Szoftverek számviteli elszámolása

Kérdés: A társaság új könyvelési szoftvert vezet be, melynek használatáért a szerződés alapján egyéves intervallumra havonta licencdíjat fizet. A szerződés évente megújításra kerül, amíg a szoftvert a társaság használja. A társaság a havonta számlázott és fizetendő licencdíjat az igénybe vett szolgáltatások között számolja el. A társaság a beszállító partnertől a szoftver bérletén túl egyéb, a bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe vesz (például rendszer-implementáció támogatása, kezdeti paraméterezések (testre szabás), egyedi funkciók, riportok fejlesztése stb.). Elfogadott szakmai álláspontok szerint az immateriális javak (pl. szoftver) esetén is igaz, hogy a kapcsolódó beruházás jellegű tételek kimutathatók, mint bérelt eszközön végzett beruházás. Milyen ismérvek alapján, milyen körülményeket vizsgálva indokolt eldönteni, hogy mely igénybe vett szolgáltatások számolhatók el a vagyoni értékű jogok között a bérelt szoftverhez kapcsolódóan, és melyek azok, amelyeket költségként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A szoftverek számviteli elszámolása során különbséget kell tenni a tekintetben, hogy a vállalkozó a szoftver tulajdonjogát (a szoftverrel összefüggő vagyoni jogok összességét), vagy a szoftver bizonyos, korlátozott használati, felhasználási jogát szerzi meg.Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Bérelt szoftver betanulási költségei

Kérdés: Társaságunk mérnöki tervezési tevékenységet végez, amelynek ellátásához szoftvert bérelünk. A bérelt szoftver használatát tréning során tanulják meg a tervezők. Kérdés, hogy a bérelt szoftverhez kapcsolódó tréning költség vagy szellemi termék?
Részlet a válaszából: […] Ha a kérdező pontosan fogalmazott, és tényleg szoftverbérletrőlvan szó (a bérleti szerződés szerint a szoftver használatáért időarányosanbérleti díjat fizetnek), akkor a tréning, a betanítás költségei a felmerülésidőszakában az eredményt terhelik, és a megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Importált, bérelt szoftver elszámolása

Kérdés: Szoftvertanácsadással foglalkozó ügyfelünk külföldi tulajdonosától különböző szoftvereket kap, amelyeket bérbe ad hazai felhasználóknak. A számlázott bérleti díj meghatározott százalékát számlázza a külföldi tulajdonos ügyfelünknek. Hova könyveljük a beérkező számlát? Kell-e a beérkező szoftvert vámkezeltetni, kell-e vámot, illetve áfát fizetni?
Részlet a válaszából: […] A külföldi tulajdonos által számlázott összeget mint igénybe vett szolgáltatások költségét kell az 522. számlán elszámolni úgy, hogy az összemérés számviteli alapelv érvényesüljön. (A hazai felhasználóknak számlázott összeg árbevételkénti elszámolásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 14.