Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bérbe adott eszközök tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérbe adott gépek leírási kulcsa - mikrogazdálkodó

Kérdés: Mikrogazdálkodó kft. tárgyi eszközök, gépek bérbeadásával foglalkozik. A 100 ezer forint feletti beszerzési értékű gépeknél milyen leírási kulcsot alkalmazhat, figyelembe véve a gépek gyors elhasználódását?
Részlet a válaszból: […]eszközök esetében az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. E szerint a tárgyi eszközöknél az évenként elszámolandó értékcsökkenés meghatározása során a társasági adó megállapításánál figyelembe vett leírási kulcsokat kell alkalmazni.A Tao-tv. 1. számú melléklete az értékcsökkenési leírás szabályairól rendelkezik. A melléklet 7. pontja alapján a bérbeadó az eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz... után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.A leírtak alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7847
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bérbe adott gépek értékcsökkenési leírása

Kérdés: Társaságunk építőipari gépeket adott bérbe 50 hónapra. A berendezés értékcsökkenési leírását az Szt. szerinti maradványérték figyelembevételével állapítottuk meg, a leírási kulcs 25 százalék. A Tao-tv. ennél magasabb kulcsot (30%) is megenged a bérbeadásra tekintettel. Kötelező-e a Tao-tv.-ben megállapított mértékű értékcsökkenési leírást érvényesíteni, vagy az ott megadott százalékkulcsok az érvényesíthető értékcsökkenési leírás maximumát jelentik? A maximálisnál kisebb mértékű értékcsökkenési leírás adóalap-csökkentésként való érvényesítése folytatható-e mindaddig, amíg a bekerülési értéket el nem éri az összesen elszámolt értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszból: […]élettartam végén még maradványértékkel is számolnak! A Tao-tv. 1. számú mellékletének 7. pontja szerint a bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbe­adó. Ezen előírásból (tehát, hogy érvényesíthet a bérbeadó) az következik, hogy a kérdés szerinti építőipari gépeknél nem kötelező a 30 százalékot érvényesíteni, de legalább a 2. számú melléklet IV. részének c) pontja szerinti mértéket alkalmazni kell. Itt kell megjegyezni, a bérbe adott tárgyi eszközöknél a kedvezményes leírási kulcs csak a bérbeadás időtartama alatt érvényesíthető! Így a társaság a bérbe adott építőipari gépeknél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5030
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérbe adott eszközök leltározása

Kérdés: Hogyan kell a bérbe adott eszközöket (termelőgépeket) leltározni?
Részlet a válaszból: […]eszközt üzemeltetik, mobileszközök esetében pedig a bérbevevő székhelyét, általa megjelölt telephelyet. A mérleg-fordulónapi leltárba a bérbe adott termelőgép a folyamatosan vezetett nyilvántartás alapján is felvehető. Bérbe adott eszközök esetében azonban az eszköz meglétéről célszerű leltározással is meggyőződni. Ennek érdekében indokolt a bérleti szerződésben rögzíteni, hogy például a bérbevevő köteles a bérbe vett eszközt leltározni, a leltározás dokumentumát a mérlegfordulónapot követően a bérbeadóhoz eljuttatni, vagy azt, hogy a bérbevevő köteles biztosítani, hogy a bérbeadó a bérbe adott eszköz meglétéről, állapotáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4550
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,