Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott befejezetlen építés-szerelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Befejezetlen építési tevékenység

Kérdés: Cégünk 2016-tól tevékenységi körét az építőipari kivitelezési tevékenységgel bővítette. Nagy a valószínűsége annak, hogy a 2017. üzleti év mérlegfordulónapján már lesznek olyan elkezdett munkák, amelyek szerződés szerint még nem teljesültek, így azokat számlázni nem lehet. Hogyan kell dokumentálni már megkezdett, de még be nem fejezett kivitelezési munkákat? Kell-e, illetve kinek kell azok teljesítését igazolni? Ezen munkák ellenértéke számlázás nélkül árbevételként kimutatható?
Részlet a válaszból: […]befejezetlen termelését is, a munka jellegéb ő l adódóan a munkavégzés helyének, id ő pontjának és m ű szaki paramétereinek a megjelölésével. Ezen adatok helyességét aláírásával annak kell igazolnia, amely megrendel ő vel a cégnek szerz ő déses kapcsolata van. (Az igazolásnak - a leltár elkészítéséhez - nem feltétlenül kell értékadatokat tartalmaznia, mivel a leltárba bekerül ő közvetlen önköltség és a befejezetlen építési-szerelési munka ellenértéke eltérhet egymástól.)Amennyiben a megrendel ő (alvállalkozó esetében a f ő vállalkozó) nem adja meg a fentiekben körülírt teljesítésigazolást, annak ellenére, hogy a cég - mint vállalkozó - teljesített, akkor a cégnek bírósági eljárás keretében indokolt azt kikényszeríteni. A megrendel ő igazolásának, illetve a bírósági eljárás kezdeményezésének hiányában a befejezetlen termeléskénti kimutatás jogszer ű sége a készletek között megkérd ő jelezhet ő .Ha a készletek között kimutatásra kerülő befejezetlen építési-szerelési tevékenység könyv szerinti értéke (közvetlen önköltsége) jelentősen és tartósan magasabb lenne, mint a várható eladási ára, legkésőbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7384
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Befejezetlen építés-szerelés önköltsége

Kérdés: Építőipari kivitelezéssel foglalkozó részvénytársaság éves beszámolót készít, de önköltség-számítási szabályzatot nem kell készítenie. Az építési-szerelési munkák közvetlen önköltségét kalkulációs egységenként kell gyűjteni ahhoz, hogy év végén a befejezetlen termelés megállapítható legyen?
Részlet a válaszból: […]szerinti építési-szerelési munka tervezett összköltsége (amit előre meghatároztak, és a szerződés esetleges változásainak, a számításba vett költségelemek változó bekerülési értékeinek megfelelően naprakészen módosítottak), továbbá a befejezetlen építési-szerelési munka teljesítési (készültségi) foka tényleges műszaki teljesítményekkel legyen alátámasztva. A szerződés szerinti építési-szerelési munka tervezett összköltsége akkor tekinthető norma szerinti közvetlen önköltségnek, ha azt műszaki ismérvek, vállalati költségszámítási normák alapján, a norma egyes elemeinek forintértékét dokumentált bekerülési (beszerzési) értékkel, várhatóan ténylegesen felmerülő költségelemekkel alátámasztottan határozták meg előre tételesen, illetve módosították a változásoknak megfelelően. A teljesítési fokot a tényleges műszaki teljesítmények alapján kell meghatározni. (Erről részletesen írtunk a Számviteli Levelek 76. számában az 1576. kérdésre adott válaszban.) A befejezetlen építési-szerelési munkák teljesítési foka[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1633
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,