Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bányatelek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bányató területének telekadója

Kérdés: Társaságunk bányavállalkozónak minősül. A bányaművelés eredményeként a bányaüzem területének - a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki terv alapján - meghatározott részén a bányaművelés már befejeződött, míg más részein a külszíni bányászati tevékenység még folyik. Annak megerősítését kérjük, hogy a bányaüzem azon területe, amelyen a kitermelés megszűnt, nem tartozik 2017-től a helyi telekadó hatálya alá.
Részlet a válaszból: […]védelméről szóló törvény (halgazdálkodási törvény) szerinti víztározó, valamint 2017. évtől a bányató területe nem tartozik a telek fogalmába, azaz nem telekadó-köteles.A Htv. alkalmazásában tehát bányató alatt a halgazdálkodási törvény 2. § 1. pontjában meghatározott bányató értendő. E szerint a bányató olyan, a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz, amely külszíni és föld alatti bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti vízkészletből alakult ki, és amelynek medrét a bányászat során kialakított terepmélyedés képezi. Ezért bányatóról - mint önálló egységről - kizárólag a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz által behatárolt terület egésze tekintetében beszélhetünk. Ezen egység létét nem befolyásolja az sem, ha a bányató területét több helyrajzi számon tartják nyilván.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7268
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Bányatelek értékesítése

Kérdés: Társaságunk bányászattal foglalkozik, és termelésből kivont bányatelket kíván értékesíteni. Minek minősül a bányatelek, illetve milyen adókulccsal számlázandó?
Részlet a válaszból: […]szóló törvény szerinti beépítésre szánt terület, építési telek jelent, melynek értékesítését 20 százalékos adómérték terhel. Ebből következően a bányatelek értékesítése az áfában tárgyi adómentes értékesítésnek minősül, melyről az Áfa-tv. 43. §-ának (3) bekezdése értelmében nem kötelező az Áfa-tv. szerinti számla kibocsátása, azaz az adóalany számlaadási kötelezettségének egyéb bizonylattal is eleget tehet. A tárgyi adómentes értékesítés is értékesítés, ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2569
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,