Bányató területének telekadója

Kérdés: Társaságunk bányavállalkozónak minősül. A bányaművelés eredményeként a bányaüzem területének – a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki terv alapján – meghatározott részén a bányaművelés már befejeződött, míg más részein a külszíni bányászati tevékenység még folyik. Annak megerősítését kérjük, hogy a bányaüzem azon területe, amelyen a kitermelés megszűnt, nem tartozik 2017-től a helyi telekadó hatálya alá.
Részlet a válaszából: […] A Htv. 17. §-ának és 52. §-a 16. pontjának összefüggései értelmében a telekadó hatálya az épülettel, épületrésszel be nem épített földterületre terjed ki. A Htv. 52. §-ának 16. pontja a telek fogalommeghatározásánál taxatíve felsorolja azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Bányatelek értékesítése

Kérdés: Társaságunk bányászattal foglalkozik, és termelésből kivont bányatelket kíván értékesíteni. Minek minősül a bányatelek, illetve milyen adókulccsal számlázandó?
Részlet a válaszából: […] ...beépítésre szánt terület, építési telek jelent, melynekértékesítését 20 százalékos adómérték terhel. Ebből következően a bányatelekértékesítése az áfában tárgyi adómentes értékesítésnek minősül, melyről azÁfa-tv. 43. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.

Bányanyitással, -bezárással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: A kft. 2002. év elején bányatelket vásárolt a hozzá tartozó bányászati joggal. Agyagkitermelésre 2002-ben nem került sor. Novemberben elkészítette a rekultivációs tervet a bányabezáráshoz és az egyéb dokumentumokat. A rekultivációs időszak 4 év, addig igény esetén a bányában lévő agyagot kitermelik. Hogyan kell elszámolni a bányatelek-vásárlást, a bányászati jog vételét, a rekultivációs és bányabezárási dokumentációt, a 4 év során felmerülő rekultivációs ráfordításokat?
Részlet a válaszából: […] ...bányatelek-vásárlást elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor (az adott esetben az agyagkitermelés megkezdésekor, ha a telket egyébként másra nem használják) aktiválni kell az ingatlanok között.A bányaművelésre igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.