Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott bérelt gépjármű tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérelt személygépkocsi áfájának megosztása

Kérdés: Az egyszeres és a kettős könyvvitelben hogyan kell könyvelni személygépkocsi esetén - a magán- és az üzleti utak következtében havonta változó arányszám miatt - a visszaigényelhető, illetve a befizetendő áfát?
Részlet a válaszból: […]előzetesen felszámított áfa megosztásának szabályait. A kérdés szerinti esetben a tételes elkülönítés nem alkalmazható, hiszen nem a tényleges használat (magáncélú és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó) szerint történik a számlázás. A 123. § (2) bekezdése szerint az előzetesen felszámított áfa levonható és le nem vonható részének megállapításához olyan megfelelően részletezett nyilvántartást kell alkalmazni, amely az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas annak egyértelmű, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, a szolgáltatás használata, egyéb módon történő hasznosítása adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást vagy arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást szolgálja. Amennyiben a személygépkocsi bérleti díjához kapcsolható ilyen nyilvántartás, amelyből egyértelműen megállapítható a bérleti díj adóköteles részének áfája, illetve a bérleti díj adómentes részének áfája (havonta más-más összegben), akkor ez a nyilvántartás is tekinthető tételes elkülönítésnek.Ha a tételes elkülönítés semmilyen formában nem oldható meg, akkor marad az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerinti számítási módszer alkalmazása, amelynél azonban az arányosításban nemcsak a személygépkocsi bérleti díjával kapcsolatos adatokat kell számításba venni, hanem az adóalanyra vonatkozó összes adatot. Az arányosítást az Art.-ben előírt bevallási időszakonként kell elvégezni, megállapítva a levonási hányadost. Az arányosítással meghatározott levonható hányad összege az, ami az adott időszak áfabevallásában levonásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7500
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bérelt cégautókkal kapcsolatos költségek

Kérdés: Cégünk egy németországi cégtől bérel autókat hosszú távú bérleti szerződéssel, 36 hónapra. Az autókat Németországban helyezték üzembe, német rendszámmal közlekednek. Partnerünk áfa nélkül számláz, önadózással könyveljük a fizetendő és a levonható áfát. Cégautóadót fizetünk. Havonta könyveljük a bérleti díjat. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]lehet azonban az, hogy minden hónapban (a 36 hónap során) azonos összegben meghatározott eurót kell a bérbeadó részére fizetni? Ha esetleg a bérleti időszak - jellemzően - elején a 36 hónap alatt fizetendő bérleti díjnak az egy hónapra jutó összegétől eltérő összegű bérleti díjat kell(ett) fizetni, akkor a különbözetet az időbeli elhatárolás technikájával kell számításba venni.A kérdésben leírt esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6386
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Eszközök beszerzése bérelt gépjárműhöz

Kérdés: Társaságunk nemzetközi fuvarozással foglalkozik. A tevékenységéhez tehergépjárműveket bérel. A bérelt tárgyi eszköz nem aktiválható, a bérleti díj költségként számolandó el (esetenként időbeli elhatárolással). A bérelt gépjárművel kapcsolatban azonban felmerültek olyan kiadások (mint a vagyonszerzési illeték, új ponyva vásárlása, szivattyú beépítése), amelyek beruházásnak minősülnek. Milyen értékcsökkenési leírást vehetünk figyelembe az Szt. és a Tao-tv. szerint?
Részlet a válaszból: […]a járművek között állományba venni, az értékcsökkenési leírását az általános szabály szerint kell meghatározni a gépjárműre vonatkozó előírások figyelembevételével [az Szt. 52. §-a, a Tao-tv. 2. számú melléklete IV. részének b) pontja alapján]. A ponyva, bár a tehergépjármű használatát szolgálja, különálló funkcióval rendelkezik, így azt önmagában tárgyi eszköznek kell tekinteni, és mint ilyent a műszaki gépek, berendezések között kell állományba venni, az értékcsökkenési leírását az általános szabályok szerint kell meghatározni. A szivattyú beszerzése - feltételezzük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5399
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bérelt személygépkocsi költségeinek elszámolása

Kérdés: A cég személygépkocsikat bérel (tartósan, egész évben), amelyet a dolgozók - változó arányban - munkavégzésre és magáncélra használnak. Minden egyes személygépkocsi után megfizetik a teljes cégautóadót. A dolgozók a vásárolt üzemanyagról számlát hoznak, amelyeket teljes összegükben költségként elszámolunk. Jó ez így? A személygépkocsik bérleti díjának áfáját teljes összegében levonhatjuk? Éves és havi autópálya-matrica vásárlásakor keletkezik-e adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]és havi autópálya-matrica vásárlásakor nem keletkezik adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség. Bár a cégautóadó megfizetése esetén az Szja-tv. szerint nem kötelező az útnyilvántartás vezetése, az üzemanyagköltséggel való elszámoltatáshoz attól nem lehet eltekinteni. Az helyes, hogy a dolgozók a vásárolt üzemanyagról a cég nevére szóló számlát hoznak, és az így bizonylatolt üzemanyagot költségként számolják el. Fontos azonban az is, hogy mennyi üzemanyagot számolnak el költségként. Ehhez mindenképpen szükség van arra, hogy bérelt személygépkocsinként útnyilvántartást vezessenek, és annak alapján a személygépkocsik használóit a felhasznált üzemanyaggal számoltassák el. A cégautóadó megfizetése esetén a személygépkocsik bérleti díjának áfáját 2007. december 31-éig le lehetett vonni, ha a személygépkocsikat adóköteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3600
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Tartós bérlet EU-tagállamból

Kérdés: Exkluzív irodaházat építő, és azt a jövő évtől üzemeltető cég nagy értékű személygépkocsit tartósan bérel EU-tagállamból arra a célra, hogy azt tovább bérbe adja az irodaház bérlőinek. A gépkocsi már megérkezett Magyarországra, külföldi rendszámmal. A külföldi cég forgalmi adót is tartalmazó számlát küldött. Milyen módon lehet visszakérni a külföldön megfizetett adót? Kell-e további importszolgáltatás-áfát bevallanunk?
Részlet a válaszból: […]történő visszatérítés a 79/1072/EGK ún. 8. áfairányelven alapul. Azaz a magyar adóalany által a másik tagállam adóalanyától igénybe vett szolgáltatás esetén az áfa visszatérítése az említett irányelven alapuló, az adott tagállam szabályozása alapján kérhető. (Általános feltétel, hogy a beszerzés országában
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3024
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Bérelt személygépkocsi elszámolása

Kérdés: A társaság Németországból bérel személygépkocsikat. A bérleti szerződés szerint a bérlet 5 évre szól. A bérleti időszak lejárata után a társaságnak elővásárlási joga van, amelynek mértékét a bérbeadó kéthavi bérleti díjban határozta meg. Agépkocsik átvétele előtt az 5 évre vonatkozó bérleti díjat a társaság átutalta. A bérleti szerződés szerint a bérleti időszak és a bérleti díj elszámolása a gépkocsik átvételét követően kezdődik. A bérbeadó számlájában 16 százalékos adót számított fel. Az előre kifizetett bérleti díj könyvelésére az időbeli elhatárolás szabályait alkalmazta a társaság. Aszemélygépkocsik bérbevétele előtt átutalt teljes bérleti díj előlegnek minősül-e? A magyar társaság áfabevallásában kell-e szerepeltetni? A személygépkocsi bérleti díjának áfája visszaigényelhető. Hogyan történik ezek könyvelése?
Részlet a válaszból: […]minimális díj megfizetése melletti megszerzésének lehetőségéről szól - számviteli elszámolás szempontjából -, nem bérleti szerződés szerinti bérletidíj-könyvelést igényel, hanem pénzügyi lízing keretében történő beszerzést. A leírtakból következően nem bérleti díjat kellett volna könyvelni, hanem beruházást elszámolni, majd terv szerinti értékcsökkenést. A bérbeadó számlájában felszámított áfát - amennyiben az Magyarországon levonható - az áfabevallás beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó megfelelő sorában kell szerepeltetni. A személygépkocsik "bérbevétele" előtt átutalt teljes bérleti díj előlegnek minősül, és ennek megfelelően kell azt elszámolni. Az Áfa-tv. előírása alapján az elővásárlási joggal történő lízingbeadás szolgáltatásnyújtásnak minősül. Így az áfát a szolgáltatás díjának (a bérleti díjnak) a felszámításakor kell megfizetni, és lehet levonásba helyezni. A 2003/89. adózási kérdés szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2333
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Bérelt gépjármű áfájának levonása

Kérdés: Elszámolhatja-e cégünk a gépjárműbérlés számlájának áfáját? Szállítással, futárszolgálattal foglalkozunk, saját céges tehergépjárművünk javításának idejére kaptunk csereautót, amellyel tevékenységünket a szervizidőtartam alatt folytatni tudjuk.
Részlet a válaszból: […]cégük adóköteles, egyúttal adólevonásra is jogosító tevékenységét (szállítás, futárszolgálat) szolgálja. Ezt a tényt figyelembe véve, illetve tekintettel arra, hogy teherautó-bérlés tekintetében az Áfa-tv. külön adólevonási tilalmat nem állapít meg, cégük a bérbe vett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1844
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,