Mobiltelefon-számlából megtérített díj számlázása

Kérdés: Cégünk eddig a beérkezett mobiltelefon-számlából a dolgozó által bármilyen magáncélú letöltést, vásárlást (lottó, adomány, autópálya-matrica vásárlása saját gépkocsira) továbbszámlázott a dolgozó felé, majd a béréből történő levonással rendezte azt. Megoldás lehet-e a továbbszámlázás helyett (a magas számlakiállítási díj miatt, amit a könyvelőség alkalmaz), hogy ezeket a tételeket előírjuk a dolgozóval szembeni követelésként, és a dolgozó béréből történő levonáskor megszüntetjük a követelést? Vagy muszáj a kiszámlázással élnünk?
Részlet a válaszából: […] A törvények nem ismerik a "muszáj" szót, de ragaszkodnak a bennük megfogalmazott követelményekhez. Aszámviteli törvény pedig a bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelményéhez. Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani. A dolgozó által megtérítendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Autópálya-matrica elszámolása munkába járásnál

Kérdés: A munkáltató a dolgozók saját gépjárművel történő munkába járásával kapcsolatos valamennyi költséget megtéríti. Így többek között az éves autópálya-matricát, az esetleges közlekedési bírságot is, a matricavásárlásról szóló számla, a bírságról hozott határozat alapján. Ezen juttatások, költségtérítések adókötelesek?
Részlet a válaszából: […] ...szerint azonban a munkáltató nem 15 forint/km-t meghaladó összeget biztosít a dolgozók (a munkavállalók) részére, kifizeti az éves autópálya-matrica díját is, még az esetleges közlekedési bírságot is, azok bizonylatai alapján. Ezen juttatások azonban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Lízingelt személygépkocsi kölcsönadása

Kérdés: Operatív lízingelt személygépkocsit haszonkölcsön-szerződéssel a cég kölcsönad 60 hónapon át. A számla gépkocsibérleti díjról szól. Lehet-e ez a megnevezés gépkocsiköltség továbbszámlázása? Továbbszámlázásra kerülnek a használat során felmerülő költségek is, mint például az autópálya-matrica, annak hiánya miatti pótdíj, parkolási, gyorshajtási és egyéb közlekedési bírság, mert a használat ideje alatt a kölcsönvevőt terheli. A kölcsönadó továbbszámlázza a gépjármű bérleti díját, cégautóadót, gépjárműadót, kötelező felelősségbiztosítást, casco díját, eseti egyéb költségeket (pótdíj, bírság, casco önrész, avulás). Mi a megfelelő mód az említett díjak továbbterhelésére?
Részlet a válaszából: […] ...személygépkocsi használatával közvetlenül összefüggő járulékos költségeket (ilyennek a felsoroltak közül a parkolási díj, az autópálya-matrica díja tekinthető, a többi nem!) a lízingdíj számlázásakor a lízingdíj mellett a számlán feltüntetik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Továbbszámlázott autópálya-matrica díja

Kérdés: A munkavállalónak továbbszámlázott autópálya-matrica díját közvetített szolgáltatásként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. (Ha a cég nevére számlázott autópálya-matrica díját a cég – változatlan áfatartalommal – továbbszámlázza a munkavállalója nevére, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Üzletkötők részére járművek biztosítása

Kérdés: Cégünk kereskedelmi kft., amely termékeit az egész ország területén értékesíti. A megrendelések felvételét és az áruk eladását üzletkötők végzik, különböző vállalkozási formában (nem alkalmazottak). Havonta állítanak ki részünkre az ügynöki jutalékról számlát. Tevékenységükhöz eddig a saját, illetve vállalkozásaik tulajdonát képező gépjárműveiket használták. Cégünk úgy döntött, hogy a kft. tulajdonát képező személygépkocsit, illetve kisteherautót biztosít ezen vállalkozások részére a feladat elvégzéséhez. A járművekkel kapcsolatos költségeket könyvelésünkben számoljuk el, a cég nevére szóló számlák alapján. A megtett kilométerekről menetlevelet, illetve útnyilvántartást vezetnek ügynökeink. Ezen nyilvántartásainkat csak megőrizzük, hogy az üzleti célú használat bizonyítható legyen. Van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy egy másik vállalkozásnak gépjárművet biztosítsunk a megbízási szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez? Mire kell ügyelni a megbízási szerződésben foglaltaknál? Nem merülhet fel a munkaviszony vélelmezése? Cégünknek elismert költsége lesz-e a gépkocsikkal kapcsolatos költség? Megfelelők-e a vezetett nyilvántartások? Más adónemre van-e hatással a költségek elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...leírás, a gépjárműhöz kapcsolódó adók, biztosítási díjak) és milyen költségek terhelik az ügynököt (az üzemanyag, a parkolás, az autópálya-matrica mindenképpen, a javítási költségek külön megállapodás szerint). A kft.-t terhelő költséget a cég nevére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 3.

Útdíj 7,5 százalékának levonása az iparűzési adóból

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége személygépkocsi-bérbeadás flottakezelési szolgáltatás keretében. Levonható-e a társaság tulajdonában lévő, adóköteles tevékenységvégzésre használt személygépkocsira megvásárolt autópálya-matrica 7,5%-a a HIPA összegéből? Ha igen, akkor csökkenthető a társaságunk által megvásárolt, majd a bérbe vevő partnereknek "továbbszámlázott" autópálya-matrica díjával is? Vagy kizárólag a társaságunk saját célra használt gépjárműveihez megvásárolt autópálya-matrica díjait vehetjük figyelembe? Ha a továbbszámlázott autópálya-matrica díját társaságunk nem veheti figyelembe, akkor a partnereink tudják-e érvényesíteni ezen adócsökkentő tételt (a továbbszámlázás során a számlán egyértelműen látható az "autópálya-matrica" díjtétel, ami – természetesen – értékben megegyezik az általunk megfizetett díjjal)?
Részlet a válaszából: […] ...ráfordításként elszámolt) útdíj 7,5%-ának adóévre fizetendő iparűzési adóból való levonására kizárólag az jogosult, aki az "autópálya-matricát" köteles megvásárolni, azaz aki a gépjármű üzemben tartója. Feltételezve, hogy a flottaüzemeltető a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Pályamatricadíj

Kérdés: A pályamatricadíj elszámolásával kapcsolatos 4051. számú válaszuk megállja a helyét a mai jogszabályok mellett is? Cégünknél is vásárol a kiküldetési rendelvénnyel elszámoló magánszemély a cég nevére pályamatricát. Mivel egynapos matrica nincs, így négynaposat vesz. A hivatkozott válaszból az derül ki, hogy a cég elszámolhatja költségként a pályadíjat úgy, hogy nem keletkezik egyik részéről sem személyijövedelemadó- és járulékkötelezettség. Ez így van a 2015. évben is? Nem terheli emiatt a magánszemélyt cégautóadó-kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...tekintendő.A kiküldetési időtartama lehet egy nap, és lehet egy napnál hosszabb időszak is. A legrövidebb időtartamra vásárolható autópálya-matrica négynapos, egy napra szóló kiküldetés esetén is. Mi legyen a fennmaradó három nappal? A válaszhoz az Szja-tv. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

E-útdíj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell az e-útdíjat elszámolni? Lehet-e közvetített szolgáltatás? A fuvarozó cég feltüntetheti-e külön tételként a számláján, és az így feltüntetett útdíj is csökkenti a helyi iparűzési adót? A helyi iparűzési adó csökkentéseként csak a megtett úttal arányos útdíj vonható le, a sima autópálya-matricák nem? És a külföldön megfizetett megtett úttal arányos díj 7,5%-a levonható?
Részlet a válaszából: […] ...Htv. új 40/A. §-a szerinti előírásból, a törvénymódosítás indokolásából egyértelműen következik, hogy a sima autópálya-matricák költségként elszámolt díjának 7,5 százalékát a helyi iparűzési adóból nem lehet levonni, de nem lehet levonni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.

Elektronikus termékek értékesítése

Kérdés: A társaság – többek között – elektronikus termékek (mobiltelefonok online feltöltésével, online autómatrica) értékesítésével foglalkozik. Ehhez viszonteladói szerződést kötött egy másik vállalkozással (nem a szolgáltatóval), amely utólag küldi meg a feltöltés, illetve a matrica nagykereskedelmi áráról a számlát. Hogyan kell elszámolni, könyvelni ezeket a tételeket? Közvetített szolgáltatásként vagy árubeszerzésként?
Részlet a válaszából: […] ...közvetítettszolgáltatás, a bejövő számla szerinti érték pedig a közvetített szolgáltatásérdekében felmerült ráfordítás. Az autópálya-matrica esetében is az előbbieket kellfigyelembe venni. Amennyiben az autópálya-matrica "értékesítésére" a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Autópálya-matrica díja mobiltelefon-számlán

Kérdés: A társaság nevére szóló mobiltelefon-számlán az ügyvezető saját autójához kapcsolódó autópálya-matricákat számláztak. Az ügyvezető nem fizet cégautóadót, így a kiküldetés során ezt a költséget nem számolhatja el. Szeretnénk ezen összeget nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként elszámolni. Hogyan lehetséges ez? Helyes-e, ha elszámolom ráfordításként, az ügyvezető által befizetett összeget pedig egyéb bevételként?
Részlet a válaszából: […] ...az látszik, ha a társaság az ügyvezető sajátautója használatához kapcsolódó autópálya-matricák díját az ügyvezető nevéreszámlázza (T 311 – K 91-92, 467), az áfa nélküli értéket árbevételként számoljael, a mobiltelefon-számlán lévő –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 1.
1
2
3