Ingatlan bérbeadása – német tulajdonos

Kérdés: Adószámos magánszemély Németországba költözik, állandó lakóhelye ott lesz. Magyarországon a tulajdonában lévő két ingatlant bérbe adja, egyiket hosszú távra, a másikat szálláshely-szolgáltatás formájában tételes átalányadózással. A bérbeadások után melyik államban fizet jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő adószámos magánszemély, ha Németországba költözik, és állandó lakóhelye ott lesz, akkor német adóügyi illetőségűvé válik, de Magyarországon kell a tulajdonában lévő mindkét ingatlan bérbeadása után keletkező jövedelem után adóznia, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Választható-e átalányadózás iparűzési adónál?

Kérdés: Helyi iparűzési adóval kapcsolatosan kérdezem: 2022. évben volt katás egyéni vállalkozó szeptember 1-től átalányadózást választott. Milyen egyszerűsített adózást választhat az iparűzési adózásban? Választhatja-e az átalányadózás szerintit, vagy 8 millió szerint vallhatja be az adót szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy a kérdésben említett, "régi" (2022. augusztus 31-ig működő) kata alanya (aki 2022. szeptember 1-től átalányadózó lett) a helyi iparűzési­adó-alap egyszerűsített, tételes megállapítását választotta [a Htv. 2022. december 31-ig hatályos 39/B. § (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Adófizetési kötelezettség főfoglalkozású átalányadózónál

Kérdés: Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók adó- és járulékfizetési kötelezettségének helyes értelmezésében kérem segítségüket! Ha a főfoglalkozásúnak minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó éves bevétele nem haladja meg a 2 M Ft-ot, ám ezt a bevételt már áprilisban eléri, akkor a fennmaradó hónapokra a minimálbér lesz a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapja, vagy mivel a bevétele nem haladta meg az adómentes értékhatárt, a további hónapokra nem keletkezik járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja-tv.) szerinti átalányadózást választó egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételből, egyes tevékenységek szerint különböző mértékben, meghatározott költséghányad levonásával állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

Kérdés: Főfoglalkozású egyéni vállalkozó 2022. 08. 01-én átalányadózóként kezdte meg a tevékenységét. A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (TOP-5.1.1.-15) a vállalkozó bevételének számít? Három hónapra kap 600.000 Ft-ot, és nem kell elszámolni vele tételesen.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből egyértelműen nem állapítható meg, hogy milyen támogatásról van szó, ugyanis a TOP-5.1.1.-15 támogatást a munkaerőpiaci programból lakhatási támogatásként nyújtják, és a támogatással kapcsolatban havi elszámolást kell benyújtani az illetékes járási hivatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Kata tételes adóját választó adózó a vállalkozói tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatja

Kérdés: Jelenleg tételesen adózó kisadózó vállalkozó vagyok. A katatörvény megváltozott előírásai miatt egyéni vállalkozói tevékenységemet nem tudom a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint folytatni (ügyfeleim között gazdálkodó szervezetek is vannak). Milyen lehetőségeim vannak az eddigi vállalkozói tevékenységem folytatására? Milyen formában tudom az eddigi tevékenységemet folytatni, milyen feltételekkel? Hogyan tudom jelenlegi tevékenységemet befejezni, illetve miként tudom nem "katásként" – megszakítás nélkül – folytatni a vállalkozói tevékenységemet?
Részlet a válaszából: […] ...törvény (a továbbiakban: Szja-tv.)– 49/A., 49/B., 49/C. §-ai szerinti egyéni vállalkozó adózását,– 50-56. §-ai szerinti átalányadózást,ha ezt az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétételre kerülő formában és módon bejelenti. (A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Őstermelői családi gazdaság iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A háromfős őstermelői családi gazdaságból két tag számlázza ki a mezőgazdasági tevékenység árbevételét.
A tag 15.000 E Ft bevétel, 7000 E Ft anyagköltség.
B tag 12.000 E Ft bevétel, 5000 E Ft anyagköltség.
C tag 0 E Ft bevétel, 0 E Ft anyagköltség.
Az átalányadózás alapján minden tag az egy főre jutó bevételt írta be az szja-bevallásába 9000 E Ft értékben. Az iparűzésiadó-bevallásban is az egy főre eső bevételt (9000 E Ft) és az egy főre eső anyagköltséget (4000 E Ft) kell szerepeltetni, vagy minden tag a saját adatai alapján adja be a bevallást?
Részlet a válaszából: […] A Htv. szerint választható, hogy a mezőgazdasági őstermelő a helyi iparűzési adó alapját az általános szabályok alapján vagy egyszerűsített módon állapítsa meg. (Htv. 39. §; 39/A §.) A helyiiparűzésiadó-törvény alapján évente más-más adóalap-megállapítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Bérelt földterületen ültetvénytelepítés átadása a bérbeadónak

Kérdés: Egy kft. a saját tulajdonosának földterületén állami támogatással saját vállalkozásban ültetvényt telepített, mely már termőre fordult. A megváltozott gazdasági körülmények következtében a tulajdonos őstermelőként kívánja tovább folytatni e tevékenységét. Hogyan kell ezt jogszerűen kezelni, könyvelni, mi lesz a levont áfa sorsa stb.?
Részlet a válaszából: […] ...kell megállapítani. A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői bevételéből háromféle módszerrel állapíthatja meg a jövedelmét:-átalányadózással,-tételes költségelszámolással,-10 százalékos költséghányad alkalmazásával.Főszabály szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendeztek.Az Eva-tv. hatálya alól történő kilépés (az evaalanyiság megszűnése) bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha megfelel az Szja-tv.-ben foglalt feltételeknek.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Átalányadózó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozó az alkalmazott után hogyan teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét? Jól értelmezem a 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdését, miszerint azt az átalányadózó egyéni vállalkozó alkalmazottjára kell érteni?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési hozzájárulásról rendelkező 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján annak a hozzájárulásra kötelezettnek (ilyen az Szja-tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó is), aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.

Tenyésztőktől történő felvásárlás áfája

Kérdés: Társaságunk sertéstenyésztéssel, illetve adásvétellel foglalkozik. Az általunk eladott sertések nagy részét sertéstenyésztőktől vásároljuk meg. Egyes termelők felvásárlási jeggyel (amit mi állítunk ki részükre) adják el állataikat, másik részük áfás átutalásos fizetési módú számlát állít ki részünkre. Ők jellemzően nem társaságok, hanem magánszemélyek (őstermelők) vagy egyéni vállalkozók. A kibocsátott számlákon az értékesítő adószáma, ha van, egyéni vállalkozói száma (nyilvántartási száma), címe, illetve az értékesítés darabszáma, egységára, értéke, adómértéke (25%) van feltüntetve. Ezek alapján az áfát levonásba helyezzük, szja-előleget nem vonunk, a beszerzési árat költségként elszámoljuk. Az a kérdésünk, hogy más, az értékesítőre (milyen adóalany, milyen adózási módot választott, saját áruját adja-e el), illetve az értékesítés körülményeire vonatkozó adatot kell-e szerepeltetni a számlákon ahhoz, hogy az áfa levonható legyen, költségként el lehessen számolni a társasági adó terhére, illetve ne kelljen szja-előleget vonni az adott értékesítés összegéből, továbbá kell-e ezen értékesítések összegét az 1008-as bevallásban feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az egészében vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet{ideértve a sertéstenyésztést, -termelést és -feldolgozást is [ld. Áfa-tv. 198.§-ának a) pontja és 7. számú melléklet I. rész B/1. pontja]} folytatóadóalanyokra főszabály szerint az Áfa-tv. XIV....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.
1
2
3