Alapbérbe beépített bérpótlékok

Kérdés:

A jogszabály lehetővé teszi a bérpótlékok egy részének alapbérbe történő beépítését. A kérdésem a következő: megfelel-e az előírásoknak, ha úgy teszünk eleget a kötelező minimálbérre vonatkozó követelménynek, hogy egy dolgozó bére a műszakpótlékkal együtt éri csak el a mindenkori minimálbér összegét?

Részlet a válaszából: […] ...bizonyos pótlékokat is magában foglaló alapbért állapítsanak meg. Ezeket a pótlékokat tételesen felsorolja a törvény, tehát nem minden bérpótlékfajtára alkalmazható ez a rendelkezés. Ilyennek minősíti a törvény a vasárnapi pótlékot, a munkaszüneti napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Utókalkulációval történő önköltségszámítás

Kérdés:

Az Szt. 14. §-ának (7) bekezdése meghatározza, hogy mikor, milyen esetben kötelező a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások közvetlen önköltségét az utókalkuláció módszerével megállapítani. Hogyan kell ezt értelmezni és megvalósítani a szolgáltatások esetében, különös tekintettel arra, hogy a szolgáltatások többsége az üzleti éven belül kezdődik és fejeződik be?

Részlet a válaszából: […] ...óradíj is, amely egyrészt tartalmazza a közvetlen munkabért, másrészt a közvetlen bérek járulékát (bérkiegészítő fizetés, bérpótlék, szociális hozzájárulási adó, ezek együttes összege)];– a közvetlen bérek járulékának (amelynek a közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Beruházás költsége saját munkavállalónál

Kérdés: Az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján a bekerülési (beszerzési) érték részét képezik a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás díjai, közvetlen költségei. Aberuházás megvalósítása érdekében saját munkavállalói jogviszonyban álló műszaki ellenőröknek a bér és bérjárulékon felül milyen egyéb közvetlen költsége számolható el (pl. cafeteria, kiküldetési költség, telefon, üzemanyag stb.)? Egyúttal kérdés, hogy a kizárólag beruházással foglalkozó munkavállalók (ideértve az ingatlanfejlesztési projekten dolgozó igazgató, menedzserek, asszisztensek) bérköltsége aktiválható-e az adott ingatlanra?
Részlet a válaszából: […] ...beruházás műszaki ellenőrzését végző munkavállalónak az ellenőrzéssel összefüggően eltöltött idejére jutó közvetlen munkabére, bérpótléka, bérkiegészítő fizetése, bérjáruléka hozzákapcsolható az adott beruházás bekerülési értékét meghatározó tételekhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Ágazati "közös" költségek elszámolása

Kérdés: A társaságnál az önköltség meghatározása az elkülönített tevékenységtípusokon (ágazatokon) belül termékekre, termékcsoportokra történik. A számítás alapja az egyes ágazatoknál a tevékenység érdekében közvetlenül felmerült költségek gyűjtése, de a közvetlen költségeken túl ágazati "közös" költségek is felmerülnek. A készletek (termékek, termékcsoportok) közvetlen önköltségének megállapításánál figyelembe vehetőek-e az adott tevékenységet érintő ágazati "közös" költségek? Ilyenek például a termelést közvetlen irányítók személyi jellegű ráfordításai (bér, személyi jellegű egyéb bérjárulékok), fizikai dolgozók távollétével (betegség, szabadság, ünnep) kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások, munka- és védőruha, munkába járás költségei stb.?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen munkabére alapján a termékekre, termékcsoportokra feloszthatók. A termelést közvetlenül irányítók közvetlen bére, bérpótléka, kiegészítő fizetése, bérjáruléka esetében is olyan vetítési alapot kellene találni, ami jól jellemzi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.

Kirendelés

Kérdés: A korábbi Munka Törvénykönyve fogalom­használata szerint az új Mt.-ben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címen jelenik meg. Ma is csak kapcsolt vállalkozások élhetnek a kirendelés gyakorlatával? A kirendeléssel kapcsolatos költségeket kell-e, lehet-e számlázni, átterhelni a fogadó cégre? Melyek lehetnek ezek a költségek?
Részlet a válaszából: […] ...árbevételként kell elszámolni, nyújt fedezetet a kirendelt munkavállaló bérére, ezen bérhez kapcsolódó bérkiegészítő fizetésekre, bérpótlékokra, szociális hozzájárulási adóra. A más munkáltató a számlázott ellenértéket az igénybe vett szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Túlmunka költségeinek elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a túlmunka költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 143. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a munkavállalónak 50% bérpótlék, vagy a felek megállapodása alapján szabadidő jár a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt munka­időben végzett munka esetén.Az Szt. 79. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.

Kutatás-fejlesztés költségeinek, támogatásainak elszámolása

Kérdés: A kft. 78 millió forint összköltségű projekten (műszerfejlesztés) dolgozik. Ehhez 42 millió Ft értékben vissza nem térítendő GVOP-támogatásban részesül. Eddig 13 millió Ft előlegfolyósítás volt. Hogyan kell könyvelni a projekttel kapcsolatos költségeket, támogatásokat, a kapott előleget? Van-e év végén rendezendő tétel? Hogyan kell elhatárolni, majd az elhatárolást megszüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...a közvetlen költségekközé?A kísérleti fejlesztést végzők közvetlen munkabére, aközvetlen munkabérek kiegészítő fizetései, bérpótlékai, az így számított összesbér utáni társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.

Innovációs járulék csökkentése

Kérdés: Az innovációs járulék saját célú kutatásra, fejlesztésre történő felhasználása esetén bevonható-e a munkába külső vállalkozó, illetve megbízási szerződéssel szakértő? Elszámolhatók-e ezek a számlák is költségként a járulékkal szemben?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen költségei közétartozik:– a kutatást, a kísérleti fejlesztést végzők közvetlenmunkabére, kiegészítő fizetései, bérpótlékai és az így számított összes bérutáni társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, szakképzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

K+F közvetlen költségei

Kérdés: A Tao-tv. szerint az adózás előtti eredményt csökkenti az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége. Az Szt. értelmező rendelkezést ad a kutatásra, a kísérleti fejlesztésre. Milyen költségek tartoznak ezen tevékenységek közvetlen költségébe, amit adóalap-csökkentő tételként figyelembe lehet venni?
Részlet a válaszából: […] ...saját költségei:– a kutatást, a kísérleti fejlesztést végzők közvetlenmunkabére, a közvetlen munkabérek kiegészítő fizetései, bérpótlékai, az ígyszámított összes bér utáni járulékok (társadalombiztosítási, munkaadói),hozzájárulások (egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.