Külföldinek számlázott jutalék

Kérdés: Egy hazai cég belföldön egy külföldi céggel megállapodást kötött. A megállapodás értelmében belföldön minta utáni árubemutatót tart, igény szerint rendelést vesz fel, és azt továbbítja megbízójának, maga értékesítési tevékenységet nem folytat. Tevékenységéért jutalékot számláz 2000 euró értékben. Devizás tételét az Áfa-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a számla kibocsátásának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamán számolja el bruttósított összegben, 20 százalékos áfatartalommal. A külföldi partner a kibocsátott számlát nettóként kezeli. Helyesen jár-e el a magyar cég, ha a kimenő számlában egyösszegű eurót tüntet fel, és a bruttósított összegből a 20 százalékos áfát befizeti?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, az ügynöki tevékenységetKözösségen belüli adóalanynak, vagy harmadik országbeli illetőségűneknyújtják-e. Ha az előbbiről van szó, úgy az Áfa-tv. 15/A §-ának (10)-(11)bekezdéseit kell alkalmazni, azaz igen valószínű, hogy a megrendelőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.

Fogyasztás az árubemutatón

Kérdés: Számviteli Levelek 13. szám 242. kérdésre adott válasz aktualizálása
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. reprezentációs szabályokat érintő módosítása után a feltett kérdésre a következő válasz adható: Szja-tv. 69. §-a (7) bekezdésének aa) pontja szerint a kifizetőnek (gazdálkodó szervezetek és költségvetési szervek esetében) nem kell megfizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.

Áru-, termékbemutatón nyújtott vendéglátás, ajándékozás

Kérdés: Gyártó és kereskedő cég áru-, termékbemutató alkalmával vendégül látja az érdeklődőket, a megrendelők ajándékot kapnak. Keletkezik-e adó-, tb-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy a "vendéglátás" miben rejlik. Ha ugyanis a "vendéglátás" mértéke megegyezik a 2001. évi L. törvénnyel módosított Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.14. pontja szerinti termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott áruminta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.

Fogyasztás az árubemutatón

Kérdés: Az árubemutatón elfogyasztott étel és ital után kell-e személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...címen. (Megjelent az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Értesítő 2001. évi 3. számában.) E tájékoztató egyebek között kitér az árubemutatókon fogyasztott étel, ital utáni közterhekre is. Megállapítása szerint a termék (áru)-bemutatókon elfogyasztott étel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.