Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott beruházás támogatásból tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áfás beruházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Alanyi adómentességet választó alapítványunk MVH-s támogatásból megvalósított beruházása során a levonható áfát nem igényelte vissza. Az átutalt támogatás a számlák bruttó értékére nyújtott fedezetet. A beruházást aktiváltuk, a kapott támogatást a tőketartalékba, majd a lekötött tartalékba helyeztük, az időarányos értékcsökkenést elszámoltuk. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, ha az alapítvány térítés nélkül átadná az eszközöket az önkormányzatnak? Ha áfaköteles, kell-e arról számlát kiállítani? Átadás esetén hogyan kell elszámolnunk a lekötött tartalékot?
Részlet a válaszból: […]hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná.A térítés nélküli átadást - az áfa felszámítása miatt - számlázni kell (a fizetendő áfa bizonylata a számla), természetesen nem árbevételként kell elszámolni, hanem rendkívüli ráfordításként.Nem vagyunk biztosak abban, hogy helyesen jártak el, amikor az MVH-s támogatást a tőketartalékba, majd a lekötött tartalékba helyezték. Ezt ugyanis csak akkor tehették meg, ha az MVH-s támogatást megítélő okirat, megállapodás tartalmazza annak a jogszabálynak a nevét, számát, paragrafusát, amely szerint a kapott támogatást a tőketartalékba kell helyezni. Ilyen jogszabályi hivatkozás hiányában a kapott támogatást elsődlegesen rendkívüli bevételként kell kimutatni, majd halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. Az időbeli elhatárolást gyakorlatilag az értékcsökkenési leírással arányosan kell megszüntetni.Ha az utóbbiak szerint kellett volna eljárni, akkor az eszközök térítés nélküli átadásakor - az MVH hozzájárulása mellett - az elhatárolt halasztott bevételt meg kell szüntetni. Ez esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Beruházás támogatásból

Kérdés: Kisvállalkozás ingatlanberuházási pályázaton indult. A beruházás 10% önerőből, 45% hitelből, 45% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A vissza nem térítendő támogatást hogyan kell könyvelni, ha a támogatási szerződésben foglaltaknak 3 év alatt kell teljesülniük? A támogatás pénzügyi rendezésére a beruházás üzembe helyezése után kerül sor. Az ingatlant határozatlan ideig, de minimum 10 évig kívánják használni. Az ingatlan nem vagy alig veszít az értékéből. Lehet-e értékcsökkenést elszámolni? Milyen arányban lehet a kapott támogatást feloldani?
Részlet a válaszból: […]"finanszírozza" a támogatásnak az üzembe helyezést követően megkapott összege. De a bekerülési érték el is térhet a tervezettől, több is, kevesebb is lehet. Ha a vissza nem térítendő támogatás abszolút összege nem változik, akkor változhat az aránya, a 45%-tól eltérhet. Ezért a támogatás folyósításakor a támogatás arányát ismételten meg kell határozni.A beruházás üzembe helyezésekor az Szt. 52. §-a alapján meg kell határozni az évenként elszámolandó értékcsökkenés - jellemzően - bekerülési értékhez viszonyított arányát (a leírási kulcs mértékét). Ez - ha a társaság maradványértékkel nem számol - lehet 50 éves hasznos élettartam mellett 2%. Ha az ingatlanberuházás bekerülési értéke például 20 millió forint, akkor 2% mellett az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6081

3. találat: Beruházás később levonható áfája

Kérdés: A kft. 2004-ben támogatást kapott a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelyteremtő beruházáshoz. A társaság bérelt ingatlanon egy üzemcsarnokot alakított ki. Az aktivált értéket növelte a le nem vonható áfa összegével. A kapott támogatást halasztott bevételként tartja nyilván, amelyet az elszámolt értékcsökkenés alapján a beruházás értékének és a támogatás összegének arányában vezet vissza a rendkívüli bevételek közé. A 2005. évi XXVI. törvény alapján a korábban le nem vonható áfát a 2005. évi bevallásban rendezte. Hogyan kell könyvelni a levonásba helyezett áfaösszeget?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatással kapcsolatos támogatásokban részesülő adóalanynak e támogatásaira - kizárólag a levonható adó megállapítása tekintetében - az Áfa-tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A 2005. 05. 10-étől hatályos előírás megszüntette az arányosítási kötelezettséget, de visszamenőlegesen 2004. január 1-jével, a törvényben leírt esetekben. Ez az előírás vonatkozik a kérdésben leírt esetre is. A kft. a hatályos előírások szerint járt el 2004-ben, amikor a szóban forgó beruházás támogatással arányos áfáját nem vonta le, a le nem vont áfával az üzemcsarnok bekerülési értékét növelte. 2005-ben, amikor - a jogszabály erejénél fogva - a korábban le nem vonható áfa levonhatóvá vált, akkor felmerül a rendezés könyvviteli elszámolásának kérdése. A kft. jogszerűen járt el, amikor 2004-ben az előzetesen felszámított áfát - a támogatással arányos összegben - nem vonta le. Így a korrekciót nem önellenőrzés keretében kell végrehajtani, hanem akkor, amikor azt a kft. a bevallásába beállította. Az utóbb - jogszabályi előírás alapján - visszaigényelt, levonásba helyezett áfa összegével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2479
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Államháztartási támogatásból megvalósított beruházás

Kérdés: A kft. adóalapot nem képező államháztartási támogatásból valósít meg egy beruházást. A támogatásból finanszírozott rész után az áfát nem kérjük vissza. Hogyan kell az ezzel kapcsolatos elszámolásokat elvégezni? Lehet-e az elhatárolt támogatás megszüntetésekor, feloldásakor a társaságiadó-alapot csökkenteni?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszközök bekerülési értékét kell növelni (T 161 - K 455). A tárgyi eszközök le nem vonható áfát is magában foglaló bekerülési értéke (bruttó értéke) alapján kell a tárgyi eszközök évenként elszámolandó értékcsökkenési leírását az Szt. 52. §-a alapján meghatározni és elszámolni. A költségként elszámolt értékcsökkenési leírásnak (T 571 - K 139) a támogatással arányos részével azonos összegben kell a halasztott bevételként elhatárolt összeget megszüntetni (T 4832 - K 9894). Ha például a beruházás bekerülési értékének 40 százaléka volt a kapott beruházási támogatás összege, akkor a költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 40 százalékának megfelelő összegben szüntethető meg az időbelileg elhatárolt rendkívüli bevétel. A Tao-tv. 7. §-ának (8) bekezdése alapján csak akkor csökkenthető a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásnak a passzív időbeli elhatárolások közül visszavezetett (T 4832 - K 9894) összegével az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2358