Oktatáson való részvétel elszámolása

Kérdés: A kft. munkavállalói 2 napos (belföldön) oktatáson vettek részt. A szállásdíjról és a fogyasztásról (étel, ital) a munkáltató nevére lettek kiállítva a számlák. A munkavállalók lakhelye és a szálloda egy településen van. Cégünknek lettek kiszámlázva az oktató, valamint az oktatáson részt vevő külföldi anyavállalatunk dolgozóinak a szállásdíjai is. A munkavállalóink utáni költségek (szállás, étel, ital) reprezentációhoz/egyes meghatározott juttatáshoz vagy belföldi kiküldetéshez sorolhatók-e, illetve az oktató és a többi résztvevő szállásdíja minek minősül, és miként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kft. munkavállalói 2 napos belföldi oktatáson történő részvétele nem tekinthető kiküldetésnek, mivel a munkavállalók lakhelye és a szálloda egy településen van, így nem valósul meg a hivatali, üzleti utazás (Szja-tv. 3. § 10. pont). Ezért a munkavállalók utáni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések II.

Kérdés: A Számviteli Levelek 411. számában a 8014. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] Olyan kifizetésekkel folytatjuk, amelyek a KSH munkaügyi statisztika szerint egyéb munkajövedelmek, és amelyek a számviteli előírások szerint a személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak.Napidíjak, költségtérítésekAz elszámolhatóság, az adózás különbözősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Belföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Változott-e a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítésére vonatkozó rendeleti szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy tartalmilag nem változott, formailag igen.2016. 01. 01-től a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről. Mivel a kérdésben foglaltak sokakat érintenek, részletesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés:

Változott-e a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségek rendeleti szabályozása? Miben és mennyiben tér el a belföldi kiküldetéshez, illetve a külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetendő költségtérítés? Ezen költségtérítések bizonylatolásában van-e érdemi eltérés?

Részlet a válaszából: […] A belföldi és a külföldi kiküldetés napidíja összevethetőségéhez ismerni kell a kétféle napidíj szabályozási hátterét. A belföldi kiküldetés napidíjáról, elszámolásáról részletesen írtunk a Számviteli Levelek 389. számában a 7661. kérdésre adott válaszban. Jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

Gépjárművezetők belföldi kiküldetése

Kérdés: A gépjárművezetők belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó, igazolás nélkül elismert adómentes napidíjátalánnyal kapcsolatban kérdezem: A belföldön végzett (a gépjármű tárolási helyétől mint telephelytől számított), a 6 órát meghaladó időtartamú (a cég gépkocsijával végzett) fuvar esetében adható-e adómentesen a gépkocsivezetőnek 3000 Ft napidíjátalány, különös figyelemmel az 1988. évi I. törvény 18/B. §-a 2. pontjára? A kérdező kérdéséhez kapcsolódóan idézi az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontját, a 3. §-ának 11. pontját, a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-át, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. §-ának (5) bekezdését, az 1988. évi I. törvény 18/B. §-ának c) pontját.
Részlet a válaszából: […] A választ az Szja-tv. 3. számú mellékletének 11/3. pontjában foglaltakkal kezdjük, mely szerint igazolás nélkül elszámolható költség (tehát adómentesen) a belföldi közúti fuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Természetes személy részére fizetett költségtérítés

Kérdés: Az Szt. 79. §-ának (3) bekezdése meghatározza, hogy milyen költségek, kifizetések tartoznak a személyi jellegű egyéb kifizetések közé. Ha ezt vesszük kiindulópontnak, akkor a magánszemély részére, saját gépjármű hivatali használata (belföldi kiküldetés) címén adott költségtérítés számviteli elszámolása a Számviteli Levelek 143. számában, a 2909. számú kérdésre adott válasz szerint igénybe vett szolgáltatás, vagy egyéb személyi jellegű kifizetés?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 143. számában a 2909. számú kérdésreadott válaszban - sajnálatos módon - azt írtuk, hogy a hivatalos kiküldetéssorán használt saját személygépkocsi miatt a társaság által fizetett -jogszabályban meghatározottak szerint számított - költségtérítést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 19.

Betanulás költségei és azok adóterhei

Kérdés: Nyugat-dunántúli székhelyű termelő cég új gyárüzemet épít Kelet-Magyarországon. Az ott felvételre kerülő dolgozóit a székhelyen tanítja be. A betanulás helyén bérelt lakásokban helyezné el a betanulás idejére a dolgozókat. A lakásbérlettel kapcsolatban: Hogyan számolja el ezt ebben az esetben a cég, és milyen nyilvántartási kötelezettsége van a cégnek a lakásokkal kapcsolatban? Mire kell figyelnie, ha magánszemélytől béreli a szálláshelyet, illetve ha vállalkozótól vagy cégtől? A rezsit a lakásokkal kapcsolatban: villany, víz, kábelantenna, közös költség, fűtés stb. hogyan célszerű elszámolnia, mivel ezek a dolgozók kiküldetésüket töltik a betanulás időszaka alatt? Továbbá a belföldi kiküldetésre alkalmazható szabályok itt is élnek-e?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, amunkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. AzSzja-tv. általános és különös szabályainak keretei között kiküldetés eseténjellegzetes költségek az utazási költségek, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.

Belföldi napidíj

Kérdés: Van-e számviteli szabályozás a napidíj összegének megállapítására, akár belföldön, akár külföldön? Vagy minden társaság maga állapítja meg és rögzíti a számviteli politikában a napidíj összegét? A kiküldött dolgozó az előlegként elszámolásra átadott összeggel - a kiküldetéssel kapcsolatos számlák leadásával - számol el, és amiről nem hoz számlát, az lesz a napidíj. Helyes ez?
Részlet a válaszából: […] A 23/1989. MT rendelet szerint a belföldi kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek a fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. A napidíj számlával igazolt összegként vagy költségátalányként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.

Kiküldetés és külszolgálat

Kérdés: Rendelet szabályozza-e a kiküldetés éves időtartamát? Értelmezés szerint van-e különbség a kiküldetés és külszolgálat között?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadózási szabályok alkalmazása szempontjából nincs olyan külön rendelet, amely meghatározná a kiküldetés éves időtartamát. Az Szja-tv. 3. §-a tartalmaz fogalmi meghatározást a kiküldetésre és a külszolgálatra.A kiküldetés (kirendelés): a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Étkezés konferencián

Kérdés: Tekinthető-e összetett szolgáltatásnak, ha a konferenciák díja magában foglalja az étkezés díját is, és ezáltal kikerül-e a természetbeni juttatás utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] A konferenciák díjába foglalt étkezéssel kapcsolatos közterhekről a PM és az APEH közös tájékoztatót jelentetett meg "a reprezentáció közterheiről, továbbá más természetbeni juttatások adózási szabályairól" címen. (Megjelent az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.
1
2