Keresés eredménye

3 találat a megadott apport kiváltása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Személygépkocsi apportja
Kérdés: Kft. alapításakor a törzstőkebefizetést a magánszemély tagok a személygépjármű apportjaként kívánják teljesíteni. Mivel az apport piaci értéke magasabb, mint a törzstőke értéke, a különbözetet törzstőkén felüli vagyonként (tőketartalékként) kívánják nyilvántartani. Mivel a magánszemélyek nem áfaalanyok, úgy gondoljuk, az apport egyik fél szempontjából sem jár áfafizetési kötelezettséggel, 2008-tól sem. Később készpénzzel kiváltják az apportot, és a gépjárművet értékesítik. Hogyan kell az apport visszaadását, készpénzzel történő kiváltását elszámolni? Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]a névérték különbözeteként véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. Ehhez az szükséges, hogy a társasági szerződéshez kapcsolódó apportlistán fel kell tüntetni, hogy - az adott esetben - az apportált személygépkocsi piaci értékéből mennyi lesz a törzsbetét (és ezen keresztül a törzstőke) összege, és mennyi lesz a tőketartalékba helyezendő összeg. Az új Áfa-tv. 17. §-a (1) bekezdésének előírásából az következik, hogy az adóalanynak nem kell áfát fizetni a nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott termék értéke után, ha a 18. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak teljesülnek. Ezen feltételek lényege, hogy az alapított társaság belföldön nyilvántartásba vett adóalany[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3575
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Tagi kölcsön miatti követelés mint apport
Kérdés: A cég könyveiben jelentős külföldi állampolgárságú magánszemély tagtól származó tagikölcsön-állomány található. A hatályos Gt. 13. §-ának (2) bekezdése szerint nem pénzbeli hozzájárulás lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. A tulajdonos által adott tagi kölcsönt - mint tulajdonosi követelést - a cég mint adós elismerte, így az apportálható. A törzstőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával is. A tagi követelést mint nem pénzbeli hozzájárulást a tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését megelőzően a tulajdonosnak át kell adnia, a társaságnak pedig át kell vennie, és a tagi követelés átvételét könyvelnie kell. A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával kell a tőkeemelés összegét a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlával szemben elszámolni. Ezt követően az átvett (az önmagával szembeni) követelést átvezetni a tagi kölcsön miatti kötelezettség (önmagával szembeni kötelezettség) számlára. Kérdések: A leírt gazdasági események járnak-e és ha igen, milyen adófizetési kötelezettséggel a cég, illetve a magánszemély tag esetében? Ha a tagi kölcsön terhére történt tőkeemelést követően a cég úgy dönt, hogy a kötelező tőkeminimumig tőkekivonással vagy az eredménytartalék javára tőkeleszállítást hajt végre, hogyan alakul az adófizetési kötelezettség a cégnél és a magánszemélynél?
Részlet a válaszból: […]létesítő okiratban (az azt alátámasztó határozatban) meghatározott értéken a társaságnál állományba kell venni. Mivel a jegyzett tőke (az alaptőke, a törzstőke) emelése csak ezt követően lehetséges, a tagi követelés állományba vételét nyilvánvalóan nem lehet tőkeemelésként könyvelni, ezért azt - mint a tulajdonossal (a taggal, a részvényessel) szembeni kötelezettséget - a kötelezettségek között kell szerepeltetni. Célszerű erre az alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek számlát használni. A tagi követelés állományba vételének könyvelése: T 3654 - K 4792. Az Szt. 35. §-ának (4) bekezdése alapján a társaságnál a jegyzett tőke (az alaptőke, a törzstőke) felemelése miatti jegyzett tőke változását a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3519
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Apport kiváltása készpénzzel
Kérdés: A kft. törzstőkéjét eredetileg 1 millió forint készpénzzel és 2 millió forint értékű apporttal jegyezte be a cégbíróság. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az apportot kiváltják készpénz befizetésével. A cégbíróság bejegyezte a törzstőke összetételének módosítását. Hogyan kell az apport visszaadását, készpénzzel történő kiváltását könyvelni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1754
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,