Téves könyvelés helyesbítése

Kérdés: 2019-ben egy bérkifizetés (200.000 Ft) tévedésből bankköltségre lett könyvelve (4711 helyett az 532-re). Ezt a hibát a 2020. évi beszámoló készítése során észleltük. A hiba nem jelentős hiba. Könyveléstechnikailag hogyan kell kijavítani ezt a hibát? Kell-e önellenőrzést benyújtanom?
Részlet a válaszából: […] ...évet is, hogy elkülönüljön a szabályszerűen 2020. évre könyvelt hasonló tételektől.A kérdés szerinti bérkifizetést tévedésből bankköltségre könyveltek: T 532 - K 384. Helyesbítése: T 384 (2019) - K 532 (2019) és T 4711 (2019) - K 384 (2019).A kérdésből és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Készfizető kezesség díjának támogatása

Kérdés: Cégünk hitelt vett fel, amelyhez a Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességet vállalt. A kezességvállalási díj mértéke 1,5%, melyről számla készült. A készfizetőikezesség-vállaláshoz a vonatkozó hirdetmény szerint támogatás társul. A támogatástartalomról a Hitelgarancia Zrt. igazolást ad ki, amelyben rögzítik, hogy a támogatás de minimis (csekély összegű), megadják a támogatás időszakát, jelenértéken számított összegét. Jelzik, hogy a készfizető kezesség támogatástartalma a hirdetményben közölt piaci díja (4%) és a ténylegesen leszámlázott díj (1,5%) közötti különbség. Támogatás nélkül a piaci díjjal számolt összeget kellene megfizetni! Helyesen gondolom azt, hogy a fentiek alapján kapott támogatást számvitelileg kapott támogatásként kell könyvelni az egyéb bevételek között (az időbeli elhatárolásoktól most eltekintve)? 4% bankköltség, 2,5% a költségek ellentételezésére kapott támogatás. (A bank csak a 1,5%-os kezességvállalási díjat vonta le.)
Részlet a válaszából: […] ...kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.A Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalási díjat 1,5%-kal számlázta. Így a cég bankköltségként (a pénzügyi szolgáltatás díjaként) csak a 1,5%-nak megfelelő összeget könyvelheti, nem a 4%-ot. Támogatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Adószám törlése, visszaállítása (számlák, áfa)

Kérdés: A bt. adószámát törölték be nem adott beszámoló miatt. A hiánypótlás után kértük az adószám visszaállítását, ami meg is történt. A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák (közüzemi díj) és költségek (bankköltség) elszámolhatók-e költségként, az áfájuk levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának dátumától kezdődik?
Részlet a válaszából: […] Az adószám törlésének elsődleges következménye az, hogy a cég a továbbiakban gazdasági tevékenységet (jogszerűen) nem végezhet. Az Art. 16. § (2) bekezdése alapján ugyanis adóköteles tevékenységet - néhány kivételes esettől eltekintve - csak az állami adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

Simplepay szolgáltatás minősítése

Kérdés: Cégünk vevőinek lehetősége van simplepay-en keresztül átutalni a vásárolt tétel árát. A simplepay szolgáltatásról kapunk kimutatást, számlát, és hetente megkapjuk a díjakkal csökkentett vételárainkat. A szolgáltató által számlázott összeg bankköltség vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a szerint pénzügyi szolgáltatás, akkor a számlázott díját bankköltségként kell kimutatni (a tevékenység minősítésénél figyelemmel kell lenni a törvény 6. §-a szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Lakásvásárlási támogatás könyvelése

Kérdés: A cég lakásvásárlási támogatást adott a munkavállalójának. (Minden ezzel szemben támasztott kritériumnak megfelelt.) A kérdés a kontírozásra vonatkozik. Az összeget átutalták az erre a célra megnyitott bankszámlára, a bankköltségek elszámolása, a támogatás átutalása a munkavállalóval szemben álló lakáseladó számlájára megtörtént. Az összeget vissza nem térítendő támogatásként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 559 - K 3689.A gazdasági tevékenység velejárója, hogy a bankszámlával kapcsolatos műveletek elvégzéséért a bank díjat (bankköltséget) számol fel, és az független attól, hogy a pénzügyi tranzakció milyen tevékenységhez kapcsolódik. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Mikrogazdálkodói beszámolónál az árfolyam használata

Kérdés: A 398/2012. Korm. rendelet alábbi előírásának értelmezéséhez kérem segítségüket. "A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség könyv szerinti értékének csökkenéseit a könyv szerinti árfolyamon kell forintra átszámítani, egyedi értékeléssel, illetve ha ez nem lehetséges, akkor átlagárfolyamon." Ezek szerint a csökkenés nem könyvelhető a FIFO módszer alapján? Ha a vevő kiegyenlítését a bankból a vevő könyv szerinti értéken kell könyvelni, akkor a bankszámlán keletkezik árfolyam-differencia? A bankköltséget is napi árfolyamon kell könyvelni? Eddig a vevőn napi árfolyamon könyveltem, és a vevőn volt árfolyam-különbözet, a szállító kiegyenlítését pedig könyv szerinti értéken, a bankból FIFO módszerrel könyveltem.
Részlet a válaszából: […] A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról rendelkezik. A jogszabály alkotói arra törekedtek, hogy amennyiben lehetséges, egyszerűsítsék a beszámoló készítésével kapcsolatos feladatokat, elsősorban az eszközök-források...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Alapítvány cél szerinti, illetve vállalkozási tevékenységének elkülönítése

Kérdés: Az alapítványok cél szerinti, illetve vállalkozási tevékenysége elkülönítéséhez kapcsolódóan néhány kérdés. A rendszeresen végzett, továbbszámlázott szolgáltatás árbevételként könyvelt, de nem jövedelemszerzésre irányuló összege megvalósítja-e a vállalkozási tevékenységet, mivel haszon nélkül továbbszámlázott? (Parkolási költségek, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása.) Esetleg költségmegtérüléskénti elszámolása? Változna-e a szabály, ha bérbeadásnál nem jövedelemszerzési céllal közüzemi díjakat terhelne tovább? A kamat és hozam arányosításánál a "kapcsolódó (bank) költségek" a kamat- és hozambevételekhez kapcsolódó bank és egyéb költségeket jelentik? Vagy minden más költséget is, mint a letétkezelés, opció, ügynöki jutalék stb.? A kormányrendelet többször értelmetlenül használja az "(ár) bevétele" fogalmat. Mit ért ez alatt?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott tartós cél megvalósulásának elősegítése, vagy egészen más. A kamat- és hozambevételekkel azonosan csak a kapcsolódó bankköltségek vehetők figyelembe.A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet nem értelmetlenül használja az "(ár)bevétele" kifejezést. A Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 26.

Bankkártyával történő magáncélú vásárlás

Kérdés: Hogyan kezelhető az a - több vállalkozásnál előforduló - helyzet, hogy a személyes fogyasztásra szánt vásárlásaikat (élelmiszer, mozijegy, lottó) az általuk tulajdonolt vállalkozás bankkártyájával egyenlítik ki? Megoldást jelenthet-e, ha a vállalkozás bankkártyájával teljesített vásárlások értékét megtérítik? Ezekről a vásárlásokról jellemzően nem kérnek számlát. A bankkártya használata feltételezi azt, hogy jövedelemszerzés történt?
Részlet a válaszából: […] ...(a főszabály nyilvánvalóan az, hogy nem), ha esetenként igen, akkor a vállalkozás pénzének a használatát az elszámoláskor kamattal, bankköltséggel vagy anélkül kell készpénzben rendezni stb.A vállalkozás (az egyéni vagy a társas vállalkozás) nevére szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

Áthárított tranzakciós illeték

Kérdés: A bank által felszámított tranzakciós illetéket a bankköltségek közé kell könyvelni az 532. számlán?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi tranzakciósilleték-fizetésre a 2012. évi CXVI. törvény 5. §-a alapján általában a pénzforgalmi szolgáltató kötelezett. A tranzakciós illetéket a pénzforgalmi szolgáltató állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A pénzügyi tranzakciós illeték - lényegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Tagi kölcsönnel rendelkező cég megszűnése

Kérdés: A betéti társaságnak évek óta nincs bevétele. A magánszemély tagok a bankköltséget is tagi kölcsönből fedezik. A megszűnés mellett döntöttek, végelszámolással, emiatt le kell mondani a tagi kölcsönről, ami rendkívüli bevétel lesz, adó- és illetékfizetéssel. Újabb kötelezettség tagi kölcsönből. Ezzel megszűnik a végelszámolás lehetősége. Egy csak tagi kölcsönnel rendelkező cég végelszámolással nem tud megszűnni? Önfelszámolás esetén is jelentős kiadások merülnek fel.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: ha a bt.-nek évek óta nincs bevétele (feltételezzük, hogy nincs értékesíthető eszköze), akkor már korábban meg kellett volna szűnnie, a további fennmaradás csak a terhek növekedésével járhat. Ezek a terhek, többletköltségek csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.
1
2
3