Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bérleti szerződés (feles) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Feles bérleti szerződéssel termény átadása

Kérdés: Társaságunk mikrogazdálkodó, áfa- és kivaalany, kettős könyvvitel szerint az 5. számlaosztályban számolja el a költségeit. 2018-ban szántóföld művelésére feles bérleti szerződést kötött több magánszeméllyel. A feles bérleti szerződés alapján a megtermelt termény 20%-át a bérbeadónak kell átadnunk. Milyen számviteli, elszámolási, könyvelési tételeket kell elvégeznünk, illetve milyen adózási (áfa, kiva, szja stb.) szabályokat kell alkalmaznunk?
Részlet a válaszból: […]ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja szerint adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet (feles bérlet) időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartamot) eléri.Amennyiben a feles bérlet időtartama az 5 évet nem éri el, akkor a termőföld bérbeadásából származó bevétel a magánszemély önálló tevékenységéből (bérbeadásból) származó bevétele. Ez esetben a magánszemélyt terhelő adót a kifizetőnek (a társaságnak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.Tekintettel arra, hogy - a kérdés szerinti esetben - a társaság nem tudja az adót levonni (ha a magánszemély bevétele adóköteles), mivel a bérleti díjat természetben fizeti meg, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemélynek kell megállapítania, a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallania, és a bevétel megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig kell megfizetnie.Ha a feles bérleti szerződés szerint a magánszemély részére termény kerül átadásra, akkor azt piaci értéken, az áfa felhasználásával számlázni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8079

2. találat: Feles bérleti szerződés magánszeméllyel

Kérdés: A társaságnak feles bérleti szerződése van adószámos magánszeméllyel. A bérleti szerződés alapján a földhasználat fejében átadott termékmennyiség adózási, számviteli elszámolása hogyan történik a bérbevevőnél és a bérbeadónál? A szerződés rögzíti: az adott földön megtermelt termény 15 százaléka a bérleti díj. A bérleti díj fejében terményt kap a bérbeadó, a megkapott terményt értékesíti.
Részlet a válaszból: […]szabályai szerint számlázni kell, az áfa felszámításával, a magánszemélyre (egyéni vállalkozóra, mezőgazdasági őstermelőre) vonatkozó sajátos előírások figyelembevételével. A bérbe adó társaság a magánszemély által számlázott - a feles bérleti szerződés alapján járó - terményt a számla alapján (illetve a teljesítés szerint) beszerzésként számolja el (T 261, 466 - K 454). Ha a bérbe adó társaság továbbértékesít, akkor az általános előírások szerint kell eljárni (T 311 - K 91-92, 467 és T 814 - K 261).A bérbe adó társaságnak a magánszemély bérbevevő által számlázott termény piaci értékének megfelelő bérleti díjat (mint haszonbért) számláznia kell a magánszemély felé az áfa felszámításával (T 311 - K 91-92, 467). Ezt követően a társaság a magánszeméllyel szembeni követelését és kötelezettségét összevezeti (T 454 - K 311), mivel azok azonos összegűek. A magánszemély a bérbeadó által számlázott haszonbért (bérleti díjat) elszámolja a vállalkozási tevékenységének költségei között, összevezeti a társasággal szembeni követelését és kötelezettségét.Az előbbiekben számlázott, a feles bérleti szerződés alapján átadott termékek piaci értéke, a számlázott bérleti díj eredményhatása a bérbeadónál is, a bérbevevőnél is nulla. Eredménye a bérbevevőnél a nála maradó termények értékesítéséhez, a bérbeadónál az átvett termények továbbértékesítéséhez kapcsolódóan lehet.Ha a magánszemély a bérbeadó és a társaság a bérbevevőA feles bérleti szerződés alapján a társaságnak meg kell állapítania a megtermelt mennyiséget, annak - az áfát is magában foglaló - piaci értékét. Ennek a 15%-a lesz a magánszemélyt megillető termék, illetve bérleti díj (haszonbér) összege, a magánszemélynek a termőföld bérbeadásából származó bevétele.A magánszemélynek a termőföld bérbeadásából származó bevétele - az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja alapján - akkor adómentes, ha a termőföld haszonbérbe (feles bérletbe) adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartamot) eléri.Amennyiben a haszonbérlet időtartama az 5 évet nem éri el, akkor a termőföld bérbeadásából származó bevétele - az Szja-tv. 17. §-ának (4) bekezdése alapján - külön adózó jövedelem.Az adószámos magánszemélynek a feles bérleti díjat a bérbe vevő társaság felé számláznia kell az áfa felszámításával, a számlázott összeget a társaságnál a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, és a magánszeméllyel szembeni kötelezettségként kell kimutatni (T 559 - K 4799).Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel az Szja-tv. szerint külön adózó jövedelemnek minősül, akkor a bérbevevő társaságnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7226

3. találat: Feles bérleti szerződés elszámolása

Kérdés: A 2013. évi CCXII. törvény 66. §-a alapján feles bérleti szerződést kívánunk kötni hat évre. A bérleti szerződés alapján a használat fejében átadott termékmennyiség számviteli elszámolása, adózása hogyan történik a bérbevevőnél és a bérbeadónál? A termőföld tulajdonosa a megkapott terménymennyiséget egy harmadik fél részére értékesíteni kívánja. Az értékesítésről milyen okmányokat, bizonylatokat kell kiállítania? A felvásárlónak, kifizetőnek kell-e levonnia adót, járulékot? A bérbeadónak van adó-, járulékkötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]harmadik fél felé értékesíti, akkor a bérbevevőtől megvásárolt terméket értékesíti tovább, a bérbeadó számláz a harmadik fél felé (T 311 - K 91-92, 467 és T 814 - K 261).A fentiekben leírt elszámolás mellett- a bérbeadónak követelése van a bérbevevővel szemben a haszonbér miatt és kötelezettsége a kapott termények piaci értéke összegében, és ezzel egyidejűleg- a bérbevevőnek követelése van a bérbeadóval szemben a termények értékesítéséből következően és kötelezettsége a haszonbér összegében.Mivel az előzőekben megjelölt követelések és kötelezettségek azonos összegűek, a két fél különmegállapodása alapján a bérbeadónál a bérbevevővel szembeni követelése a bérbevevővel szembeni kötelezettségével, a bérbevevőnél a bérbeadóval szembeni követelése a bérbeadóval szembeni kötelezettségével összevezethető (T 454 - K 311). Ha összevezetés után valamely számlának egyenlege lenne, azt pénzügyileg kell rendezni.Ha a bérbeadó és a bérbevevő is társaság, a feles bérlettel kapcsolatos - előbbiek szerinti - gazdasági események csak az adózás előtti eredményt érintik, és így csak a társasági adó alapjára gyakorolt hatásukkal kell számolni.A bérbeadó magánszemély, a bérbevevő társaságA bérbeadó magánszemély lehet olyan természetes személy, akinél a termőföld bérbeadásából származó bevételének egésze külön adózó jövedelemként jelenik meg, lehet - esetleg - mezőgazdasági őstermelő, illetve egyéni vállalkozó. Tekintettel arra, hogy feles bérleti szerződés esetén a bérbe adó magánszemély a haszonbér fejében terményt kap, amelyet jellemzően nem saját célra használ fel, hanem értékesíteni fog, célszerű, ha kereskedelmi tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi.A feles bérleti szerződés alapján meg kell állapítani a bérlő által átadásra kerülő termény - áfát is magában foglaló - piaci értékét. Ez lesz a magánszemélyt megillető haszonbér összege, a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevétele, amelynek egésze - az Szja-tv. 17. §-ának (4) bekezdése alapján - külön adózó jövedelem, amelynek bruttó összegét a személyi jellegű egyéb ráfordítások között kell a bérbe vevő társaságnak - a feles bérleti szerződés alapján - elszámolnia, és kötelezettségként a magánszeméllyel szemben kimutatnia (T 559 - K 479). A kifizető, a bérbe vevő társaság az Szja-tv. 46. §-a (3) bekezdése alapján megállapítja a magánszemélyt terhelő adóelőleget, akkor is, ha a bevételből történő levonásra nincs lehetőség (azt a magánszemélynek kell befizetnie). Az adóelőleg megállapítása során adóalapként a jövedelem 78%-át kell számításba venni, mert a 78%-os adóalap alapján 27% egészségügyi hozzájárulást is le kell vonnia, illetve fizetnie a magánszemélynek.A bérlő társaságnak a feles bérleti szerződés alapján átadásra kerülő terményt piaci értéken, az áfa felszámításával számláznia kell a magánszemély bérbeadó felé (T 311 - K 91-92, 467), és a közvetlen önköltséget kivezetni (T 81-83 - K 591). Ezt követően a magánszeméllyel szembeni követelés összevezethető a magánszeméllyel szembeni kötelezettséggel (T 479 - K 311). A magánszemély a megkapott terményt csak akkor tudja értékesíteni, ha egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezik, és bejelentkezik az Áfa-tv. hatálya alá, az értékesítést pedig számlázza az áfa felszámításával, az - áfa nélküli - ellenértéket vállalkozói bevételként (a megkapott termény - áfa nélküli - értékét pedig a tevékenység érdekében felmerült kiadásként, az eladott áruk beszerzési értékeként) mutatja ki.Az adott esetben a természetes személy nem minősíthető mezőgazdasági őstermelőnek, mivel a termőföld bérbeadását sem az Szja-tv., sem az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6507
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,