Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott átértékelési különbözet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átértékelési különbözet kiválással létrejött adózónál

Kérdés: Az átalakulás során a kiváló társaság egy ingatlant átértékelési különbözettel vett nyilvántartásba. A kedvezményezett átalakulásra a Tao-tv. 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja tartalmaz előírásokat. Az átértékelési különbözet növeli az adóalapot, vagy kedvezményes átalakulásnál nem kell adóalapot növelni? Az utóbbi esetén a kiváló társaság az átértékelési különbözettel növelt érték után számolhatja el a tárgyévi értékcsökkenés összegét, vagy a jogelődnél nyilvántartott beszerzési érték alapján? Az értékelési különbözet számviteli elszámolására is szeretnék választ kapni.
Részlet a válaszból: […]mintha a szétválás nem történt volna meg;- az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és- e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél a szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa a szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításként elszámolt összeget.2. A kiválással létrejött jogutód a választását a szétválás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.A kiválással létrejött társaság a számviteli előírások szerinti értékcsökkenést a nála kimutatott (átértékelést is tartalmazó) bekerülési, illetve maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján számolja el. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás alapja - a jogutód választása szerint - lehet a jogelődnél kimutatott bekerülési érték, illetve a jogutódnál kimutatott bekerülési érték. Ha azonban a választás szerint az adóalapból levonható értékcsökkenési leírás több, mint amit akkor számolhatott volna el az adózó, ha az átalakulás nem történt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7155
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Átértékelési különbözet miatti adóalap-növekedés

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének i) pontjában előírt adóalap-növelési kötelezettséget? Ha például a beolvadó 80 millió forinttal felértékelt saját vagyona 160 millió forint, a jogutódnak (a beolvasztónak) 3 évi egyenlő részletekben mekkora összeggel kell növelnie az adóalapot?
Részlet a válaszból: […](vagyonátértékelés). A pozitív összevont átértékelési különbözet az új Szt. 138. §-ának (4) bekezdése alapján meghatározott összeg, vagyis az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében az eszközönként és a kötelezettségenként külön-külön kimutatott átértékelési különbözetek összevont értéke, és ha ez pozitív, azzal a saját tőkét - ezen belül a tőketartalékot - kell növelni. Például, ha a társaság az eszközök közül az ingatlanokat 100 egységgel felértékeli, a követeléseket 10 egységgel leértékeli, akkor az eszközöket összevontan 90 egységgel felértékelte. Ha a társaság a kötelezettségei közül például a passzív időbeli elhatárolást leértékeli 20 egységgel, és a céltartalékot növeli 5 egységgel, akkor a kötelezettségeit összességében 15 egységgel leértékelte. Az eszközönként és kötelezettségenként kimutatott átértékelési különbözetek összevont értéke ebben az esetben 105 egység, ezzel kell a saját tőkét a vagyonmérlegben, illetve azadóalapot 3 adóévben, egyenlő részletekben (a példa szerint 105:3 = 35-tel adóévenként) növelni. A növelési kötelezettségnek az átalakulást követő 3 adóévben kell eleget tenni. Beolvadás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 562
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,