Ajándék a partnereknek

Kérdés: Kereskedelmi cég vagyunk. Termékeink értékesítésében magánszemély partnerek is közvetítenek. Ösztönzésük érdekében a közreműködésükkel eladott termékekből egyet-egyet ajándékba adunk partnereinknek. Az eladásra kerülő termékek műszaki cikkek. Az ajándékba adott termék tekinthető-e árumintának (mivel így a jobban megismert termék értékesíthetőbbé válik), esetleg üzleti ajándék?
Részlet a válaszából: […] ...8.14. pontja alapján adómentes a nem pénzben adott, az üzleti forgalom növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Áruminta-bemutató alvállalkozásban

Kérdés: A társaság 2015-től egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével is foglalkozik. Különféle termékekből beszerez 1-1 darabot (tisztítószer, vitamin, tészta stb.) normál méretben, kiszerelésben, amelyeket feloszt kisebb csomagokra, és bemutatókon árumintaként bemutatja/kóstoltatja, értékesítésre nem kerül. Jelenléti ívet vezet a bemutatókon részt vevőkről, és kimutatást küld arról, hogy mennyi árut osztott szét. Amikor valaki terméket vesz a termékgyártó cégtől, akkor a társaság a termékgyártó cégnek számlát állít ki a jutalékról. A bejövő számlákat készletre vesszük, az áfát nem helyezzük levonásba. A készlet - a kimutatás alapján - elábéként kerül kivezetésre. Tudomásunk szerint termékminta vásárlása (és annak szétosztása) esetén nem kell magánszemélynek adott juttatásként kezelni. Tekinthetők-e a normál kiszerelésből a társaság által kiporciózott mennyiségi kiszerelések termékmintáknak, és könyvelhetők-e a fent leírtak alapján?
Részlet a válaszából: […] ...juttatások közül adómentes a kifizető által üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 12.
Kapcsolódó címke:

Promóciós célra megrendelt termékek

Kérdés: A társaság fényforrások, lámpatestek forgalmazásával foglalkozik. Az anyavállalat az új termék bemutatása céljából a promóciós célra megrendelt termékeket számlázza leányvállalata felé. A magyar társaság az így behozott termékeket marketingcélból juttatja el üzleti partnereihez. Az egyedi értékük alapján az 5000 forintot nem meghaladó termékekért ellenértéket nem számít fel. Tekinthetők-e az üzleti partnerek részére átadott termékek árumintának 2010 előtt, illetve 2010-től? Milyen bizonylatot kell kiállítani a termékmintát átvevő üzleti partner felé?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a térítés nélküli átadás/átvételjár-e adófizetési kötelezettséggel, meg kell nézni, hogy a kérdésben említetttermékek árumintának minősülnek-e vagy sem.A Tao-tv. 3. számú mellékletének B/2. pontja alapján avállalkozási tevékenység érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.
Kapcsolódó címkék:  

Készlet vagy tárgyi eszköz a mintadarab?

Kérdés: A kft. nyílászárókra felszerelhető, automatikusan működő, távvezérelt redőnyök mozgatására alkalmas motorokat, s az ehhez szükséges tartozékokat forgalmaz. A külföldi partner a termék megismertetése érdekében rendszeresen küld az aktuális motorokból árumintákat, valamint alkatrészeket, bemutatótáblákat. Az árumintákat térítés nélkül átvett eszközként mutatjuk ki a 2. számlaosztályban. Az elhasználódott, a használat során elkopott árumintákat selejtezzük, a ráfordításként elszámolt összeget a halasztott bevétel megszüntetésével ellentételezzük. A bemutatódarabok egy része egy évnél hosszabb ideig is szolgálhatja a vállalkozási tevékenységet, bekerülési értékük viszont nem haladja meg az 50 ezer forintot. (A tárgyi eszközkénti nyilvántartás viszonylag nehéz!) Helyes-e, hogy a kft. ezen eszközöket a forgóeszközök között mutatja ki? A szállítási költség növeli-e ezen termékek értékét, ha a kft. az átadó által meghatározott vámértéken tartja nyilván azokat?
Részlet a válaszából: […] ...idéztük a kérdést, hogy a válasz viszonylag rövid, és a kívülálló számára is hasznosítható legyen.Az áruminták besorolásánál, azok minősítésénél az Szt. 23. §-ának (4) bekezdésében leírtakból kell kiindulni, figyelemmel az Szt. 28. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.
Kapcsolódó címke:

Áruminta elszámolása

Kérdés: Az évente többször megrendezett termékbemutatókon - amelyeket a vállalkozás a terméke (sör) népszerűsítése, megismertetése céljából rendez - a műanyag poharakban, kitöltve kínált ital milyen feltételekkel tekinthető termékmintának?
Részlet a válaszából: […] ...mennyiséget. Tekintettel arra, hogy műanyag poharakban a sör nem hozható forgalomba, és nem tartós használati cikk, így megfelel az áruminta fogalmának. A dokumentáció követelményét a szervezéssel kapcsolatos írásos anyagok, illetve a kiszolgáltatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.
Kapcsolódó címke:

Áruminta áfája

Kérdés: A kis értékű ajándékra vonatkozó áfaszabályok alkalmazhatók-e, ha a cég alkalmi jelleggel kóstoltatás céljából termékeket (sört) bocsát partnerei rendelkezésére? Az átadott termékek egyedi értéke nem éri el áfával növelten sem az 500 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak alapján ebben az esetben nem kis értékű ajándékról, hanem árumintáról beszélhetünk. Az Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a kis értékű ajándékhoz hasonlóan az áruminta átadása sem tekinthető termékértékesítésnek, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.
Kapcsolódó címkék:  

Áruminta vagy térítés nélküli átadás

Kérdés: A társaság partnerei részére a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb mennyiséget meghaladó mértékű "árumintát" (burkolólap-fajtánként, típusonként 2-2 doboz, imitált fürdőszobák, viszonteladóknál üzlettérpadlózat biztosítása, illetve egy-két üveg ital stb.) ad nem magánszemély partnereinek, akik azokat a vásárlók részére bemutatják. Felmerülhet-e, hogy ez természetbeni juttatás? Van-e áfafizetési kötelezettség? Kell-e a társasági adó alapját módosítani? Jelenleg árumintának minősítjük ezeket az átadásokat és költségként könyveljük. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 3. számú melléklete B/2. pontja alapján áruminta a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, az Szja-tv. szerint természetbeni juttatásnak minősülő termék, ha az nem tartós használatra rendelt dolog és mennyisége nem éri el a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 28.
Kapcsolódó címkék:    

Saját termék mintaként történő átadása

Kérdés: Milyen számviteli elszámolása és adóvonzatai vannak a társaság által gyártott és nagykereskedőhöz kihelyezett - amelynek felhasználása már nem lehetséges - mintaterméknek?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 23. számában a 464. kérdésre adott válaszban a témával már foglalkoztunk. Itt kiegészítjük egyrészt azzal, ha a saját előállítású mintatermék - nem tartós használattal - átadására kerül sor, akkor azt készletcsökkenésként, mint saját célra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 31.
Kapcsolódó címkék:    

Áruminta vagy térítés nélkül átadott eszköz

Kérdés: Bor és pezsgő gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég által az egyes áruháznak, áruházláncnak árusítás előtti minősítésre átadott - esetenként 4-6 palack - árumintának tekinthető-e vagy térítés nélkül átadott eszköz?
Részlet a válaszából: […] ...áruminta a Tao-tv. 3. számú mellékletének 2. pontja szerint a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott termék, ha az nem tartós használatra rendelt dolog és mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.
Kapcsolódó címkék: