Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott barterügylet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Barterügyletek elszámolása

Kérdés: Barterügylet esetén a bekerülési érték meghatározásánál alkalmazandó árfolyam az első teljesítéskori választott árfolyam. Ha több egymást követő importot több egymást követő exporttal egyenlítünk ki, akkor az összes importnál és az összes exportnál azt az egy árfolyamot kell-e végig alkalmazni, amelyik az első ügylet teljesítésének időpontjában volt? Mi van akkor, ha egy importot több exporttal ellentételezünk, vagy a következő exportot félig egy másik importba számítjuk be? Ekkor milyen árfolyamot kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]külkereskedelmi szerződésben rögzített - ellenértéke a barterügylet devizában meghatározott értéke (például 1000 USD). A barterügylet keretében a külföldi által szállított termék, áru importbeszerzésnek, a külföldi által nyújtott szolgáltatás importszolgáltatásnak minősül, ezen importbeszerzés, illetve importszolgáltatás ellenértéke a barterügylet devizában meghatározott értéke (például 1000 USD). Mivel az exportértékesítés, illetve exportszolgáltatás - előbbiekből következő - devizában meghatározott ellenértéke azonos az importbeszerzés, illetve importszolgáltatás devizában meghatározott értékével, sajátos forintátszámítási technikával kell biztosítani, hogy az exportértékesítés árbevétele és az importbeszerzés értéke forintértékben is azonos legyen. Ezt szolgálja az Szt. 75. §-ának (6) bekezdése, illetve 48. §-a (7) bekezdésének c) pontja szerinti előírás. Az Szt. előírása szerint - barterügylet esetén - az importbeszerzés, az importszolgáltatás bekerülési értékének forintértékét, illetve az exportárbevétel forintértékét az importbeszerzés, az importszolgáltatás, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó - a vállalkozó által választott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. Így tehát az első tétel (akár import, akár export) teljesítésekor érvényes, választott devizaárfolyam határozza meg a teljes ügylet elszámolásánál alkalmazandó árfolyamot (akkor is, ha áthúzódik a következő évre), függetlenül attól, hogy az egész ügylet hány tételben kerül számlázásra, illetve milyen hányadát képezi az első tétel a szerződés szerinti teljes mennyiségnek. Barterügylet esetén, amennyiben először a külföldi szállító teljesített (200 USD értékben), akkor a számla szerinti devizát az import teljesítésekori választott devizaárfolyamon (280 Ft/USD) kell forintra átszámítani, beszerzésként és a külföldi szállítóval szembeni kötelezettségként kimutatni (T 26 - K 4542). Ezzel a választott árfolyammal (280 Ft/USD) kell a későbbiek során minden beszerzést, illetve az export miatti követelést és az exportárbevételt elszámolni. Barterügylet esetén, amennyiben először a belföldi vállalkozó teljesített (exportált), akkor a számla szerinti devizaértéket a teljesítéskori választott devizaárfolyamon (282 Ft/USD) kell forintra átszámítani, exportárbevételként és a külföldi szállítóval szembeni követelésként kimutatni (T 317 - K 93-94). Ezzel a választott árfolyammal (282 Ft/USD) kell a későbbiek során minden exportot, illetve az importbeszerzés miatti eszközérték-növekedést és kötelezettséget elszámolni. Amennyiben a barterügylet befejeződött, az előbbiekből következően, a külföldi szállítóval szembeni - exportáru-szállításból, szolgáltatásnyújtásból származó, devizában meghatározott - követelés forintértéke azonos lesz a külföldi szállítóval szembeni - importbeszerzésből, importszolgáltatás igénybevételéből származó, devizában meghatározott - kötelezettség forintértékével, amelyeket össze kell vezetni, és az összevezetés után azokon egyenleg nem maradhat (T 4542 - K 317). Ha a kérdező az "egy importot több exporttal" egyenlíti ki, ezt úgy érti, hogy egy külkereskedelmi szerződés szerinti egyetlen importbeszerzést több tételből álló exportszállítással egyenlít ki, akkor az előbbiekben leírtak kérdésére választ adnak, hiszen a számviteli szabályok szerint is barterügyletről van szó. Ha a kérdező az "egy importot több exporttal" egyenlíti ki, de mögötte nem egy, hanem több külkereskedelmi szerződés van, akkor azt nem a barterügyletre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni, akkor az importbeszerzés, illetve az exportértékesítés általános elszámolási szabályait kell alkalmazni. Ha a külföldi megrendelővel szembeni - exportszállításból, exportszolgáltatás teljesítéséből származó - devizakövetelés kiegyenlítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 710
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: