Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bankkártya-elfogadó hely tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: A 4438. számú kérdésre adott válasz ismét értelmezéssel pótolna állítólagos joghézagot. Amíg nincs konkrét előírás arra vonatkozóan, hogy a nem készpénzes tételeket is be kell ütni a pénztárgépbe (vajon miért születne ilyen rendelkezés?), addig hagyni kellene, hogy az adózók eldöntsék, hogy mit akarnak. Ha a válaszadó joghézagnak értelmezi a helyzetet, akkor célszerű várható jogszabály módosítást, kiigazítást jósolni. Azt azonban értelmezéssel pótolni, úgy, hogy az többletkötelezettséget jelent, nos, az kissé felelőtlen. Vajon mit tegyenek az adózók, ahol mostanában már nem rögzítettek bankkártyás tételeket, de ettől egyáltalán nem érezték "záratlannak" a rendszerüket? A válaszadó a "zárt" rendszerre való hivatkozást azzal a csúsztatással igyekszik alátámasztani, amely során az Szt. 165. § (4) szakaszából kifejti, hogy a bizonylatok könyvelését nem zárt, hanem "logikailag zárt" rendszerben kell biztosítani. Lévén, hogy a számlás értékesítések tömbös vagy szoftveres rendszere is zárt, a többfajta bizonylati módozatok által rögzíthető bizonylatok akkor is logikailag zárt rendszert fognak képezni, ha nem erőltetjük bele mindegyik folyamatot a pénztárgépbe. Ettől még nincs akadálya annak, hogy a pénztárgépbe mégis bekerüljenek a bankkártyás bizonylatok (ahogy az a kérdezőnek is a meggyőződése), csakhogy a válaszból mindez kötelezettségként van lefestve, ami - a kiadványra jól jellemzően - tévhiteket gerjeszt. Kérem, gondolják újra a válaszukat! Megjelentetés esetén kéretik a kérdésem átszerkesztésének mellőzése.
Részlet a válaszból: […]készpénzzel fizet és van pénztárgép, akkor a fizetett összeget indokolt a pénztárgépben is rögzíteni, mert így a készpénzbevételt a pénztárgép ellenőrző szalagja rögzíti, a pénztárgép nyugtája pedig a készpénzes számlához csatolva igazolja a készpénzfizetés tényét. Az Áfa-tv. 166. §-ának (2) bekezdése szerint nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugta kibocsátási kötelezettsége alól. [Lényegében ezt ismétli meg a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet is.] Ez az előírás azonban nem tiltja meg, hogy mind a két bizonylat meglegyen (a nyugta ez esetben a készpénzbevételt dokumentálja azzal, hogy a készpénzbevétel az ellenőrző szalagon rögzítésre került). A készpénz ellenében történő értékesítés könyvelése - ez esetben - közvetlenül a pénztárral szemben történik (nyilvánvalóan a készpénzes számlát könyvelni nem kell!). Ha a készpénzzel kiegyenlített készpénzes számlákat a pénztárgépben nem rögzítik, mert nincs pénztárgép, vagy van pénztárgép, de a pénzkezelési szabályzatuk szerint az ily módon történő fizetést a pénztárgépben nem rögzítik, akkor a készpénzes számlák szerinti készpénzt külön pénztárban kell tartani, külön pénztárkönyvben kell tételesen rögzíteni a készpénzes számlákat. Ez esetben a pénztári tételek a pénztárbizonylatok könyvelésekor kerülnek a megfelelő főkönyvi számlákon rögzítésre. Természetesen a készpénzes számla számítástechnikai eszközökkel is elkészíthető. Ez esetben - ha megfelelő szoftvert használnak - a számítógép akár automatikusan is rögzítheti a főkönyvi nyilvántartásban a készpénzes számlák szerinti készpénzbevételeket közvetlenül az árbevétel-, illetve áfa főkönyvi számlákkal szemben. Ez esetben is azonban a készpénzt vagy a pénztárgépben kell rögzíteni, vagy külön pénztárban kell tartani, és naponta egyeztetni a gépi úton előállított pénztári nyilvántartás szerinti készpénzegyenleggel. A kézzel, illetve számítástechnikai eszközzel elkészített készpénzes számlákat azonban kiegyenlíthetik bankkártya használatával is. Ha a kézzel kiállított készpénzes számlát egyenlítik ki a bankkártya használatával, akkor ez esetben is kétféle megoldás lehetséges az Szt. 165. §-ában foglalt előírások teljesülése érdekében. Az egyik - ezt hangsúlyoztuk, mint követendőt - az, hogy a készpénzfizetéssel kiegyenlítetthez hasonlóan rögzítik a pénztárgépben azzal, hogy a pénztár zárásakor a bankkártyákkal kiegyenlített tételeket a megfelelő bankkal szembeni követelésként kell előírni. Ha nincs pénztárgép, vagy van pénztárgép, de a pénzkezelési szabályzatuk szerint a bankkártyával kiegyenlített tételeket a pénztárgépben nem rögzítik, akkor a bankkártyával kiegyenlített - kézzel kiállított - készpénzes számlákat tételesen egy kézzel vezetett nyilvántartásban ("bankkártyás pénztárkönyvben") kell rögzíteni, majd innen - külön könyveléssel - kell a megfelelő főkönyvi számlákon kimutatni (az érintett bankkal szembeni követelésként és árbevételként, fizetendő áfaként). Ha a készpénzes számlát számítástechnikai eszközökkel állítják ki, és megfelelő szoftvert használnak, akkor a számítógép akár automatikusan is rögzítheti a főkönyvi nyilvántartásban a bankkártyával kiegyenlített készpénzes számlákat is, de nem az érintett bankkal szemben, hanem a számlán feltüntetett vevővel szemben könyveli az árbevételt és a fizetendő áfát. Ez esetben a bankkártyával történő fizetés megtörténtének igazolására a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagja az a dokumentum, amellyel a vevővel szembeni követelés az érintett bankkal szembeni követeléssé válik vagy automatikusan (mert a számítógépes háttér azt biztosítani tudja), vagy külön könyvelés keretében. Ez utóbbihoz kapcsolódóan indokolt, hogy a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagjairól a társaság a könyvelést alátámasztó dokumentumként külön nyilvántartást vezessen. Természetesen lehet még az az eset is, amikor a bankkártya használatával fizető vevő nem kér számlát. Akkor a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek, az Áfa-tv. előírásainak való megfelelés érdekében vagy pénztárgépi nyugtát kell kiállítani, mert a tételt a pénztárgépben rögzítik, vagy - szigorú számadási követelményeknek megfelelő - nyugtát kell kézzel kiállítani, és átadni a vevőnek. Ha a bankkártyával történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4776
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Étkeztetés feltöltött bankkártyáról

Kérdés: Étkeztetőcég vagyunk. Nálunk nemcsak készpénzért, hanem melegétkezési utalvány ellenében, sőt az alkalmazottaknak és külsős cégeknek kártyára történő feltöltéssel is lehet meleg ételt fogyasztani. A cég, aki feltölteti az alkalmazottai kártyáját, az adómentesen adható, jelenleg 12 000 Ft-ra tölti fel. Amíg futja, addig a kártyáról fogyasztanak, amikor elfogy a kártyán lévő összeg, akkor készpénzzel fizetnek a kasszánál. Hogyan történjen a számla kiállítása? A cégek a pénzt az étkeztetés előtt utalják. Áfás legyen a számla? Mi a helyzet akkor, ha a cég a saját alkalmazottait is így étkezteti?
Részlet a válaszból: […]előleg áfáját megszüntetni (T 467 - K 479). Ha a más társaságok által kibocsátott utalványokat fogadják el azzal, hogy azok ellenértékét az utalvány kibocsátója később megtéríti, akkor az így elfogadott utalványok értékének összegében el kell számolni az árbevételt és a fizetendő áfát az utalványt kibocsátó társasággal szembeni követeléskénti előírással (T 368 - K 91-92, 467). Amennyiben az utalványok kibocsátója ragaszkodik a számlához, akkor a ténylegesen beváltott utalványok értékében kell az étkeztetőcégnek, legalább áfabevallási időszakonként, az áfás számlát kibocsátani. Célszerű azonban - ez esetben is - az utalvány beváltása előtt kérni az ellenértéket, és azt a fent említett módon előlegszámlával rendezni. Ha az étkeztetés során az előre, a havonta adómentesen adható melegétkeztetés összegéig (jelenleg 12 000 Ft) feltöltött kártyával "fizet" az étkeztetést igénybe vevő, az elszámolásnak, az elszámoltatásnak az étkezési utalványnál leírtak szerint kell megtörténnie. Amikor a kérdező cég feltölti a 12 000 Ft-ra a kártyát, akkor valójában előleget kapott, hiszen a cégek a 12 000 Ft/fő összeget a kérdező céghez befizetik. Ez esetben is ki kell állítani az áfás előlegszámlát, és annak alapján kell könyvelni (T 381, 384 - K 479 és T 479 - K 467). A kártya használatával elfogyasztott meleg étel értékével az előlegszámlán lévő összeget kell csökkenteni (T 479 - K 91-92, 467), és meg kell szüntetni az előleg áfáját (T 467 - K 479). Ha a cég alkalmazottainak is feltöltött étkezési kártyát adnak, lényegében akkor is az előbbiek szerint kell eljárni, azaz a feltöltést az alkalmazottak helyett fizetett előlegként kell kimutatni (T 3611 - K 384) a fizetendő áfa előírásával (T 3611 - K 467). A kártya használatával elfogyasztott meleg étel értékét el kell számolni árbevételként és fizetendő áfaként (T 3612 - K 91-92, 467), meg kell szüntetni az előleg áfáját (T 467 - K 3611), a munkavállalóval szembeni követelést pedig a személyi jellegű egyéb kifizetések közé történő átvezetéssel kell csökkenteni (T 551 - K 3612). Tekintettel arra, hogy a cég alkalmazottainak a kártyáját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3573
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Bankkártyához kapcsolódó díj

Kérdés: Társaságunk bankkártya-elfogadó hely. Ezzel kapcsolatosan kérdezem: a bank által levont díjat bankköltségként vagy a pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]- mint a pénzügyi szolgáltatás ellenértékét - bankköltségként kell elszámolni a bankkártyát
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3299
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,