Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: A 4438. számú kérdésre adott válasz ismét értelmezéssel pótolna állítólagos joghézagot. Amíg nincs konkrét előírás arra vonatkozóan, hogy a nem készpénzes tételeket is be kell ütni a pénztárgépbe (vajon miért születne ilyen rendelkezés?), addig hagyni kellene, hogy az adózók eldöntsék, hogy mit akarnak. Ha a válaszadó joghézagnak értelmezi a helyzetet, akkor célszerű várható jogszabály módosítást, kiigazítást jósolni. Azt azonban értelmezéssel pótolni, úgy, hogy az többletkötelezettséget jelent, nos, az kissé felelőtlen. Vajon mit tegyenek az adózók, ahol mostanában már nem rögzítettek bankkártyás tételeket, de ettől egyáltalán nem érezték "záratlannak" a rendszerüket? A válaszadó a "zárt" rendszerre való hivatkozást azzal a csúsztatással igyekszik alátámasztani, amely során az Szt. 165. § (4) szakaszából kifejti, hogy a bizonylatok könyvelését nem zárt, hanem "logikailag zárt" rendszerben kell biztosítani. Lévén, hogy a számlás értékesítések tömbös vagy szoftveres rendszere is zárt, a többfajta bizonylati módozatok által rögzíthető bizonylatok akkor is logikailag zárt rendszert fognak képezni, ha nem erőltetjük bele mindegyik folyamatot a pénztárgépbe. Ettől még nincs akadálya annak, hogy a pénztárgépbe mégis bekerüljenek a bankkártyás bizonylatok (ahogy az a kérdezőnek is a meggyőződése), csakhogy a válaszból mindez kötelezettségként van lefestve, ami – a kiadványra jól jellemzően – tévhiteket gerjeszt. Kérem, gondolják újra a válaszukat! Megjelentetés esetén kéretik a kérdésem átszerkesztésének mellőzése.
Részlet a válaszából: […] A kérdező kívánságának megfelelően, kérdését teljesterjedelmében közreadjuk.A válasz előtt megjegyezzük, a mai gyakorlat jellemzője, atörvények (ideértve a számviteli törvényt is) folyamatos módosítását sokesetben az indokolja, hogy tételesen elő kell írni azt is, ami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Étkeztetés feltöltött bankkártyáról

Kérdés: Étkeztetőcég vagyunk. Nálunk nemcsak készpénzért, hanem melegétkezési utalvány ellenében, sőt az alkalmazottaknak és külsős cégeknek kártyára történő feltöltéssel is lehet meleg ételt fogyasztani. A cég, aki feltölteti az alkalmazottai kártyáját, az adómentesen adható, jelenleg 12 000 Ft-ra tölti fel. Amíg futja, addig a kártyáról fogyasztanak, amikor elfogy a kártyán lévő összeg, akkor készpénzzel fizetnek a kasszánál. Hogyan történjen a számla kiállítása? A cégek a pénzt az étkeztetés előtt utalják. Áfás legyen a számla? Mi a helyzet akkor, ha a cég a saját alkalmazottait is így étkezteti?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a cég étkezési utalványokat bocsátott ki, akkorezen utalványoknak a vevők (a külső cégek) által történő megvételekor azellenértéket nem szabad árbevételként elszámolni, a kapott ellenértéketkötelezettségként kell kimutatni (T 384 – K 479). Mivel teljesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Bankkártyához kapcsolódó díj

Kérdés: Társaságunk bankkártya-elfogadó hely. Ezzel kapcsolatosan kérdezem: a bank által levont díjat bankköltségként vagy a pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […]

A bankkártyával kapcsolatosan fizetett díjat – mint a pénzügyi szolgáltatás ellenértékét – bankköltségként kell elszámolni a bankkártyát elfogadó társaságnál.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 27.