Bérelt ingatlannal kapcsolatos beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Társaságunknak lehetősége nyílik bérelt ingatlannal kapcsolatos beruházás során keletkezett tételeket kiszámlázni a bérbeadó felé kiépítési hozzájárulás terhére. Az így befogadott számlákat (amelyeket cégünk befogad a beruházás kapcsán, és később továbbterhelésre kerülnek) beruházásra vagy közvetített szolgáltatásra kell könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […] A választ a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelvre hivatkozással kezdjük: a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Önkormányzati beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk szerződést köt egy kivitelezővel útfelújításra. Az útfelújítás során a más tulajdonában lévő helyrajzi számon is elvégzik az útbekötést. Az önkormányzat kifizeti a kivitelezés teljes költségét, majd a másik tulajdonosnak (különmegállapodás alapján) továbbszámlázza a kivitelező által kiszámolt, rá jutó beruházás költségét. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha az idegen tulajdonra jutó rész beruházási értékét beruházásként könyveli, és a továbbszámlázást ingatlan értékesítéseként vagy pedig közvetített szolgáltatásként kellene-e könyvelni, mind a kiadási (K335), mind a bevételi (B403) oldalon?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat az idegen tulajdonban lévő területen kiépített új út beruházásának megrendelője. A számla az önkormányzat nevére szól, ezért a beruházást, közgazdasági jellege alapján, a költségvetési számvitelben a K62 rovaton kell elszámolni, a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Bérelt ingatlanon végzett beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Társaságunk bérelt ingatlanon végzett beruházást. Helyesen járunk-e el akkor, ha a beruházás összegét a kapott számla alapján továbbszámlázzuk a bérbeadónak? A megállapodás alapján a beruházás teljes összegét a bérbeadó megtéríti. Mi a helyes számviteli elszámolása a bérelt ingatlanon végzett beruházás költségének?
Részlet a válaszából: […] A bérbeadóval történt előzetes megállapodás alapján, ha a bérbeadó a beruházás teljes összegét megtéríti, akkor a kivitelezőnek a bérelt ingatlanon végzett munkáinak ellenértékét tartalmazó számlákat elsődlegesen a bérlő által elfogadott – áfa nélküli –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.