Betéti társaság beltagja meghalt

Kérdés: A kéttagú betéti társaság egyik tagja elhalálozott. A férj volt a beltag, a feleség a kültag. Tulajdoni hányaduk 50-50%. Egy nagykorú gyerme­kük van. A bt. működését folytatni akarják. A hagyatéki tárgyalásra tekintettel kell ilyenkor soron kívüli mérlegzárást végezni? A cégvezetésre jogosult tag (a feleség is) a hagyatéki tárgyalás előtt beveheti a cégbe a nagykorú gyermeket?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. szerint a tagsági jogviszony a tag halálával megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az elhalálozott tag örökösével a társaság köteles elszámolni. Az elszámolás során meg kell állapítani, hogy a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában (jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.

Evás bt.-beltag halála – végelszámolás

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az Eva-alanyisága megszűnik, vissza kell térnie az Szt. hatálya alá, nyitó mérleget kell készítenie. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, amelynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitó mérlegben, mint az alapítókkal szembeni kötelezettség? Mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg az osztalék? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási kötelezettséggel jár ez? Vagy ez csak a végelszámolás végén osztható fel? Lehet-e a nyitó mérlegben eredménytartalék?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. 3:146. §-a alapján a tagsági jogviszony a tag halálával megszűnik. Így a beltag halálával megszűnt az a lehetősége, hogy rendelkezzen az őt megillető osztalék kifizetéséről (felvételéről). Az új Ptk. ad arra lehetőséget, hogy a meghalt tag örököse(i) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Tagi kölcsön a beltag elhalálozása esetén

Kérdés: A betéti társaság beltagja kb. 5 éve adott tagi kölcsönt a társaságnak, melyet a mai napig nem fizettek vissza. A beltag időközben elhalálozott. A tagi kölcsön miatti kötelezettség milyen formában fog megszűnni (hogyan kell könyvelni), vagy esetleg tovább kell szerepeltetni a cégben?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy tovább kell szerepeltetni a könyvekben.A beltag halálával a beltag által adott tagi kölcsön nem szűnik meg, az a beltag örökösének (örököseinek) a követelése a betéti társasággal szemben. Ebből következően az elhalálozott beltag örökösének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Betéti társaság megszűnése (eva)

Kérdés: 2010. november 10-én az Szt. hatálya alá nem tartozó evás bt. beltagja, egyben az ügyvezetője, elhalálozott. Felesége a kültag. A beltag halála óta a bt. tevékenységet nem végez, a kültag, aki a társasági szerződés szerint személyes munkavégzésre nem kötelezett, meg szeretné szüntetni a bt.-t. (Egy gyermekük van, aki majd az apja után a bt. tulajdonrészét örökölni fogja.) Mi a teendője?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt hivatkozni kell a Gt. 110. §-ára. Ez szerint,ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaságaz utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónaposjogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.