Be nem jelentett dolgozó utólagos bejelentése

Kérdés: Munkaügyi ellenőrzés során az egyik efós dolgozó nem volt aznapra bejelentve. Az ellenőrzés kérte, hogy 30 napra visszamenőlegesen jelentsük be a dolgozót. A hatósági ellenőrzés miatt bejelentett 30 napra előírt nettó munkabért a dolgozónak ki is kell fizetni, szja-t le kell vonni (tényleges munkavégzés nélkül kap jövedelmet a dolgozó), vagy mivel tényleges munkavégzés nem volt, szja-t nem kell levonni, a bruttó bért pedig elengedett kötelezettségként egyéb bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján nem egyértelmű, hogy a dolgozó bejelentése az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony, vagy az általános munkajogi szabályoknak megfelelő munkaviszony alapján történt-e. Feltételezzük, hogy a bejelentés az utóbbiaknak megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Kapcsolt vállalkozás bejelentési kötelezettsége

Kérdés: A kft. tulajdonosa anya, apa, lánya és az ő férje. Az anya szavazati aránya: 43,34%, az apa szavazati aránya: 3,33%, a lányuk szavazati aránya: 3,33, a lányuk férjének szavazati aránya: 50%. Ebben az arányban oszlik meg a tulajdoni hányad is. Az ügyvezető az anya. A kft. üzemanyagtöltő állomást üzemeltet, a lány férje egyéni vállalkozóként vásárol üzemanyagot a kft.-től a szokásos piaci áron. A kft. 2022. 01. 01-től a kiva alanya. A fentiek alapján a lány férjének egyéni vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a kft.-vel? Amennyiben igen, kérem szíveskedjenek kitérni az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre is!
Részlet a válaszából: […] A lány és a férje a Ptk. 8:1. § 1. pont szerint közeli hozzátartozók, így a Ptk. 8:2. § (5) bekezdése szerint a szavazati jogaikat egybe kell számítani. Így a kft.-ben (mindketten) többségi befolyással rendelkeznek. Aférj többségi befolyással rendelkezik az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Telephely bejelentése kataalanynál

Kérdés: Egy betéti társaság létesítő okiratán az ellenjegyzés időpontja 2021. 08. 01. A cégbírósági bejegyzés kelte 2021. 08. 07. A betéti társaság bejelentette, hogy kata szerinti adóalanyiságot választ. A Katv. 4. § (2) bekezdése alapján a kata szerinti adóalanyisága 2021. 08. 01-én jön létre (az ellenjegyzés napja korábbi, mint a vállalkozás nyilvántartásba vételének napja). A betéti társaság a tevékenységét 2021. 09. 30-ig csak a székhelyén végezte, és a székhely szerinti "A" önkormányzathoz határidőben bejelentette a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti 2,5 millió forintos adóalap választását. 2021. 10. 15-én a betéti társaságnak telephelye keletkezett egy másik, "B" önkormányzat illetékességi területén. A "B" önkormányzathoz a 2,5 millió forintos adóalap-választás bejelentése már nem lehetséges, tekintettel a Htv. 39/B. § (9) bekezdésében meghatározott kata hatálya alá tartozás kezdőnapjától számított 45 napos határidő elmúltára. AHtv. 39/B. § (3) bekezdése szerint ugyanakkor a kisadózó 2,5 millió forintos adóalap választására vonatkozó bejelentett döntése esetén az adó adóévi alapja a székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint (illetve annak időarányosított része). Ez alapján kizárt, hogy a betéti társaság ugyanarra az időszakra az "A" önkormányzat esetében más adómegállapítási módot alkalmazzon, mint "B" önkormányzat esetében. Aleírtak alapján hogyan kell jogszerűen megállapítania a betéti társaságnak az "A" és a "B" önkormányzat illetékességi területére jutó, településszintű helyi iparűzési adó alapját?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 39/B. §-ának (9) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) hatálya alá tartozás kezdőnapjától számított 45 napon belül kell bejelenteni azt a tényt, hogy a kata alanya a Htv. 39/B. §-a (3) bekezdése szerinti egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Gépjárműszerzési illeték alóli mentesség

Kérdés: Cégünk 19 éve gépjármű-értékesítéssel foglalkozik. Minden évben január első napjaiban a GJFORGNYIL nevű nyomtatványon kérjük és meg is kapjuk az adott évre vonatkozó visszterhes vagyonátruházásiilleték-mentességünket határozatban. Amiatt kérjük, mert az előző (2015. év) adóévi nettó árbevételünk előreláthatólag úgy oszlik meg, hogy legalább 50%-a gépjárművek értékesítéséből fog származni. 2017. évben várhatóan (sőt már 2016. év őszétől) drasztikusan csökken a személygépkocsi-értékesítésből származó árbevételünk. 2017. év elején kérhetjük-e az illetékmentességet, ha teljesítjük a feltételt (2016. évben bőven 50% feletti lesz a gépjárműeladás bevétele). Ez a drasztikus csökkenés (tehát 2017. évben már a várható nettó árbevételünkből nem oszlik meg legalább 50%-ban gépjármű-értékesítésből származó bevételre is), csak a 2018. évre vonatkozó illetékmentességet befolyásolja?
Részlet a válaszából: […] Az Itv. 26. §-ának (1) bekezdés l) pontja értelmében mentességet élvez a visszterhes gépjárműszerzési illeték alól a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 8.

Be nem jelentett devizaárfolyam használata

Kérdés: A cég könyvelője elfelejtette bejelenteni az adóhatóság felé, hogy az Áfa-tv. 80. §-a szerint a külföldi pénznemben történő számlázásainál az alkalmazandó devizaárfolyam a számviteli politikában rögzített, hivatalosan közzétett MNB-árfolyam lesz. A partner részére a mai napig is az MNB-árfolyamon történik a számlázás. Kellemetlen lenne tudatni a partnerrel, hogy rosszul számláztunk, és magasabb értékű számlát kell kifizetnie. Hogyan kerülhető el ez, hogy a belföldi partner ne bontsa fel a szerződést? Bevételünk jelentős részét ő képviseli. Lehet-e, hogy cégünk az áfát önellenőrzi, a különbözetet bevallja és megfizeti? Hogyan könyveljünk, hogy a szankciókat elkerüljük? A társaságnak Közösségen belüli és kívüli beszerzése is volt.
Részlet a válaszából: […] Az áfa alanya nem a könyvelő, hanem a társaság. Ebbőlkövetkezően a társaságot terheli a bejelentési kötelezettség. A bejelentéselmulasztásáért a könyvelő csak akkor tehető felelőssé, ha az Art. 7. §-aszerint erre a feladatra állandó meghatalmazása van, vagy eseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 9.

Kapcsolt vállalkozás

Kérdés: "A" kft. tulajdonosa és ügyvezetője X úr 100 százalékban. Ügyvezető még X-né is. "B" kft. tulajdonosa és ügyvezetője ugyancsak X úr 100 százalékban. Ügyvezető még X-né is. Mit kell bejelenteni az APEH felé kapcsolt vállalkozásként? Az Szt. szerint milyen kapcsolatban áll egymással az "A" és "B" kft.?
Részlet a válaszából: […] Az APEH felé "A" kft. bejelenti, hogy kapcsolt vállalkozása X úr, "B" kft. bejelenti, hogy kapcsolt vállalkozása X úr, "A" kft. bejelenti, hogy kapcsolt vállalkozása "B" kft., "B" kft. bejelenti, hogy kapcsolt vállalkozása "A" kft., X úrnak nem kell jelentenie, hogy kapcsolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.

Könyvvizsgáló cégbírósági bejelentése

Kérdés: Egyes társaságok ügyvédei vitatják, hogy az Szt. alapján választott könyvvizsgálót is be kell jelenteni a cégbíróságon. Kinek van igaza? Milyen szankciója van az elmulasztott bejelentésnek?
Részlet a válaszából: […] Annak van igaza, aki szerint az Szt. alapján választott könyvvizsgálót is be kell jelenteni a cégbíróságon, mint ahogyan erre a Számviteli Levelek 39. számában a 765. kérdésre adott válaszban is utaltunk.Az Szt. 155. §-ának (6) bekezdése alapján, ha kötelező a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.

Az üzleti évre áttérés bejelentésének elmulasztása

Kérdés: Mit tehet az a vállalkozás, amelyik 2001-től a naptári évtől eltérő üzleti évre kíván áttérni, de elmulasztotta ennek bejelentését?
Részlet a válaszából: […] Haladéktalanul pótolja mulasztását (de számítson arra, hogy az adóhatóság mulasztási bírságot vet ki), vagy halassza az áttérést 2002-re, és 2001. augusztus 15-ig jelentse be a választott mérlegfordulónapot az adóhatóságnak. Az Art. ugyanis 2001-től bejelentési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.