Minek minősül az árfolyamnyereség alapítványnál?

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető alapítvány könyvelése során merült fel a cél szerinti, illetve a vállalkozási tevékenység elkülönítésének problémája. A kérdező a 2011. évi CLXXV. törvénynek a befektetési tevékenység, a gazdasági vállalkozási tevékenység értelmező rendelkezését, továbbá a civil szervezet bevételeit részletező törvényi elő­írást idézi. Ezt követően kérdései: az alapítvány devizás pénzügyi instrumentumain képződő év végi realizált árfolyamnyereség cél szerinti tevékenység bevételének minősül-e? Változik-e a minősítés, ha évközi realizált árfolyamnyereségről van szó? A Tao-tv. 6. számú mellékletének 3. pontja szerint az árfolyamnyereség része-e az állam által kibocsátott értékpapír hozamának?
Részlet a válaszából: […] ...alapján indokolt megosztani.Az állam által kibocsátott értékpapírok esetében az értékesítéskor, illetve a beváltáskor realizált árfolyamnyereséget a pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolni, és az értékpapírok vásárlására felhasznált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 26.
Kapcsolódó címkék:  

Árfolyamnyereség elhatárolása

Kérdés: A társaság devizabetéttel és devizaköveteléssel rendelkezik. Az év végi átértékelés következtében nem realizált árfolyamnyereséget kell elszámolnia. A mérlegkészítés időszakában, a forint erősödése miatt a decemberi árfolyamnyereség jelentős arányban nem tud realizálódni. Van-e lehetősége a társaságnak - például céltartalékolással, értékvesztéssel - ezt ellensúlyozni?
Részlet a válaszából: […] ...nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódóan sem céltartalékotképezni, értékvesztést elszámolni vagy árfolyamnyereséget elhatárolni nemlehet. Céltartalékot képezni a folyamatban lévő ügyletekből,szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Tőzsdei részvények adásvétele

Kérdés: Magánszemély tőzsdei részvényt ad és vesz. Az árfolyamnyereség megállapításánál hogyan kell a bekerülési értéket megállapítani, ha többször és többféle áron történt a beszerzés, majd ezt követően az eladás? Magánszemély is választhat a cégeknél használható készletérték-megállapítási lehetőségek közül?
Részlet a válaszából: […] ...utolsó kérdésre a válasz röviden az, hogy az nemalkalmazható.Az Szja-tv. 67. §-a (9) bekezdésének aa) alpontja szerint azárfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásábanaz értékpapír megszerzésére fordított érték tőzsdei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.

Részesedés értékesítése halasztott fizetéssel

Kérdés: Vállalkozásunk értékesítette egy másik vállalkozásban lévő részvényeit. Az ellenértéket több éven át fizeti meg a vevő. A részvény értékesítésével keletkezett árfolyamnyereséget mikor kell könyvelni? Mikor jelenik meg annak az adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 84. §-ának (2) bekezdése szerint a részesedésekértékesítésének árfolyamnyereségeként kell kimutatni a befektetett pénzügyieszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés (idetartozik arészvény, az üzletrész is) értékesítésekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.
Kapcsolódó címke:

Értékpapír-eladás az arányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. 3. számú melléklet 2/d) pontja alapján az alapok befektetési jegyeinek rendszeres (nem eseti) beszerzéséből, illetve értékesítéséből származó árfolyamnyereséget az arányosításnál számításba kell-e venni? Ha igen, az összes bevétel 10 százalékát meghaladó mérték számítása során az árfolyamnyereséget milyen bevételhez kell viszonyítani?
Részlet a válaszából: […] ...százalékát.A rövid válasz után egy kicsit részletesebben is. A kérdező rendszeresen a befektetési jegyek értékesítésébőlszármazó árfolyamnyereségről szól, holott az Áfa-tv. 3. számú mellékleténekhivatkozott pontjaiban a szolgáltatásból (a befektetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.

Üzletrész-értékesítés árfolyamnyeresége

Kérdés: Egy bt. 1998-ban átalakult kft.-vé. Az átalakulást követően a jegyzett tőkét az eredménytartalék terhére megemelték. 2004-ben vagy 2005-ben a tagok értékesítik az üzletrészt. Milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik a magánszemélyeknek?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemélyeknek a Szja-tv. árfolyamnyereségre vonatkozóelőírása szerint (67. §) keletkezik adófizetési kötelezettsége. A jövedelem akapott ellenérték és a szerzési érték különbsége. Az adó mértéke 2004-ben 20százalék, 2005-től 25 százalék. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.

Elhatárolt árfolyamnyereség megszüntetése

Kérdés: Társaságunk 2001. december 31-én a külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékelte. Az árfolyam-különbözetek összevont egyenlege a számviteli politikában meghatározott jelentős értéket meghaladta, ezért azt passzív időbeli elhatárolásként elhatárolta. Kérdés, hogy az elhatárolt árfolyamnyereség a következő év végi értékelés összevont árfolyamveszteségére használható-e fel, vagy az év közben realizált árfolyamveszteségre is? És mi lesz akkor, ha a 2002. év mérleg-fordulónapi értékelésekor ismét összevontan árfolyamnyereség jelentkezik?
Részlet a válaszából: […] ...szóló eszközök és kötelezettségek 2001. december 31-i, a mérleg-fordulónapi értékeléskor összevontan kimutatott és elhatárolt árfolyamnyereséget 2002-ben a következő esetekben kell megszüntetni: ha az Szt. 85. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 17.
Kapcsolódó címkék: