Bérlő felújítja az épületet

Kérdés: Társaságunk bérlő egy önkormányzati épületben. Az általunk bérelt rész nem lakásként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, de vannak - magánszemélyek által bérelt - lakások is az épületben. Társaságunk vállalta az épület teljes homlokzata felújításának a pénzügyi fedezetét. Hogyan számolható el a teljes felújítás? Az áfa milyen módon igényelhető vissza?
Részlet a válaszából: […] A válasz alapvetően attól függ, hogy ki viseli a felújítás terheit. Ebben a vonatkozásban lényeges, hogy mit tartalmaz a bérleti szerződés.A Ptk. 6:335. §-a alapján a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 9.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi magánszemélynek bérelt lakás terhei

Kérdés: Az 1921. kérdésszámra adott válaszuk úgy szól, hogy ha egy magyar cég külföldi illetőségű magánszemélynek bérel lakást Magyarországon, de ennek bérleti díját továbbszámlázza a külföldi anyacégnek, akkor a magyar cégnek nem keletkezik sem adó-, sem járulékfizetési kötelezettsége. A válasz nem tért ki a magánszemély adózására, és ezzel kapcsolatban merültek fel kérdések.
1. -Ha ez a külföldi magánszemély külföldi illetőségű (nem éri el a 183 napot), és a cég továbbszámlázza a bérleti díjat, jól gondolom-e, hogy neki az illetőség szerinti országban keletkezik adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettsége az ottani szabályok szerint?
2. -Ha ugyanez a külföldi magánszemély belföldi illetőségűvé válik, de a cég ugyanúgy kiszámlázza a bérleti díjat az anyacégnek, jól gondolom-e, hogy ebben az esetben a magánszemély szempontjából lényegtelen a továbbszámlázás? Igaz ugyan, hogy a cég mentesítette magát az adó és járulék alól, de a 183 nap elérésével a magánszemély belföldi illetőségűvé válik, vagyis a kapott juttatás után szja-t és ehót kell saját maga után fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi magánszemély magyarországi foglalkoztatásával összefüggésben a magyar cég által bérelt lakás miatt a külföldi magánszemélynél felmerülhető adókötelezettség megállapításához alapvető annak tisztázása, hogy a külföldi magánszemélynek ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelt lakás a munkavállalóknak

Kérdés: A kft. lakásokat bérel, munkavállalóit itt helyezi el azokon a napokon, amikor munkavégzés van. A munkahely és a lakóhely távolsága, illetve a munkaidő-beosztás miatt nem megoldható a napi hazajárás. Egy-egy lakásban több munkavállaló is lakik. Tekinthető-e munkásszállásnak az ilyen lakás, akkor is, ha a munkáltató nem kér lakbért? Felmerül-e akár a munkáltató, akár a munkavállaló részéről adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.6. pontjának f) pontjaalapján a természetbeni juttatások (2011-től a nem pénzben kapott juttatások) közüladómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott munkásszálláson történőelhelyezés. Ha a kérdés szerinti lakás megfelel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 27.
Kapcsolódó címkék:      

Bérelt lakás, ápolási díj, képzési költség szja-ja

Kérdés: A 2004. évi Szja-tv. módosításával kapcsolatosan: természetbeni juttatásnak minősül-e 2004-től (azaz a cégnek kell a 44 százalékos szja-t, ill. tb-járulékot fizetni), vagy összevonandó jövedelemnek minősül a következő esetekben: - a társaság alkalmazottjának a cég ingyenesen rendelkezésre bocsátja a lakást (eddig természetesen természetbeni juttatásként a piaci árnak megfelelő bérleti díj után 44 százalék szja-t, ill. tb-járulékot fizetett); - a cég kórházi ápolását finanszírozta külföldi személynek; - iskolarendszerű képzést finanszíroz a cég egyik dolgozójának.
Részlet a válaszából: […] ...bérelt lakásA 2004. évben jelentősen átalakult a természetbenijuttatásokra vonatkozó szabályozás. A 2004. évtől az Szja-tv. tételesenfelsorolja a természetbeni juttatásnak minősülő juttatási formákat. Ennekeredményeképpen - mivel a tételes felsorolásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 30.

Dolgozó részére bérelt lakás

Kérdés: A Számviteli Levelek 78. számában megjelent 1620. kérdésre adott válasz kiegészítéseként kérem pontosítani, hogy a dolgozók részére bérelt lakás bérleti díjának - mint természetbeni juttatásnak - az adózásával kapcsolatban leírtak 2003. évre vonatkoztak, vagy 2004. évre is érvényesek?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató által a munkavállalónak bérelt lakás természetbeni juttatásnak minősült a 2003. évben. A 2004. évben jelentősen átalakult a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályozás. A 2004. évtől az Szja-tv. tételesen felsorolja a természetbeni juttatásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.
Kapcsolódó címkék: