Kis értékű tárgyi eszközök értékhatára forintról euróra való áttéréskor

Kérdés:

A forintról euróra való áttéréskor a számviteli politikában mit kell módosítani? Illetve pl. a kis értékű tárgyi eszközök értékhatárát az áttéréskor érvényes december 31-i árfolyammal kell meghatározni?

Részlet a válaszából: […] Az Szt. 20. §-ának (4) bekezdése alapján bármely vállalkozó euróban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Befektetés értékelése euróra áttérés kapcsán

Kérdés: A részesedést tulajdonló zrt. kb. 15 éve vásárolta részesedését, amelyet forintban fizetett ki. Időközben jegyzett tőkét is emelt, amelyet szintén forintban teljesített, így befektetését a kettő együttes összegében tartja nyilván. Eddig értékvesztést nem kellett elszámolni. A tulajdonolt társaság 2009-ben áttért az euróban történő könyvvezetésre. Úgy gondolom, ennek alapján nem tekinthető a részesedés devizás befektetésnek, és nem kötelező a mérleg-fordulónapi értékelés. Csak értékvesztést kell elszámolni, ha a saját tőke tartósan a jegyzett tőke alá csökken?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy sajnos rosszul gondolja.Az Szt. 20. §-ának (4) bekezdése alapján a vállalkozó euróban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Áttérés euróra

Kérdés: Társaságunk 2013. 01. 01-től euróban szeretné vezetni a könyveit. Ennek érdekében a taggyűlés 2012. 12. 01-jén döntött a kft. létesítő okiratának a módosításáról, meghatározta az adott pénznemben a törzstőkét, illetve kijelentette, hogy 2013. 01. 01-től a könyveit euróban kívánja vezetni. A taggyűlést követően a számviteli politikában is átvezettük a szükséges módosításokat, és még decemberben beadtuk a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. A cégbíróság 2013. 01. 14-től hatályos végzése szerint a törzstőke euróban meghatározott összegét bejegyezték. Könyvelhetünk-e 2013-ban euróban vagy csak 2014-ben? Sem az Szt., sem a Gt., sem a Ctv. nem mondja ki, hogy december 31-ig hatályosnak kell lennie a változásnak!
Részlet a válaszából: […] Nem pontos a kérdező információja. Az Szt. 145. §-ának (6) bekezdése ugyanis arról rendelkezik, hogy a 20. § (4) bekezdése szerinti lehetőség alkalmazása esetén (ez az euróban történő beszámolókészítés és az ezt alátámasztó, euróban való könyvelés) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Adózásra vonatkozó várható változások

Kérdés: Lesznek-e, várhatók-e olyan változások, amelyek közvetlenül vagy közvetve kihatnak a vállalkozások számvitelére, adózására, és a 2001. év végén vagy a 2002. év elején tennivalót jelentenek a vállalkozásnak, amelyek elmulasztása hátránnyal járhat számunkra?
Részlet a válaszából: […] Lesznek ilyen változások. A kérdéshez kapcsolódóan a következőkre hívjuk fel a figyelmet.Végrehajtási iroda adóalanyiságaA 2002-től bírósági végrehajtásra alapítható végrehajtói iroda alanya lesz a társasági adónak és a Tao-tv.-ben szabályozott osztalékadónak. Erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 20.