Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott bankkártya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bankkártyahasználattal kapcsolatos követelmények

Kérdés: Általánossá vált a cég nevére szóló bankkártya használata. A társaságnál hol és milyen követelményeket indokolt megfogalmazni a bankkártya használatával kapcsolatosan? Milyen követelmények támaszthatók a bankkártya használatára jogosulttal szemben?
Részlet a válaszból: […]foglalkozónak, a kifizetés jogosságát igazoló személynek);- milyen pénznemben, milyen összegben vehet fel a jogosult bankkártyával készpénzt (jellemzően vásárlásra, de lehet egyéb jogcímen is), az így felvett készpénz felhasználásának bizonylatával milyen gyakorisággal köteles elszámolni, a bizonylatokat, továbbá a bankkártyával felvett készpénzből megmaradt összeget az elszámoláskor a pénzkezeléssel foglalkozónak (a pénztárosnak) át kell adni;- ha a bankkártyával felvett készpénz a házipénztár pénzkészletét egészíti ki, akkor az így felvett készpénzt még a felvétel napján a pénztárba be kell vételezni;- a bankkártyát - főszabály szerint - saját célú vásárlásra nem lehet használni, ha a jogosult mégis használhatja ilyenre, esetenként, akkor a társaság pénzének a használatát az elszámoláskor kamattal vagy anélkül kell készpénzben rendezni, a kamatjövedelem utáni kamat társaság általi megfizetésével;- stb.Szabályozandó az is, hogy a bankkártyával csak az elszámolási betétszámláról és/vagy a deviza-betétszámláról fizethet a bankkártya használatára jogosult, illetve forintot vagy valutát, vagy mindkettőt felvehet készpénzben.A társaság nevére szóló bankkártya használatára jogosultat el kell számoltatni. Az elszámoláshoz célszerű a 3613. számlát megbontani.- a bankkártyával történő fizetések elszámolására,- a bankkártyával felvett készpénz elszámolásáraszolgáló számlákra. Ezen számlákra a könyvelés a bankszámlakivonat, illetve a bankkártya használatára jogosult elszámolása alapján történik.A bankszámlakivonat alapján az egyes bankszámlákhoz kapcsolódó elszámolási számlákra könyvelni kell a teljesített kifizetéseket (T 3613 - K 384, 386), illetve az elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzösszegeket (T 3613 - K 384, 386).A bankkártya használatára jogosult elszámolása (az azt alátámasztó bizonylatok, számlák) alapján közvetlenül a 3613. elszámolási számlával szemben könyvelendő az eszköz-, az anyag-, az árubeszerzés, illetve a szolgáltatásnyújtás igénybevétele (T 1, 2, 3, 51-56, 466 - K 3613), a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt készpénznek a pénztárba történő befizetése (T 381, 382 - K 3613).[Nincs akadálya annak, hogy az eszköz-, az anyag-, az árubeszerzést, illetve a szolgáltatás igénybevételét elsődlegesen a számla alapján a megfelelő szállítói számlával szemben könyveljék (T 1, 2, 3, 51-56, 466 - K 454, 455), majd a szállítói számlák kiegyenlítését számolják[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8020

2. találat: Bankkártyával történő fizetés elszámolása

Kérdés: Alanyi mentes kft. - ha bankkártyával fizet - könyvelheti-e költségeit a bankból, vagy szállítói tartozásként kell először könyvelnie?
Részlet a válaszból: […]használatával teljesített fizetések összegeit, azok bizonylatainak legfontosabb adatait, továbbá- a bankkártya használatával felvett készpénzösszegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön;- a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen);- a bankszámláról kifizetett, illetve felvett saját célú vásárlások időpontjait és összegeit;- a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek átadott készpénz összegét;- a dátumot és az aláírásokat stb.Bankkártyával történő vásárlás esetén a társaságnál kialakított számviteli rendnek megfelelően a beszerzéseket, a szolgáltatások igénybevételét a bankkártyahasználó elszámolásával szemben- vagy külön bizonylattal bevételezik (T 1,2,3, 51-56, 466 - K 454, 455, kapcsolódik hozzá: T 454, 455 - K 3613),- vagy az a készpénzes számla alapján történik (T 1,2,3, 51-56, 466 - K 3613).A bankkártyahasználó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6453
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bankkártya elvesztése

Kérdés: Munkavállalónk elveszítette a tárcáját. A tárcában benne volt a munkavállaló által használt céges bankkártya PIN kóddal együtt. A bankkártyaletiltást megelőzően, két egymás követő napon, 50-50 ezer forint készpénzfelvétel történt. A cég nem kívánja a kárt munkavállalójával megfizettetni. Hogyan történik az esemény számviteli elszámolása? Van-e adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]egyértelmű, akinek a pénztárcájában volt a céges bankkártya a PIN kóddal együtt. Ebből annak kell következnie, hogy az általa okozott kárt a munkavállaló térítse meg. Ha a cég a kár megtéríttetésétől eltekint, akkor valójában a magánszemély tartozását vállalta át. A magánszemély tartozásának átvállalását az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése a magánszemély bevételének tekinti. A munkavállaló ezen bevétele teljes összegében jövedelemnek minősül, aminek a terheit a cégnek (27 százalékos egészségügyi hozzájárulás), illetve a magánszemélynek (személyi jövedelemadó,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5663
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kedvezmény bankkártyás fizetés esetén

Kérdés: A társaság hirdetési felület értékesítésével foglalkozik. A lakossági hirdetések (ingó, ingatlan stb.) értékét az ügyfelek több módon rendezhetik, készpénzzel, SMS-sel, bankkártyával. A lehetőségek közül az SMS-sel való fizetés népszerű az ügyfelek körében, viszont ez a legdrágább fizetési mód, hiszen a szolgáltatók a beszedett díjak 60-65%-át megtartják. Társaságunk szeretné, ha az ügyfelek többsége a bankkártyás fizetési módot választaná, ezért annak bruttó árából 10% kedvezményt kívánunk adni. Ezt a kedvezményt mindenki megkapná, aki bankkártyával fizet, a hirdetés nagyságától, értékétől függetlenül. A fizetési kedvezmény csökkenti-e az áfaalapot? Vagy azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között, esetleg rendkívüli ráfordításként kell elszámolni? Megteheti-e a társaság, hogy a hirdetések tarifaárait kétféle módon állapítja meg és teszi közzé a partnerek számára?
Részlet a válaszból: […]is szimpatikusabb az, ha a társaság a hirdetések tarifaárait kétféle módon állapítja meg és teszi közzé a partnerek számára: - SMS-sel történő fizetés esetén X Ft + áfa, - bankkártyával történő fizetés esetén Y Ft + áfa (X nagyobb, mint Y). Valójában a társaság kétféle módon biztosítja a szolgáltatását, a hirdetési felület értékesítését, az ügyfélre bízva a döntés lehetőségét. Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény. A (2) bekezdés szerint üzletpolitikai célú az árengedmény, ha - az árengedmény nyújtójának független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett - ésszerűen elérhető, vagy - az árengedmény nyújtójától független féllel is - azonos feltételek mellett - köthető és számára ésszerűen elérhető megállapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított, pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összeg kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke. Ha a társaság úgy hirdeti meg szolgáltatását - mindenki számára elérhető módon -, hogy az, aki az ellenértéket bankkártya használatával fizeti meg, 10 százalék kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5397
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hitelkártyával fizetett számlák könyvelése

Kérdés: A külföldi kiküldetésben lévő dolgozók hitelkártyát kapnak üzleti útjaikon felmerült költségeik kifizetésére. A hitelkártya-forgalomról minden hónap 20-áig folyószámla-kivonatot kapunk. A cég bankszámláját a havi forgalmi összeggel minden hónap 20-áig megterheli a hitelkártya-forgalmazó. A dolgozók - eddig az időpontig - leadják a hitelkártyával kiegyenlített számláikat. Hogyan és mikor kell könyvelni a hitelkártya-tranzakciókat? A hitelkártyát a könyvekben mint pénz­eszközt vagy mint kapott hitelt kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]ténylegesen csak minden hónap 20-án, illetve azt követően lehet, de a könyvviteli nyilvántartásokban teljesítési napként a számla hitelkártyával történő kiegyenlítésének napját kell feltüntetni (mint a készpénzes számláknál). A könyvelés során a forintra történő átszámításnál az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a kötelezettség bekerülési napjára (a hitelkártyával történő fizetés napjára) vonatkozó - a cég által választott - devizaárfolyamot kell használni (lehet, hogy mindennap más!). Amikor a hitelkártya-forgalmazó a cég bankszámláját megterheli (feltételezzük, hogy ez azt jelenti, hogy leemeli a külföldön elköltött devizának megfelelő forintösszeget), akkor a terhelés forintértékével csökkenteni kell a hitel miatti rövid lejáratú kötelezettséget. A tétel rendezése után a rövid lejáratú kötelezettség számlán maradó különbözetet mint árfolyam-különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell elszámolni. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5352
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Bankkártyával történő kifizetések elszámolása

Kérdés: A 4776. számú válaszhoz kapcsolódóan az általam feltett kérdés a társaság bankkártyával történő (valutás) készpénz-kiegyenlítéseiről, valutafelvétellel történő készpénzes devizaszámlák kiegyenlítéséről, valamint a fennmaradó összeg házipénztárban történő kezelésének menetében kér segítséget. Kérdésem arra irányul, hogy a tartós (többnapos, esetleg hetes) külföldi bankkártyahasználat során a felvett összegek pénztárban történő "aznapi" kezelése nem valós, hiszen a felvett összeg nem kerül a házipénztárba, csak a megmaradt, az ügyvezető által visszahozott része.
Részlet a válaszból: […]fizetések elszámolására (36131), - másrészt a bankkártyával felvett készpénz (valuta) elszámolására (36132) szolgáló számlákra. Az elszámoltatáshoz - az előbbi megbontásban - célszerű a kiküldöttel a bizonylatokat jegyzékbe foglaltatni. E jegyzék és a bizonylatok alapján a bizonylatok szerinti devizaértékeket - a teljesítéskori (a bankkártyával történt fizetéskori) választott devizaárfolyamon - könyvelni kell a megfelelő eszköz-, illetve költségszámlával, valuta felvétele esetén a valutaelszámolási számlával (36132) szemben: T 1, 2, 3, 5 (36132) - K 36131. (Ezek a tételek a pénztárban nem jelennek meg, közvetlenül a főkönyvi számlákra kell könyvelni!) Amikor a bankkivonat megérkezik, akkor ellenőrizhető, hogy a kiküldött a bankkártya használatával kapcsolatos minden bizonylatot a társaság rendelkezésére bocsátotta-e, és ezáltal könyvelhető a pénzeszköz csökkenése a 36131. számla terhelésével. Ha a társaság nevére szóló - külföldön használt - bankkártya devizaszámlához kapcsolódik, akkor a devizacsökkenéseket a csökkenéskor érvényes könyv szerinti forintértéken indokolt könyvelni (T 36131 - K 386). Ha a társaság nevére szóló - külföldön használt - bankkártya az elszámolási betétszámlához kapcsolódik, akkor azt a forintértéket kell könyvelni, amelyet a bank az egyes bizonylatokhoz kapcsolódóan leemelt (T 36131 - K 384). A bizonylatok, azok pénzügyi rendezésének könyvelése után a 36131. számlán mutatkozó egyenleg az egyes tételekhez kapcsolódó árfolyam-különbözet összevont értéke, amelyet jellegének megfelelően árfolyamnyereségként, illetve árfolyamveszteségként kell elszámolni. A bankkártyával külföldön felvett valuta elszámolása A társaság nevére szóló bankkártyával a külföldön felvett készpénz (valuta) elszámoltatásához szükséges bizonylatokat indokolt külön jegyzékbe foglalni. Ezen jegyzék és a bizonylatok alapján a bizonylatok szerinti devizaértékeket - a teljesítéskori választott devizaárfolyamon - könyvelni kell a megfelelő eszköz-, illetve költségszámlával szemben: T 1, 2, 3, 5 - K 36132, de könyvelni kell a valuta felvételét is a 36131. számlával szemben: T 36132 - K 36131. Természetesen könyvelni kell a külföldi napidíjat is, ha azt a kiküldött a bankkártyával külföldön valutában vette fel, a kiküldetés befejező (utolsó) napján érvényes választott (és nem az Szja-tv. szerinti) devizaárfolyamon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5337
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: A 4438. számú kérdésre adott válasz ismét értelmezéssel pótolna állítólagos joghézagot. Amíg nincs konkrét előírás arra vonatkozóan, hogy a nem készpénzes tételeket is be kell ütni a pénztárgépbe (vajon miért születne ilyen rendelkezés?), addig hagyni kellene, hogy az adózók eldöntsék, hogy mit akarnak. Ha a válaszadó joghézagnak értelmezi a helyzetet, akkor célszerű várható jogszabály módosítást, kiigazítást jósolni. Azt azonban értelmezéssel pótolni, úgy, hogy az többletkötelezettséget jelent, nos, az kissé felelőtlen. Vajon mit tegyenek az adózók, ahol mostanában már nem rögzítettek bankkártyás tételeket, de ettől egyáltalán nem érezték "záratlannak" a rendszerüket? A válaszadó a "zárt" rendszerre való hivatkozást azzal a csúsztatással igyekszik alátámasztani, amely során az Szt. 165. § (4) szakaszából kifejti, hogy a bizonylatok könyvelését nem zárt, hanem "logikailag zárt" rendszerben kell biztosítani. Lévén, hogy a számlás értékesítések tömbös vagy szoftveres rendszere is zárt, a többfajta bizonylati módozatok által rögzíthető bizonylatok akkor is logikailag zárt rendszert fognak képezni, ha nem erőltetjük bele mindegyik folyamatot a pénztárgépbe. Ettől még nincs akadálya annak, hogy a pénztárgépbe mégis bekerüljenek a bankkártyás bizonylatok (ahogy az a kérdezőnek is a meggyőződése), csakhogy a válaszból mindez kötelezettségként van lefestve, ami - a kiadványra jól jellemzően - tévhiteket gerjeszt. Kérem, gondolják újra a válaszukat! Megjelentetés esetén kéretik a kérdésem átszerkesztésének mellőzése.
Részlet a válaszból: […]készpénzzel fizet és van pénztárgép, akkor a fizetett összeget indokolt a pénztárgépben is rögzíteni, mert így a készpénzbevételt a pénztárgép ellenőrző szalagja rögzíti, a pénztárgép nyugtája pedig a készpénzes számlához csatolva igazolja a készpénzfizetés tényét. Az Áfa-tv. 166. §-ának (2) bekezdése szerint nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugta kibocsátási kötelezettsége alól. [Lényegében ezt ismétli meg a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet is.] Ez az előírás azonban nem tiltja meg, hogy mind a két bizonylat meglegyen (a nyugta ez esetben a készpénzbevételt dokumentálja azzal, hogy a készpénzbevétel az ellenőrző szalagon rögzítésre került). A készpénz ellenében történő értékesítés könyvelése - ez esetben - közvetlenül a pénztárral szemben történik (nyilvánvalóan a készpénzes számlát könyvelni nem kell!). Ha a készpénzzel kiegyenlített készpénzes számlákat a pénztárgépben nem rögzítik, mert nincs pénztárgép, vagy van pénztárgép, de a pénzkezelési szabályzatuk szerint az ily módon történő fizetést a pénztárgépben nem rögzítik, akkor a készpénzes számlák szerinti készpénzt külön pénztárban kell tartani, külön pénztárkönyvben kell tételesen rögzíteni a készpénzes számlákat. Ez esetben a pénztári tételek a pénztárbizonylatok könyvelésekor kerülnek a megfelelő főkönyvi számlákon rögzítésre. Természetesen a készpénzes számla számítástechnikai eszközökkel is elkészíthető. Ez esetben - ha megfelelő szoftvert használnak - a számítógép akár automatikusan is rögzítheti a főkönyvi nyilvántartásban a készpénzes számlák szerinti készpénzbevételeket közvetlenül az árbevétel-, illetve áfa főkönyvi számlákkal szemben. Ez esetben is azonban a készpénzt vagy a pénztárgépben kell rögzíteni, vagy külön pénztárban kell tartani, és naponta egyeztetni a gépi úton előállított pénztári nyilvántartás szerinti készpénzegyenleggel. A kézzel, illetve számítástechnikai eszközzel elkészített készpénzes számlákat azonban kiegyenlíthetik bankkártya használatával is. Ha a kézzel kiállított készpénzes számlát egyenlítik ki a bankkártya használatával, akkor ez esetben is kétféle megoldás lehetséges az Szt. 165. §-ában foglalt előírások teljesülése érdekében. Az egyik - ezt hangsúlyoztuk, mint követendőt - az, hogy a készpénzfizetéssel kiegyenlítetthez hasonlóan rögzítik a pénztárgépben azzal, hogy a pénztár zárásakor a bankkártyákkal kiegyenlített tételeket a megfelelő bankkal szembeni követelésként kell előírni. Ha nincs pénztárgép, vagy van pénztárgép, de a pénzkezelési szabályzatuk szerint a bankkártyával kiegyenlített tételeket a pénztárgépben nem rögzítik, akkor a bankkártyával kiegyenlített - kézzel kiállított - készpénzes számlákat tételesen egy kézzel vezetett nyilvántartásban ("bankkártyás pénztárkönyvben") kell rögzíteni, majd innen - külön könyveléssel - kell a megfelelő főkönyvi számlákon kimutatni (az érintett bankkal szembeni követelésként és árbevételként, fizetendő áfaként). Ha a készpénzes számlát számítástechnikai eszközökkel állítják ki, és megfelelő szoftvert használnak, akkor a számítógép akár automatikusan is rögzítheti a főkönyvi nyilvántartásban a bankkártyával kiegyenlített készpénzes számlákat is, de nem az érintett bankkal szemben, hanem a számlán feltüntetett vevővel szemben könyveli az árbevételt és a fizetendő áfát. Ez esetben a bankkártyával történő fizetés megtörténtének igazolására a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagja az a dokumentum, amellyel a vevővel szembeni követelés az érintett bankkal szembeni követeléssé válik vagy automatikusan (mert a számítógépes háttér azt biztosítani tudja), vagy külön könyvelés keretében. Ez utóbbihoz kapcsolódóan indokolt, hogy a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagjairól a társaság a könyvelést alátámasztó dokumentumként külön nyilvántartást vezessen. Természetesen lehet még az az eset is, amikor a bankkártya használatával fizető vevő nem kér számlát. Akkor a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek, az Áfa-tv. előírásainak való megfelelés érdekében vagy pénztárgépi nyugtát kell kiállítani, mert a tételt a pénztárgépben rögzítik, vagy - szigorú számadási követelményeknek megfelelő - nyugtát kell kézzel kiállítani, és átadni a vevőnek. Ha a bankkártyával történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4776
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Bankkártyával történő fizetés

Kérdés: Bankkártya-elfogadóhely lettünk. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos válaszukat ismerem. Kérdésem, megállja most is a helyét a 2 évvel ezelőtti válaszuk? Boltunk a napi készpénzes forgalomról bevételi pénztárbizonylatot állít ki, amellyel a készpénzfizetéssel kiegyenlített számlás, nyugtás értékesítések kerülnek bevételezésre. A bankkártyás értékesítéseket is be kell vételezni? Az nem jelenik meg a pénztárban! Hogyan kell érteni azt, amikor a bankkártya-tulajdonos hitelintézetével (ezen belül a bankkártya tulajdonosával) szemben előírják az egyéb követelések között? Nem minden kártyás vevő kér számlát, honnan lehet tudni a bankkártya tulajdonosának a nevét? A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása eredményeként a pénztárgépbe csak a nyugtás eladásokat kell rögzíteni, a készpénzes számlával kísérteket nem. Ezután a pénztárgép már nem is mutatja a napi készpénzbevételt?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állása a bankkártya-leolvasóhoz kapcsolódóan, az elektronikus rendszerben automatikusan történik, az ellenérték megfizetésére a garanciát a bankkártya-tulajdonos hitelintézete biztosítja. Így a bankkártyával történő "fizetés"-t elengedő csak a bankkártya-tulajdonos hitelintézetével szemben előírni az egyéb követelések között. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében azonban ezen belül indokolt a tételes (vásárlásonkénti) kimutatás. A bankkártya készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Ezért indokolt a használatát a készpénzzel történő fizetéssel azonosan kezelni, a "fizetés" megtörténtét pedig nyugtával, illetve számlával dokumentálni. Itt jegyezzük meg, a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása alapján, ha az adóalany számlát állít ki, akkor mentesül a gépi kiállítású nyugtakiállítási kötelezettség alól. Ez azonban nem jelenti azt, ha a számviteli követelmények szerinti zárt rendszer másként nem biztosítható, akkor a számla mellett a pénztárgéppel kiállított nyugtára is szükség van. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapvető követelménye, hogy a gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat - zárt rendszerben - könyvelésre kerüljön, pénzeszközök esetében a pénzmozgással egyidejűleg. Ha a boltban pénztárgép van, akkor a pénztárgépben rögzíteni kell minden olyan tételt, amelyet készpénzzel (ideértve a készpénz-helyettesítő fizetőeszközként funkcionáló bankkártyát, továbbá a vásárlási utalványt, étkezési jegyet stb.) egyenlítenek ki, akár kér számlát a vevő, akár nem kér. A pénztárgépben rögzített, a pénztárgép ellenőrző szalagjával dokumentált napi forgalmat kell - záráskor - megbontani készpénzzel, illetve bankkártyával (vásárlási utalvánnyal, étkezési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4438
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Kártyáról felvett valuta árfolyama

Kérdés: Társaságunk megszüntette valutapénztárát. Dolgozóink kiküldetésekor a rendelkezésükre bocsátott, a társaság által vezetett hitelkártyát használják. Azon országokban, ahol nem elterjedt a kártyás fizetés, dolgozóink valutát vesznek fel a kártyáról, és abból fedezik költségeiket, számlákkal alátámasztva. Mivel a valutát bevételezni nem tudjuk, helyesen járunk-e el akkor, ha a fennmaradó valutát a kiküldetés utolsó napján érvényes, választott hitelintézet devizaárfolyamán követeljük dolgozóinktól?
Részlet a válaszból: […]fizetések összegeit, azok bizonylatainak (jellemzően készpénzes számlák) legfontosabb adatait, továbbá - a bankkártya használatával felvett készpénz (valuta) összegeit, a felvétel időpontjai szerint külön-külön; - a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz (valuta) összegeit (e bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen); - a bankszámláról felvett készpénzből (valutából) megmaradt és a pénzkezelőnek átadásra kerülő készpénz (valuta) összegét; - a dátumot, az aláírásokat stb. Amennyiben a társaság a valutapénztárt megszüntette (nem feltétlenül helyeslendő!), a kiküldöttet elszámoltatónak - a kiküldött fentiek szerinti elszámolása alapján - a felvett és fel nem használt valutát valójában az elszámolás napjával el kell adnia a kiküldöttnek. Ezen eladás nyilvánvalóan az eladás (az elszámoltatás) napján érvényes valutaeladási árfolyamon történhet, és nem a választott hitelintézet devizaeladási árfolyamán. Amennyiben a választott hitelintézetnek van dokumentált valutaeladási árfolyama, akkor az természetesen használható. A fentiekben leírt elszámoltatás mellett a kiküldött dolgozónál a bankkártyával felvett valutából megmaradt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3574
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Fizetés bankkártyával

Kérdés: A kiskereskedelmi forgalom a boltban történik, ahol pénztárgépben rögzítik a vásárolt termékek értékét. Amennyiben a vevő igényli, készpénzes számlát is kiállítanak részére. A készpénzes számlák gépi program segítségével, sorszámmal ellátva kerülnek kiállításra. Ha a vevő bankkártyával fizet, az ellenérték nem kerül a pénztárgépbe, hanem készpénzes számlát állítanak ki. Ezek a számlák úgy kerülnek könyvelésre, mint az átutalásos számlák, kiegyenlítésük a bank értesítése alapján valósul meg. Ez így zárt rendszert alkot? Helyesen jár el a társaság? Az általunk követett gyakorlat megfelel-e a törvényi előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]bankkártyával történő fizetést az ellenérték készpénzzel történő kiegyenlítésével azonosan kell kezelnünk, függetlenül attól, hogy az összeg nem készpénzben, hanem a bankszámlán jelenik meg. A leírtakból következően azon termékek ellenértékét is a pénztárgépben rögzíteni kell, amely ellenérték kiegyenlítése bankkártya használatával történik. Ez esetben célszerű, ha - a napi értékesítésnek a - pénztárgép ellenőrző szalagjával dokumentált - bruttó bevételét a 368. számlán belül megnyitott bolti elszámolási számlára könyvelik az árbevétellel és a fizetendő áfával szemben (T 3681 - K 91-92, 467, az áfa utólagos megállapítása esetén: T 3681 - K 91-92 és T 91-92 - K 467); - a bankkártyával "fizetett" összegeket - az erre vonatkozó ellenőrzős, elszámoló szelvény alapján - a bankkártya-tulajdonos hitelintézetével (ezen belül a bankkártya tulajdonosával) szemben előírják az egyéb követelések között, tulajdonosonkénti megbontásban (T 3682 - K 3681), amely követelést az elszámoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3252
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést