Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bérbe vett állatok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérbe vett sertéstelep, bérbe vett állatok

Kérdés: Adott egy "A" és egy "B" társaság. "B" társaságban 100%-os tulajdoni részesedéssel bíró magánszemély 12%-ban tulajdonosa az "A" társaságnak. Továbbá szintén 12%-os mértékben tulajdonosa az "A" társaságnak "B" társaság tulajdonosának a felesége is. "A" társaság üzemeltetési szerződéssel időlegesen átad 2 db sertéstelepet, és haszonbérleti szerződéssel az ezekben levő állatállományt a "B" társaság számára. A telepek és az átadott állatok az "A" társaság könyveiben szerepelnek. "A" társaság a telepekért ellenértéket nem kér, de előírja kötelezően az állagmegóvást és fenntartást. Az állatok "használatáért" "X" millió Ft + áfa/hó haszonbért számít fel "B" társaságnak. Továbbá a haszonbérleti szerződés kötelezi "B" társaságot arra, hogy az átadott állomány mértéke ne változzon, azt ő a bérleti időszak végén így adja vissza. A szaporulat a "B" társaságot illeti meg. A haszonbérleti szerződés értelmében "B" társaság, mint üzemeltető, jogosult az átvett állato­kat saját nevében harmadik személy részére értékesíteni, illetve köteles az állomány pótlásáról, valamint a takarmányozásról és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb költségek fedezetéről gondoskodni.
Kérdéseim (adó- és számviteli előírások szempontjából) a fentiekkel kapcsolatban:
1. Helyesen jár-e el "A" társaság, ha a telep üzemeltetésért nem számít fel díjat?
2. Értékesíthet-e "B" társaság a haszonbérlet útján használatába került állatállományból, a szaporulaton túl úgy, hogy az átvett állomány időlegesen az átadáskori mérték alá csökken anélkül, hogy azt neki az "A" társaság kiszámlázta volna?
3. A haszonbérlet ideje alatt keletkezett szaporulat (mivel az jogilag is őt illeti) kimutatása a "B" társaság könyveiben történik?
Részlet a válaszból: […]alapján adózási szempontból nem minősül kapcsolt vállalkozásnak, azonban ettől függetlenül az ingyen nyújtott szolgáltatás miatt áfafizetési kötelezettség merülhet fel [Áfa-tv. 14. §-ának (1) bekezdése és 68. §-a]. 2. Ha a "B" társaság olyan sertést is értékesít, amellyel az átvett állomány időlegesen az átadáskori mérték alá csökken, akkor az "A" társaságnak a saját sertései értékesítését számláznia kell a "B" társaság felé. 3. A "B" társaság könyveiben a szaporulatnak, mint saját termelésű készletnek, természetesen meg kell jelennie. Fontos azonban a figyelmet felhívni arra, hogy a bérbe vett állatoknak is meg kell jelenniük a "B" társaság könyveiben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5341
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Bérbe adott, illetve bérbevett állatokkal kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Bértartásra átadott állatok esetében, amikor az átadott anyaállatok a bérbeadó tulajdonában maradnak, a szaporulatot a bérbevevő a bérbeadó részére számlázza, mi az elszámolás helyes gyakorlata? Kérem, részletezzék a lehetséges elszámolási módokat! A bérbeadó meghatározott díjat kér a bértartásért. A bértartó számlázhat-e bértartással kapcsolatos költségeket? A bértartás során keletkező szaporulat átadása a bérbeadó részére számlázandó-e?
Részlet a válaszból: […]könyvviteli nyilvántartásaiba: például a szarvasmarháknál a tejet a késztermékek között, a szaporulatot (a borjút) a növendék állatok között, de elkülönítetten: T 241 - K 581. Amennyiben a növendék állatok között lévő szaporulatot a bérbevevő a bérbeadónak átadja, azt a szerződésben meghatározott időben, módon és áron számlázza, értékesítésként számolja el (T 581 - K 241 és T311 - K 91-92, 467). (Természetesen a bérbeadónál ezt növendékállat-beszerzésként kell könyvelni.) A bérbeadó meghatározott díjat kér a bértartásra átadott tenyészállatért, amelyet számláznia kell a bérbevevő felé, és azt mind a bérbeadónál, mind a bérbevevőnél a tárgyi eszközök bérletére vonatkozó előírások szerint kell elszámolni (T 311 - K 91-92, 467, illetve T522, 466 - K 454). A bérleti díj alapvetően a tartási költségeket meghaladó hozamot osztja meg a bérbeadó és a bérbevevő között. Ebből következik, hogy a szaporulat fölött vagy a bérbevevő rendelkezik közvetlenül, vagy a tartási szerződés szerint a bérbeadó felé értékesíti azt. Az előbbiek alapján nem jellemző, hogy a bértartó számlázza a bértartás költségeit a bérbeadó felé. Abban az esetben azonban, ha a bértartásra átvett tenyészállatnak nincs hozama, vagy a hozam nem fedezi a tartás költségeit, akkor a tartásra vonatkozó bérleti szerződésben vállalhatja azt a bérbeadó, hogy a tartás költségeit részben vagy egészen megtéríti. [Meg kell jegyezni, hosszú távon a veszteséges tenyészállattartás (a bérbeadónál a tartási díj megfizetése veszteséget jelent) nem jellemző, legfeljebb átmeneti időszakra képzelhető el.] A bértartásra átvett tenyészállatot a bérbevevő értékesítheti, az kényszervágásra kerülhet vagy elpusztulhat. Ha a bérleti szerződés nem zárja ki, a bértartásra átvett tenyészállatot a bérbevevő értékesítheti a tárgyi eszközök értékesítésére vonatkozó általános előírások szerint, bár az adott tenyészállat a könyveiben nem szerepel: - a bérbevevő által kiállított számla szerinti eladási ár: T 311 - K 961, 467; - majd a szerződésben rögzített elszámolási időponttal a bérbeadó számlázza a bérbevevő felé az általa már korábban eladott tenyészállat megállapodás szerinti értékét, amelyet a bérbevevő beszerzésként számol el: T 161, 466 - K 455, T151 - K 161, 467, majd könyveli az értékesített tenyészállat bekerülési értékét az egyéb ráfordítások között: T 861 - K 151. Ha a bértartásra átvett tenyészállat kényszervágásra kerül, akkor - a bérbevevő könyveli az általa értékesített hús és egyéb haszonanyag eladási árát: T 311 - K 91-92, 467, elszámolja a kényszervágással kapcsolatosan felmerült költségeket: T 51-57 - K 2,3,4; - majd a szerződésben rögzített elszámolási időponttal a bérbeadó számlázza a bérbevevő felé a kényszervágott tenyészállat megállapodás szerinti értékét, amelyet a bérbevevő beszerzésként számol el: T 161, 466 - K 455, T 151 - K 161,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2501
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,