Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott áruminta tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajándék a partnereknek

Kérdés: Kereskedelmi cég vagyunk. Termékeink értékesítésében magánszemély partnerek is közvetítenek. Ösztönzésük érdekében a közreműködésükkel eladott termékekből egyet-egyet ajándékba adunk partnereinknek. Az eladásra kerülő termékek műszaki cikkek. Az ajándékba adott termék tekinthető-e árumintának (mivel így a jobban megismert termék értékesíthetőbbé válik), esetleg üzleti ajándék?
Részlet a válaszból: […]más cél elérésére nem alkalmas.Az ajándékba adott műszaki cikk nem felel meg az Szja-tv. szerint az árumintával szembeni követelményeknek. Tehát nem tekinthető árumintának, juttatása nem lehet adómentes.Az Szja-tv. értelmezése szerint üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali ... kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szolgáló utalvány). A kérdés szerinti ajándék - a hivatkozott törvényi előírás alapján - egyértelműen üzleti ajándék.Az Szja-tv. 70. §-ának (4) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándék juttatása alapján meghatározott jövedelem. Az üzleti ajándék legmagasabb értékét a törvény nem határozza meg.Az egyes meghatározott juttatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8034

2. találat: Áruminta-bemutató alvállalkozásban

Kérdés: A társaság 2015-től egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével is foglalkozik. Különféle termékekből beszerez 1-1 darabot (tisztítószer, vitamin, tészta stb.) normál méretben, kiszerelésben, amelyeket feloszt kisebb csomagokra, és bemutatókon árumintaként bemutatja/kóstoltatja, értékesítésre nem kerül. Jelenléti ívet vezet a bemutatókon részt vevőkről, és kimutatást küld arról, hogy mennyi árut osztott szét. Amikor valaki terméket vesz a termékgyártó cégtől, akkor a társaság a termékgyártó cégnek számlát állít ki a jutalékról. A bejövő számlákat készletre vesszük, az áfát nem helyezzük levonásba. A készlet - a kimutatás alapján - elábéként kerül kivezetésre. Tudomásunk szerint termékminta vásárlása (és annak szétosztása) esetén nem kell magánszemélynek adott juttatásként kezelni. Tekinthetők-e a normál kiszerelésből a társaság által kiporciózott mennyiségi kiszerelések termékmintáknak, és könyvelhetők-e a fent leírtak alapján?
Részlet a válaszból: […]megismertetésével a termékgyártó üzleti forgalmának növelésére törekszik, hiszen a forgalom növekedése arányában részesül jutalékban. Véleményünk szerint nincs ennek jogszabályi akadálya, feltételezve, hogy ezt a termékgyártó és a kérdező cég közötti, körültekintően megfogalmazott szerződés támasztja alá. A szerződő feleknek - többek között - rögzíteniük kell, hogy a termékgyártó milyen kiszerelésű terméket ad át (értékesít) a kérdező cégnek abból a célból, hogy azt a kérdező cég az érdeklődőknek bemutassa, árumintának minősülő kiszerelésben átadja/kóstoltatja, és a résztvevőkről a termékgyártónak kimutatást adjon át. A termékgyártó a résztvevők vásárlása esetén - számla ellenében - jutalékot fizet, amelynek összegét a szerződés szerint kell meghatározni. Lényeges kérdés még az is, hogy a termékgyártó saját termékei üzleti forgalmának növelése érdekében saját maga is tart bemutatókat, vagy ezek megtartását másra (például a kérdező cégre) teljeskörűen átruházta.A kérdező cég a különféle termékből a gyártótól beszerzett darabokat - helyesen - készletre veszi, de nem az áruk között kell azokat készletre venni, hanem a vásárolt anyagok között. A ténylegesen felhasznált, a bemutatókon kisebb szerelésben átadott termékek - arányosan számított - bekerülési értékét viszont nem az eladott áruk bekerülési értékeként kell elszámolni (nem történt értékesítés!),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6984
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Promóciós célra megrendelt termékek

Kérdés: A társaság fényforrások, lámpatestek forgalmazásával foglalkozik. Az anyavállalat az új termék bemutatása céljából a promóciós célra megrendelt termékeket számlázza leányvállalata felé. A magyar társaság az így behozott termékeket marketingcélból juttatja el üzleti partnereihez. Az egyedi értékük alapján az 5000 forintot nem meghaladó termékekért ellenértéket nem számít fel. Tekinthetők-e az üzleti partnerek részére átadott termékek árumintának 2010 előtt, illetve 2010-től? Milyen bizonylatot kell kiállítani a termékmintát átvevő üzleti partner felé?
Részlet a válaszból: […]térítés nélküli átadás/átvétel jár-e adófizetési kötelezettséggel, meg kell nézni, hogy a kérdésben említett termékek árumintának minősülnek-e vagy sem. A Tao-tv. 3. számú mellékletének B/2. pontja alapján a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az Szja-tv. szerint természetbeni juttatásnak minősülő áruminta, ha az nem tartós használatra rendelt dolog, és mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.14. pontja alapján az adómentes természetbeni juttatás közé tartozik a kifizető által üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas. A hivatkozott törvényi előírásokat összevetve a kérdésben körülírt termékekkel, megállapítható, hogy azokat nem lehet árumintának tekinteni. Ha nem áruminta, akkor térítés nélküli átadás/átvétel, amelynek ráfordításként elszámolt összegével 2010. évet megelőzően az átadónál a társasági adó alapját növelni, az átvevőnél csökkenteni kellett. 2010-től - főszabályként - sem az átadónál, sem az átvevőnél nem kell az adóalapot korrigálni. Ha magánszemély részére történt a térítés nélküli átadás, akkor az Szja-tv. előírásait kell figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a kérdés szerinti termék nem minősül árumintának, az átadott termékek piaci értékükön adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek 2010 előtt is és 2010-ben is. Az Áfa-tv. 11. §-ának (3) bekezdése szerint nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába enged át árumintát és kis értékű terméket. A kérdésben szereplő termékek ugyan nem minősíthetők árumintának, de kérdés, hogy "beleférnek-e" az Áfa-tv. szerinti kis érték kategóriába, ha áfát is magában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4546
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Készlet vagy tárgyi eszköz a mintadarab?

Kérdés: A kft. nyílászárókra felszerelhető, automatikusan működő, távvezérelt redőnyök mozgatására alkalmas motorokat, s az ehhez szükséges tartozékokat forgalmaz. A külföldi partner a termék megismertetése érdekében rendszeresen küld az aktuális motorokból árumintákat, valamint alkatrészeket, bemutatótáblákat. Az árumintákat térítés nélkül átvett eszközként mutatjuk ki a 2. számlaosztályban. Az elhasználódott, a használat során elkopott árumintákat selejtezzük, a ráfordításként elszámolt összeget a halasztott bevétel megszüntetésével ellentételezzük. A bemutatódarabok egy része egy évnél hosszabb ideig is szolgálhatja a vállalkozási tevékenységet, bekerülési értékük viszont nem haladja meg az 50 ezer forintot. (A tárgyi eszközkénti nyilvántartás viszonylag nehéz!) Helyes-e, hogy a kft. ezen eszközöket a forgóeszközök között mutatja ki? A szállítási költség növeli-e ezen termékek értékét, ha a kft. az átadó által meghatározott vámértéken tartja nyilván azokat?
Részlet a válaszból: […]állományba vétel a helyes. Ez esetben azonban a bemutatás céljára történő használatbavételkor az áruminták bekerülési értékét anyagköltségként el kell számolni, az időbelileg elhatárolt halasztott bevétel arányos részét pedig meg kell szüntetni. Ha az áruminták szállítása egy évnél hosszabb időszakonként ismétlődik, indokolt a tárgyi eszközkénti kimutatás, mivel ezen eszközök bekerülési értéke 50 ezer forintnál kevesebb, a bekerülési érték a használatbavételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolható, amelyet az időbelileg elhatárolt halasztott bevétel arányos részének megszüntetésével kell ellentételezni. Az áruminták azonosítása érdekében szükséges nyilvántartás részletezettsége nem lehet más azért, mert ezen eszközöket a készletek vagy a tárgyi eszközök között mutatják ki. A leírtakból az is következik, hogy akár készletként, akár - 50 ezer forint bekerülési érték alatti - tárgyi eszközként mutatják ki, a használatbavételkor költségként (anyagköltségként, illetve terv szerinti értékcsökkenési leírásként) a bekerülési értéket el kell számolni. A bekerülési (beszerzési) értékbe tartozó tételeket (Szt. 47. §-a) a térítés nélkül átvett eszközöknél (így az árumintáknál is) számításba kell venni. Így a ténylegesen fizetendő vámot, vagy az áruminták beszállításával kapcsolatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1481
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Áruminta elszámolása

Kérdés: Az évente többször megrendezett termékbemutatókon - amelyeket a vállalkozás a terméke (sör) népszerűsítése, megismertetése céljából rendez - a műanyag poharakban, kitöltve kínált ital milyen feltételekkel tekinthető termékmintának?
Részlet a válaszból: […]a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget. Tekintettel arra, hogy műanyag poharakban a sör nem hozható forgalomba, és nem tartós használati cikk, így megfelel az áruminta fogalmának. A dokumentáció követelményét a szervezéssel kapcsolatos írásos anyagok, illetve a kiszolgáltatott mennyiség elszámolásáról kiállított bizonylaton a felhasználás időpontjának, céljának
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1285
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Áruminta áfája

Kérdés: A kis értékű ajándékra vonatkozó áfaszabályok alkalmazhatók-e, ha a cég alkalmi jelleggel kóstoltatás céljából termékeket (sört) bocsát partnerei rendelkezésére? Az átadott termékek egyedi értéke nem éri el áfával növelten sem az 500 forintot.
Részlet a válaszból: […]tekinthető termékértékesítésnek, azaz a beszerzéséhez kapcsolódó adó levonható, más tulajdonába történő adása viszont áfafizetéssel nem jár. Az Áfa-tv. 2003. január 1-jétől érvényes módosítása önálló fogalmat definiál az árumintára [Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 25. pontja]. Ennek értelmében árumintának minősül valamely termék, annak mintapéldánya vagy egy része - ideértve a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszereléstől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1059
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Áruminta vagy térítés nélküli átadás

Kérdés: A társaság partnerei részére a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb mennyiséget meghaladó mértékű "árumintát" (burkolólap-fajtánként, típusonként 2-2 doboz, imitált fürdőszobák, viszonteladóknál üzlettérpadlózat biztosítása, illetve egy-két üveg ital stb.) ad nem magánszemély partnereinek, akik azokat a vásárlók részére bemutatják. Felmerülhet-e, hogy ez természetbeni juttatás? Van-e áfafizetési kötelezettség? Kell-e a társasági adó alapját módosítani? Jelenleg árumintának minősítjük ezeket az átadásokat és költségként könyveljük. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadó-kötelezettsége a társaságnak nem keletkezik. Az új Szt. előírása szerint ugyanakkor az átadás térítés nélküli eszközátadásnak minősül, és ennek megfelelően a nyilvántartási értéket rendkívüli ráfordításként kell elszámolni az átadónál, és ugyanezen az értéken, de legfeljebb piaci értéken rendkívüli bevételként az átvevőnél, ha az átvevő kettős könyvvitelt vezet, majd időbelileg elhatárolni és az elhatárolást az új Szt. 45. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megszüntetni. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével növelni kell az adózás előtti eredményt, ugyanakkor az átvevő csökkentheti az adózás előtti eredményét a térítés nélkül kapott eszköz értékével, ha az átadó belföldi illetőségű adózó (de nem alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár és nem kockázatitőke-alap), külföldi személy (de nem ellenőrzött külföldi társaság) vagy magánszemély akkor, amikor véglegesen (az időbeli elhatárolás megszüntetése után) a rendkívüli bevételek között elszámolásra kerül. Időbeli elhatárolás esetén a rendkívüli bevételből az adóévben el nem határolt rész, az időbeli elhatárolás megszüntetésének adóévében pedig a visszavezetett összeg csökkenti az adóalapot. Nem csökkenthető az adózás előtti eredmény a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján térítés nélküli átvett eszköz értékével. A konkrét esetben egy társaság másik társaság részére ad át eszközt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. március 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 610
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Saját termék mintaként történő átadása

Kérdés: Milyen számviteli elszámolása és adóvonzatai vannak a társaság által gyártott és nagykereskedőhöz kihelyezett - amelynek felhasználása már nem lehetséges - mintaterméknek?
Részlet a válaszból: […]kell elszámolni, másrészt azzal az esettel, ha a mintaterméket véglegesen adja a társaság a nagykereskedőnek. Véglegesen, ellenérték nélküli átadásnál az átadó a könyv szerinti értéket rendkívüli ráfordításként számolja el [új Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerint], az átvevő pedig rendkívüli bevételt számol el [új Szt. 86. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint], amelyet időbelileg el kell határolnia. A társaságiadó-alap megállapítása során az átadó a könyv szerinti értékkel növeli az adózás előtti eredményt [Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja], az átvevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 533
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Áruminta vagy térítés nélkül átadott eszköz

Kérdés: Bor és pezsgő gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég által az egyes áruháznak, áruházláncnak árusítás előtti minősítésre átadott - esetenként 4-6 palack - árumintának tekinthető-e vagy térítés nélkül átadott eszköz?
Részlet a válaszból: […]mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget. E megfogalmazásból következően 4-6 palack ital átadása nem áruminta, így azt térítés nélkül átadott terméknek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy az átadott eszköz rendkívüli ráfordításként elszámolt értékével a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján növelni kell az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 381
Kapcsolódó tárgyszavak: ,