Irodakialakítás extra munkái

Kérdés: Társaságunk hosszú távú irodabérleti szerződést kötött (5 év, optimálisan hosszabbítható) egy irodaházzal. Az irodáink kialakításával kapcsolatos extra munkálatok költségét a bérbeadó továbbszámlázná felénk közvetített szolgáltatásként. Ezen extra munkálatok során beépített gépek, berendezések, felszerelések stb. tulajdonjoga nem szállna át a bérbevevőre, marad a bérbeadó tulajdonában. Az átszámlázott összeget a bérlő társaság kimutathatja-e a könyveiben bérelt ingatlanon végzett beruházásként, és a számviteli politikában rögzített 6%-os leírási kulcs alkalmazható-e erre a tételre, függetlenül attól, hogy a bérleti szerződés időtartama csak 5 év? Amennyiben a bérelt ingatlanon végzett beruházásként nem értelmezhető a fenti tranzakció a bérlőnél, akkor milyen egyéb módon számolhatja el azt a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...hiányzik a válasz!Válasz kellene például arra, hogy mik voltak az extra munkálatok? A beépített gépek, berendezések és felszerelések a bérlemény rendeltetésszerű használatához szükségesek-e, vagy más funkciójuk van (például a bérleményben folytatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Magasabb áram/gázdíj számlázása

Kérdés: Cégünk belföldi áfaadóalany. A telephely, ahol dolgozunk, bérlemény. A telephelyen több bérlő is bérel üzlethelyiséget, műhelyt. A bérbeadó havonta a bérleti díjon túl a közüzemi szolgáltatásokat is továbbhárítja (közvetített szolgáltatás). Anapokban kaptunk levelet a bérbeadótól, hogy a villamos energia drasztikus emelkedése miatt 2022. évtől az áram díja (is) a jelenlegi díj háromszorosa lesz. A bérbeadó a közüzemi számlán szereplő áram/gáz díj árát azon az áron számlázhatja felénk, ahogyan ő is kapja, vagy akár 5-szörös áron is? Erre vonatkozóan van-e bármilyen törvényi szabályozás? Áramdíj esetén az Áfa-tv. hatályán kívüli tételt (pénzeszköz továbbszámlázása) a bérbeadónak áfásan kellene továbbszámláznia felénk, vagy ahogyan ő is kapja az áramszolgáltatótól, áfás és áfamentes tételként?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egésze valójában nem számviteli-adózási téma, az utolsó kérdés kivételével. Az utolsó kérdés viszont érthetetlen! Áramdíj esetében nincs az Áfa-tv. hatályán kívüli tétel, ezért nem lehet pénzeszköz továbbszámlázásáról beszélni. Ha a bérbeadó az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Magánszemély bérbeadó számlája alapján az áramdíj elszámolása

Kérdés: A kft. magánszemélytől bérli az ingatlant, amelyben gazdasági tevékenységet folytat. A bérbeadó számlát állít ki a bérleti díjról, amely alanyi mentes. A gazdasági tevékenység nagy összegű áram közüzemi költséggel működik. A bérbeadó nem járul hozzá, hogy a mérőórát a bérbevevő nevére átírassa. A szerződésben rögzítve van, hogy a bérbe-adó minden hónapban a megkapott számlát, amelyen ő szerepel vevőként és a kft. számlafizetőként, átadja a kft.-nek. A kft. a megkapott bérleti számla alapján kívánja elszámolni a bérleti díjat, míg a közüzemi ellátótól kapott tényleges fogyasztásról szóló számla és szerződés alapján kívánja elszámolni az áramköltséget, és levonásba helyezni az áramszámla áfatartalmát. Helyesen jár el? Amennyiben nem, van-e lehetőség arra, hogy ne essen el sem a magas összegű költség, sem az áfa levonásba helyezésétől?
Részlet a válaszából: […] ...sem a kft., sem a magánszemély nem fizeti meg (ez is adócsalás).Mi a helyes eljárás? Benne van a kérdésben! A leg­egyszerűbb az, ha a bérleményhez kapcsolódó árammérő órát a bérbeadó a bérbe vevő kft. nevére átíratja. Megoldás lehet az is, amit a válaszban írtunk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Ingatlan-bérbeadás közüzemi díjai (áfa)

Kérdés: Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes társasház számlázza az egyéni vállalkozónak. Ezt adómentesen vagy áfásan számlázza a bérbevevőjének a vállalkozó? Ha áfásan számlázza, akkor a bérbevevőnek (ha az egyéb feltételek fennállnak) lesz levonási joga e tétel tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...adóalapjának részét képezik, azaz nem tekinthetők önálló szolgáltatásnak még akkor sem, ha a szolgáltatás mérése az adott bérleményben elkülönített mérőórával történik. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis úgy rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Bejelentkezés az iparűzési adó hatálya alá

Kérdés: Be kell-e jelentkezni az iparűzési adó hatálya alá a vállalkozás székhelyétől eltérő településre az alábbi esetekben?
1. A vállalkozás a székhelyétől eltérő településen rendelkezik egy telekkel, melyen saját részre üzemcsarnokot és irodát építtet, ehhez alvállalkozókat is igénybe vesz. Az építkezés időtartama meghaladja a 180 napot.
2. A vállalkozás építési telket vásárol, melyekre lakóingatlanokat épít, amiket magánszemélyek részére kíván majd értékesíteni. Az építkezés időtartama meghaladja a 180 napot.
Részlet a válaszából: […] ...felsorolásban szereplő üzleti létesítmény, továbbá telephely minden olyan, az ezen alpont alatt fel nem sorolt, valamely jogcím (tulajdon, bérlemény) alapján használt ingatlan, amelyben zajlik vállalkozási tevékenység, vagy onnan kiindulva történik meg máshol a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Társasháznál bérleti díj és adójának megfizetése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető társasháznál hogyan történik a bérleti díj előírásának és kiegyenlítésének, valamint a levonandó és befizetendő szja könyvelése, ha a bérleti díj után a kifizető fizeti meg az szja-t? Kérem, hogy a válaszban a könyvelendő gazdasági események kontírozását is mutassák be.
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatosan tette fel a kérdését.Amennyiben a társasház mint bérbeadó a társasház közös tulajdonát képező ingatlanrészt (bérleményt) adja bérbe, abban az esetben a társasháznak kell-e számláznia a bérleti díjat, vagy csak a kifizető-bérlő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Átalakítás költségeinek megtérítése

Kérdés: Társaságunk saját tulajdonú irodaházban irodák bérbeadásával foglalkozik. Egyik bérlőjével megállapodott arról, hogy a bérleményt (az irodát) átalakítja a bérlő kérésének megfelelően. Adott pénzügyi keretig az irodaátalakítás költségei a bérbeadót terhelik, a keret felett felmerült átalakítási költséget pedig a bérlő megtéríti a bérbeadó részére, amely összegről a bérbeadó irodakialakítás költsége jogcímen számlát állít ki. Az irodaátalakítás költségei a bérbeadó könyveiben az épület értékét növelő tételként (mint felújítás) kerülnek elszámolásra. Az átszámlázott irodakialakítás értékesítése nettó árbevételként kerül könyvelésre. Abérlő által megtérített rész bekerülési költsége elszámolható-e továbbszámlázott szolgáltatásként, vagy az átalakítás teljes költségét beruházásként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...az átalakítás műszaki tartalma megfelel az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének a 8., illetve 9. pontjában előírt követelményeknek, akkor a bérleményt magában foglaló irodaház bekerülési (bruttó) értékét növelő felújításként, illetve pótlólagos beruházásként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Bérleti díj mint eszközérték - hipa

Kérdés: Egy cég irodaépületet bérel a tulajdonosától, majd azt további albérletbe adja a bérleményt ténylegesen használók számára. Az őt terhelő bérleti díjat közvetített szolgáltatások értékeként ráfordításként számolja el. A helyi adótörvénynek az eszközérték-arányos adóalap-megosztásra vonatkozó szabályai szerint a költségként elszámolható bérleti díj tartozik az eszközérték fogalmába. Mivel jelen esetben a fizetett bérleti díj nem költség, hogyan kell számítani az eszközértékét?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 3. számú melléklete 1.2. pontjában foglaltak szerint az eszközérték-arányos adóalap-megosztási módszer esetén az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

Készletek között lévő sertéstelep hasznosítása

Kérdés: A sertéstartást 2008-ban befejeztük. A sertéstelep tárgyi eszközeinek jelentős részét - kocaszállások, hizlaldák épületei, technológiák - átvezettük a készletek közé. A portaépület, kerítés továbbra is a tárgyi eszközök között szerepel, mivel ezeket használjuk, a telepet őrizzük. 2020-ban jelentkezett egy érdeklődő, aki a sertéstelepet megvenné. Elmondása szerint, amíg a vételárat előteremti, bérleti szerződést kötne. Az adásvételi, illetve bérleti szerződés részletei nem ismertek. A bérleti szerződés megkötésekor megvalósul az Szt. 23. §-ának (5) bekezdése szerinti feltétel ahhoz, hogy a korábban forgóeszközök közé sorolt eszközöket ismételten a tárgyi eszközök közé vezessük? Hogyan történjen ennek a könyvelése? Az eladásnál így már tárgyi eszközt adunk el, ami egyéb bevétel? Esetleg a vételárat meg kell osztanom valahogyan a készletek és a tárgyi eszközök között a nyilvántartott eszközök arányában? Mi a szabályos, törvényszerű megoldás az átsorolás és eladás könyvelésében? A társasági adó és a helyi iparűzési adó jelentősen eltérhet a különböző megoldás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...nem a bérleti szerződés megkötésekor valósul meg, hanem akkor, amikor ezen eszközöket a bérlő a bérleti szerződés alapján ténylegesen bérleményként, bérelt eszközönként hasznosítja, azaz akkor, amikor a gazdasági esemény, a bérlet a valóságban is megtörténik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Vagyoni értékű jog értékcsökkenési leírása

Kérdés: Lakásszövetkezet a bérleményhez kapcsolódóan közműfejlesztési hozzájárulásokat vásárolt. A vagyoni értékű jogok esetében a Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás helyes elszámolásához kérem a segítségüket. Milyen százalékos kulcsot kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésére az Szt. külön rendelkezést nem tartalmaz. Így annak értékét a számviteli politikában meghatározott módszerrel és mértékben meghatározott összegben kell elszámolni. Ennek kialakításakor az Szt. 52. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.
1
2
3
9