Bérnevelés előleggel?

Kérdés: Az Áfa-tv. 59. §-ában szereplő előleggel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Ügyfelem bérnevelésben libát nevel. A szerződés szerint az integrátor cég április környékén kihelyezi a kislibákat és a tápot. A kisliba és a táp az integrátor cég tulajdonában marad, nem számlázzák át. Augusztus környékén az integrátor cég elviszi a felnevelt libákat. Ügyfelem ekkor kiállítja a bérnevelésről a szolgáltatói számlát. Ilyen esetben kell év elején előlegszámlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...kapta.A számviteli nyilvántartásoknak a valós gazdasági események eszközökre-forrásokra gyakorolt hatását kell tükröznie.Mivel a bérnevelésre átvett kislibák nem a bérbevevő tulajdonát képezik – hanem a bérbeadóét -, ezek állománya a bérbevevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Bérnevelésbe adott állatok elszámolása

Kérdés: A bérnevelésbe adott állatok helyes számviteli elszámolásához szeretném kérni szíves válaszukat. Társaságunk baromfi-bérneveltetéssel foglalkozik, a szerződés lényege a következő:
1. Társaságunk biztosítja a kihelyezett állatok neveléséhez szükséges naposállatot. Az állatok mindvégig társaságunk tulajdonában maradnak. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 24. Növendék állatok.
2. Az állatok felneveléséhez szükséges takarmányt társaságunk biztosítja, ami a felhasználásig tulajdonunkban marad. A bérnevelő leltári felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott takarmányért. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 25. Saját termelésű táp.
3. Az eladásra kész állatokat társaságunk értékesíti és számlázza a vevő részére. Könyvelés: T 311. Vevő – K 92 Bérnevelt baromfi (liba) árbevétele.
4. Az állatok értékesítéséből származó bevétel összege, csökkentve a bérnevelésbe adott naposállatok és a felnevelésükhöz átadott takarmány értékével, képezi a bérnevelési díjat. A bérnevelési díjat társaságunk köteles megfizetni a bérnevelőnek az általa kibocsátott számla, nem áfaalany őstermelő esetében felvásárlási jegy alapján. Könyvelés: T 72. Baromfi-bérnevelés költsége – K 4541. Bérnevelő, mint szállító.
5. Ha az állatok értékesítéséből elért árbevétel nem fedezi a bérnevelésbe adott naposállatok és a felnevelésükhöz átadott takarmány értékét, akkor a különbözetet (negatív különbözet) a bérnevelő köteles megtéríteni társaságunk részére. Könyvelés: T 311. Bérnevelő, mint vevő – K 96. Kártalanítás (vagy kártérítés?).
Helyes-e a bevétel és a költségek különbözeteként adódó negatív különbözet kártalanításként történő nevesítése az áfa szempontjából? Álláspontunk szerint kártalanítás, ezért áfaköteles bevételnek tekintjük, mert nem igazolható, hogy a bérnevelő jogellenes magatartásának következménye a "negatív különbözet".
Részlet a válaszából: […] ...de a naposállat kihelyezése sem jelenhet meg költségként a társaságuknál.Ezek után a bérnevelő számlázza a társaságuk felé a bérnevelési díjat (ami a takarmányköltség fedezetét is tartalmazza). Ha a baromfi értékesítésének árbevétele kevesebb, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Állami támogatás bérnevelési szerződéshez kapcsolódóan

Kérdés: X kft. Y termelővel bérnevelési szerződést köt. Ennek értelmében a kft. saját állatát kihelyezi nevelésre a termelőhöz, biztosítja az állomány számára szükséges takarmányt, majd a nevelési idő végeztével a termelőtől elszállítja a vágóállatot, és a szerződésben meghatározottak szerinti bérnevelési díjról számlát fogad be a termelőtől. Fent említett állatállományhoz kapcsolódóan a kft. állami támogatást vesz igénybe, melynek tényleges összegéről hónapokkal később küldi meg az állami szerv a határozatot és így természetesen a megállapított összeget is. A kft. és a termelő között létrejött szerződés tartalmaz egy olyan bekezdést, miszerint: "Az állami támogatást a megrendelő veszi igénybe, melynek összege a folyósítás után a termelőt illeti meg..." Kérdésem: Milyen lehetőségei vannak X kft.-nek a támogatás összegének továbbadására?
Részlet a válaszából: […]  A kft. és a termelő között létrejött megállapodásnaktartalmaznia kellene azt is, hogy milyen jogcímen illeti meg a támogatás atermelőt. A kft. a kapott támogatást támogatás vagy pénzeszköz végleges átadásajogcímen tudja továbbadni a termelőnek. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 26.

Mezőgazdasági integrációs tevékenység elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági integrációs tevékenységet folytató kft. nettó árbevétele meghaladta az egymilliárd forintot. A felvásárolt, illetve a bérnevelésből visszavásárolt baromfiállományt bérvágatja, ezt követően belföldre, illetve exportra értékesíti előhűtött, illetve fagyasztott formában, a fagyasztott terméket hűtőházban tárolja. Segítségüket kérem az elszámoláshoz! Forgalmi- vagy összköltségeljárással kell az eredményt kimutatni? Kötelező-e a készletmozgásokat havonta elszámolni, vagy dekádonként elszámolóárakat kialakítani? Kötelező-e az önköltség-számítási szabályzat?
Részlet a válaszából: […] A kérdés viszonylag részletesen bemutatja az adott kft.tevékenységét, azonban nem elég részletes ahhoz, hogy a választ adó egyértelműés kötelezően alkalmazandó választási lehetőséget mutasson be. A kérdésekhezkapcsolódóan a számviteli törvény kötelező előírást csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 7.

Kompenzációs felár igénybevétele a csatlakozás után

Kérdés: Állatok bérnevelésével, bérhizlalásával foglalkozom. A bérmunka áfamegítélésének megváltozása az uniós csatlakozás után hogyan befolyásolja az említett tevékenységemet? A felnevelt állatok után, azok felvásárlóknak történő átadásakor, 2004. május 1-jét követően is jogosult vagyok kompenzációs felár igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. bérmunkára vonatkozó szabályainak 2004. május 1-jét követő változása a bérnevelés, bérhizlalás (továbbiakban: bérhizlalás) korábbi áfamegítélését nem befolyásolja. Az élő állatok bérhizlalásának (mint mezőgazdasági tevékenységnek) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.