Önkormányzati bérlemények kezelése

Kérdés: Az önkormányzati tulajdonban álló kft. szerződést kötött az önkormányzattal az önkormányzati tulajdonú helyiségek, bérlemények kezelésére. A kft. saját költségként számolja el a bérlemények üzemeltetési költségeit. A kft. ingatlan-bérbeadásból származó bevételeit és kiadásait kezeli. A kft. állítja ki a bevételről a számlákat, a költségszámlák is a nevére érkeznek. A kezelésért 10 százalék jutalékot kap a kft. Helyes-e a könyvelés, ha a kft. a bevételeket a 91. számlára, a költségeket a 815. számlára könyveli? Esetleg a fenti gazdasági eseményeket csak a 4. számlaosztályban kellene nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre a válasz alapvetően attól függ, hogy mit tartalmaz a kft. és az önkormányzat között a bérlemények kezelésére vonatkozó szerződés. Erről a kérdező semmit nem ír!A kérdésben leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy az önkormányzat felhatalmazta a kft.-t...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.

Személygépkocsi-vásárlás az unión belülről

Kérdés: Bt. vagy kft. unión belülről vásárolna saját célra személygépkocsit. Kell-e közösségi adószámot kérni, ha a vállalkozásnak egyébként csak belföldi értékesítései vannak? Ki fizeti az adót az új és a használt autó után? A számlán szerepel-e az áfa összege, vagy csak a nettó érték? Milyen bevallási és fizetési kötelezettsége van a vállalkozónak? És ha magánszemély vásárol? Mindkét eset legyen példával illusztrálva!
Részlet a válaszából: […] Az Art. 22. §-ának (4) bekezdése alapján az áfaalanyközösségi adószámot kell hogy kiváltson akkor, ha más tagállamban másadóalannyal kereskedelmi kapcsolatot létesít. Akkor, ha az egyébként csakbelföldi tevékenységet folytató adóalany tehát más tagállamban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 26.

Off-shore cég belföldi tevékenysége

Kérdés: Off-shore cég esetén belföldi tevékenységnek minősül-e, ha pénzeszközeinek egy részét nem bankban kamatoztatja, hanem a magasabb kamatszázalék miatt kölcsönadja egy belföldi társaságnak? Másképpen: nem veszíti-e el az off-shore státusát emiatt?
Részlet a válaszából: […] De igen, méghozzá két okból is. Amennyiben a pénzkölcsön alkalmi nyújtását nem tekintjük pénzintézeti tevékenységnek (hisz önmagában emiatt a hitelintézeti törvény hatálya alá nem tartozik a cég), a kamat egy belföldi teljesítési helyű szolgáltatásnyújtás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 20.

Kapcsolt vállalkozás telephely esetén

Kérdés: A Tao-tv. 4. §-a 23. pontjának d) alpontja a külföldi vállalkozó telephelyével kapcsolt vállalkozási viszonyban lévőket definiálja. Ez a rendelkezés azonban nem értelmezhető, mivel a Tao-tv. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontja a külföldi vállalkozót a telephellyel határozza meg. Hogyan oldható fel ez az értelmezési probléma, ellentmondás? A külföldi vállalkozással fennálló kapcsolt vállalkozást hogyan kell bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. §-a 23. pontjának d) alpontjában megfogalmazott rendelkezés a következőket tartalmazza: "kapcsolt vállalkozás a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.

Külföldi állampolgár: áfa

Kérdés: Külföldi állampolgárságú bt.-tag teljesít szolgáltatást Franciaországban. Időközönként átutalják részére a szerződés szerinti díjat. Kell-e áfát fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A kérdésfelvetésből nem derül ki, hogy a szolgáltatást a külföldi állampolgár saját nevében vagy a bt. tagjaként nyújtja-e Franciaországban (azaz a szolgáltatói tevékenységet a bt. vagy a magánszemély vállalta-e). Ha a bt. a kötelezett, úgy a szóban forgó szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.