Gyűjtőkartonok újrahasznosítása

Kérdés: Társaságunk áruk nagykereskedelmével foglalkozik. Az árukat külföldről szerezzük be, amelyek papíranyagú, ún. gyűjtőkartonokba vannak csomagolva. A gyűjtőkartonok egy részét fel tudjuk használni (abban adjuk tovább az árut partnereinknek), de a gyűjtőkartonok nagyobb része társaságunknál marad, és csak halmozódik, nem tudjuk mire használni. Ebben az évben szerződést kötöttünk a helyi hulladékgazdálkodó céggel, amelynek értelmében kihelyeznek hozzánk egy konténert, és abban gyűjtjük a fel nem használt kartonpapírokat. A konténert a hulladékgazdálkodó időszakonként elszállítja, leméri a tartalmát, és 12 Ft/kg árat fizet a lemért súlyú papírért, amit nekünk kell számláznunk a hulladékgazdálkodó felé fordított áfával. A konténerkihelyezésért és -elszállításért nem kell fizetnünk. Társaságunk a készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készletprogramunk össze van kötve a számlázóprogramukkal, azaz csak olyat tudunk számlázni, ami árucikként rögzítve van a készletprogramban, és van belőle (vagy nem áruként, hanem szolgáltatásként van rögzítve, pl. fuvarköltség). Hogyan kell kezelni a fenti gyűjtőkartonokat a készletprogramban (és a számvitelben) ahhoz, hogy szabályos legyen a nyilvántartás, és ki tudjuk számlázni a hulladékgazdálkodó felé? Eddig a gyűjtőkartonokat nem vettük készletre. Szeretnénk a legkisebb adminisztrációval járó, de szabályos megoldást alkalmazni.
Részlet a válaszából: […] ...mért és a nyilvántartás szerinti súly közötti különbözet számviteli elszámolásának szabályait (mérési differencia, esetleg áruhiány).(Kéziratzárás: 2022. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Tönkrement áru bizonylatolása

Kérdés: A 2011 óta nem működő bt. végelszámolással szeretne megszűnni. Faáru-kereskedéssel foglalkoztak. Leázás, csőrepedés miatt az áru tönkrement, nem értékesíthető. A bt. tagjai külföldre mentek, a nagymama lett az ügyvezető, aki után fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A készletekről nincs fellelhető leltár. Jól működő cég volt, eredménytartalékkal rendelkezik. Mit lehetne kezdeni a készlettel?
Részlet a válaszából: […] A fellelhető készletről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben hitelt érdemlő módon rögzíteni kell az áruk tönkremenetelének okait, okozóit, továbbá azt, hogy megtettek-e mindent a kár okainak elhárítása érdekében.Indokolt rögzíteni a tönkrement áruk mennyiségét, könyv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.

Forgalmazási veszteség

Kérdés: Az áruhiányok értékét 2000-ben az eladott áruk beszerzési értékeként kellett elszámolni, függetlenül attól, hogy forgalmazási veszteségen belüli, vagy azt meghaladó mértékű volt-e a hiány. Hogyan könyveljük helyesen 2001-től a forgalmazási veszteségen belüli és az afölötti mértékű áruhiányokat?
Részlet a válaszából: […] ...forgalmazási veszteségen belüli és az afölötti mértékű megkülönböztetése az áruhiányért való személyi felelősség megállapítása szempontjából indokolt. A számviteli előírások ilyen megkülönböztetést nem alkalmaznak. Ha a ténylegesen leltározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.