Személygépkocsi apportja

Kérdés: Kft. alapításakor a törzstőkebefizetést a magánszemély tagok a személygépjármű apportjaként kívánják teljesíteni. Mivel az apport piaci értéke magasabb, mint a törzstőke értéke, a különbözetet törzstőkén felüli vagyonként (tőketartalékként) kívánják nyilvántartani. Mivel a magánszemélyek nem áfaalanyok, úgy gondoljuk, az apport egyik fél szempontjából sem jár áfafizetési kötelezettséggel, 2008-tól sem. Később készpénzzel kiváltják az apportot, és a gépjárművet értékesítik. Hogyan kell az apport visszaadását, készpénzzel történő kiváltását elszámolni? Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a magánszemélyek még tervezik a kft.alapítását. Ezért a kérdésben felvetettekre a 2008. évben hatályos előírásokfigyelembevételével válaszolunk.A Gt. 114. §-a alapján a társaság törzstőkéje az egyes tagoktörzsbetéteinek összességéből áll. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Tagi kölcsön miatti követelés mint apport

Kérdés: A cég könyveiben jelentős külföldi állampolgárságú magánszemély tagtól származó tagikölcsön-állomány található. A hatályos Gt. 13. §-ának (2) bekezdése szerint nem pénzbeli hozzájárulás lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. A tulajdonos által adott tagi kölcsönt – mint tulajdonosi követelést – a cég mint adós elismerte, így az apportálható. A törzstőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával is. A tagi követelést mint nem pénzbeli hozzájárulást a tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését megelőzően a tulajdonosnak át kell adnia, a társaságnak pedig át kell vennie, és a tagi követelés átvételét könyvelnie kell. A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával kell a tőkeemelés összegét a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlával szemben elszámolni. Ezt követően az átvett (az önmagával szembeni) követelést átvezetni a tagi kölcsön miatti kötelezettség (önmagával szembeni kötelezettség) számlára. Kérdések: A leírt gazdasági események járnak-e és ha igen, milyen adófizetési kötelezettséggel a cég, illetve a magánszemély tag esetében? Ha a tagi kölcsön terhére történt tőkeemelést követően a cég úgy dönt, hogy a kötelező tőkeminimumig tőkekivonással vagy az eredménytartalék javára tőkeleszállítást hajt végre, hogyan alakul az adófizetési kötelezettség a cégnél és a magánszemélynél?
Részlet a válaszából: […] A kivonatosan idézett kérdés – kisebb korrekciókkal -lényegében a választ is magában foglalja az utolsó valódi kérdések kivételével.Tekintettel arra, hogy a tagi kölcsön valamilyen formában történő elengedéseelég gyakran előfordul, továbbá mert a tagi kölcsön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 7.

Apport kiváltása készpénzzel

Kérdés: Kapcsolódva a Számviteli Levelek 85. számában az 1754. kérdésre adott válaszhoz, kérdezem, a 2 millió forint készpénz befizetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott válaszban az apport kiváltásához kapcsolódik a készpénzbefizetés, amikor a tulajdonosok megkapják a korábbi apportként a társaság rendelkezésére bocsátott eszközt, és annak ellenértékét (az apportot kiváltó készpénzt) a társaság elszámolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Apport kiváltása készpénzzel

Kérdés: A kft. törzstőkéjét eredetileg 1 millió forint készpénzzel és 2 millió forint értékű apporttal jegyezte be a cégbíróság. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az apportot kiváltják készpénz befizetésével. A cégbíróság bejegyezte a törzstőke összetételének módosítását. Hogyan kell az apport visszaadását, készpénzzel történő kiváltását könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a cégbíróság a törzstőke összetételének módosítását anélkül jegyezte be, hogy az apport visszaadása miatt a törzstőkét leszállíttatta volna, illetve a készpénz befizetésével a törzstőkét megemelte volna, csak az apportnak készpénzzel történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.