Kezességvállalási díj elszámolása

Kérdés: Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Egy beruházási hitel felvételéhez a tulajdonos önkormányzat kezességet vállalt, kezességvállalási díj ellenében. A beruházási hitel egy 2012. évben aktivált beruházáshoz kapcsolódó lízingkötelezettséget váltott ki. A díj kifizetésre került, és az önkormányzat számlát állított ki róla társaságunk számára. Helyesen járunk-e el, ha a kezességvállalási díjról szóló számlát bankköltségként könyveljük? Amennyiben nem, akkor milyen költség/ráfordítás a helyes? Tekintettel arra, hogy a beruházás 10 éve aktiválásra került, ez pedig egy refinanszírozó hitel kezességvállalási díja, így a beruházás részeként már nem tudjuk elszámolni.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kérdésre nem megfelelő választ adtunk.A refinanszírozó hitelhez kapcsolódó kezességvállalási díj azonban nem minősíthető sem bankköltségnek, sem kamatnak, mivel az nem tekinthető a banki tevékenység ellenértékének, de nem tekinthető pénzkölcsönnek sem....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Kezességvállalási díj elszámolása

Kérdés: Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Egy beruházási hitel felvételéhez a tulajdonos önkormányzat kezességet vállalt, kezességvállalási díj ellenében. A díj kifizetésre került, és az önkormányzat számlát állított ki róla társaságunk számára. Helyesen járunk-e el, amennyiben a kezességvállalási díjról szóló számlát bankköltségként könyveljük? Amennyiben nem, akkor milyen költség/ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...lehet, mert a társaság tevékenységével közvetlen kapcsolatban nincs. Így az 5. számlaosztályban történő elszámolása kizárt, nem lehet bankköltség.(Kéziratzárás: 2023. 06....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Elmaradt haszon a lízingbe vevőnél

Kérdés: Egy ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi lízingügylet más hitelintézet általi kiváltásakor a lízingszerződésben rögzítetteknek megfelelően elmaradt haszon jogcímen a lízingcég 80 millió Ft összegű követelést állapított meg társaságunkkal szemben. A szerződésben elmaradt haszonként került rögzítésre, a számlázása kezelési költségként, tárgyi adómentes tételként történt meg áfa felszámítása nélkül, a lízingcég számlája alapján. Társaságunk hogyan könyveli helyesen ezt a tételt: az egyéb ráfordítások között egyfajta kártérítésként, a pénzügyi műveletek ráfordításai közt, mivel a lízingügylethez kapcsolódik, vagy bankköltségként (a számla kezelési költségként történt kiállítása miatt)?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembevétele mellett a lízingbe vevőnél a lízingcég által számlázott elmaradt hasznot, ha a lízingcég pénzügyi vállalkozás, akkor bankköltségként, ha a lízingcég egyéb vállalkozás, akkor az igénybe vett szolgáltatások költségei között indokolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Pénzváltás bizonylata és jutaléka

Kérdés: Társaságunk kettős könyvvitelre kötelezett gazdálkodó szervezet (kft.). A hónap elején a HUF-pénztárban szereplő készpénz egy részét USD-re váltottuk egy utazási irodában. A pénzváltásra szóló bizonylaton (amelyen annak a személynek az adatai szerepeltek a fejlécben, aki ténylegesen elment a pénzváltást intézni, és aki az iratait a helyszínen bemutatta) szerepelt az eladott HUF-összeg, a megvásárolt USD-összeg, az árfolyam és egy HUF-ban meghatározott jutalék (külön soron). A bizonylat egyszerű váltási bizonylat volt, és nem számla, a rajta szereplő jutalék összegéről a pénzváltóhely külön számlát nem állított ki. Minek minősül a jutalék összege, és hogyan könyvelendő? A valuta bekerülési értékének a része? A jutalék bankköltség? A jutalék egyéb pénzügyi ráfordítás? A jutalék összege - számla hiányában is - igénybe vett szolgáltatás ellenértéke?
Részlet a válaszából: […] ...400 Ft/USD, jutalék 1000 Ft, fizetendő 401.000 Ft.A pénzváltó klasszikus banki tevékenységet nem végez, USD-t értékesít, ezért nem bankköltség.A pénztári kifizetést nagyon nehezen lehetne szolgáltatásnyújtásnak tekinteni, ezért nem szolgáltatás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Téves könyvelés helyesbítése

Kérdés: 2019-ben egy bérkifizetés (200.000 Ft) tévedésből bankköltségre lett könyvelve (4711 helyett az 532-re). Ezt a hibát a 2020. évi beszámoló készítése során észleltük. A hiba nem jelentős hiba. Könyveléstechnikailag hogyan kell kijavítani ezt a hibát? Kell-e önellenőrzést benyújtanom?
Részlet a válaszából: […] ...évet is, hogy elkülönüljön a szabályszerűen 2020. évre könyvelt hasonló tételektől.A kérdés szerinti bérkifizetést tévedésből bankköltségre könyveltek: T 532 - K 384. Helyesbítése: T 384 (2019) - K 532 (2019) és T 4711 (2019) - K 384 (2019).A kérdésből és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Készfizető kezesség díjának támogatása

Kérdés: Cégünk hitelt vett fel, amelyhez a Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességet vállalt. A kezességvállalási díj mértéke 1,5%, melyről számla készült. A készfizetőikezesség-vállaláshoz a vonatkozó hirdetmény szerint támogatás társul. A támogatástartalomról a Hitelgarancia Zrt. igazolást ad ki, amelyben rögzítik, hogy a támogatás de minimis (csekély összegű), megadják a támogatás időszakát, jelenértéken számított összegét. Jelzik, hogy a készfizető kezesség támogatástartalma a hirdetményben közölt piaci díja (4%) és a ténylegesen leszámlázott díj (1,5%) közötti különbség. Támogatás nélkül a piaci díjjal számolt összeget kellene megfizetni! Helyesen gondolom azt, hogy a fentiek alapján kapott támogatást számvitelileg kapott támogatásként kell könyvelni az egyéb bevételek között (az időbeli elhatárolásoktól most eltekintve)? 4% bankköltség, 2,5% a költségek ellentételezésére kapott támogatás. (A bank csak a 1,5%-os kezességvállalási díjat vonta le.)
Részlet a válaszából: […] ...kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.A Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalási díjat 1,5%-kal számlázta. Így a cég bankköltségként (a pénzügyi szolgáltatás díjaként) csak a 1,5%-nak megfelelő összeget könyvelheti, nem a 4%-ot. Támogatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Adószám törlése, visszaállítása (számlák, áfa)

Kérdés: A bt. adószámát törölték be nem adott beszámoló miatt. A hiánypótlás után kértük az adószám visszaállítását, ami meg is történt. A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák (közüzemi díj) és költségek (bankköltség) elszámolhatók-e költségként, az áfájuk levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának dátumától kezdődik?
Részlet a válaszából: […] Az adószám törlésének elsődleges következménye az, hogy a cég a továbbiakban gazdasági tevékenységet (jogszerűen) nem végezhet. Az Art. 16. § (2) bekezdése alapján ugyanis adóköteles tevékenységet - néhány kivételes esettől eltekintve - csak az állami adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

Simplepay szolgáltatás minősítése

Kérdés: Cégünk vevőinek lehetősége van simplepay-en keresztül átutalni a vásárolt tétel árát. A simplepay szolgáltatásról kapunk kimutatást, számlát, és hetente megkapjuk a díjakkal csökkentett vételárainkat. A szolgáltató által számlázott összeg bankköltség vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a szerint pénzügyi szolgáltatás, akkor a számlázott díját bankköltségként kell kimutatni (a tevékenység minősítésénél figyelemmel kell lenni a törvény 6. §-a szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Lakásvásárlási támogatás könyvelése

Kérdés: A cég lakásvásárlási támogatást adott a munkavállalójának. (Minden ezzel szemben támasztott kritériumnak megfelelt.) A kérdés a kontírozásra vonatkozik. Az összeget átutalták az erre a célra megnyitott bankszámlára, a bankköltségek elszámolása, a támogatás átutalása a munkavállalóval szemben álló lakáseladó számlájára megtörtént. Az összeget vissza nem térítendő támogatásként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 559 - K 3689.A gazdasági tevékenység velejárója, hogy a bankszámlával kapcsolatos műveletek elvégzéséért a bank díjat (bankköltséget) számol fel, és az független attól, hogy a pénzügyi tranzakció milyen tevékenységhez kapcsolódik. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Mikrogazdálkodói beszámolónál az árfolyam használata

Kérdés: A 398/2012. Korm. rendelet alábbi előírásának értelmezéséhez kérem segítségüket. "A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség könyv szerinti értékének csökkenéseit a könyv szerinti árfolyamon kell forintra átszámítani, egyedi értékeléssel, illetve ha ez nem lehetséges, akkor átlagárfolyamon." Ezek szerint a csökkenés nem könyvelhető a FIFO módszer alapján? Ha a vevő kiegyenlítését a bankból a vevő könyv szerinti értéken kell könyvelni, akkor a bankszámlán keletkezik árfolyam-differencia? A bankköltséget is napi árfolyamon kell könyvelni? Eddig a vevőn napi árfolyamon könyveltem, és a vevőn volt árfolyam-különbözet, a szállító kiegyenlítését pedig könyv szerinti értéken, a bankból FIFO módszerrel könyveltem.
Részlet a válaszából: […] A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról rendelkezik. A jogszabály alkotói arra törekedtek, hogy amennyiben lehetséges, egyszerűsítsék a beszámoló készítésével kapcsolatos feladatokat, elsősorban az eszközök-források...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.
1
2
3