Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott belföldi kiküldetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Belföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Változott-e a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítésére vonatkozó rendeleti szabályozás?
Részlet a válaszból: […]esetén a kiküldetési rendelvény, illetve számlával igazolható napidíj esetén az ezt igazoló számla.A belföldi napidíj felső határának meghatározásánál indokolt figyelembe venni, hogy az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem. Az Szja-tv. 3. számú mellékletében a II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek között a napidíj nem szerepel. Így a napidíj teljes összege adóköteles.A napidíjat az egyes meghatározott juttatások között kell kimutatni. A napidíj összege alapján meghatározott adóalap után fizetendő személyi jövedelemadót is az egyes meghatározott juttatások között kell elszámolni, míg az adóalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a bérjárulékok között kell kimutatni.A belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére - hat órát meghaladó kiküldetés esetén - adható napidíjátalány háromezer forint, feltéve, hogy a munkáltató a kiküldetésre nem naponkénti átalányt, illetve havi átalányt állapít meg, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.Az Szja-tv. 3. számú mellékletében a II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek 3. pontja alapján: igazolás nélkül számolható el a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, belföldi kiküldetés címén bevételt szerző magánszemélynél - kizárólag ezen tevékenysége tekintetében - naponta 3000 forint, feltéve, hogy a magánszemély ezenkívül kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó, és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza azzal, hogy ezen rendelkezés alkalmazásában az engedélyhez kötött belföldi közlekedési szolgáltatással esik egy tekintet alá a saját célra folytatott (saját számlás) áruszállítási, személyszállítási tevékenység is, amely más személy részére jogszerűen csak engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatásként lenne nyújtható.A napidíj elszámolására vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett mindenképpen szükséges, hogy a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély - kiemelt - napidíját a kollektív szerződésben (belső szabályzatban) rögzítsék, különösen akkor, ha annak összege a napi 3000 forintos napidíjátalány összegét meghaladja, továbbá azt is, hogy a kiemelt napidíjat kizáró egyéb költségtérítést a magánszemély nem vesz igénybe.A belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatottak napidíja elszámolásának bizonylata: a kollektív szerződés, amely tartalmazza ezen foglalkoztatottak részére kifizethető, kiemelt napidíjösszegeket, a kifizetést kizáró feltételeket, továbbá a kiküldetési rendelvény, valamint a magánszemély nyilatkozata, miszerint a kiemelt napidíjat kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7661
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Gépjárművezetők belföldi kiküldetése

Kérdés: A gépjárművezetők belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó, igazolás nélkül elismert adómentes napidíjátalánnyal kapcsolatban kérdezem: A belföldön végzett (a gépjármű tárolási helyétől mint telephelytől számított), a 6 órát meghaladó időtartamú (a cég gépkocsijával végzett) fuvar esetében adható-e adómentesen a gépkocsivezetőnek 3000 Ft napidíjátalány, különös figyelemmel az 1988. évi I. törvény 18/B. §-a 2. pontjára? A kérdező kérdéséhez kapcsolódóan idézi az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontját, a 3. §-ának 11. pontját, a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-át, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. §-ának (5) bekezdését, az 1988. évi I. törvény 18/B. §-ának c) pontját.
Részlet a válaszból: […]napdíjátalány háromezer forint, feltéve hogy a munkáltató a kiküldetésre nem állapított meg legalább 500 forint napidíjat, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.A hivatkozottak alapján tehát - az adott körben - adómentesen adható a 6 órát meghaladó kiküldetés esetén a 3000 forint napidíjátalány.Az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja alapján kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. Ahhoz tehát, hogy kiküldetésről lehessen szó, szükséges, hogy legyen munkahely, méghozzá a munkaszerződésben rögzítetten. A kérdés valójában arra irányul, hogyan kell értelmezni a munkahelyet a közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek esetében.Ugyanis a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/B. §-ának c) pontja meghatározza a munkahely fogalmát, amely fogalom azonban nem egyértelmű, további értelmezést kíván. Munkahely: a közúti személyszállítást, illetve árufuvarozást végző vállalkozás valamennyi telephelye és székhelye, az ilyen tevékenység végzéséhez használt jármű, továbbá bármely egyéb hely, ahol a személyszállítási, illetve árufuvarozási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat végzik. A meghatározás második feléből valójában az következik, hogy a gépkocsivezető munkahelye egyrészt a gépjármű, másrészt még az az útvonal is, ahol például az árufuvarozási tevékenységet végzi. (Valószínű,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6938
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,