Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott autópálya-matrica tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Autópálya-matrica elszámolása munkába járásnál

Kérdés: A munkáltató a dolgozók saját gépjárművel történő munkába járásával kapcsolatos valamennyi költséget megtéríti. Így többek között az éves autópálya-matricát, az esetleges közlekedési bírságot is, a matricavásárlásról szóló számla, a bírságról hozott határozat alapján. Ezen juttatások, költségtérítések adókötelesek?
Részlet a válaszból: […]többletként fizetett összeg után a munkáltatónak 2019. június 30-ig 19,5 százalék, július 1-től 17,5 százalék mértékű szociális hozzájárulási adót, 1,5% mértékű szakképzési hozzájárulást kell fizetnie, a dolgozóktól pedig a személyi jövedelemadó mellett nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot (18,5 százalék) kell a munkáltatónak levonnia.A kérdés szerint azonban a munkáltató nem 15 forint/km-t meghaladó összeget biztosít a dolgozók (a munkavállalók) részére, kifizeti az éves autópálya-matrica díját is, még az esetleges közlekedési bírságot is, azok bizonylatai alapján. Ezen juttatások azonban nem szerepelnek sem az Szja-tv. 70. §-a szerinti egyes meghatározott juttatások között, sem a 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások között, azok egyikébe sem érthetők bele. A dolgozók munkába járásra használják a gépkocsijukat, így még az autópálya-matrica díja sem tekinthető az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.37. pontja alapján adómentesnek.A leírtak alapján - tételes jogszabályi előírás hiányában - a megtérített éves autópálya-matrica díját és a közlekedési bírságot a megtérített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8021
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Továbbszámlázott autópálya-matrica díja

Kérdés: A munkavállalónak továbbszámlázott autópálya-matrica díját közvetített szolgáltatásként kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]változatlan áfatartalommal - továbbszámlázza a munkavállalója nevére, akkor az közvetített szolgáltatás!)Az Áfa-tv.-hez hasonló tartalommal fogalmaz az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja is: közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó (a cég) vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. A törvényi meghatározás szerint közvetített szolgáltatás a gazdálkodó által saját nevében vásárolt (felé számlázott) és a harmadik személlyel (a megrendelővel, az adott esetben a munkavállalóval) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7421
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Autópálya-matrica díja mobiltelefon-számlán

Kérdés: A társaság nevére szóló mobiltelefon-számlán az ügyvezető saját autójához kapcsolódó autópálya-matricákat számláztak. Az ügyvezető nem fizet cégautóadót, így a kiküldetés során ezt a költséget nem számolhatja el. Szeretnénk ezen összeget nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként elszámolni. Hogyan lehetséges ez? Helyes-e, ha elszámolom ráfordításként, az ügyvezető által befizetett összeget pedig egyéb bevételként?
Részlet a válaszból: […]ráfordításaként mutatja ki (T 815, 466 - K 454). (Ez a módszer a társaság szempontjából eredménysemleges, a társasági adó alapját nem érinti!) Amennyiben az ügyvezető utólag téríti meg az autó­pálya-matricák - áfát is magában foglaló - díját, úgy kell tekinteni, mint a társaságnak okozott kár megtérítését, és a térítésként befizetett összeget egyéb bevételként kell elszámolni (T 381 - K 963). Ez esetben azonban a mobiltelefon-számla szerinti autópálya-matricák díját mint a társaságot ért kárt kell az egyéb ráfordítások közé átvezetni (T 863 - K 454, T 454 - K 522). Az is lehetséges, hogy az ügyvezető az autópálya-matricák díját nem téríti meg. Ez esetben - ha ezt a társaság belső szabályzatában mindenki számára elérhetővé tette - valójában az egyes meghatározott juttatások közé[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5239
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Autópálya-matrica elszámolása

Kérdés: A munkáltató a dolgozók saját gépjárművel történő munkába járásával kapcsolatos valamennyi költséget megtéríti (nem csak az előírt 9 Ft/km-t). Így többek között az éves autópálya-matricát, az esetleges közlekedési bírságot. A dolgozó leadja a matrica vásárlásáról szóló számlát, illetve a bírságról hozott határozatot, amelyek részére kifizetésre kerülnek. Kérdésem, természetbeni juttatás címén adókötelesek-e ezek a költségtérítések?
Részlet a válaszból: […]jövedelemként kell kezelni, és mivel munkavállalóról van szó, a többletként fizetett összeg után 27 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet a munkáltató, a munkavállaló pedig személyi jövedelemadó mellett nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. A kérdés szerint azonban a munkáltató nem 9 Ft-ot meghaladó összeget biztosít a munkavállaló részére, hogy abból az autópálya-matricát megvegye, a közlekedési bírságot kifizesse, hanem azok összegét, azok bizonylatai alapján, a munkavállaló részére megtéríti. Az biztos, hogy ilyen jogcímen adott juttatás nem szerepel az adómentes természetbeni juttatások között. De nem fér bele az Szja-tv. 69. §-ában körülírt, meghatározott természetbeni juttatások körébe sem. Így - a jogszabály tételes előírása hiányában - a megtérített éves autópálya-matrica díját és a közlekedési bírságot a megtérített összegben úgy kell tekinteni, mint a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kifizethető (nettó) összegét. [Egyszerű példán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4814
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Autópálya-matrica elszámolása

Kérdés: Cégünknél háromféle cégautó van: saját tulajdonban lévő, lízingelt és bérelt személygépkocsi. Ezek közül mely autóknál kell a megvásárolt autópálya-matricát természetbeni juttatásként elszámolni?
Részlet a válaszból: […](ideértve az autópálya-matricát is) bekerülési értéke, díja azonban csak a cég nevére szóló, a teljesítést igazoló által elismert számla alapján könyvelhető, számolható el költségként. A pénzügyi lízing keretében lízingelt személygépkocsi cégautóadóját a lízingbevevőnek kell megfizetnie, a lízingbevételt követő hónap 1. napjától a lízingbeadónak történő visszaadás hónapjának utolsó napjáig terjedő időszak alatt. Tekintettel arra, hogy az így lízingelt személygépkocsit is a lízingbevevőnek a tárgyi eszközök között - a saját tulajdonban lévő személygépkocsival azonos módon - kell állományba vennie, a lízingelt személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, ráfordítások - hasonlóan a saját tulajdonú személygépkocsikhoz - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősülnek, azokat az 5. számlaosztályban, illetve az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. A vásárolt anyagok bekerülési értéke, az igénybe vett szolgáltatások (ideértve az autópálya-matricát is) díja azonban a lízingelt személygépkocsik esetében is csak a cég nevére szóló, a teljesítést igazoló által elismert számla alapján könyvelhető, számolható el költségként. A bérbe vett, bérelt (ideértve az operatív lízing keretében bérbe vett) személygépkocsi cégautóadóját a bérbeadónak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4277
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Autópálya-matrica adókötelezettsége

Kérdés: Adóköteles bevételnek minősül-e 2006. 09. 01-jétől a 2006. 01. 01-jén megvásárolt éves autópálya-bérlet 50 százaléka ?
Részlet a válaszból: […]magáncélú használat arányát a díjköteles útszakaszon megtett utak tételes kimutatását tartalmazó útnyilvántartás alapján lehet meghatározni. A matricára vonatkozó útnyilvántartást az egyébként is vezetett útnyilvántartás részeként, vagy attól függetlenül is az úthasználat díjának költségelszámolási szabálya alapján kell elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy az úthasználatra jogosultság időszakában (a matrica érvényességi ideje alatt) a díjköteles útszakaszokról úgy kell nyilvántartást vezetni, hogy abból kitűnjön az üzleti, hivatali, illetőleg a magáncélú futásteljesítmény (pl. feltüntetve a kilométeróra kezdő és befejező állását). Ha a magáncélú használat előzőek szerinti meghatározása nem lehetséges, vagy a magánszemély az ezzel járó nyilvántartást nem vezeti, a kifizető választhatja, hogy a matrica árának 50 százalékát tekinti a természetbeni juttatás alapjának. A kifizető választása nem adóévre szól, hanem minden egyes autópálya-bérletre, harminc-, tíz- vagy négynapos útdíjra külön-külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2964
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Autópálya-matrica adózása

Kérdés: A 4 napos autópálya-matrica, saját gépkocsi hivatali használata esetén, milyen módon fizethető ki adómentesen 2005-ben? Mi a helyzet a cégautó esetében?
Részlet a válaszból: […]magánhasználatra jutó részek tételes elkülönítése helyett választhatja, hogy a matrica árának felét tekinti adóköteles jövedelemnek. A 4 napos autópálya-matrica saját gépkocsi hivatali használata esetén akkor nem adóköteles, ha csak hivatali, üzleti útra történik a használat, például a kiküldetés 4 napig tart. A cégautóra vonatkozó szabályozás 2005. január 1-jétől tételesen is kimondja, hogy a cégautó-használat során keletkező jövedelembe beleértendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2003
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,