Vagyoni értékű joghoz kapcsolódó bankköltség elszámolása

Kérdés: A társaság vagyoni értékű jog megvásárlása érdekében hitelkeret-szerződést kötött a pénzintézettel. A jelentős értékű üzemeltetési jog ingatlanokhoz és egyéb eszközökhöz (gépek, járművek) kötődik. A hitelszerződés rögzíti, hogy a hitel az eszközök átadási ütemének megfelelően kerül folyósításra. Az eszközök átadása és a hitelszerződés megkötése között eltelt majdnem egy év, ezalatt a hitel nem került folyósításra, de a hitelszerződésből eredően komoly bankköltség (szerződéskötési díj és kezelési költség) merült fel. Ezen tételek számviteli elszámolásának mi a helyes módja? Beruházási költség? De a vagyoni értékű jog nem beruházás! Bankköltség mint elszámolt költség időbeli elhatárolással?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének a) pontjábanfoglalt rendelkezésekből kell kiindulni. Ezen előírás nemcsak a beruházásnakminősülő beszerzések esetében alkalmazandó, minden eszköz (és így a vagyoniértékű jogok) beszerzésekor, ha ezen tételek az eszközhöz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Bankköltség áthárítása

Kérdés: Cégünk ügyfelei részéről egyre nagyobb igény jelentkezik a kártyával történő fizetésre. Mivel még mindig igen magas költséget ró ránk a bank kártyaelfogadás esetén, gondolkodunk annak a bevezetésén. Átterhelhetjük-e ezen költségeket azon ügyfeleink részére, akik (amelyek) ily módon akarják számlájukat kiegyenlíteni?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy ilyen jogcímen nem. Az adótörvényi, illetve a számviteli előírások alapjánszámlázni a cég által végzett termékértékesítés, illetve nyújtott szolgáltatásellenértékét lehet. A cég a bankkártyával történő fizetés elfogadásakor azügyfelek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.
Kapcsolódó címke: