Közigazgatási bírság megtéríttetése

Kérdés: Bérbe adott személygépkocsinkra közigazgatási bírságot szabtak ki. A bírságot megtéríttetjük a bérlő társasággal. Milyen bevételi számlán kell nyilvántartanunk számviteli szempontból az így kapott bírságot, amelyet cégünknek a bérlő társaság megtérít? Helyes-e az egyéb bevételeket, azon belül is a kapott bírságokat, késedelmi kamatokat, kártérítéseket főkönyvi számlán nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező által kiszabott és ténylegesen megfizetett közigazgatási bírságot az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint: az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, a bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Bérbe adott gépkocsihoz kapcsolódó bírság megtérítése I.

Kérdés: Az alábbi esetre, annak számlázására keressük a helyes választ. Adott egy "A" kft., amely saját gépkocsijait (tárgyi eszközeit) adja bérbe egy vele kapcsolt vállalkozásban lévő "B" kft.-nek (havi számlázás történik a bérbeadásról 27% áfával). A "B" kft. munkavállalói használják a bérelt gépkocsikat üzleti útjaikra. Sajnos előfordul, hogy közigazgatási bírságról szóló határozatot (pl. gyorshajtás, parkolási bírság) kap az "A" cég, mint tulajdonos a tárhelyére, mely bírságokat a "B" cég dolgozói okozzák. Mivel a bírságot a bérbeadó továbbhárítja a bérlő felé, ő pedig a "vétkes" magánszemély felé, mi a helyes eljárás, számlázás, áfakulcs akkor, amikor a határozat szerinti bírság összegét továbbhárítjuk, amelynek összege a határozatban 39.000 forint?
Részlet a válaszából: […] A kérdező a kérdésben több lehetséges választ is leír. Ezek:a) Az "A" kft. áfásan, 27% áfával növelten számlázza ki a bérlő, azaz a "B" cég felé?b) A "B" kft. az a) pont szerinti számla alapján áthárítja, továbbterheli a bírságot a magánszemélyre, szintén 39 E Ft + 27%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Bérbe adott gépkocsihoz kapcsolódó bírság megtérítése II.

Kérdés: Az "A" kft. mint bérbeadó "B" cégnek bérbe adja a gépkocsikat. A "B" kft. is továbbadja bérbe a kocsikat a "C" kft.-nek (mind kapcsoltak egymással), és itt a "C" kft. dolgozója lesz a végső bírságot keletkeztető személy. Abban az esetben, ha "A" bérbeadó kft. megismeri "C" cég tájékoztatása alapján a bírságot okozó magánszemélyt, akkor a fenti 39 E Ft bírságot 27%-kal növelten, vagy a 39 E Ft-ot az áfa hatályán kívül kell-e számláznia a magánszemély felé? Egyáltalán számlázhat-e az "A" kft. a magánszemély felé, akivel az "A" cég nincs közvetlenül szerződéses kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A kérdező lehetséges válaszai:a) Az "A" kft. áfásan, 27% áfával növelten számlázza ki a bérlő, azaz a "B" cég felé?b) A "B" kft. áfásan, 27% áfával növelten számlázza ki a bérlő, azaz a "C" cég felé, 39 E Ft+27% áfa = 49.530 Ft értékben?c) A "C" kft. a b) pont szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Személygépjárművek bérbeadásának iparűzési adója

Kérdés: Társaságunk tevékenysége saját tulajdonú személygépjárművek tartós bérbeadása és teljes körű üzemeltetése, flottakezelése. Társaságunk székhelyén és telephelyén is folytat vállalkozási tevékenységet. A székhely és telephely is alkalmatlan a gépjárművek tárolására, ott csupán egy-egy irodánk található, ugyanakkor a gépjárművek forgalmi engedélyében szereplő cím a társaságunk székhelycíme. Megrendelőink/ügyfeleink az ország különböző településein működő vállalkozások, akiknek a többsége a telephelyünk szerint illetékes önkormányzat területén rendelkezik székhellyel. A megrendelőink/ügyfeleink a bérbe vett gépjárműveket jellemzően saját dolgozóik részére rendelkezésre bocsátja, folyamatos használatra. Ebben az esetben a társaságunk tulajdonában álló bérbe adott személygépjárműveket az iparűzésiadóalap-megosztás számítása során mely településen/településeken kell figyelembe vennünk?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 35. §-a és 37. §-a (1) bekezdése alapján az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség a vállalkozó székhelye, telephelye szerinti településen áll fenn. A Htv. a székhely fogalmát az 52. §-a 41. pontjában, a telephely fogalmát az 52....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Tartós bérbeadás ingyen

Kérdés:

Személygépkocsi tartós bérbeadásakor a cégautóadó alanya a bérbevevő 2013. 07. 01-től, ha az üzembentartó személyét a hatósági járműnyilvántartás tartalmazza. Lehet-e ingyenes a tartós használatbavétel, és ez esetben is elszámolható a társaságnál az amortizáció, mint költség?

Részlet a válaszából: […] A kérdező téved, amikor arról ír, hogy a cégautóadó alanya a bérbevevő. A Gjt. 17/B. §-ának (1) bekezdése szerint az adó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Az üzembentartó személyének a hatósági járműnyilvántartásba történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Személygépkocsi bérbeadásával kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: "A" Rt. bérbe adja egyik személygépkocsiját "B" Kft.-nek, határozatlan időre. "B" Kft. tulajdonjogot nem szerez, erre opciós joga sincs. A forgalmi engedélybe nem került üzembentartóként bejegyzésre. Az üzemanyag (benzin) beszerzése az "A" Rt. üzemanyagkártyájával történik (a teljes saját flottára érvényes szerződés keretében), melyből a bérbe adott gépkocsi felhasználását továbbszámlázza "B" Kft.-nek. A megállapított bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű-biztosítás és a súly adó összegét, de a bérleti szerződés szerint a bérlőt terheli ezek összege is a bérleti díjon kívül. Az "A" Rt. visszaigényelheti-e a változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) benzin beszerzésére jutó előzetesen felszámított áfát? Hogyan történjen a tulajdonos által fizetett gépjármű-biztosítás, a súlyadó továbbhárítása? Fel kell-e ezek összegére számítani az áfát? Melyik cégnek kell bevallani és megfizetni a magánhasználat miatti szja-t, munkaadói járulékot és eho-t?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint nemvonható le az előzetesen felszámított áfa ólmozott és ólmozatlan motorbenzinbeszerzése esetén, feltéve hogy a beszerzés nem továbbértékesítési céllaltörténik. Ez azt feltételezi, hogy bár a bérbe adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 31.

Személygépkocsi fenntartásának áfája

Kérdés: A kft. főtevékenysége az 5010 TEÁOR-szám szerinti gépjármű-értékesítés, ezen túl a tevékenységi körébe tartozóan személygépkocsi-kölcsönzéssel és gépjárművek szervizelésével, javításával, karbantartásával is foglalkozik. Helyesen értelmezte-e a kft. az Áfa-tv. 33. §-ának (3) bekezdését, ha a bérbe adott személygépkocsik fenntartásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások áfáját levonta, a saját maga által végzett javítás esetén pedig áfát nem fizetett?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 33. §-ának (3) bekezdése alapján a 33. § (2)bekezdésének f) pontja szerinti, a személygépkocsi üzemeltetéséhez,fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzésére és szolgáltatásokigénybevételére vonatkozó levonási tiltás nem vonatkozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 15.

Személygépkocsi bérbeadása a Közösségen belül

Kérdés: Belföldi vállalkozás Szlovákiába bérbe ad szlovák ügyfélnek személygépkocsit. Ki fizeti az áfát?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. § (5) bekezdésének a termékek bérbeadásáravonatkozó előírása az adott esetben nem alkalmazható, mivel a jármű a kivételekközött szerepel. Így a 15. § (1) bekezdése lehet a mérvadó. E szerint aszolgáltatás teljesítési helyének azt a helyet kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.

Bérbe adott gépkocsik javítási költségeinek közvetítése

Kérdés: A gépkocsik üzletszerű bérbeadásával foglalkozó kft. a bérleti időszak alatt a saját nevében a bérlő javára megrendeli a szükséges javítási, szervizelési munkákat. Ezen számlákat a bérbeadó a bérlő felé továbbszámlázza úgy, hogy januártól novemberig havonta egy várható, fix összeget, decemberben pedig a tényleges számla alapján a különbözetet. Tisztán közvetített szolgáltatásról van szó! A bérbeadó csökkentheti-e ezen költségekkel az iparűzésiadó-alapját? A decemberi számla lehet-e egy helyesbítő számla vagy 11 helyesbítő számla kell?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja tartalmazza a közvetített szolgáltatás értelmező rendelkezését. Ebből az idevonatkozó szabály az, hogy "közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak." A kérdésben szereplő esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 29.

Bérbe adott gépkocsik aktiválása

Kérdés: A gépkocsik üzletszerű bérbeadásával foglalkozó társaság a beszerzett gépkocsik üzembe helyezését (aktiválását) a beszerzés napjával vagy a bérleti szerződés kezdőnapjával végezheti-e el?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. előírásai szerint a tárgyi eszközök között azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozási tevékenységet.A rendeltetésszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 29.
1
2