Cégautóadó, illetve magáncélú használat

Kérdés: A társaság (zrt.) által bérelt személygépjárművek után a bérbeadó mint tulajdonos (flottakezelő kft.) megfizeti a cégautóadó összegét, amelyet beépít a havi bérleti díjba, tételesen nem kerül átterhelésre a bérbevevőnek (zrt.). A fenti esetben is alkalmazható az a szabály, miszerint a cégautóadó megfizetésével (amely jelen esetben közvetlenül a bérbeadó által kerül megfizetésre) a járműnél a magáncélú használatért külön díjazás megállapítása nem indokolt, és a zrt. által az alkalmazottai számára biztosított jármű magáncélú használata adómentes juttatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/A. §-a rendelkezik arról, hogy melyek azok a személygépkocsik, melyek után cégautóadó-fizetési kötelezettség áll fenn (vagyis mi a cégautóadó tárgya). Ez a jogszabályhely két esetet említ, amikor a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Bérelt személygépkocsi áfájának megosztása

Kérdés: Az egyszeres és a kettős könyvvitelben hogyan kell könyvelni személygépkocsi esetén – a magán- és az üzleti utak következtében havonta változó arányszám miatt – a visszaigényelhető, illetve a befizetendő áfát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből az következik, hogy a kérdező cégnél a bérelt személygépkocsit magáncélra és a vállalkozási tevékenység érdekében is használják, a bérbeadó viszont csak egyszer számlázza a céggel megállapodott bérleti díjat. A problémát alapvetően nem a könyvelés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Bérelt cégautókkal kapcsolatos költségek

Kérdés: Cégünk egy németországi cégtől bérel autókat hosszú távú bérleti szerződéssel, 36 hónapra. Az autókat Németországban helyezték üzembe, német rendszámmal közlekednek. Partnerünk áfa nélkül számláz, önadózással könyveljük a fizetendő és a levonható áfát. Cégautóadót fizetünk. Havonta könyveljük a bérleti díjat. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen, feltéve hogy a hosszú távú bérleti szerződés tartalmában megfelel a Ptk. szerinti bérleti szerződés követelményeinek.Helyes, hogy havonta könyvelik a bérleti díjat. Kérdés lehet azonban az, hogy minden hónapban (a 36 hónap során) azonos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Eszközök beszerzése bérelt gépjárműhöz

Kérdés: Társaságunk nemzetközi fuvarozással foglalkozik. A tevékenységéhez tehergépjárműveket bérel. A bérelt tárgyi eszköz nem aktiválható, a bérleti díj költségként számolandó el (esetenként időbeli elhatárolással). A bérelt gépjárművel kapcsolatban azonban felmerültek olyan kiadások (mint a vagyonszerzési illeték, új ponyva vásárlása, szivattyú beépítése), amelyek beruházásnak minősülnek. Milyen értékcsökkenési leírást vehetünk figyelembe az Szt. és a Tao-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés pluszként felmerült, beruházásnak minősülőkiadásokra vonatkozik. A válaszhoz ezeket a tételeket minősíteni kell. A vagyonszerzési illeték a tehergépjármű bekerülési értékébetartozik. Ezért bérbe vett gépjármű esetében, mint bérelt gépjárműn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Bérelt személygépkocsi költségeinek elszámolása

Kérdés: A cég személygépkocsikat bérel (tartósan, egész évben), amelyet a dolgozók – változó arányban – munkavégzésre és magáncélra használnak. Minden egyes személygépkocsi után megfizetik a teljes cégautóadót. A dolgozók a vásárolt üzemanyagról számlát hoznak, amelyeket teljes összegükben költségként elszámolunk. Jó ez így? A személygépkocsik bérleti díjának áfáját teljes összegében levonhatjuk? Éves és havi autópálya-matrica vásárlásakor keletkezik-e adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdező cég a bérelt személygépkocsik magáncélúhasználatát biztosítja (lehetővé teszi), a cégautóadót az Szja-tv. 70. §-aszerint megfizeti. A cégautóadó megfizetésével a magáncélú használatratekintettel keletkező jövedelem (ideértve az úthasználat díját és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.

Tartós bérlet EU-tagállamból

Kérdés: Exkluzív irodaházat építő, és azt a jövő évtől üzemeltető cég nagy értékű személygépkocsit tartósan bérel EU-tagállamból arra a célra, hogy azt tovább bérbe adja az irodaház bérlőinek. A gépkocsi már megérkezett Magyarországra, külföldi rendszámmal. A külföldi cég forgalmi adót is tartalmazó számlát küldött. Milyen módon lehet visszakérni a külföldön megfizetett adót? Kell-e további importszolgáltatás-áfát bevallanunk?
Részlet a válaszából: […] Magyarországnak az EU-hoz történő csatlakozásától kezdve azEU valamely tagállamában székhellyel, állandó telephellyel rendelkezőadóalanyok részére történő visszatérítés a 79/1072/EGK ún. 8. áfairányelvenalapul. Azaz a magyar adóalany által a másik tagállam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Bérelt személygépkocsi elszámolása

Kérdés: A társaság Németországból bérel személygépkocsikat. A bérleti szerződés szerint a bérlet 5 évre szól. A bérleti időszak lejárata után a társaságnak elővásárlási joga van, amelynek mértékét a bérbeadó kéthavi bérleti díjban határozta meg. Agépkocsik átvétele előtt az 5 évre vonatkozó bérleti díjat a társaság átutalta. A bérleti szerződés szerint a bérleti időszak és a bérleti díj elszámolása a gépkocsik átvételét követően kezdődik. A bérbeadó számlájában 16 százalékos adót számított fel. Az előre kifizetett bérleti díj könyvelésére az időbeli elhatárolás szabályait alkalmazta a társaság. Aszemélygépkocsik bérbevétele előtt átutalt teljes bérleti díj előlegnek minősül-e? A magyar társaság áfabevallásában kell-e szerepeltetni? A személygépkocsi bérleti díjának áfája visszaigényelhető. Hogyan történik ezek könyvelése?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést azért, hogy mindenki számáraegyértelmű legyen, az adott esetben nem bérletről, hanem nyílt végű pénzügyilízingről van szó.A pénzügyi lízing fogalmát az Szt. 3. §-a (8) bekezdésének13. pontja tartalmazza. A tartalom elsődlegessége a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 15.

Bérelt gépjármű áfájának levonása

Kérdés: Elszámolhatja-e cégünk a gépjárműbérlés számlájának áfáját? Szállítással, futárszolgálattal foglalkozunk, saját céges tehergépjárművünk javításának idejére kaptunk csereautót, amellyel tevékenységünket a szervizidőtartam alatt folytatni tudjuk.
Részlet a válaszából: […] A válasz igen. A bérelt teherautó ugyanis – hasonlóan a cég saját tulajdonában álló, de meghibásodott gépjárművéhez – egyértelműen cégük adóköteles, egyúttal adólevonásra is jogosító tevékenységét (szállítás, futárszolgálat) szolgálja. Ezt a tényt figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Felszámolási eljárás során elengedett követelés

Kérdés: A társaság felszámolási eljárást indított egy adósa ellen. A kérelem benyújtását követően a két társaság megállapodott abban, hogy az adós tartozását egy általa bérelt gépjármű átadásával rendezi. Hogyan kell az eseményt könyvelni a társaságnál, ha az az adósa helyett rendezte az elmaradt – a bérbeadó által számlázott – bérleti díjat és a késedelmi kamatot is?
Részlet a válaszából: […] A Cstv. 22. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén a hitelező kérelmére folytatható le. A Cstv. 41. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 5.