Bankkártyával kiegyenlített számla

Kérdés: Ha a vevő vásárláskor számlát kér, és bankkártyával egyenlíti ki az összeget, hogyan kell szabályszerűen könyvelni a kettős könyvvitel szabályai szerint? Kérem válaszukat a főkönyvi számlaszámok megjelölésével!
Részlet a válaszából: […] ...a vevő vásárláskor számlát kér, és bankkártyával fizet, akkor egyszerűsített adattartalmú számlát (készpénzes számlát) kell kiállítani, és a bankkártya használatának bizonylatával, a gépi nyugtával a vevőnek átadni az eredeti számlát.A készpénzes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Bankkártyahasználattal kapcsolatos követelmények

Kérdés: Általánossá vált a cég nevére szóló bankkártya használata. A társaságnál hol és milyen követelményeket indokolt megfogalmazni a bankkártya használatával kapcsolatosan? Milyen követelmények támaszthatók a bankkártya használatára jogosulttal szemben?
Részlet a válaszából: […] ...egyik követendő gyakorlata az, amikor - a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően - a társaság nevére szóló bankkártyával (hitelkártyával) látják el azokat, akik a társaság nevében eljárva jogosultak eszközöket beszerezni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Bankkártyával történő fizetés elszámolása

Kérdés: Alanyi mentes kft. - ha bankkártyával fizet - könyvelheti-e költségeit a bankból, vagy szállítói tartozásként kell először könyvelnie?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre - a pénzkezelés, a bizonylati fegyelem követelményei mellett - nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni.A társaság nevére szóló bankkártya szigorú számadási kötelezettség alá tartozik. A bankkártyával csak a bankkártya vásárlására jogosult vásárolhat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 30.

Bankkártya elvesztése

Kérdés: Munkavállalónk elveszítette a tárcáját. A tárcában benne volt a munkavállaló által használt céges bankkártya PIN kóddal együtt. A bankkártyaletiltást megelőzően, két egymás követő napon, 50-50 ezer forint készpénzfelvétel történt. A cég nem kívánja a kárt munkavállalójával megfizettetni. Hogyan történik az esemény számviteli elszámolása? Van-e adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...bankszámláról hiányzó, ismeretlen személy által a bankkártya használatával felvett pénzt egyéb ráfordításként kell könyvelni, a bankkivonat alapján.A pénzhiány miatt a céget kár érte. Így ki kell vizsgálni, hogy a kár kinek a hibájából következett be. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Kedvezmény bankkártyás fizetés esetén

Kérdés: A társaság hirdetési felület értékesítésével foglalkozik. A lakossági hirdetések (ingó, ingatlan stb.) értékét az ügyfelek több módon rendezhetik, készpénzzel, SMS-sel, bankkártyával. A lehetőségek közül az SMS-sel való fizetés népszerű az ügyfelek körében, viszont ez a legdrágább fizetési mód, hiszen a szolgáltatók a beszedett díjak 60-65%-át megtartják. Társaságunk szeretné, ha az ügyfelek többsége a bankkártyás fizetési módot választaná, ezért annak bruttó árából 10% kedvezményt kívánunk adni. Ezt a kedvezményt mindenki megkapná, aki bankkártyával fizet, a hirdetés nagyságától, értékétől függetlenül. A fizetési kedvezmény csökkenti-e az áfaalapot? Vagy azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között, esetleg rendkívüli ráfordításként kell elszámolni? Megteheti-e a társaság, hogy a hirdetések tarifaárait kétféle módon állapítja meg és teszi közzé a partnerek számára?
Részlet a válaszából: […] ...felmerülő költségekre. A tevékenységgel kapcsolatos költség akészpénz átvétele az ügyfélszolgálatnál is, a bankkártya használatával járóbankköltség is, és az SMS-használattal a szolgáltatót megillető összeg is. Haezek egymástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Hitelkártyával fizetett számlák könyvelése

Kérdés: A külföldi kiküldetésben lévő dolgozók hitelkártyát kapnak üzleti útjaikon felmerült költségeik kifizetésére. A hitelkártya-forgalomról minden hónap 20-áig folyószámla-kivonatot kapunk. A cég bankszámláját a havi forgalmi összeggel minden hónap 20-áig megterheli a hitelkártya-forgalmazó. A dolgozók - eddig az időpontig - leadják a hitelkártyával kiegyenlített számláikat. Hogyan és mikor kell könyvelni a hitelkártya-tranzakciókat? A hitelkártyát a könyvekben mint pénz­eszközt vagy mint kapott hitelt kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […]  A dolgozók részére adott hitelkártyát a könyvvitelinyilvántartásokban nem kell az átadáskor rögzíteni, de szigorú elszámolásikötelezettség alá vonandó, és mint ilyent nyilván kell tartani.Könyvelni elsődlegesen a hitelkártyával kiegyenlített számlákatkell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Bankkártyával történő kifizetések elszámolása

Kérdés: A 4776. számú válaszhoz kapcsolódóan az általam feltett kérdés a társaság bankkártyával történő (valutás) készpénz-kiegyenlítéseiről, valutafelvétellel történő készpénzes devizaszámlák kiegyenlítéséről, valamint a fennmaradó összeg házipénztárban történő kezelésének menetében kér segítséget. Kérdésem arra irányul, hogy a tartós (többnapos, esetleg hetes) külföldi bankkártyahasználat során a felvett összegek pénztárban történő "aznapi" kezelése nem valós, hiszen a felvett összeg nem kerül a házipénztárba, csak a megmaradt, az ügyvezető által visszahozott része.
Részlet a válaszából: […] ...Számviteli Levelek 231. számában a 4776. kérdésre adottválasz a bankkártya elfogadásával kapcsolatos, bevételt jelentő tételek, és nema kifizetések elszámolásával, kezelésével foglalkozott.A kérdésben foglaltakra a következőkben válaszolunk:A társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: A 4438. számú kérdésre adott válasz ismét értelmezéssel pótolna állítólagos joghézagot. Amíg nincs konkrét előírás arra vonatkozóan, hogy a nem készpénzes tételeket is be kell ütni a pénztárgépbe (vajon miért születne ilyen rendelkezés?), addig hagyni kellene, hogy az adózók eldöntsék, hogy mit akarnak. Ha a válaszadó joghézagnak értelmezi a helyzetet, akkor célszerű várható jogszabály módosítást, kiigazítást jósolni. Azt azonban értelmezéssel pótolni, úgy, hogy az többletkötelezettséget jelent, nos, az kissé felelőtlen. Vajon mit tegyenek az adózók, ahol mostanában már nem rögzítettek bankkártyás tételeket, de ettől egyáltalán nem érezték "záratlannak" a rendszerüket? A válaszadó a "zárt" rendszerre való hivatkozást azzal a csúsztatással igyekszik alátámasztani, amely során az Szt. 165. § (4) szakaszából kifejti, hogy a bizonylatok könyvelését nem zárt, hanem "logikailag zárt" rendszerben kell biztosítani. Lévén, hogy a számlás értékesítések tömbös vagy szoftveres rendszere is zárt, a többfajta bizonylati módozatok által rögzíthető bizonylatok akkor is logikailag zárt rendszert fognak képezni, ha nem erőltetjük bele mindegyik folyamatot a pénztárgépbe. Ettől még nincs akadálya annak, hogy a pénztárgépbe mégis bekerüljenek a bankkártyás bizonylatok (ahogy az a kérdezőnek is a meggyőződése), csakhogy a válaszból mindez kötelezettségként van lefestve, ami - a kiadványra jól jellemzően - tévhiteket gerjeszt. Kérem, gondolják újra a válaszukat! Megjelentetés esetén kéretik a kérdésem átszerkesztésének mellőzése.
Részlet a válaszából: […] ...szabályozás is, ami nélkül a gyakorlat sokkal jobb szabályozásttudna kialakítani. A válaszadó szerint nem kell jogszabályban előírni abankkártya használatával kapcsolatos feladatokat, bizonylatokat, mert az alétező jogszabályi elő­írásokból következik.Az Szt. 165...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: Bankkártya-elfogadóhely lettünk. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos válaszukat ismerem. Kérdésem, megállja most is a helyét a 2 évvel ezelőtti válaszuk? Boltunk a napi készpénzes forgalomról bevételi pénztárbizonylatot állít ki, amellyel a készpénzfizetéssel kiegyenlített számlás, nyugtás értékesítések kerülnek bevételezésre. A bankkártyás értékesítéseket is be kell vételezni? Az nem jelenik meg a pénztárban! Hogyan kell érteni azt, amikor a bankkártya-tulajdonos hitelintézetével (ezen belül a bankkártya tulajdonosával) szemben előírják az egyéb követelések között? Nem minden kártyás vevő kér számlát, honnan lehet tudni a bankkártya tulajdonosának a nevét? A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása eredményeként a pénztárgépbe csak a nyugtás eladásokat kell rögzíteni, a készpénzes számlával kísérteket nem. Ezután a pénztárgép már nem is mutatja a napi készpénzbevételt?
Részlet a válaszából: […] ...bankkártyával történő fizetés elszámolásával részletesenfoglalkoztunk a Számviteli Levelek 149. számában a 3054. kérdésre, illetve aSzámviteli Levelek 158. számában a 3252. kérdésre adott válaszunkban. Az abbanadott válaszunk - alapvetően - ma is helytálló, egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 21.

Kártyáról felvett valuta árfolyama

Kérdés: Társaságunk megszüntette valutapénztárát. Dolgozóink kiküldetésekor a rendelkezésükre bocsátott, a társaság által vezetett hitelkártyát használják. Azon országokban, ahol nem elterjedt a kártyás fizetés, dolgozóink valutát vesznek fel a kártyáról, és abból fedezik költségeiket, számlákkal alátámasztva. Mivel a valutát bevételezni nem tudjuk, helyesen járunk-e el akkor, ha a fennmaradó valutát a kiküldetés utolsó napján érvényes, választott hitelintézet devizaárfolyamán követeljük dolgozóinktól?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy nem járnak el helyesen!A társaság nevére szóló bankkártya használatának részletesszabályait a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. Így a pénzkezelésiszabályzatban rögzítendő az is: ha a bankkártyáról a dolgozók valutát vesznekfel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.
1
2