Munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: 2021. január 1-jétől a számviteli törvény létszám alatt a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma meghatározást használja. Hogyan kell az Szt. szerint ezen létszámot számítani, milyen jogviszonyok számítanak bele, és hogyan kell éves szinten számítani? Például fb-tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, vagy egyszerűsített foglalkoztatottak, vagy fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák, hogyan számítandók a munkavállalók átlagos létszámába? Kérem, szíveskedjenek a számítás módszeréről tájékoztatni, mivel ez az adat a beszámoló formáját és a könyvvizsgálati kötelezettséget is befolyásolhatja.
Részlet a válaszából: […] ...(a "statisztikai" szó kimaradt), így a létszámba beletartoznak a 60 munkaóránál rövidebb ideig – munkaviszonyban – foglalkoztatottak, a bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak is. De számításba veendők azok is, akik a statisztikai állományi létszámba nem sorolhatók be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések IV.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatottak belföldi, illetve külföldi kiküldetése esetén adott költségtérítés,= a Munka Törvénykönyve szerint a bedolgozói költségtérítés,= a hatályon kívül helyezett ÉVM rendelet szerinti szerszámhasználati díj stb., amelyek elszámolásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Ökológiai jelentőségű terület költségei

Kérdés: Zöldesítéshez kapcsolódik a kérdésem. Hogyan számoljam el az ökológiai jelentőségű terület költségeit, ha parlagon hagyom, és annak van évközi ráfordítása (például tárcsázás), vagy ökológiai jelentőségű másodvetést csinálok, ahol vetőmag, vetés is lesz? Ez feltétele a földalapú támogatásnak. Hová könyveljem? Általános költség, a növénytermesztés általános költsége, vagy a támogatás miatt egyéb ráfordítás?
Részlet a válaszából: […] ...költségek közötti elszámolás lehetőségét. Valójában a földterület parlagon tartása is, a másodvetéssel előállított és bedolgozott zöldtrágya is a földterület következő évi, vagy azt követő évek termőképességének javítását fogja eredményezni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 10.

Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma

Kérdés: A Tao-tv. 19. §-ának (4) bekezdésével kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámába az alábbi jogviszonyok beletartoznak-e, és ezért az egyéb feltételek teljesítése esetén az adott vállalkozások a 10%-os kedvezményes társaságiadó-kulcsot igénybe vehetik-e (gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, választott tisztségviselője, egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa)?
Részlet a válaszából: […] ...létszáma.Munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévőnek számít a munkaviszony, amunkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok közül a bedolgozói jogviszonyban, atársas vállalkozásoknál munkaviszony jellegű személyes közreműködéssel járótagsági viszonyban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.

Költségtérítés bedolgozói jogviszonyban

Kérdés: Bedolgozói jogviszonyban a dolgozónak, a cég gépének a dolgozó lakásán történő üzemeltetése kapcsán bemutatott eredeti számla és a dolgozó nyilatkozata alapján megtérítjük a megnövekedett áramszámla különbözetét. A nyilatkozat arról szól, hogy amíg a gépet nem használta, addig 10 ezer Ft volt a számlája, most meg 20 ezer Ft. A 10 ezer Ft különbözetet költségtérítésként kifizetjük az áramszolgáltatás számlája alapján. Az szja megítélésében kérjük segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni.A bedolgozói jogviszonyból származó bevételre (munkabérre, munkadíjra, valamint a tevékenységgel összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 6.

A képzés költségeinek elszámolhatósága

Kérdés: Társaságunk mikrovállalkozás. Főtevékenységként fémszerkezetgyártást és szolgáltatást végez. Szeretnénk a tevékenységet fejleszteni, a bővítéshez magas technikai tudású gépeket vásárolni, bedolgozói programokba bekapcsolódni, mindehhez számítástechnikai ismeretek is szükségesek. Az egyik tulajdonos fiával a fejlesztés érdekében szeretnénk az Mt. szerint tanulmányi szerződést kötni. Lehetséges-e így még az előkészület időszakában a képzés költségeinek az elszámolása?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 3. számú melléklete B) fejezetének 14. pontja szerint a képzés költsége a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült (azaz elszámolható) költségnek minősül, ha az adózó létesítő okiratában meghatározott vállalkozási tevékenységéhez szükséges ismeretek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 5.

Szellemi szabadfoglalkozásúak adó- és járulékterhei

Kérdés: "7-es adószámmal" rendelkező személy nyelviskolában nyelvoktatást vállal. A megállapított óradíjakkal számláz. Főállású munkaviszonya van. Havonta számláz. Adóelszámolását tételes költségelszámolással rendezi. Nyilatkozott a nyelviskola felé, hogy a részére kifizetett díj 50%-át tekintsék adóalapnak. Ezt a nyilatkozatot a nyelviskola nem fogadta el, a teljes ellenértékről kéri a számlát, és a kapcsolódó adók és járulékok befizetését neki kell rendezni. A kifizetőnek milyen járulékfizetési kötelezettsége van?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján biztosított díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási, felhasználási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.