Áfás beruházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Alanyi adómentességet választó alapítványunk MVH-s támogatásból megvalósított beruházása során a levonható áfát nem igényelte vissza. Az átutalt támogatás a számlák bruttó értékére nyújtott fedezetet. A beruházást aktiváltuk, a kapott támogatást a tőketartalékba, majd a lekötött tartalékba helyeztük, az időarányos értékcsökkenést elszámoltuk. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, ha az alapítvány térítés nélkül átadná az eszközöket az önkormányzatnak? Ha áfaköteles, kell-e arról számlát kiállítani? Átadás esetén hogyan kell elszámolnunk a lekötött tartalékot?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulni, hogy a kérdés szerinti beruházással megvalósuló tárgyi eszközök az Áfa-tv. 87. §-a szerint értékesíthetők-e adómentesen. Véleményünk az, hogy nem, azaz csak adóköteles lehet az értékesítés is, és így a térítés nélküli átadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 13.

Beruházás támogatásból

Kérdés: Kisvállalkozás ingatlanberuházási pályázaton indult. A beruházás 10% önerőből, 45% hitelből, 45% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A vissza nem térítendő támogatást hogyan kell könyvelni, ha a támogatási szerződésben foglaltaknak 3 év alatt kell teljesülniük? A támogatás pénzügyi rendezésére a beruházás üzembe helyezése után kerül sor. Az ingatlant határozatlan ideig, de minimum 10 évig kívánják használni. Az ingatlan nem vagy alig veszít az értékéből. Lehet-e értékcsökkenést elszámolni? Milyen arányban lehet a kapott támogatást feloldani?
Részlet a válaszából: […] A vissza nem térítendő támogatást csak a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg lehet könyvelni (a kérdés szerint a beruházás üzembe helyezése után!), T 384 – K 9894, majd halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: T 9894 – K 4832.Ha a beruházást üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.

Munkahelyteremtő beruházás támogatásból

Kérdés: Kft. helyi önkormányzattól befektetésösztönzési rendelet alapján, munkahelyteremtő beruházás céljából megvalósult ingatlanvásárlása során egyszeri, majdnem 50%-os mértékű támogatást kapott. A támogatás állami támogatásnak minősül (egyéb nem pénzbeli juttatás, kedvezményes feltételek mellett történő ingatlanvásárlás). Kérdésünk: az ingatlanvásárlás és az amortizáció számviteli elszámolása, a támogatás könyvelése hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] Ingatlan vásárlása esetén az ingatlan vételárát meg kellosztani a telek és az épület között. A telek bekerülési értéke után az Szt. 52.§-a (5) bekezdésének előírása szerint – kivéve a bányaművelésre, veszélyeshulladék tárolására igénybe vett telket – nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Beruházás később levonható áfája

Kérdés: A kft. 2004-ben támogatást kapott a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelyteremtő beruházáshoz. A társaság bérelt ingatlanon egy üzemcsarnokot alakított ki. Az aktivált értéket növelte a le nem vonható áfa összegével. A kapott támogatást halasztott bevételként tartja nyilván, amelyet az elszámolt értékcsökkenés alapján a beruházás értékének és a támogatás összegének arányában vezet vissza a rendkívüli bevételek közé. A 2005. évi XXVI. törvény alapján a korábban le nem vonható áfát a 2005. évi bevallásban rendezte. Hogyan kell könyvelni a levonásba helyezett áfaösszeget?
Részlet a válaszából: […] A 2005. évi XXVI. törvény 62. §-a szerint az adókról, járulékokrólés egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003.évi XCI. törvénynek a 2005. évi XXVI. törvénnyel megállapított 211. §-ának (22)bekezdését 2004. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.

Államháztartási támogatásból megvalósított beruházás

Kérdés: A kft. adóalapot nem képező államháztartási támogatásból valósít meg egy beruházást. A támogatásból finanszírozott rész után az áfát nem kérjük vissza. Hogyan kell az ezzel kapcsolatos elszámolásokat elvégezni? Lehet-e az elhatárolt támogatás megszüntetésekor, feloldásakor a társaságiadó-alapot csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] A megkapott államháztartási támogatást a pénzmozgássalegyidejűleg rendkívüli bevételként kell elszámolni (T 384 – K 9894), majd azthalasztott bevételként időbelileg el kell határolni (T 9894 – K 4832).Az adóalapot nem képező államháztartási támogatás esetén azÁfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 29.