Átalányadózó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozó az alkalmazott után hogyan teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét? Jól értelmezem a 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdését, miszerint azt az átalányadózó egyéni vállalkozó alkalmazottjára kell érteni?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési hozzájárulásról rendelkező 2011. évi CLV. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján annak a hozzájárulásra kötelezettnek (ilyen az Szja-tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó is), aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.

Átalányadózó tevékenység költséghányada

Kérdés: Az Szja-tv. 53. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint a SZJ 45 - "építőipari szolgáltatás" költséghányada 80%. A TEÁOR '08. szerint ez a kód gépjármű-, motorkerékpár-kereskedelem. Kérdésem az, hogy a korábbi 45 kód - ami valóban építőipari szolgáltatás volt, és az alá tartozó tevékenységek költséghányada továbbra is 80% -, vagy a konkrétebb új kódok szerint számolhatnak költséghányadot? Hogyan kell értelmezni az említett 53. § (3) bekezdésének e) pontját?
Részlet a válaszából: […]

A korábbi 45 kódot kell továbbra is alkalmazni, ami építőipari szolgáltatás volt, és ez alá tartozó tevékenységek költséghányada továbbra is 80%, tehát nem változott a költséghányad.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.
Kapcsolódó címke:

Átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevételi nyilvántartást vezet. Ha bevétel csak gabonaértékesítésből származik, úgy az őstermelői igazolvány melléklete, az úgynevezett értékesítési betétlap vezetése e kötelezettségnek megfelelő-e?
Részlet a válaszából: […] ...készített feljegyzést az őstermelői igazolványmellékleteként a bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályok szerint kellmegőriznie. Az átalányadózás szerint adózó mezőgazdasági kistermelőnek abevételi nyilvántartásban fel kell tüntetnie, hogy a bevétel élő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:  

Átalányadózó egyéni vállalkozó áfája

Kérdés: Az egyéni vállalkozó átalányadó alanya. Az átalányadó árbevételi határa 8 millió Ft/év, az áfaalanyi adómentesség határa 4 millió Ft. Amennyiben az átalányadózó egyéni vállalkozó átlépi év közben a 4 millió Ft árbevételi határt, áfaalannyá válik, annak ellenére, hogy átalányadós marad? Ha igen, külön áfanyilvántartást kell vezetnie a levonható áfáról, mivel csak bevételi nyilvántartást vezet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.-ben és az Áfa-tv.-ben meghatározottértékhatárokból következően valóban előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó -személyi jövedelemadó tekintetében - átalányadózó, míg áfa vonatkozásábanáfaelszámolónak számít. Az Szja-tv. 4. számú melléklete a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.
Kapcsolódó címkék:    

Átalányadózásból eva választása (eva)

Kérdés: Egyéni vállalkozó 2001. évben kezdte tevékenységét és átalányadózást választott. 2003-ra választhatja-e az evát?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéb feltételek fennállnak, akkor a 2001-ben és 2002-ben az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó választhatja az evát, tekintettel arra, hogy a feltétel teljesülése szempontjából annak van jelentősége, hogy az adott tevékenységével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 9.
Kapcsolódó címkék:  

Átalányadózás (eva)

Kérdés: Az átalányadózás továbbra is megmarad az egyéni vállalkozásoknál az eva bevezetésével?
Részlet a válaszából: […]

Az Eva-tv. bevezetése nem érinti az átalányadózás fennmaradását az Szja-tv. szabályai szerint.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék:    

Átalányadózás értékhatára (eva)

Kérdés: A jelenlegi átalányadós szabályok mennyiben változnak az eva hatására?
Részlet a válaszából: […] ...átalányadózásra vonatkozó jelenlegi általános szabályok nem változtak az Szja-tv.-ben. A módosítás 2003-ra mindössze annyi, hogy az átalányadó választhatóságának az értékhatára a kizárólag (az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék: