Önkormányzati bérlemények kezelése

Kérdés: Az önkormányzati tulajdonban álló kft. szerződést kötött az önkormányzattal az önkormányzati tulajdonú helyiségek, bérlemények kezelésére. A kft. saját költségként számolja el a bérlemények üzemeltetési költségeit. A kft. ingatlan-bérbeadásból származó bevételeit és kiadásait kezeli. A kft. állítja ki a bevételről a számlákat, a költségszámlák is a nevére érkeznek. A kezelésért 10 százalék jutalékot kap a kft. Helyes-e a könyvelés, ha a kft. a bevételeket a 91. számlára, a költségeket a 815. számlára könyveli? Esetleg a fenti gazdasági eseményeket csak a 4. számlaosztályban kellene nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésekre a válasz alapvetően attól függ, hogy mit tartalmaz a kft. és az önkormányzat között a bérlemények kezelésére vonatkozó szerződés. Erről a kérdező semmit nem ír!A kérdésben leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy az önkormányzat felhatalmazta a kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Használatbavételi díj elszámolása

Kérdés: Magánszemély bérbeadó a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően a bérbe adott építményen teljes körű átalakítást és felújítást végzett saját költségén. A bérleti szerződésben a bérleti díjon felül egyszeri, 4 millió forint összegű használati díjat állapítottak meg, amelyből 2 millió forintot 2003. december 15-én, 2 millió forintot 2004. május 15-én kell megfizetni. A bérleti jogviszony kezdete 2004. január 1-je. Bérleti díjként, egyéb szolgáltatásként vagy vagyoni értékű jogként célszerű elszámolni az egyszeri használatbavételi díjat? És milyen teljesítési időponttal? Ha vagyoni értékű jog, mennyi legyen az évenkénti amortizáció összege?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamra szól, de a bérleti szerződésben rögzített feltételek mellett felmondható, akkor a várható hasznos élettartam (a bérlemény várható használatának időszaka) alatt a vagyoni értékű jog bekerülési értékét le kell írni. A kérdésben leírtak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 13.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelt telken épített út, épület amortizációja

Kérdés: Egy társaság egy másik társaságtól telket bérel. A bérleti szerződés határozatlan időre szól. A bérlő a telken utat és épületet épített 1998-ban. A számviteli politikában a társaság a bérelt telken épített útnál, épületnél meghatározhat-e gyorsabb leírást? Indoka lehet az, hogy a bérbeadó a felmondási idő figyelembevételével felbonthatja a szerződést? A Tao-tv. szerinti 6 százalékos értékcsökkenési leírás alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő témával a Számviteli Levelek 5. számában a 76. kérdésre adott válaszban már foglalkoztunk. Jelen kérdés ez után a válasz után érkezett. Itt a kérdéshez kapcsolódó témákra térünk vissza, illetve egészítjük ki korábbi válaszunkat.A bérelt telek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 6.