Kata tételes adóját választó adózó a vállalkozói tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatja

Kérdés: Jelenleg tételesen adózó kisadózó vállalkozó vagyok. A katatörvény megváltozott előírásai miatt egyéni vállalkozói tevékenységemet nem tudom a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint folytatni (ügyfeleim között gazdálkodó szervezetek is vannak). Milyen lehetőségeim vannak az eddigi vállalkozói tevékenységem folytatására? Milyen formában tudom az eddigi tevékenységemet folytatni, milyen feltételekkel? Hogyan tudom jelenlegi tevékenységemet befejezni, illetve miként tudom nem "katásként" - megszakítás nélkül - folytatni a vállalkozói tevékenységemet?
Részlet a válaszából: […] ...CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.)- 49/A., 49/B., 49/C. §-ai szerinti egyéni vállalkozó adózását,- 50-56. §-ai szerinti átalányadózást,ha ezt az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétételre kerülő formában és módon bejelenti. (A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Őstermelői családi gazdaság iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A háromfős őstermelői családi gazdaságból két tag számlázza ki a mezőgazdasági tevékenység árbevételét.
A tag 15.000 E Ft bevétel, 7000 E Ft anyagköltség.
B tag 12.000 E Ft bevétel, 5000 E Ft anyagköltség.
C tag 0 E Ft bevétel, 0 E Ft anyagköltség.
Az átalányadózás alapján minden tag az egy főre jutó bevételt írta be az szja-bevallásába 9000 E Ft értékben. Az iparűzésiadó-bevallásban is az egy főre eső bevételt (9000 E Ft) és az egy főre eső anyagköltséget (4000 E Ft) kell szerepeltetni, vagy minden tag a saját adatai alapján adja be a bevallást?
Részlet a válaszából: […] A Htv. szerint választható, hogy a mezőgazdasági őstermelő a helyi iparűzési adó alapját az általános szabályok alapján vagy egyszerűsített módon állapítsa meg. (Htv. 39. §; 39/A §.) A helyiiparűzésiadó-törvény alapján évente más-más adóalap-megállapítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Bérelt földterületen ültetvénytelepítés átadása a bérbeadónak

Kérdés: Egy kft. a saját tulajdonosának földterületén állami támogatással saját vállalkozásban ültetvényt telepített, mely már termőre fordult. A megváltozott gazdasági körülmények következtében a tulajdonos őstermelőként kívánja tovább folytatni e tevékenységét. Hogyan kell ezt jogszerűen kezelni, könyvelni, mi lesz a levont áfa sorsa stb.?
Részlet a válaszából: […] ...kell megállapítani. A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői bevételéből háromféle módszerrel állapíthatja meg a jövedelmét:-átalányadózással,-tételes költségelszámolással,-10 százalékos költséghányad alkalmazásával.Főszabály szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendeztek.Az Eva-tv. hatálya alól történő kilépés (az evaalanyiság megszűnése) bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha megfelel az Szja-tv.-ben foglalt feltételeknek.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Átalányadózó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozó az alkalmazott után hogyan teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét? Jól értelmezem a 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdését, miszerint azt az átalányadózó egyéni vállalkozó alkalmazottjára kell érteni?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési hozzájárulásról rendelkező 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján annak a hozzájárulásra kötelezettnek (ilyen az Szja-tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó is), aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.

Tenyésztőktől történő felvásárlás áfája

Kérdés: Társaságunk sertéstenyésztéssel, illetve adásvétellel foglalkozik. Az általunk eladott sertések nagy részét sertéstenyésztőktől vásároljuk meg. Egyes termelők felvásárlási jeggyel (amit mi állítunk ki részükre) adják el állataikat, másik részük áfás átutalásos fizetési módú számlát állít ki részünkre. Ők jellemzően nem társaságok, hanem magánszemélyek (őstermelők) vagy egyéni vállalkozók. A kibocsátott számlákon az értékesítő adószáma, ha van, egyéni vállalkozói száma (nyilvántartási száma), címe, illetve az értékesítés darabszáma, egységára, értéke, adómértéke (25%) van feltüntetve. Ezek alapján az áfát levonásba helyezzük, szja-előleget nem vonunk, a beszerzési árat költségként elszámoljuk. Az a kérdésünk, hogy más, az értékesítőre (milyen adóalany, milyen adózási módot választott, saját áruját adja-e el), illetve az értékesítés körülményeire vonatkozó adatot kell-e szerepeltetni a számlákon ahhoz, hogy az áfa levonható legyen, költségként el lehessen számolni a társasági adó terhére, illetve ne kelljen szja-előleget vonni az adott értékesítés összegéből, továbbá kell-e ezen értékesítések összegét az 1008-as bevallásban feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az egészében vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet{ideértve a sertéstenyésztést, -termelést és -feldolgozást is [ld. Áfa-tv. 198.§-ának a) pontja és 7. számú melléklet I. rész B/1. pontja]} folytatóadóalanyokra főszabály szerint az Áfa-tv. XIV....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Átalányadózó tevékenység költséghányada

Kérdés: Az Szja-tv. 53. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint a SZJ 45 - "építőipari szolgáltatás" költséghányada 80%. A TEÁOR '08. szerint ez a kód gépjármű-, motorkerékpár-kereskedelem. Kérdésem az, hogy a korábbi 45 kód - ami valóban építőipari szolgáltatás volt, és az alá tartozó tevékenységek költséghányada továbbra is 80% -, vagy a konkrétebb új kódok szerint számolhatnak költséghányadot? Hogyan kell értelmezni az említett 53. § (3) bekezdésének e) pontját?
Részlet a válaszából: […]

A korábbi 45 kódot kell továbbra is alkalmazni, ami építőipari szolgáltatás volt, és ez alá tartozó tevékenységek költséghányada továbbra is 80%, tehát nem változott a költséghányad.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.

Átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevételi nyilvántartást vezet. Ha bevétel csak gabonaértékesítésből származik, úgy az őstermelői igazolvány melléklete, az úgynevezett értékesítési betétlap vezetése e kötelezettségnek megfelelő-e?
Részlet a válaszából: […] ...készített feljegyzést az őstermelői igazolványmellékleteként a bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályok szerint kellmegőriznie. Az átalányadózás szerint adózó mezőgazdasági kistermelőnek abevételi nyilvántartásban fel kell tüntetnie, hogy a bevétel élő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.

Őstermelő jövedelme a tarvágás után

Kérdés: A tarvágás utáni árbevétel tárgyévi bevétel. Az újratelepítés költsége következő évben merül fel, munkadíj, facsemete stb. A bevétellel szemben tárgyévben költségem nincs, ezért adóznom kell! Következő évben bevételem nincs, csak kiadásom és költségem van. Őstermelőként hogyan tudom ezt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...határidőn túl visszautalt - összeg teljesegészében bevételnek számít.E rendelkezések alkalmazása esetén ezekre a bevételekre azátalányadózás nem alkalmazható.Ha a mezőgazdasági őstermelőnek ezen tevékenységéből elértbevétele az adóévben nem haladja meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.

Átalányadózó egyéni vállalkozó áfája

Kérdés: Az egyéni vállalkozó átalányadó alanya. Az átalányadó árbevételi határa 8 millió Ft/év, az áfaalanyi adómentesség határa 4 millió Ft. Amennyiben az átalányadózó egyéni vállalkozó átlépi év közben a 4 millió Ft árbevételi határt, áfaalannyá válik, annak ellenére, hogy átalányadós marad? Ha igen, külön áfanyilvántartást kell vezetnie a levonható áfáról, mivel csak bevételi nyilvántartást vezet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.-ben és az Áfa-tv.-ben meghatározottértékhatárokból következően valóban előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó -személyi jövedelemadó tekintetében - átalányadózó, míg áfa vonatkozásábanáfaelszámolónak számít. Az Szja-tv. 4. számú melléklete a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.
1
2
3