Bérbe adott gépek leírási kulcsa - mikrogazdálkodó

Kérdés: Mikrogazdálkodó kft. tárgyi eszközök, gépek bérbeadásával foglalkozik. A 100 ezer forint feletti beszerzési értékű gépeknél milyen leírási kulcsot alkalmazhat, figyelembe véve a gépek gyors elhasználódását?
Részlet a válaszából: […] A mikrogazdálkodó kft.-re vonatkozó sajátos előírásokat a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. Ezen Korm. rendelet 8. §-a rendelkezik a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Bérbe adott gépek értékcsökkenési leírása

Kérdés: Társaságunk építőipari gépeket adott bérbe 50 hónapra. A berendezés értékcsökkenési leírását az Szt. szerinti maradványérték figyelembevételével állapítottuk meg, a leírási kulcs 25 százalék. A Tao-tv. ennél magasabb kulcsot (30%) is megenged a bérbeadásra tekintettel. Kötelező-e a Tao-tv.-ben megállapított mértékű értékcsökkenési leírást érvényesíteni, vagy az ott megadott százalékkulcsok az érvényesíthető értékcsökkenési leírás maximumát jelentik? A maximálisnál kisebb mértékű értékcsökkenési leírás adóalap-csökkentésként való érvényesítése folytatható-e mindaddig, amíg a bekerülési értéket el nem éri az összesen elszámolt értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre adandó válasz előtt egy megjegyzés a kérdésbenszereplő értékadatok ellentmondásos voltára vonatkozóan.Ha az építőipari gépeket 50 hónapra adják bérbe, akkor ahasznos élettartam 50 hónap, több mint 4 év, így az évenként elszámolandóértékcsökkenési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 5.

Bérbe adott eszközök leltározása

Kérdés: Hogyan kell a bérbe adott eszközöket (termelőgépeket) leltározni?
Részlet a válaszából: […] ...megjelölt telephelyet.A mérleg-fordulónapi leltárba a bérbe adott termelőgép afolyamatosan vezetett nyilvántartás alapján is felvehető. Bérbe adott eszközökesetében azonban az eszköz meglétéről célszerű leltározással is meggyőződni.Ennek érdekében indokolt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.