalatokat, ahol az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint a közös vezetésű vállalkozásainak az összesített adatai alapján a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Jóváhagyott osztalék az anyacég könyveiben

Kérdés: Az anyavállalat 100%-ban tulajdonosa két leánycégnek, amelyeknél 2015-ben osztalékot hagytak jóvá. Az egyik leánycég osztalék-jóváhagyása időben előbb történt, mint az anyacégé, a másik leánycégnél az anyacéggel azonos napon. Az anyacégnél a leánycégek jóváhagyott 2015. évi osztalékát 2015. évre nem könyvelték, az osztalékok teljes összegét 2016-ban átutalták. Mi a helyes könyvelés és beszámolókészítés 2016-ban? Maradhat-e az anyacég könyvelésében a 2016. évi adatok között a fizetett osztalék, vagy 3 oszlopos beszámolót kell készítenie az anyacégnek?
Részlet a válaszból: […]felhasználására vonatkozó határozat. Ebből következően, ha az anyacég az elsőként említett leánycég beszámolóját az anyacég mérlegkészítés időpontja előtt fogadta el, és döntött az osztalékról, akkor ezt a járó osztalékot 2015. évre könyvelni kellett (T 368 - K 971) az anyacégnél. Ha ezt nem tette meg, akkor önellenőrzés keretében kell pótolnia. Háromoszlopos beszámolót azonban csak akkor kell az anyacégnek készítenie, ha a hiba-hibahatás jelentős összegű hibának minősül, jellemzően akkor, ha a hiba összege meghaladja az ellenőrzött (a 2015.) üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.A másodikként említett leánycég esetében (az osztalékról való döntés időpontja biztosan később van, mint az anyacég mérlegkészítés időpontja) nem kell az osztalék 2016. évi könyvelését helyesbíteni. (Az első leánycég esetében sem, ha az osztalékról való döntés időpontja későbbi időpont, mint az anyacég mérlegkészítés időpontja!)A kapott osztalék, részesedés könyvelése a 2016. évi és az azt követő évek osztalékáról való döntést követően érdemileg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7180
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyszerűsített éves beszámoló anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - eddig éves beszámolót készítő - konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalatnak minősülő kft. készíthet-e a 2015. január 1-jével kezdődő üzleti évtől egyszerűsített éves beszámolót? Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdéséből ugyan az olvasható ki, hogy a konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalat sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Ez azt eredményezi, hogy egy 3 millió forint mérlegfőösszegű, 500 ezer forint árbevétellel rendelkező mikrogazdálkodó társaság sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha egy másik társaságban 50 százalékot meghaladó tulajdoni részesedése van. Logikus az lenne, ha az Szt. 9. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott korlátozó rendelkezés csak a konszolidált beszámoló készítésére kötelezett anyavállalatra vonatkozna.
Részlet a válaszból: […]mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól azokat az anyavállalatokat, ahol az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint a közös vezetésű vállalkozásainak az összesített adatai alapján a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg a törvényben külön meghatározott határértékeket.Magyarország az Európai Unió tagja, ezért a számviteli szabályozásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6809
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kapcsolt vállalkozás: leányvállalatok

Kérdés: Kapcsolt vállalkozása-e egymásnak az a két társaság, amelyeknek azonos az anyavállalata?
Részlet a válaszból: […]vállalkozásnak minősül két vállalkozás, ha egy harmadik személy - a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. A Gt. 290. §-a szerint többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a tag, illetve részvényes, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik. A példa szerinti esetben a két vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 192