Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott beruházás bérelt ingatlanon tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Idegen ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Két magánszemély tulajdonában áll egy telek, valamint azon álló ingatlan. Ugyanezen két magánszemély tulajdonol egy betéti társaságot. A bt. beruházást végzett a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanon. A beruházás építésihatóságiengedély-köteles volt. A jogerős használatbavételi engedélyt a bt. kérte és kapta meg. Az idegen ingatlanon végzett beruházás a bt. adóköteles tevékenységéhez kapcsolódott. A bt. magánszemély tulajdonosai arról döntöttek, hogy az ingatlant egy másik társaságnak értékesítik. A vevő társaság folytatná a bt. által az ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységet. Van-e lehetőség a megosztott értékesítésre oly módon, hogy a magánszemélyek az ingatlant értékesítik a megfelelő piaci értéken, míg a bt. az idegen ingatlanon végzett beruházást piaci értéken? Ha van lehetőség a megosztott értékesítésre, befolyásolja-e azt, ha a vevő mégsem a betéti társaság által végzett adóköteles tevékenységet kívánja folytatni? Helyes-e az az értelmezésem, hogy az idegen ingatlanon végzett beruházás értékesítése az Áfa-tv. szempontjából nem tekinthető ingatlanértékesítésnek?
Részlet a válaszból: […]bővítették (új épületrésszel elválaszthatatlanul kiegészítették, emeletet építettek rá stb.), rendeltetését megváltoztatták (lakóépületből üzemi épület lett), átalakították (a pincéből raktárt alakítottak ki). (A zárójelben lévő tevékenységek csak példák, számos más idesorolható tevékenység is lehet.)Ha valóban idegen ingatlanon (épületen, egyéb építményen) végzett beruházást a bt., az ingatlannak a magánszemélyek általi értékesítésekor az osztott értékesítés lehetősége fel sem merülhet. Célszerűnek az látszik, ha a bt. a könyveiben kimutatott beruházást piaci értéken értékesíti a magánszemély tulajdonosok részére az áfa felszámításával, mivel a vevők nem adóalanyok (az áfára visszatérünk), a vevő felé csak az ingatlan tulajdonosai értékesítenek. (A vevő egy olyan ingatlant [épületet, egyéb építményt] vásárol, amelynek a piaci értéke már magában foglalja a bt. által végzett beruházás értéknövelő hatását is, azt leválasztani nem lehet!)Nem célszerű az eredeti állapotot helyreállítani, mert az egyrészt többletköltséggel jár, másrészt a tulajdonosok által értékesíteni kívánt ingatlan piaci értéke is lényegesen kevesebb lesz. De nem célszerű a térítés nélküli átadás sem, mivel az magánszemélyek részére történne, az a magánszemélyeknél piaci értéken adóköteles bevételt jelentene, a társaságnál pedig egészségügyi hozzájárulás fizetésén túlmenően még a nettó értékkel az adózás előtti eredményt is növelni kellene.Ha nem minősíthető idegen ingatlanon végzett beruházásnak, mert a beruházással egy új épületet, egyéb építményt hoztak létre, illetve a meglévő épületet egy különálló résszel vagy emeletráépítéssel bővítették, akkor elképzelhető az osztott értékesítés, a bt. a vevő felé közvetlenül a nála egyébként épületként, egyéb építményként kimutatott eszközt értékesíti, a magánszemély tulajdonosok pedig a saját ingatlanjukat, természetesen külön a telket és külön a rajta lévő épületet, egyéb építményt.Az Áfa-tv. 259. §-ának 21. pontja a tárgyi eszközre ad értelmezést, lényegében az Szt.-ben meghatározott módon. Ebből és az Áfa-tv. 9. §-ából valóban az következik, hogy az eszközértékesítés szabályait az önálló, a különálló eszközök értékesítése esetén indokolt alkalmazni. Így a válaszban osztott értékesítésként elképzelhető esetben (amikor valójában épület, egyéb építmény kerül közvetlenül a vevő felé értékesítésre) az Áfa-tv. eszközértékesítésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a beruházással létrehozott épületet, egyéb építményt még rendeltetésszerűen nem vették használatba, akkor az Áfa-tv. 10. §-a d) pontja alapján termékértékesítés; ha rendeltetésszerűen használatba vették az értékesítést megelőzően, akkor az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján beépítettingatlan-értékesítés. Az első esetben az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján áfaköteles, és fordítottan adózik; ha az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7529
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bérbe vett ingatlanon végzett beruházások

Kérdés: A cég bérel egy kivett lakóház, udvar megnevezésű, 411 négyzetméter területű ingatlant. A bérbeadóval megállapodtak, hogy legkésőbb 5-6 éven belül a cég megveszi az ingatlant. A bérleti szerződést úgy kötötték, hogy a cég értéknövelő beruházásokat hajt végre az ingatlanon. Az udvaron található romos garázst és a garázzsal egybeépített kerítést a cég elbontotta, a fákat kivágta és az udvart átalakította parkolóvá. Az udvar másik oldalán található kerítésen végzett kisebb bontás után a kerítést átalakította. A későbbiek során a lakóépületet is szeretné felújítani és irodává, tárolóvá átalakítani. Ez egyelőre bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás, célszerű megbontani aszerint, hogy épület, parkoló vagy kerítés. Nem tudom eldönteni, hogy a bekerülési érték része-e, vagy igénybe vett szolgáltatás (a kerítésbontás, sittelhordás, illetve épületbontás, sittelhordás, kapukészítés). Amikor megveszi a cég az ingatlant, akkor a bekerülési értéket meg kell osztani telekre és építményre, az építményeket épületre, kerítésre, parkolóra. Az ingatlan megvásárlását követően hogyan kezelem majd a bérelt ingatlanon végzett beruházást, felújítást?
Részlet a válaszból: […]tevékenységnek minősülnek, amelyek költségeivel az adózás előtti eredményt növelni kell. Ezért sürgősen módosítani, helyre kell tenni a bérleti szerződést, egyértelművé tenni, hogy az Szt. 26. §-ának (2) bekezdésében felsorolt eszközök közül mely eszközök bérletéről van szó.A bérlő cég az udvaron található romos garázs, a garázzsal egybeépített kerítés lebontásával, a fák kivágásával valójában a saját maga részére parkolót alakított ki, amelynek a költségeit a bérlő cég a beruházás számlán köteles kimutatni, ez nem bérbe vett ingatlanon végzett beruházás, még akkor sem, ha az udvar átalakításával járt.Az udvar másik oldalán a kerítés átalakítása csak akkor bérbe vett ingatlanon végzett beruházás, ha a kerítés bérlete külön tételben szerepel a bérleti szerződésben. Ha nem szerepel, akkor a bérlő cégnél felmerült olyan költség, amely nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan merült fel (az adózás előtti eredményt növeli).A lakóépület felújítása, átalakítása csak akkor bérbe vett ingatlanon végzett beruházás, felújítás, ha a lakóépület bérlete külön tételben szerepel a bérleti szerződésben. Ha nem szerepel külön tételben, akkor a bérlő cégnél felmerült olyan költség, amely nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan merült fel (ezért az adózás előtti eredményt növeli).Ha az ingatlant megvásárolják, akkor az adásvételi szerződésnek nem ingatlanértékesítésről kell szólnia, hanem tételesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7490
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérbe vett ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Az önkormányzatoknál ma is gyakorlat, hogy az önkormányzati ingatlanra egy projektcég épületberuházást végez, az elvégzett beruházást a beruházó projekt kft. a saját könyveiben, mint idegen ingatlanon végzett beruházást mutatja ki. Az idegen ingatlanon végzett beruházást a könyveiben kimutató cég adhatja bérbe, szedheti a bérlemény hasznát? Az ingatlan tulajdonosánál, a beruházást végzőnél hogyan kell könyvelni az idegen ingatlanon végzett beruházást? Ki és hogyan számolja az értékcsökkenést? A bérbeadásból származó bevételt? A projektcég felszámolásakor az idegen ingatlanon végzett beruházást (épületet) jogosan követelheti az önkormányzat? Jogosan követelheti az ezen épület bérbeadásából származó bevételt az önkormányzat?
Részlet a válaszból: […]telket, földterületet miként fogja hasznosítani (például az önkormányzat építési hatósága által kiadott építési engedély birtokában ilyen-olyan minőségű épületet épít fel, konkrét időpontú határidővel, saját célra, vagy bérbeadás útján történő hasznosítással), a hasznosítás módjának függvényében változik-e a bérleti díj, az egyértelműség érdekében rögzítve azt is, hogy a felépítésre kerülő épület a projektcég tulajdona, az épülethez tartozó földterület tulajdonjoga nem változik, éppen ezért az épület értékesítésekor az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg (vagy erről a jogáról már a bérleti szerződés megkötésekor lemond!) stb.Ezek után a válaszok a kérdésekre a következők:Az előbbiek szerinti bérleti szerződés és az építési engedély birtokában a projektcég megépíti (megépítteti) az épületet, amelynek a felmerült költségeit - mint minden tárgyi eszköz beszerzésének a költségeit - a beruházás számlán gyűjti és mutatja ki. A rendeltetésszerű használatbavételkor az épületet üzembe helyezi, megállapítja az épület bekerülési értékét, és ezen értéken, mint bruttó értéken aktiválja, állományba veszi az épületek között, mint az önkormányzati földterületen (bérelt földterületen) végzett épületberuházást. Az aktiválás után a projektcég az Szt. 52. §-a alapján meghatározza az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás megállapításának módszerét, majd legalább negyedévenként költségei között el is számolja a terv szerinti értékcsökkenési leírást. A projektcég tehát a bérelt földterületen végzett épületberuházást úgy kezeli, mint bármelyik más tárgyi eszközét, az épület sajátosságainak a figyelembevétele mellett.Lényeges, a számviteli előírásokból eredő követelmény, hogy a földterületet bérbeadó önkormányzat a könyveiben, a továbbiakban is csak a fölterületet mutathatja ki, a bérbe adott földterületen a hozzájárulásával felépült épületet nem szerepeltetheti.A projektcég számolja el a terv szerinti értékcsökkenési leírást az Szt. előírásainak a figyelembevételével.A bérbeadásból származó bevételt a bérbeadónál kell árbevételként elszámolni.A földterület bérbeadásából származó - projektcég által fizetendő - bérleti díjat az önkormányzatnál, a projektcég által megvalósított épületberuházás helyiségeinek a bérbeadásából származó bevételt a projektcégnél kell elszámolni. (Az önkormányzat és a projektcég közötti bérleti szerződésben szabályozandó - fentebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6738
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás értékhelyesbítése

Kérdés: Társaságunk nagy összegű beruházást hajtott végre bérelt ingatlanon. Elszámolható a bérlő könyveiben a tárgyév végén értékhelyesbítés a bérlőként végzett beruházások után?
Részlet a válaszból: […]összegével növelt könyv szerinti értékét. Ha meghaladja, a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, akkor a különbözet az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között értékelési tartalékként kimutatható.Bár a tárgyi eszközök között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházást is, amelynek a bekerülési értéke után terv szerinti értékcsökkenési leírás is elszámolható, a bérbe vett ingatlanon végzett beruházás mégsem tekinthető piaci értéken értékelhető tárgyi eszköznek. Piaci értéke nem a bérelt ingatlanon végzett beruházásnak van, hanem az ingatlan egészének, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6547

5. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Társaságunk bérelt ingatlanon végzett beruházást. Helyesen járunk-e el akkor, ha a beruházás összegét a kapott számla alapján továbbszámlázzuk a bérbeadónak? A megállapodás alapján a beruházás teljes összegét a bérbeadó megtéríti. Mi a helyes számviteli elszámolása a bérelt ingatlanon végzett beruházás költségének?
Részlet a válaszból: […]felszámított levonható áfaként kell kimutatni. A megállapodás alapján helyesen - közvetített szolgáltatásként - kell továbbszámlázni a kivitelező számláját, az áfa felszámításával: T 311 - K 91-92, 467 és T 815 - K 271.Amennyiben a bérelt ingatlanon végzett beruházás ellenértékét a bérbeadó nem téríti meg, akkor a kivitelezőnek a bérelt ingatlanon végzett munkáinak ellenértékét tartalmazó számlákat közvetlenül a beruházási számlára kell könyvelni (T 161 - K 455, 466), a bérlő által elfogadott - áfa nélküli - összegben, az előzetesen felszámított áfa pedig annak függvényében vonható le, hogy a bérelt helyiség adóköteles vagy nem adóköteles tevékenységet szolgál. Amikor a bérelt ingatlanon végzett beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5979
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Bérbeadó által elismert beruházás

Kérdés: Bérelt ingatlanon végzett beruházás esetén, amennyiben a bérbeadó és a bérlő megállapodnak abban, hogy a bérlő által elvégzett beruházás összegével egyező értékű, a havi bérleti díjakban (pl. 20 hónap alatt) számlában adott kedvezményként (például a szerződéses bérleti díj 50 százaléka) elismeri a bérbeadó a beruházás értékét, valamilyen hányadát, miként alakulnak az ezen tárgykörben adott válaszok? Azaz a bérbevevő tárgyi eszközként nyilvántartásba veszi a bérelt ingatlanon végzett beruházást teljes összegében, innen számolja az értékcsökkenést? Ugyanakkor a bérbeadó árbevétele a jelzett időszakban csak a kedvezménnyel csökkentett összegű lesz? Helyes ez a megoldás?
Részlet a válaszból: […]annak, hogy a bérbevevő a bérelt ingatlanon az Szt. szerinti beruházást, felújítást végezzen, ha ehhez a bérbeadó hozzájárult, ha erről a bérbeadóval megállapodott. A megállapodásban azonban azt is rögzíteni kell, hogy mi történjen a bérbe vett ingatlanon végzett beruházással, felújítással, ha a bérleti jogviszony bármilyen okból megszűnik (például a bérbeadó megvásárolja, a bérlő más bérlőnek értékesíti, vagy a bérlő az eredeti állapotot köteles helyreállítani stb.). Megállapodhatnak abban is, hogy a bérlő végrehajtja (elvégezteti) a bérelt ingatlanon végzett beruházást, felújítást, és amikor az befejeződött, a bérbeadó felé azt értékesíti, de a számlázott ellenértéket a bérbeadónak csak részletekben kell kiegyenlítenie. A részletfizetés a bérleti díj (eredeti vagy megemelt) összegének csökkentett összegben történő megfizetéséhez kapcsolódik.Számszerű példával és annak a könyvelésével: A bérelt ingatlanon végzett beruházás értéke 4 millió forint + áfa, a bérleti díj havi 400 ezer forint, részletfizetés a bérleti díj 50 százalékában, 20 hónap alatt. Könyvelés a társaságnál:- a bérelt ingatlanon végzett beruházás költségeit befejezetlen termelés költségeként kell gyűjtenie, és amikor elkészült, mint termékértékesítést kell számlázni a bérbeadó felé: T 311 - k 91-92, 467, a költségek kivezetése: T 81-84, 581 - K 21-23;- a bérbeadónak továbbra is számláznia kell a bérleti díjat (az eredeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5866

7. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás vagy beszerzés

Kérdés:

Cégünk a helyi önkormányzattól bérbe vett egy üzlethelyiséget, amelyet később az önkormányzattól megvásároltunk. Irodát, fürdőt, ebédlőt alakítottunk ki. A helyiségekben a padozatot, az álmennyezetet, vizesblokkot, bejáratot, nyílászárókat, falburkolatokat, villamos- és vízvezetékrendszert, fűtőtesteket cseréltük. Elszámolhatjuk-e a felmerült költségeket karbantartási költségként, vagy bérelt ingatlanon végzett beruházásnak minősülnek? Ugyanezen bérelt ingatlant, még a munkák befejezése előtt az önkormányzat értékesítette a kft. részére. Ilyenkor az eddig felmerült költségeket hogyan kell elszámolnunk?

Részlet a válaszból: […]felmerült költségeit mint bérelt ingatlanon végzett felújítást kell kimutatni. Ha a bérelt üzlethelyiséget a bérleti időszak alatt rendeltetésszerűen használatba vették, a használatbavétel után felmerült, az előző bekezdésben ismertetett munkák költségeit a bérleti időszak eredménye terhére kell elszámolni. Az üzlethelyiség megvásárlásának időpontjában (a kérdés szerint ez 2011. december) az adásvételi szerződés szerinti vételárat beruházásként kell elszámolni. Az így elszámolt beruházási értéket növeli a fentiek szerinti - bérelt ingatlanon végzett beruházás értéke (könyvelése átvezetéssel), - bérelt ingatlanon végzett felújítás értéke (könyvelése átvezetéssel). Mivel az üzlethelyiség megvásárlásakor a kérdés szerinti munkák még nem fejeződtek be, és azok elvégzése nélkül az üzlethelyiség rendeltetésszerűen nem vehető használatba, akkor minden, a kérdésben felsorolt munkákkal kapcsolatos költséget beruházásként kell elszámolni, annak összegével az üzlethelyiség bekerülési értékét kell növelni. Amennyiben az üzlethelyiség megvásárlásakor az üzlethelyiség rendeltetésszerűen használatba vehető, akkor a rendeltetésszerű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5388
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Bérelt ingatlanon vagyonvédelmi berendezés (riasztó), továbbá villamos hálózat kiépítése 105 000, illetve 250 000 forintért. Milyen értékcsökkenési leírás érvényesíthető? Hogyan kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]a vagyonvédelmi berendezés általában nem egyetlen eszközből áll: a központi rész, a riasztó, az érzékelők és mindezeket összekötő vezetékek. A számviteli előírásokból az következik, hogy ezeket külön-külön kell nyilvántartani. Ha viszont ezt a megbontást a társaság elvégzi, akkor egyetlen eszköze sem haladja meg a 100 ezer forintot, és mint ilyent az Szt. 80. §-ának (2) bekezdése szerint a rendszeres használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolhatja a költségek között, és csökkentheti az adózás előtti eredményt is a Tao-tv. 1. számú mellékletének 5. pontja szerint. Más a helyzet a villamos hálózat kiépítése esetében, feltételezve hogy az a bérlemény rendeltetésszerű használatát fogja szolgálni. Ez esetben a villamos hálózat kiépítésével kapcsolatos költségeket mint bérelt ingatlanon végzett beruházást kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor az értékcsökkenési leírás kulcsát mind a számviteli elszámoláshoz, mind a társasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4561
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás elszámolása az ingatlan megvásárlásakor

Kérdés: A kft. több éven keresztül - bérleti jogviszony alapján - bérelte egy magánszemély ingatlanát, amelyet kb. 5 éve felújított (nyilvántartva bérelt ingatlanon végzett beruházásként), majd 2008-ban ezt az ingatlant a kft. megvásárolta. Hogyan kell ezt a könyvekben rögzíteni?
Részlet a válaszból: […]értéke, hiszen a kb. 5 éve végzett felújítás hatását a piaci érték magában foglalja, ugyanakkor az eladási árba/vételárba a felújítás értékét indokolt beszámítani. A leírtakból következően, a magánszemély a felújított ingatlanát a kft.-nek piaci értéken kell, hogy értékesítse, ugyanakkor a tényleges eladási árként figyelembe vett összeg és a piaci érték különbözetét a kft. mint a felújítás jelenlegi értékét számlázza a magánszemélynek (a magánszemélynél az így számlázott összeg a szerzési értéket növeli). A kft. a magánszeméllyel kötött adásvételi szerződés alapján könyveli az ingatlan beszerzését piaci értéken, értékesíti a felújítás számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4133
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Bérelünk egy telephelyet, és azon beruházást hajtunk végre. Bővítjük az ott létesített műhelyépületet. Ezt beruházásként könyveljük. Ha a tulajdonos felmondja a bérletet, az ingatlant nem tudjuk elvinni. Leírhatjuk-e egy összegben az értékcsökkenést? Ingyenes eszközátadásnak minősül-e, ha a tulajdonos nem hajlandó fizetni a bővítésért?
Részlet a válaszból: […]felmondja a bérletet, akkor - a bérlő lebontja a szóban forgó beruházással létrehozott épületbővítést, illetve új épületet (ez esetben a visszanyert és készletre vett anyagok értékével csökkentett nettó értéket pedig terven felüli értékcsökkenésként számolja el); vagy - a bérlő értékesíti az épületbővítést, illetve az új épületet piaci értéken a bérbeadónak (az értékesítés általános szabályai szerint); vagy - a bérlő térítés nélkül adja azt át a bérbeadónak. Ez utóbbi esetben, ha a bérbeadó gazdasági társaság, a könyv szerinti értéket a bérlő rendkívüli ráfordításként számolja el, növeli a társasági adó alapjának megállapításakor az adózás előtti eredményt, a bérbeadónál ajándékozásiilleték-fizetési kötelezettség lép be a térítés nélkül átvett épületbővítés, illetve új épület piaci értéke alapján. Ha a bérbeadó magánszemély, akkor a bérlőnél a térítés nélkül átadott épületbővítés, illetve épület könyv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4132
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,