Egyszerűsített éves beszámoló az anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Anyavállalatnak minősül az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint, ha a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik. Ez azt jelenti, ha egy társaságnak egy másik gazdasági társaságban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van, akkor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, csak éves beszámolót!Az anyavállalat fogalmánál a helyes hivatkozás az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének nemcsak az a) pontja, emellett még van b) és c) és d) pontja is (ez pontosítás)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.

Jóváhagyott osztalék az anyacég könyveiben

Kérdés: Az anyavállalat 100%-ban tulajdonosa két leánycégnek, amelyeknél 2015-ben osztalékot hagytak jóvá. Az egyik leánycég osztalék-jóváhagyása időben előbb történt, mint az anyacégé, a másik leánycégnél az anyacéggel azonos napon. Az anyacégnél a leánycégek jóváhagyott 2015. évi osztalékát 2015. évre nem könyvelték, az osztalékok teljes összegét 2016-ban átutalták. Mi a helyes könyvelés és beszámolókészítés 2016-ban? Maradhat-e az anyacég könyvelésében a 2016. évi adatok között a fizetett osztalék, vagy 3 oszlopos beszámolót kell készítenie az anyacégnek?
Részlet a válaszából: […] Az egyértelmű válaszhoz szükséges információval adós marad a kérdező, nem adta meg az anyacég mérlegkészítésének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor az elsőként említett leánycég beszámolóját és az osztalékot jóváhagyták. Általánosságban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Egyszerűsített éves beszámoló anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - eddig éves beszámolót készítő - konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalatnak minősülő kft. készíthet-e a 2015. január 1-jével kezdődő üzleti évtől egyszerűsített éves beszámolót? Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdéséből ugyan az olvasható ki, hogy a konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalat sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Ez azt eredményezi, hogy egy 3 millió forint mérlegfőösszegű, 500 ezer forint árbevétellel rendelkező mikrogazdálkodó társaság sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha egy másik társaságban 50 százalékot meghaladó tulajdoni részesedése van. Logikus az lenne, ha az Szt. 9. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott korlátozó rendelkezés csak a konszolidált beszámoló készítésére kötelezett anyavállalatra vonatkozna.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdést közzétesszük azzal, hogy valóban indokolt lenne mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól azokat az anyavállalatokat, ahol az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint a közös vezetésű vállalkozásainak az összesített adatai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

Kapcsolt vállalkozás: leányvállalatok

Kérdés: Kapcsolt vállalkozása-e egymásnak az a két társaság, amelyeknek azonos az anyavállalata?
Részlet a válaszából: […] ...új Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 7. pontja szerint az azonos anyavállalat leányvállalatai közötti viszony is a kapcsolt vállalkozás fogalmába tartozik.A Tao-tv. 2001-től hatályos előírása szerint [Tao-tv. 4. §-ának 23/c) pontja] kapcsolt vállalkozásnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.