Tenyészbaromfi értékcsökkenése

Kérdés: Egy társaság (bt.) évek óta tyúktojás előállításával és értékesítésével foglalkozik. Az Szt. 26. §-a alapján a vásárolt jércéket (ha az állomány termelési kapacitása megfelelő), amelyeket tojó tyúkká nevelnek, néhány hónappal tovább tartanak, mint egy év. A jércék bekerülési értéke 820 Ft/db. A tyúkokat 10-18 hónapos tartás után értékesítik. A 10 hónapos tojatás alatt az elhullás 8-10 százalék, 18 hónapos tartás esetén újabb 10-15 százalék. Kérdés, az értékcsökkenést darabonként egy összegben azonnal el lehet-e számolni, vagy csoportos beszerzésként 10-18 hónapra kell elosztani azt úgy, hogy megfeleljen az Szt. és a Tao-tv. előírásainak is?
Részlet a válaszából: […] ...- a költség-haszon összevetésének elvét figyelembe véve - fogalmazza meg. E két alapelv alapján a vállalkozás döntése, hogy a tojóbaromfit egyedileg vagy csoportosan tartja-e nyilván. Egyedi nyilvántartás esetén - az 50 ezer forint alatti bekerülési értékre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 25.
Kapcsolódó címkék: