Bányató területének telekadója

Kérdés: Társaságunk bányavállalkozónak minősül. A bányaművelés eredményeként a bányaüzem területének - a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki terv alapján - meghatározott részén a bányaművelés már befejeződött, míg más részein a külszíni bányászati tevékenység még folyik. Annak megerősítését kérjük, hogy a bányaüzem azon területe, amelyen a kitermelés megszűnt, nem tartozik 2017-től a helyi telekadó hatálya alá.
Részlet a válaszából: […] A Htv. 17. §-ának és 52. §-a 16. pontjának összefüggései értelmében a telekadó hatálya az épülettel, épületrésszel be nem épített földterületre terjed ki. A Htv. 52. §-ának 16. pontja a telek fogalommeghatározásánál taxatíve felsorolja azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.
Kapcsolódó címkék:    

Bányatelek értékesítése

Kérdés: Társaságunk bányászattal foglalkozik, és termelésből kivont bányatelket kíván értékesíteni. Minek minősül a bányatelek, illetve milyen adókulccsal számlázandó?
Részlet a válaszából: […] ...beépítésre szánt terület, építési telek jelent, melynekértékesítését 20 százalékos adómérték terhel. Ebből következően a bányatelekértékesítése az áfában tárgyi adómentes értékesítésnek minősül, melyről azÁfa-tv. 43. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.
Kapcsolódó címke: