Önkormányzati támogatásból óvodafűtés korszerűsítése

Kérdés: Társaságunk 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. Önkormányzati támogatásból elvégeztük a helyi óvoda fűtés-korszerűsítését. Milyen számviteli elszámolás mellett tudom ezt az önkormányzat részére átadni?
Részlet a válaszából: […] ...fűtés-korszerűsítés lehet beruházás is, felújítás is, karbantartás is. Ezt a minősítést az átadás előtt kell elvégezni, és az önkormányzattal írásban közölni.A nonprofit gazdasági társaság a helyi óvoda (ami nincs a tulajdonában) fűtés-korszerűsítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Telefonvásárlás kedvezménnyel

Kérdés: Cégünk 5 db telefont vásárolt, amelyből kettőre 100%, egyre pedig 70% kedvezményt kapott. A számlán a nulla forintért kapott telefonoknál telefononként részletezésre került a "nettó + áfa = bruttó érték", majd rögtön a telefon alatt a kedvezmény is szerepel "nettó + áfa = bruttó érték". Helyesen járok-e el, ha a nettó érték összegében könyvelek beruházásra és egyéb bevételre, majd az eszközök nettó értékét halasztott bevételként passzív időbeli elhatárolásként elszámolom (melyet majd az értékcsökkenés arányában feloldok)? Vagy ezeket az eszközöket az engedménnyel csökkentett értéken, adott esetben nulla forinton kell aktiválnom?
Részlet a válaszából: […] ...venni. Ebből következően helyesen gondolja, hogy a 100%-os kedvezménnyel kapott telefonokat nettó értékük összegében kell elsődlegesen beruházásként az egyéb bevételekkel szemben elszámolni, a halasztott bevételként kimutatott összeget időbelileg elhatárolni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Beruházás bekerülési értékébe beszámítható-e a repülőjegy?

Kérdés: Vállalatunknál napelempark építése van folyamatban. Műszaki átvétel és megfelelőség érdekében az egyik dolgozónk kiküldetésben volt, amellyel kapcsolatban kifejezetten a repülőjegyet és a taxiköltséget a vezetőség szeretné a projektre terhelni, vagyis beruházásként kezelni, majd az elkészült napelempark bekerülési értékeként elszámolni. Érzésünk szerint ez nem helyes, kiküldetési költségként kellene elszámolnunk?
Részlet a válaszából: […] ...kiállított kiküldetési rendelvény, amelyet - igazolás után - nem az igénybe vett szolgáltatások költségeként kell könyvelni, hanem a beruházási számlára.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Energiamenedzsment-rendszer könyvelése

Kérdés: Hogyan kell helyesen számvitelileg elszámolni a következő tételeket? Cégünk energiamenedzsment-rendszert vásárolt, amely a szerződés és a számla szerint a következőkből áll: az első tétel mérő- és felügyeleti eszközök, áramváltók vételára, ezek szállítása, telepítése és üzembe helyezése (előkészületi munkák és építőipari beavatkozás nélkül), valamint második tétel 3 éves energiamenedzsment-platform szolgáltatási díja, amely magában foglalja az internetes szolgáltatást biztosító SIM-kártya havi díját 0,3 GB adatforgalomig.
Részlet a válaszából: […] ...és felügyeleti eszközök, áramváltók vételára, ezek szállítása, telepítése és üzembe helyezése. Ennek a díját elsődlegesen beruházásként kell könyvelni, mivel a felsorolt eszközök tárgyi eszközök. Az eszközök bekerülési értékét azonban eszközönként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Vásárolt telekre épített családi ház bérbeadása

Kérdés: Az építőipari cég megvásárolt telken családi házat kíván építeni, továbbértékesítési szándékkal. A családi ház több mint 300 négyzetméter lesz, így a cég 27%-os áfával tudja értékesíteni a magánszemélynek. Mi van abban az esetben, ha nem tudja a családi házat eladni, és a használatbavételi engedély után bérbe adja magánszemélynek? Akkor ezt a családi házat aktiválni kell, és a bérbe adott tárgyi eszközök között szerepeltetni? Aktiváláskor (miután saját tulajdonba kerül) a saját rezsis beruházás után a használatbavételkor meg kell fizetni az áfát 27%-kal? Ezt szerepeltetni kell az áfabevallásban is?
Részlet a válaszából: […] ...számlázni. A családi ház is 27%-os áfával számlázandó.Ha a cég a családi házat nem tudja eladni, akkor azt át kell minősíteni beruházássá, külön a telket eredeti vételáron és külön a családi házat közvetlen önköltségen számított bekerülési értéken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Bérbe adott épületen végzett munkák minősítése

Kérdés: A bérbe adott raktárépületen a következő munkákat végezték el. A tető régi palafedését lecserélték tetőfedő lemezre úgy, hogy a tetőszerkezetet nem javították. A falak hibás vakolatát leverték, majd újravakolták. Ezután a falakat hőszigeteléssel látták el. Korábban nem volt hőszigetelés az épületen. Kicserélték a régi kaput újra. Az épületben villanybojlereket szereltek fel. Korábban gázzal állították elő a meleg vizet. Ezeket a munkákat karbantartásként vagy felújításként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...A hőszigetelést mi indokolta? Változott a raktárépület rendeltetése? Ha igen, akkor a hőszigetelés összes költségét pótlólagos beruházásként kell elszámolni. Ha azt kényelmi szempontok igényelték, például a raktárépület fűtésének kiváltása (ha volt fűtés!)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Fizetett árverési biztosíték minősítése

Kérdés: 2023 októberében árverési biztosítékot fizetett cégünk ingatlan árverési hirdetmény útján történő megszerzése céljából. Az ingatlan-adásvétel megtörtént, a szerződés 2024 januárjában került aláírásra. A szerződés aláírásának a napjával a megfizetett árverési biztosíték összegéről előlegszámla került kiállításra. A 2023. évi mérlegben a megfizetett árverési biztosítékot az egyéb követelések vagy beruházásra adott előlegek között kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...napjával. Mivel ingatlan jövőbeni megvásárlásával kapcsolatosan fizették az előleget, azt már a fizetéskor (tehát 2023 októberében) beruházásra adott elő­legként kellett könyvelni. És beruházásra adott elő­leg 2023. december 31-én is, azaz a 2023. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Zenei lemez előállításának költségei

Kérdés: Az egyik ügyfelem zenész, és jelenleg egy lemezen dolgozik. Ehhez felkér külföldi zenészeket, akik számláznak most neki. Ebben az évben nem fog elkészülni a lemez, csak jövőre, amivel utána szeretne fellépni is. Ilyen esetben hogyan járok el helyesen? Ha szellemi termékként aktiválom a költségeket, ha kész lesz a lemez, vagy ha a költséget elhatárolom? Ha beruházásként kezelem, akkor szükséges megállapítani, hogy milyen hosszú távon tudja a lemezt eladni, meddig tud a lemezzel fellépni? Ha pedig az elhatárolás mellett döntünk, akkor milyen mértékben kell az elhatárolást feloldani? Ha nem lesz kelendő a lemez, akkor mi lesz az elhatárolással?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a probléma megoldása kapcsán elszakadt a valós gazdasági eseménytől, helytelen megoldásokra jutott. Valójában miről is van szó?A zenész lemezen dolgozik, az ehhez szükséges anyagot gyűjti, maga a lemez előállítása csak jövőre lesz. Nyilvánvaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Egyéni vállalkozónál a fejlesztési tartalék feloldása

Kérdés: Árufuvarozó egyéni vállalkozó tehergépkocsit szerzett be, zárt végű lízing konstrukcióban, 4 éves futamidővel. Indulás 2023. november, a teljes bekerülési értéke nettó 32 millió Ft. Az első lízingdíjat pénzügyileg rendezte 2023. novemberben. 2022. évben 40 millió fejlesztési tartalékot képzett, ezt szeretné feloldani a 2023. évi tehergépkocsi-beszerzéssel. A tárgyieszköz-nyilvántartásban a teljes bekerülési értékkel szerepel. A fejlesztési tartalékot a teljes bekerülési értékkel oldhatja fel, vagy csak annyi összeggel, amelyet pénzügyileg rendezett?
Részlet a válaszából: […] ...az azt követő három adóév során kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási, felújítási kiadás(oka)t hajt végre. Ez a kérdésben szereplő egyéni vállalkozó esetében azt jelenti, hogy a 2023. évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Szoftverek számviteli elszámolása

Kérdés: A társaság új könyvelési szoftvert vezet be, melynek használatáért a szerződés alapján egyéves intervallumra havonta licencdíjat fizet. A szerződés évente megújításra kerül, amíg a szoftvert a társaság használja. A társaság a havonta számlázott és fizetendő licencdíjat az igénybe vett szolgáltatások között számolja el. A társaság a beszállító partnertől a szoftver bérletén túl egyéb, a bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe vesz (például rendszer-implementáció támogatása, kezdeti paraméterezések (testre szabás), egyedi funkciók, riportok fejlesztése stb.). Elfogadott szakmai álláspontok szerint az immateriális javak (pl. szoftver) esetén is igaz, hogy a kapcsolódó beruházás jellegű tételek kimutathatók, mint bérelt eszközön végzett beruházás. Milyen ismérvek alapján, milyen körülményeket vizsgálva indokolt eldönteni, hogy mely igénybe vett szolgáltatások számolhatók el a vagyoni értékű jogok között a bérelt szoftverhez kapcsolódóan, és melyek azok, amelyeket költségként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásokat is költségként, mint igénybe vett szolgáltatást kell elszámolni, azok nem aktiválhatóak. Bérelt eszközön végzett beruházásként akkor lehetne a szoftver bérletén túl igénybe vett egyéb, a bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat elszámolni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.
1
2
3
130