Devizaárfolyam-különbözet elhatárolása

Kérdés: Kft.-nél az év végi devizás tételek átértékeléséből adódó árfolyamveszteséget, árfolyamnyereséget el lehet-e határolni? Ha igen, akkor milyen kritériumok alapján? Árfolyamveszteségnél, ha el lehet határolni, milyen feloldási szabályok vannak a társaságiadó-alapot növelő, csökkentő tételeknél?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre a válasz az Szt. 60. §-a előírásaiból egyértelműen következik.Az Szt. 60. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján a mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.
Kapcsolódó címkék:  

Árfolyamnyereség elhatárolása

Kérdés: A társaság devizabetéttel és devizaköveteléssel rendelkezik. Az év végi átértékelés következtében nem realizált árfolyamnyereséget kell elszámolnia. A mérlegkészítés időszakában, a forint erősödése miatt a decemberi árfolyamnyereség jelentős arányban nem tud realizálódni. Van-e lehetősége a társaságnak - például céltartalékolással, értékvesztéssel - ezt ellensúlyozni?
Részlet a válaszából: […]  A nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódóan sem céltartalékotképezni, értékvesztést elszámolni vagy árfolyamnyereséget elhatárolni nemlehet. Céltartalékot képezni a folyamatban lévő ügyletekből,szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.