Baromfinevelési gépek amortizációs leírási kulcsa

Kérdés:

Társaságunk baromfitenyésztéssel (is) foglalkozik. Az elmúlt években több baromfitartás-technológiai beruházást valósított meg, amelyek aktiválásra is kerültek. Ezekre a gépekre-berendezésekre, amelyek baromfinevelési gépek (a 8436. vtsz. szám alá tartoznak), a Tao-tv. nem tartalmaz külön leírási mértéket, így különböző leírási kulcsokkal szerepeltette társaságunk a társaságiadó-bevallásában. Szeretnénk választ kapni arra, hogy a már korábban (a 2021–2022. években) aktiválásra került eszközök tekintetében alkalmazható-e a Tao-tv. 1. sz. melléklet 9. pontjában foglalt 50%-os leírási kulcs a 2023-as adóévre. Továbbá amennyiben a társaság az 50%-os leírási kulcs mellett dönt, szükséges-e a korábbi évek társaságiadó-bevallását ennek megfelelően önellenőriznie?

Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 1. számú melléklet 1. pontja szerint, ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg, és tekintettel arra, hogy nincs kikötve, hogy a választástól nem lehet eltérni, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Baromfitartás-technológia leírási kulcsa

Kérdés: A Tao-tv. 1. mellékletének 9. pontja szerint a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök beszerzése esetén, amennyiben az a 2. melléklet szerint 14,5%-os leírási kulcsba tartozna, érvényesíthető az 50%-os leírási kulcs. Társaságunk figyelembe veheti ezt a leírási kulcsot 2022 decemberében aktivált új eszközre, amennyiben az baromfitartás-technológia?
Részlet a válaszából: […] ...Kombinált nómenklatúra szerint a baromfinevelési gépek a 8436. vtsz. szám alá sorolandók, amelyre a Tao-tv. nem tartalmaz külön leírási mértéket, emiatt az a 14,5 százalékos leírási kulcs alá tartozik, és ez esetben alkalmazható a Tao-tv. 1. számú melléklet 9....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése

Kérdés: A társaság 2020. évben AM rendelet szerint baromfitartók részére nyújtandó állami támogatást kapott, amelyet egyéb bevételként számolt el. Az Államkincstár 2022-ben a 2021. évi mérlegkészítést és -beadást követően határozatban elrendelte a támogatás visszafizetését, mivel a társaság egy másik jogszabály alapján már 800.000 eurós támogatásban részesült, az AM rendelet szerinti támogatás már meghaladta a 800.000 eurót. A 2022-ben visszafizetett összeg csökkenti-e az egyéb bevételt, illetve szükséges-e a 2020. évi társaságiadó-bevallást önellenőrizni? Mivel a társaságnál ez nem minősül jelentős összegű hibának, kell-e növelni az adóalapot, vagy alkalmazható erre a Tao-tv. 8. §-ának (8) bekezdése? Esetleg, mivel a támogatás igénybevétele és elszámolása nem volt jogszerű, a visszafizetést egyéb ráfordításként kellene könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kapott támogatások visszafizetésével kapcsolatosan jellemzően két lehetőség van. Az egyik, amikor a támogatást igénybe vevő a megkapott támogatás feltételeit nem vagy csak részben teljesíti, és ezért a támogató előírja a támogatás egészének vagy egy részének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Bérnevelésbe adott állatok elszámolása

Kérdés: A bérnevelésbe adott állatok helyes számviteli elszámolásához szeretném kérni szíves válaszukat. Társaságunk baromfi-bérneveltetéssel foglalkozik, a szerződés lényege a következő:
1. Társaságunk biztosítja a kihelyezett állatok neveléséhez szükséges naposállatot. Az állatok mindvégig társaságunk tulajdonában maradnak. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 24. Növendék állatok.
2. Az állatok felneveléséhez szükséges takarmányt társaságunk biztosítja, ami a felhasználásig tulajdonunkban marad. A bérnevelő leltári felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott takarmányért. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 25. Saját termelésű táp.
3. Az eladásra kész állatokat társaságunk értékesíti és számlázza a vevő részére. Könyvelés: T 311. Vevő – K 92 Bérnevelt baromfi (liba) árbevétele.
4. Az állatok értékesítéséből származó bevétel összege, csökkentve a bérnevelésbe adott naposállatok és a felnevelésükhöz átadott takarmány értékével, képezi a bérnevelési díjat. A bérnevelési díjat társaságunk köteles megfizetni a bérnevelőnek az általa kibocsátott számla, nem áfaalany őstermelő esetében felvásárlási jegy alapján. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 4541. Bérnevelő, mint szállító.
5. Ha az állatok értékesítéséből elért árbevétel nem fedezi a bérnevelésbe adott naposállatok és a felnevelésükhöz átadott takarmány értékét, akkor a különbözetet (negatív különbözet) a bérnevelő köteles megtéríteni társaságunk részére. Könyvelés: T 311. Bérnevelő, mint vevő – K 96. Kártalanítás (vagy kártérítés?).
Helyes-e a bevétel és a költségek különbözeteként adódó negatív különbözet kártalanításként történő nevesítése az áfa szempontjából? Álláspontunk szerint kártalanítás, ezért áfaköteles bevételnek tekintjük, mert nem igazolható, hogy a bérnevelő jogellenes magatartásának következménye a "negatív különbözet".
Részlet a válaszából: […] ...után a bérnevelő számlázza a társaságuk felé a bérnevelési díjat (ami a takarmányköltség fedezetét is tartalmazza). Ha a baromfi értékesítésének árbevétele kevesebb, mint a felhasznált takarmány értéke, akkor az a számlázandó bérnevelési díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Közvetlen önköltségbe tartozó tételek

Kérdés: Cégünk baromfit neveltet, felvásárol, majd ezen állomány egy részét bérvágatja, szortírozza, csomagolja, és ezt követően a késztermék egy részét belföldön értékesíti, jelentős részét exportálja. A készterméket hűtőházban tárolja előhűtött, illetve fagyasztott termékként. A cégnél a termékekre vonatkozóan év közben mennyiségi nyilvántartás nincs, csak értékbeli. A közvetlen költségeket az 5. számlaosztályban gyűjtjük, elkülönített számlákon.
1.
Véleményük szerint ebben a vertikumban besorolhatók-e a közvetlen költségek közé az alábbi tételek:
- -hűtőháznak fizetett bérleti díj, illetve árumozgatási díj,
- -a baromfit a bérvágóhelyre, hűtőházba juttató szállítási költség,
- -a csomagolási költség,
- -az exportálással kapcsolatos költségek, exportjutalék költsége (az értékesítőknek fizetett).
Az önköltség-számítási szabályzatot szeretnénk elkészíteni, és a közvetlen költségek besorolásánál merült fel a kérdés.
2.
Év végére az előhűtött baromfit sikerült értékesíteni, de a fagyasztott baromfiból jelentős eladatlan készlet keletkezett, melyek szavatossági határideje arra késztet, hogy az eladási árak csökkentésével értékesítsük a zárókészletet, melyet elkülönítve tárolunk. A várható eladási árak csökkenése miatt mikor és milyen jogcímen értékelhetem le a közvetlen önköltségen értékelt zárókészletemet? Mire figyeljek, és milyen dokumentumok szükségesek az értékeléshez? Le kell ezt értékelni, vagy az eladási áron keresztül az árrés csökken, az önköltségen értékelt készletet nem is kell változtatni? Értékvesztés vagy selejtezés történik a leírt esetben?
Részlet a válaszából: […] ...hanem annak értékesítését szolgálja, ezért azt szintén nem lehet figyelembe venni a közvetlen önköltség meghatározása során.A baromfit a bérvágóhelyre juttató szállítási költség a késztermék előállítását szolgálja, így a késztermék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.

Bérvágás díjának elszámolása

Kérdés: Kereskedőcég eladási céllal baromfit vásárol bérneveltetőtől. Ezeket egy másik céggel vágatja le, amely cég bérvágást számláz a kereskedő felé. A kereskedőcég a megvásárolt baromfit eladott áruk beszerzési értékeként, az ezzel kapcsolatos bérvágás díját közvetített szolgáltatásként könyvelheti-e?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem könyvelheti.Ha a vevő a kereskedőtől vágott baromfit vásárol, akkor a kereskedőcég vágott baromfit kell, hogy értékesítsen. Mivel a kereskedőcég sem a baromfi nevelésében, sem levágásában nem vett részt, a vágott baromfi bekerülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Mezőgazdasági integrációs tevékenység elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági integrációs tevékenységet folytató kft. nettó árbevétele meghaladta az egymilliárd forintot. A felvásárolt, illetve a bérnevelésből visszavásárolt baromfiállományt bérvágatja, ezt követően belföldre, illetve exportra értékesíti előhűtött, illetve fagyasztott formában, a fagyasztott terméket hűtőházban tárolja. Segítségüket kérem az elszámoláshoz! Forgalmi- vagy összköltségeljárással kell az eredményt kimutatni? Kötelező-e a készletmozgásokat havonta elszámolni, vagy dekádonként elszámolóárakat kialakítani? Kötelező-e az önköltség-számítási szabályzat?
Részlet a válaszából: […] A kérdés viszonylag részletesen bemutatja az adott kft.tevékenységét, azonban nem elég részletes ahhoz, hogy a választ adó egyértelműés kötelezően alkalmazandó választási lehetőséget mutasson be. A kérdésekhezkapcsolódóan a számviteli törvény kötelező előírást csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 7.

Baromfiólak bérlete és bérbeadása

Kérdés: "A" kft. 2006. október 1-jétől baromfiólakat bérel "B" kft.-től havi 500 000 forint + 100 000 forint áfa összegért, mely fizetésének esedékessége mindig a tárgyhót követő hónap 10. napja. Ezen bérleményeket tovább bérbe adja "C" kft.-nek, melynek bérleti díja negyedévenként nettó 1 600 000 forint, fizetésének esedékessége a tárgynegyedévet követő hónap 10. napja. Amennyiben "A" kft. bejelenti az adóhatóságnak, hogy ingatlan-bérbeadási tevékenységét 2007. január 1-jétől nem tárgyi adómentesen, hanem az általános szabályok szerint kívánja folytatni, akkor a példában szereplő érkező számlák áfatartalma levonható, illetve a kimenő számlában az áfa felszámítandó?
Részlet a válaszából: […] "B" kft. akkor jogosult áfásan számlázni az ingatlan bérletidíját, ha ő bejelentette az adóhatósághoz, hogy a tevékenység után áfát kívánfizetni. Ahhoz, hogy 2007-től az "A" kft. is áfásan számlázhassa az ingatlanbérleti díját, az erre vonatkozó bejelentését 2006....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.

Termelői támogatások áfaarányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései alapján a mezőgazdasági támogatások mint nemzeti támogatások mentesülnek az áfamegosztási kötelezettség alól. Nevezetesen a 25/2004. FVM-rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások, például a vágóbaromfi-támogatás 9,50 Ft/kg, a vágósertés-támogatás 2000 Ft/db. Valóban mentesülnek?
Részlet a válaszából: […] ...a 25/2004. FVM-rendeletben meghatározott támogatások(így többek között a példaként felhozott vágóbaromfi és vágósertés utánigényelhető támogatások) egyrészt állami támogatásnak minősülnek, másrészt azáfa rendszerében adóalapot nem képeznek, esetükben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.

Támogatás értelmezése

Kérdés: A 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 149. §-a, a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi LXXIII. törvény alapján kapott támogatás államháztartási támogatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...nemzeti hatáskörben nyújtott 2004. évi agrár- ésvidéktámogatások, közöttük a vágóbaromfi utáni termelési támogatás nem tartozikazon államháztartási támogatások közé, amelyet az Áfa-tv. 38. §-a szerintiarányosításnál nem kell figyelembe venni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.
1
2