Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott áttérés euróra tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Befektetés értékelése euróra áttérés kapcsán

Kérdés: A részesedést tulajdonló zrt. kb. 15 éve vásárolta részesedését, amelyet forintban fizetett ki. Időközben jegyzett tőkét is emelt, amelyet szintén forintban teljesített, így befektetését a kettő együttes összegében tartja nyilván. Eddig értékvesztést nem kellett elszámolni. A tulajdonolt társaság 2009-ben áttért az euróban történő könyvvezetésre. Úgy gondolom, ennek alapján nem tekinthető a részesedés devizás befektetésnek, és nem kötelező a mérleg-fordulónapi értékelés. Csak értékvesztést kell elszámolni, ha a saját tőke tartósan a jegyzett tőke alá csökken?
Részlet a válaszból: […]külön is!).A jegyzett tőke euróban történő bejegyzését követően a részesedést tulajdonló zrt.-nél a forintban kimutatott befektetés átminősült devizás befektetéssé, ezért 2011-től év végén, a mérleg-fordulónapi értékelés keretében kötelező a forintban keletkezett devizás befektetést értékelni.A számviteli törvény szerint először meg kell állapítani, hogy a befektetéssel kapcsolatosan - a tulajdonolt társaság adatai alapján - kell-e értékvesztést elszámolni (például az euróban kimutatott saját tőke kevesebb, mint az euróban kimutatott jegyzett tőke, de az értékvesztés elszámolásának indoka lehet a társaság piaci megítélése is stb.), majd ezt követően a könyv szerinti euróárfolyam és a mérleg-fordulónapi választott euróárfolyam különbözete számításba vételével az árfolyam-különbözetet elszámolni.A kérdés szerinti esetben a 2009. január 1-jén befektetésként kimutatott forintértéket el kell osztani a társaság tulajdonában lévő részvények, üzletrész névértékének euróban kifejezett összegével, akkor kapjuk meg azt az összeget, amennyi egy euróra jutó befektetés a bekerüléskor (a vásárláskor, illetve a jegyzett tőke emelésekor) átlagosan került. [Nem indokolt külön-külön számolni, mert az euró névértékű részvény(ek)hez, üzletrészhez a társaság csak 2009. január 1-jével jutott hozzá.] Az egy euróra jutó befektetés átlagos bekerülési értéke lesz az euró "induló" árfolyama, amelyhez viszonyítani kell - önellenőrzés keretében - a 2011., illetve a 2012. üzleti évek mérleg-fordulónapi választott euróárfolyamát, és ha van különbözet, azt árfolyam-különbözetként elszámolni.A választ leegyszerűsítettük azzal, hogy feltételeztük: a részesedést tulajdonló zrt. a választáskor és a jegyzett tőke emelésekor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5926

2. találat: Áttérés euróra

Kérdés: Társaságunk 2013. 01. 01-től euróban szeretné vezetni a könyveit. Ennek érdekében a taggyűlés 2012. 12. 01-jén döntött a kft. létesítő okiratának a módosításáról, meghatározta az adott pénznemben a törzstőkét, illetve kijelentette, hogy 2013. 01. 01-től a könyveit euróban kívánja vezetni. A taggyűlést követően a számviteli politikában is átvezettük a szükséges módosításokat, és még decemberben beadtuk a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. A cégbíróság 2013. 01. 14-től hatályos végzése szerint a törzstőke euróban meghatározott összegét bejegyezték. Könyvelhetünk-e 2013-ban euróban vagy csak 2014-ben? Sem az Szt., sem a Gt., sem a Ctv. nem mondja ki, hogy december 31-ig hatályosnak kell lennie a változásnak!
Részlet a válaszból: […]előbb és nem később) a törzstőke a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön. Ez egyébként következik az Szt. 35. §-a (3) bekezdésének az elő­írásából is, mely szerint a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben. Mivel az üzleti év január 1-jén kezdődik, a törzstőkének euróban 2013. január 1-jével hatályosan bejegyzettnek kell lennie.A fentiekből következik, hogy a 2013. 01. 14-i hatályos bejegyzést - újabb változásbejegyzési kérelemmel - 2014. január 1-jére módosítani kell, egyrészt azért, hogy a 2013. december 31-ével az euróra való áttérésre sor kerülhessen, másrészt azért, hogy a 2013. üzleti évben a törzstőke csak forintban szerepeljen a cégjegyzékben.Nemcsak az Szt., de a Ctv. is tartalmaz kapcsolódóan megszívlelendő előírást.Feltételezzük a kérdés alapján, hogy a létesítő okirat módosítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5798
Kapcsolódó tárgyszavak: ,