Osztrák magánszemély részesedésének értékesítése

Kérdés: Egy osztrák állampolgárságú magánszemély tulajdonában van egy magyarországi székhelyű betéti társaság. A magánszemély állandó élettere Ausztria. Az osztrák magánszemély szeretné értékesíteni az üzletrészét. A részesedés ellenértéke után keletkezik-e Magyarországon adófizetési kötelezettség? Ha igen, akkor mi a teendő, ha magánszemély, mi a teendő, ha jogi személy a vevő?
Részlet a válaszából: […] ...illetőségű (feltehetően igen), és a betéti társaság vagyonában nincs magyarországi ingatlan, az üzletrész eladásából származó árfolyamnyereség Ausztriában adóztatható. (A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Elhatárolt árfolyamveszteség forintról euróra való áttérésnél

Kérdés:

A gazdasági társaság forintban vezeti a könyveit, az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazza. A társaság korábban 10 éves lejáratra kapott forgóeszközeinek finanszírozása céljából kölcsönt a cégcsoporthoz tartozó társaságtól. A szerződés GBP-ben került aláírásra. A forint árfolyamának 2022. évi gyengülése miatt jelentős nem realizált árfolyamvesztesége volt a társaságnak. A cég döntése alapján az árfolyamnyereséggel nem fedezett árfolyamveszteséget elhatárolta. 2024. január 1-jétől a társaság eurós könyvvezetésre tér át. A kapott kölcsön továbbra is a GBP-ben marad. A könyvvezetés euróra történő váltásánál hogyan kell kezelni a mérlegátváltás során az elhatárolt árfolyamveszteséget?

Részlet a válaszából: […] ...mérlegfordulónapi értékelésekor keletkezhet árfolyam-különbözet, amelynek összegével– árfolyamveszteség esetén – árfolyamnyereséggel csökkentett összegben – növelni kell az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Több részletben beszerzett üzletrész részbeni értékesítése

Kérdés: Magánszemély több részletben szerzi meg egy kft. üzletrészeit. Az első 10%-ot 1 millió forintért, a második 60%-ot 2 millió forintért. Így összesen 70% tulajdona lesz. Ebből elad 30%-ot 10 millió forintért. Mennyi a bekerülési értéke az eladott üzletrésznek? Változik-e a bekerülési érték számítása, ha nem magánszemély, hanem kft. az üzletrész tulajdonosa?
Részlet a válaszából: […] ...tudja a 30%-ot eladni. Az így eladott üzletrész bekerülési értéke 1 millió forint, eladási ára 10 millió forint, az eladáskor realizált árfolyamnyereség 9 millió forint, amely összeg a magánszemélynél az Szja-tv. és a Szocho. tv. szerint adózik.Ha a kérdés szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Ingatlanalap megszűnési eljárása a tulajdonosnál

Kérdés:

Kft. ügyfelem egy Ingatlanbefektetési Alap tulajdonosa. Az ingatlanalap 2023 júniusában elindította a megszűnési eljárást, ami egy évig is eltarthat. Az ingatlanalap a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi törvény 79. § (2) bekezdése alapján, a befektetők írásbeli kezdeményezésére tekintettel, előleg formájában történő részkifizetés teljesítéséről döntött. Az összeget utalták, és az ügyfelem bankszámlájára meg is érkezett. Ez az összeg az ügyfelemnél is előlegként legyen nyilvántartva a megszűnési eljárás befejezéséig, vagy a részkifizetésnek (illetve az esetleges további részkifizetéseknek) már lesz eredménykimutatása, azaz a pénzügyi műveletek bevételét növeli?

Részlet a válaszából: […] ...a számviteli előírások szerint a könyvekben a pénzügyi műveletekhez kapcsolódóan jellemzően a pénzügyi műveletek eredményét (árfolyamnyereségét, hozamát, árfolyamveszteségét, veszteségét) kell kimutatni a nyilvántartási érték és a kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Prémium Magyar Állampapír eladása magánszemélynek

Kérdés:

Magánszemély tulajdonában lévő Prémium Magyar Állampapírt (kibocsátás dátuma: 2022 és 2023) adna el másik magánszemélynek a tulajdonos úgy, hogy átvezettetné a vevő számlájára. Ez a névértékből és a felhalmozott kamatból tevődne össze, mely összeget a vevő átutalással kifizetné a magánszemélynek. A kérdés az, hogy ezt az ügyletet kell-e szerepeltetni az szja-bevallásban, és ha igen, mi lesz az adózás alapja?

Részlet a válaszából: […] ...az esetben a vevő által fizetett összeg (a névérték és a felhalmozott kamat) és az állampapír szerzéskori értékének a különbözete árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül, amely után 15 százalék a személyi jövedelemadó mértéke. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Visszavásárolt üzletrész térítés nélküli átadása

Kérdés:

A kft. 2022. évben a kilépő tagtól visszavásárolja a 900 ezer Ft értékű üzletrészét 13 millió Ft-ért. 2023. évben a társaság meglevő tagjai részére (akik a társasággal munkaviszonyban állnak) térítésmentesen kívánja átadni a kilépő tag üzletrészét, tulajdoni hányadaik arányában. A fentiekkel kapcsolatban a tagoknak keletkezik-e adó- és szochofizetési kötelezettsége? Milyen összeg után? A társaságnak (kivaalany) keletkezik-e szochofizetési kötelezettsége? Mi lesz a szocho alapja?

Részlet a válaszából: […] ...kft.-ből kilépő tagnak árfolyamnyereség címén keletkezik jövedelme [Szja-tv. 67. § (1) bekezdés]. Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Üzletrész értékesítése, részletfizetés utáni tulajdonátadással

Kérdés:

Adott kft.-nek 50% üzletrésze van egy másik kft.-ben, amelyet értékesít könyv szerinti érték feletti áron. A vevő részletekben fizeti meg az üzletrész vételi árát. A cégbírósági bejelentés és a majdani bejegyzés csak az utolsó vételárrész kifizetésével történik meg. Az utalások vételárrész-közleménnyel érkeznek az eladó cég bankszámlájára. Mikor kell realizálnom az üzletrész-értékesítésből adódó nyereséget?

Részlet a válaszából: […] ...árának könyvelése: T 478 – K 9721,– az értékesített üzletrész könyv szerinti értékének kivezetése: T 8711 – K 171-173,– az árfolyamnyereség megállapítása: T 9721 – K 8711, a 9721. számlán maradó egyenleg az árfolyamnyereség.Az üzletrész vevőjénél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Fióktelepnek nyújtott eurós kölcsön átértékelése

Kérdés: Van egy magyar cég, amelynek van egy szlovákiai fióktelepe. A fióktelep kölcsönt kapott a magyar cégtől euróban, amelyet euróban is fog visszafizetni. A fióktelepen történik a tényleges munkavégzés, a bevétele euróban van, a magyar cégnél bevételszerző tevékenység nincs. Ebben az esetben a magyar cégnél át kell-e értékelni az adott kölcsönt, vagy mivel a szlovák fióktelep intézi ezt a bevételéből a magyar céggel, nem kell az árfolyam-különbözettel foglalkoznunk? Sajnos, ha átértékelem, akkor a cég nagyon veszteséges lesz, ami pályázat miatt nem szerencsés. Kötelező-e elszámolni ebben az esetben az árfolyam-különbözetet vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...céggel szemben. Mérlegfordulónapi értékeléskor – helyes könyvelés mellett – a magyar cégnél az euróárfolyam növekedése mellett árfolyamnyereség (és nem árfolyamveszteség) keletkezik, a fióktelepnél pedig árfolyamveszteség (ez utóbbi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Részvények értékesítésének könyvelése

Kérdés: Társaságunk értékesítette egy másik társaságban lévő részvényeit. A vevő az ellenértéket több éven át fizeti meg. Mikor kell könyvelni a részvény értékesítésével keletkezett árfolyamnyereséget? Mikor jelenik meg annak az adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereség jellegű – különbözetet részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni, ha a részvényt, az üzletrészt a befektetett pénzügyi eszközök között mutatták ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Devizás beruházási számla árfolyam-különbözete

Kérdés:

Társaságunk 2022. évben tárgyieszköz-beszerzést hajtott végre. A beruházási szállítót saját devizaszámlán rendelkezésre álló devizával egyenlítette ki 2022. 10. 18-án. Az eszköz 2022. évi aktiválásakor (2022. 11. 07.) az alábbi kérdések merültek fel:
– A beruházási szállítói számlán mutatkozó árfolyam-különbözettel kell a beruházás bekerülési (aktiválási) értékét módosítani?
– Vagy az aktiválás napján kell megvizsgálni, hogy az aktiválás napján milyen árfolyam-különbözet keletkezik a beszerzéskori számlaérték és az aktiválás napján érvényes árfolyammal számított számlaérték között, és ezzel a különbözettel kellene a beruházás bekerülési értékét módosítani?

Részlet a válaszából: […] ...összegében. A kiegyenlítéskor keletkezett árfolyam-különbözettel a beruházás bekerülési értékét kellett módosítani (akár árfolyamnyereség, akár árfolyamveszteség a különbözet).A beruházási szállító számlája kiegyenlítése után már nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.
1
2
3
34