Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott beruházás átadása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Kérem, hogy a 3474. számú kérdésben leírtakat válaszolják meg az új Áfa-tv. tükrében!
Részlet a válaszból: […]térítésmentes átadásáról. Ebből következően a térítésmentes átadás - a régi Áfa-tv. hivatkozott előírása szerint - nem járt áfakötelezettséggel, és ugyanakkor nem esett adólevonási tiltás alá az előállításhoz, a beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa. Az 1988. évi I. törvény hivatkozott előírása változatlanul érvényes 2009-ben is. A 2008. január 1-jétől hatályos Áfa-tv. azonban már nem ad arra lehetőséget, hogy a törvényi kötelezettségként történő térítés nélküli átadást ne terhelje áfafizetési kötelezettség. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, 14. §-ának (1) bekezdése ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősít minden térítés nélküli termékátadást, minden térítés nélkül nyújtott szolgáltatást, azaz minden térítés nélküli átadást áfafizetési kötelezettség terhel. Az új Áfa-tv. záró rendelkezése [262. §-ának (4) bekezdése] szerint azonban a régi Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének e) pontját és 9. §-a (3) bekezdésének a) pontját az új Áfa-tv. hatálybalépését (2008. január 1-je) követően is alkalmazni kell abban az esetben, ha a terméknek a más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, illetőleg ha a szolgáltatásnak ellenérték nélkül történő nyújtása érdekében igazoltan szükséges termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele az új Áfa-tv. kihirdetése napját (2007. 11. 16.) megelőzően történt. Közműépítés és azok térítésmentes átadása esetében a vonatkozó ágazati törvények csak azt szabályozzák, hogy ki tarthat üzemben gáz-, víz-, villamosenergia-, távközlés stb. közművet, de azt nem írja elő a vonatkozó törvények egyike sem kötelezettségként, hogy ezeket kötelező térítésmentesen átadni az üzemeltető részére. Azzal, hogy a törvény nem írja elő a térítésmentes átadás kötelezettségét, a régi Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének e) pontja ezekre nem volt alkalmazható. (Az új Áfa-tv. sem ad mentesítést az áfafizetési kötelezettség alól!) Felmerül a kérdés, hogy a térítés nélkül átadásra kerülő termék beszerzéséhez, a térítés nélküli szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó, előzetesen felszámított áfa egyáltalán levonható-e? Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany az általa fizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4273