Bérmunka értelmezése

Kérdés: A kérdésben a bérmunka fogalmára az abban felsorolt esetek (képeslapok, írólapok, rajzlapok válogatása, egységcsomagba való összerakása, becsomagolt cukorkák dobozokba való helyezése, alkatrészek csomagolása, állásidőre kapott összeg stb.) minősítésére kérnek állásfoglalást.
Részlet a válaszából: […] ...értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatokat, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat.A hivatkozott számviteli előírásból az következik, hogy a bérmunka az eszközök értékét növelő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Bérmunkaszerződés alvállalkozás?

Kérdés: Ruházati termékek gyártásával foglalkozó belföldi cég (gyártó) szerzi be az alapanyagot és valamennyi kelléket. A termékek formatervezettek, a kiszabás után az összevarrást bérmunkában végezteti el. A gyártóhoz szállított termékre a gyártó még díszítőelemeket varr fel. Ez a bérmunkaszerződés tekinthető-e alvállalkozói szerződésnek, és mint ilyen minősíthető-e közvetített szolgáltatásnak? Az iparűzési adó alapja csökkenthető-e ezzel a tétellel? És ha igen, milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […] ...gyártó cég a termékek előállításához igénybe veszi bérmunkaszerződés keretében az összevarrást végző cég szolgáltatását, de ettől ez a cég még nem lesz alvállalkozó, és így nem lehet beszélni közvetített szolgáltatásról sem. A gyártónak a megrendelővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Német anyavállalatnak végzett bérmunka

Kérdés: Német székhelyű anyavállalat részére a magyarországi leányvállalata bérmunkát végez. Az anyag és a gépek a német anyavállalat tulajdonában vannak. A német anyavállalatnak van magyar adószáma is. Helyesen számolja-e el a cég a következő gazdasági eseményeket? A Magyarországon igénybe vett szolgáltatásokat továbbszámlázza a német vállalatnak. Olyan költségeket, amelyek a bérmunka érdekében merülnek fel, de a szerződésben meghatározott bérmunkaóradíj nem tartalmazza. Ilyenek például a német cég tulajdonában lévő gépek javítása, az anyacégtől itt tartózkodó vendégek ellátásának költségei, a rendkívüli kiszállítás költségei stb. Ezeket a cég közvetített szolgáltatásként könyveli, és a bérmunkához kap­csolódó szolgáltatásként számlázza az anyacégnek adómentes közösségen belüli szolgáltatásként.
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt megjegyezzük, nem tudunk egyetérteni akérdező azon kijelentésével, hogy a bérmunka érdekében merülnek fel a németektulajdonában lévő gépek javításának, a német anyacégtől itt tartózkodó vendégekellátásának, a rendkívüli kiszállításnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 12.

Bérmunkához felhasznált anyag

Kérdés: Német anyacég magyar leányvállalata elektronikai termékeket állít össze bérmunkában. Az anyacég idehozza az alkatrészeket, és itt összerakják, majd a készterméket kiszállítják Németországba. Ahhoz azonban, hogy a késztermékeket ki lehessen szállítani, a leányvállalat Magyarországon is vásárol anyagot, amit szintén beépít, de egy az egyben kiszámláz az anyacégnek. Tehát a leányvállalat egyszer kiszámlázza a bérmunkadíjat, másrészt a megvásárolt pluszalapanyagot, amit a német anyacég külön megfizet. Kérdésem, mindkét eset szolgáltatásnak minősül? A számlán Közösségen belüli szolgáltatásnak kell szerepelnie?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés alapján a pluszanyagok beszerzését a bérmunkaszabályszerű elvégzése (az elektronikai termék összeállítása) igényli, annakérdekében történik. Így egyértelmű, hogy a magyar leányvállalat a bérmunkaformájában szolgáltatást nyújt a német anyacégnek, bár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.

Bérmunka készletre vétele

Kérdés: Társaságunk bérmunkát fog végezni EU-n belüli megrendelésre. Csak a megmunkálás a mi feladatunk, az anyagok a megrendelő tulajdonában maradnak. A terméket átadjuk egy hazánkban működő multinacionális cégnek összeszerelésre. Hogyan építsük fel az elszámolás rendszerét? Év végén várhatóan félig megmunkált termékek is lesznek. Megfelelő-e az 581-582. számlák alkalmazása?
Részlet a válaszából: […] ...társaság bérmunkát végez a megrendelő anyagán. Ezzelkapcsolatosan költségei merülnek fel (a bérmunka közvetlen költségei). Amegmunkált anyag a megmunkálást követően nem kerül vissza a megrendelőhöz,hiszen azt átadják összeszerelésre. A már elvégzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Bérmunka harmadik országbeli megrendelő részére

Kérdés: Hongkongi székhelyű cég Magyarországon bérmunkában gyógyszert gyártat. A gyógyszert magyar társaság vásárolja meg úgy, hogy a kész gyógyszert a bérmunkát végzőtől közvetlenül a vevő társaság raktárába szállítják. A számlát a gyógyszer-értékesítésről a hongkongi székhelyű cég küldi, nincs vámhatározat, az áfabevallásban hogyan kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell jegyezni, a bérmunkában történőgyógyszergyártás valójában nem bérmunka, hanem termék-előállítás, és így arra abelföldi termékértékesítés Áfa-tv.-beli szabályait kell(ene) alkalmazni. A válaszbana bérmunkára - mint szolgáltatásnyújtásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 2.

Magyarországon végzett bérmunka áfája

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft. német adóalany megrendelő részére végez bérmunkát. A Magyarországra szállított alkatrészeket az összeszerelést követően a német megrendelő részére a kft. szállítja ki. Hogyan alakul az ügylet áfakötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján a termékszerelésénél, javításánál, karbantartásánál, felújításánál, átalakításánál ésmegmunkálásánál a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol aszolgáltatásnyújtás ténylegesen történik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 24.

Magyarországon végzett bérmunka termékének hazai értékesítése

Kérdés: Az előző kérdésben leírtaktól eltérően a német adóalany megrendelő részére végzett bérmunkához Magyarországra behozott alkatrészeknek csak egy részét szállíttatja ki a magyar adóalany a német megrendelő részére, bizonyos hányadukat a német adóalany Magyarországon kívánja értékesíteni. A magyarországi értékesítések miatt a német adóalany Magyarországon pénzügyi képviselőt bízott meg. Hogyan alakul az áfafizetési kötelezettség ez esetben?
Részlet a válaszából: […] ...átszállítása), mivel ezen időpontbanazok rendeltetése (hol értékesítik őket) nem ismert, adófizetési kötelezettségnem keletkezik.Azon bérmunka megrendelése kapcsán, amikor az öszszeszereltalkatrészeket belföldön értékesítik, a német adóalanynak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 24.

Magyarországon végzett bérmunka közvetlenül a német beszállító alkatrészeiből

Kérdés: A Magyarországon bérmunkát megrendelő német adóalany ugyancsak német beszállítójától közvetlenül Magyarországra leszállított alkatrészek összeszerelésére ad megbízást a magyar kft.-nek azzal, hogy vevőként az igényeinek megfelelő lehívásos rendszert kíván működtetni (csak annyi alkatrészt akar megvásárolni német beszállítójától, amennyi a folyamatban lévő bérmunkához szükséges). Hogyan alakul ez esetben az áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...37. pontja alapján vevőikészletnek minősül az eladó (az adott esetben a német beszállító) tulajdonábanlévő, a vevő (az adott esetben a bérmunkát megrendelő német adóalany)raktárában vagy a vevő által bérelt raktárban tárolt készlet, amelynél atulajdonjog átszállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 24.

Bérmunkához igénybe vett alvállalkozói teljesítmény

Kérdés: Tevékenységünk keretében lábbelit állítunk elő bérmunka-konstrukcióban. A bérmunka költségeit a tevékenység költségeként, a munka teljesítéséért járó összeget árbevételként számoljuk el. Előfordul, hogy a részmunkák elvégzésére (szabás, felsőrészkészítés) alvállalkozót veszünk igénybe a megrendelő egyetértésével. Az alvállalkozók által számlázott ellenértéket költségként számoljuk el, de közvetlenül a megrendelőnek nem számlázzuk tovább. Az éves iparűzési adó alapját az alvállalkozóknak kifizetett bérmunkadíjjal csökkenthetjük-e?
Részlet a válaszából: […] ...kialakult bírói gyakorlat értelmében bérmunkaszerződésekrea vállalkozási szerződés szabályait kell alkalmazni. A helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 39. §-ának (1) bekezdése az adóalap megállapítása soránnettó árbevételt csökkentő tételnek ismeri el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 15.
1
2