Deviza átváltása forintra

Kérdés: Cégünk rendelkezik deviza- és forintbankszámlákkal is. A könyveinket forintban vezetjük. A devizaszámláról a forintszámlára való átvezetéskor a bank a vételi árfolyamot használja. Mi a devizaszámláról történő kifizetések könyvelésekor az átlagárfolyamot használjuk. A fentiek miatt az átvezetési számlánk nem fut ki nullára, mivel a forintszámláról és a devizaszámláról más-más összeg kerül rá. Ha az átvezetéseket a bank által megadott vételi árfolyamon könyveljük, az átlagárfolyam nagymértékben torzul. Mit csinálunk rosszul?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt esetben valójában devizaértékesítéstörténik forint ellenében. Ez esetben az eladott devizamennyiséget a devizabekerülési (az adott esetben a bekerüléskori átlagárfolyamán) árfolyamánszámított forintértéken kell a devizabetétszámláról kivezetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Európai Központi Bank árfolyamának használata

Kérdés: Használható-e az EKB (Európai Központi Bank) árfolyama a számviteli elszámolás során, mint választott árfolyam?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 60. §-ának (4)-(6) bekezdése szerinti árfolyamokhasználatával kell a devizaeszközök és a devizakötelezettségek forintértékétmeghatározni. A (4) bekezdés szerint ez lehet a választott hitelintézet általmeghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga is....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Devizás pénzügyi lízing miatti kötelezettség

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a devizában külfölditől igénybe vett pénzügyi lízing nyomán keletkező kötelezettséget? A kérdés a törlesztés elszámolására is vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 42. §-ának (5) bekezdése szerint: egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbeadó (helyette az eladó) által számlázott ellenértéknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.