Keresés eredménye

25 találat a megadott apport tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Személygépkocsi apportja
Kérdés: Személygépjármű apportba vétele esetén szükséges könyvvizsgálóval értékelni az eszközt? Áfafizetéssel, levonhatósággal jár a gépjárműapport? A kft. magánszemély tulajdonosa apportálna cégébe személygépkocsit.
Részlet a válaszból: […]értékesítés szabályainak alkalmazásával kell megtennie, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmaznia.A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére vonatkozóan az új Ptk. nem tartalmaz külön rendelkezést. Ebből az következik, hogy a taggyűlés hatáskörébe tartozik a tőkeemelés célját szolgáló nem pénzbeli hozzájárulás értékének a meghatározása, ami nyilvánvalóan nem lehet több, mint az apportált eszköz piaci értéke. A tőkeemelésről szóló taggyűlés határozatának tartalmaznia kell nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6758
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Más cégnél lévő ingatlan apportálása
Kérdés: Új kft.-t szeretnénk létrehozni, abba apportként egy ingatlant bevinni, ami jelenleg egy másik kft. befektetett eszközei között szerepel, a bruttó és nettó értéke is jóval alacsonyabb piaci értékénél. A régi cégben át kell-e értékelni az ingatlant a piaci értékére? Hogyan történik a számviteli elszámolása, milyen adóvonzata van? Az apportot befogadó cégben milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszból: […]ingatlant. A saját tőke csökkenését a tulajdonossal szembeni kötelezettségként kell előírni a jegyzett tőke leszállításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával. Az Szt. előírása alapján, ha tőkekivonással történő tőkeleszállítás esetén a bevont üzletrész ellenében eszközt (az adott esetben ingatlant) adnak át, akkor az átadást értékesítésként kell számlázni és elszámolni. A számlázott ellenértéket (jellemzően áfával növelten) a tulajdonossal szembeni követelésként kell kimutatni (az adott esetben az áfa nélküli ellenérték egyéb bevétel). A tőkeleszállítás miatti tulajdonossal szembeni kötelezettség teljesítésébe - a Ptk. előírásai szerint - beszámítható a tulajdonossal szembeni követelés! Ez esetben a könyv szerinti érték és a piaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5420
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Tőkeemelés késztermékapporttal
Kérdés: Ügyfelem egy külföldi gazdasági társaságban kíván tulajdonjogot szerezni tőkeemeléssel. A tőkeemelést késztermék apportálásával biztosítják. A megállapodásuk szerint az apportként kezelt késztermékeket egy éven belül kell kiszállítani, külön ütemezés szerint. Az apportálás alapelszámolása: T 17 - K 981 és T 881 - K 26. Itt előbb lesz a bejegyzés, mint az apport rendelkezésre bocsátása. A cégbejegyzéssel egyidejűleg hogyan kell könyvelni? Mikor lehet a 881. számlán elszámolni, ha nem történik meg egy tételben az átadás? Mikor keletkezik az áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]könyvelésének időpontjára vonatkozóan a hivatkozott előírás nem ad választ. Az összemérés számviteli alapelvből az következik, hogy az apport miatti rendkívüli ráfordítással egy­idejűleg kell a rendkívüli bevételt is elszámolni. Ez egyébként következik az Szt. 49. §-ának (4) bekezdése szerinti előírásból is: a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott vagyoni hozzájárulás a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeni betétnek megfelelő összegben. A kérdésben leírt esetben, feltételezve, hogy a tőkeemelés a külföldi ország szabályainak megfelelően bejegyzésre került, akkor - a ténylegesen rendelkezésre bocsátott (átadott) késztermékek könyv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5036
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Részvénytársaságnál tőkeemelés ingatlanapporttal
Kérdés: A részvénytársaság saját tőkéje a kritikus értékre lecsökkent. Kapcsolt vállalkozása (kft.) ingatlanapporttal emelne tőkét. Milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség keletkezik 2011-ben a két társaságnál?
Részlet a válaszból: […]elfogadott értékét teljes összegében alaptőke-emelésre fordítja-e, vagy csak egy része képezi a kibocsátott új részvény(ek) névértékét, míg az elfogadott érték és a részvény(ek) névérték közötti különbözetet a tőketartalékba helyezi. Nem pénzbeli hozzájárulás esetén az alapszabály-módosításhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve más szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, továbbá azt is, hogy a kibocsátott részvény(ek) névértéke a zrt. anyagi helyzetének megfelelő-e. A leírtakból következik, hogy a kft. a zrt. alaptőke-emelésében az ingatlan piaci értékével vehet részt. A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését megelőzően a kft. által ténylegesen rendelkezésre bocsátott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4948
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Egyéni cégbe követelés, kötelezettség bevitele
Kérdés: A korábban egyéni cégként működő egyéni vállalkozó módosította - a törvény értelmében - alapító okiratát, és korlátolt felelősségű egyéni cégként folytatja a tevékenységét az Szt. és a Tao-tv. elő­írásainak megfelelően. Erre a napra lezárásra került egyéni vállalkozóként az Szja-tv. szerint a könyvelése és az adófizetési kötelezettsége. A 4607. kérdésre adott válaszukat figyelembe véve tisztázatlan számunkra, hogy az eszközökön túlmenően a követeléseket és kötelezettségeket (például lízing) is viszi-e a korlátolt felelősségű egyéni cégbe jogutódként?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartása is] feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott eszköz - alapító okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek, - értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. A követelés apportálása esetén a leltárba kerülő érték a követelés piaci értéke, ráfordításként figyelembe vehető bekerülési értéke viszont nincs, így az egyéni vállalkozót - ha követelését apportálja - a követelés piaci értéke alapján adófizetési kötelezettség terheli. Az Szja-tv. 11. számú mellékletének I/21. pontja szerint a lízingszerződés alapján lízingdíj címén kifizetett összegből az ott meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4760
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Apport áfája
Kérdés: Kft.-nk árut és tárgyi eszközt adott át apportként egyik kapcsolt vállalkozásának. Az általunk fizetendő áfát a másik cég átvállalhatja-e, ha igen, akkor milyen dokumentum alapján? Hogyan kell könyvelni az áfafizetési kötelezettség átengedését?
Részlet a válaszból: […]foglaltakból az következik, ha a kérdésben szereplő kapcsolt vállalkozás belföldön nyilvántartásba vett adóalany, továbbá adóköteles tevékenységet végzett és végez a jövőben is, kötelezettséget vállal arra, hogy az Áfa-tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik stb., akkor az apportot nem terheli áfafizetési kötelezettség. Amennyiben a kapcsolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Apport átadásának/átvételének könyvelése
Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2009-ben helyesen az apport átadását, átvételét kapcsolt vállalkozásnál? 2008-tól nincs utána áfa?
Részlet a válaszból: […]gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak (ideértve az apportot is) létesítő okiratban, annak a módosításában meghatározott értékét a tényleges átadáskor nem lehet részesedésként elszámolni, azt az átvevővel szembeni követelésként kell kimutatni. Amikor a cégjegyzékbe az alapított társaságot, illetve a tőkeemelést bejegyezték, akkor kell az átvevővel szembeni követelést a befektetett eszközök között részesedéseként kimutatni. Ha az apport átadása a cégbejegyzést, a tőkeemelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően történik, akkor az így átadásra kerülő vagyontárgyak létesítő okiratban, annak a módosításában meghatározott értéke közvetlenül növeli a részesedésként kimutatott értéket. Társaság alapításakor a létesítő okirat szerinti tag (részvényes)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4337
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Apportcsere
Kérdés: Önkormányzati tulajdonú társaság vagyunk. A tulajdonos apportcseréről határozott, kivon egy ingatlant az apportunkból, és helyette egy másik ingatlant ad át a társaságnak. Az önkormányzat szerint nem kell számlázni, és nem áfaköteles az apportcsere. Helyes-e az önkormányzat álláspontja?
Részlet a válaszból: […]tőkeleszállításhoz, illetve a nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal) történő tőkeemeléshez a társasági szerződést (alapítói okiratot) módosítani kell, a változást a cégjegyzékben keresztül kell vezetni, és ha a cégbíróság a tőkeleszállítást, illetve a tőkeemelést a cégjegyzékbe bejegyezte, akkor a tőkeleszállítás és a tőkeemelés könyvelése után a "kivonni szándékozott" ingatlant a társaság kiadhatja. (A "bevinni szándékozott" ingatlant már korábban a társaság rendelkezésére kellett bocsátani.) A "kivinni szándékozott" ingatlant a tőkeleszállítás miatti kötelezettség (T 411, 412, 413 - K 4792) rendezése érdekében kell kiadni. A kötelezettség teljesítésére átadott eszközöket (ingatlant) az Szt. 72. §-ának (4) bekezdése alapján piaci értéken számlázni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4009
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Ügyvédi irodából az apport kivitele
Kérdés: Az ügyvédi iroda tagja a saját tulajdonában lévő ingatlant apportként vitte be az irodába. A lakást most a gyermekének adná el, ajándékozná oda. (A gyermekek a lakást már felújították, az iroda ezzel kapcsolatosan költséget nem számolt el.) Az ingatlan könyv szerinti értéke 4 millió forint, a piaci értéke 25 millió Ft. Hogyan lehet a felvetetteket optimálisan megoldani?
Részlet a válaszból: […]szóló törvény (a Gt.) előírásai alapján kell eljárni. Az előbbiekből következően, ha az ügyvédi iroda tagja az apportként bevitt ingatlant az iroda vagyonából kivonja, az iroda vagyonának csökkenését a vagyonkivonás (a tőkeleszállítás) általános szabályai szerint kell elszámolni, a saját tőke csökkenését kötelezettségként kell előírni. Az ügyvédi iroda tagja által apportált ingatlannak az ügyvédi iroda vagyonából történő kivitelét piaci értéken értékesítésként kell az egyéb bevételek közt elszámolni, a taggal szembeni követelésként kimutatni, majd a saját tőke csökkenése miatti kötelezettségbe beszámítani, a különbözetet pedig pénzügyileg kell rendezni. Az ügyvédi iroda tagjánál az Szja-tv. 68. §-ának (3) bekezdése szerint kell eljárni, azaz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Szellemi munka apportálása
Kérdés: A kft. kb. 20 éve szótárkészítéssel és -kiadással foglalkozik, amely "termék" állandó "karbantartás"-t, szerkesztést igényel. Ezt a kft. tagja (vezetője) végzi, amelyért semminemű munkavégzésre irányuló jogviszony alapján jövedelmet nem vett fel. Ezt a szellemi munkáját most tőkésíteni kívánja, apportként vinné be a társaságba azt az értéket, amit ez idáig a cég bevétele elérése érdekében végzett. Bevihető-e, és ha igen, milyen jogcímen? Az apport értékének elfogadásához milyen számítási anyag kell? Kell-e könyvvizsgálóval hitelesíteni? Az Szja-tv. alapján hogyan lehet megállapítani az apport beszerzési értékét? Mivel lehet azt dokumentálni, ha nem állnak rendelkezésre a magánszemély nevére szóló számlák, szerződések, bizonylatok?
Részlet a válaszból: […]révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy. Úgy véljük, hogy a kérdésben leírtak a felsoroltak egyikének sem tekinthetők. A Ptk. 86. §-a alapján a szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll. A védelmet az alkotások meghatározott fajtáira, valamint egyes rokon tevékenységekre a szerzői, az iparjogvédelmi (a szabadalmi, a védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés- és mintaoltalom), valamint a hangfelvételek előállítóit védő jogszabályok határozzák meg. A kérdéshez leginkább kapcsolódó jogszabály a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, amelyből azonban nem következik, hogy a szóban forgó szellemi munka szellemi terméknek, illetve szellemi termék használati jogának minősülne. Az adott esetben valójában a tag munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3950
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés