Kihelyezett hűtőszekrény bekerülési értéke

Kérdés: Az alábbi téma magyarázatokkal, számviteli törvény szerinti hivatkozással kiegészített konkrét könyvelési tételeiben (beszerzés melyik értékkel, tárgyieszköz-nyilvántartásba milyen összeget és %-os écs-vel, támogatás könyvelése és egyéb tételek) szeretnék segítséget kérni. Cégünk (vevő) mikrogazdálkodó, kihelyezett hűtőszekrényre mint támogatásra (200 E Ft feletti) "Nagy értékű eszközhasználati szerződés"-t kötött az egyik szállítójával (eladó) 2021-ben (ebben az évben semmilyen könyvelés nem történt). A szerződésben vállaltuk, hogy a szerződés aláírásától negyedévente X Ft értékű élelmiszert (alapanyagot) vásárolunk az eladótól bizonyos szankciók (nemteljesülés), eszközre vonatkozó kötelezettségek feltételeivel. Az elvárt forgalom maradéktalan teljesítése fejében, a szerződés lejártát követően az eszközt bekerülési értékének (nettó X Ft) 1%-a+áfa értékben megvásárolhatjuk. Ennek számlázására most februárban került sor. Az eszközre vonatkozóan a típusán és a bekerülési értékén kívül nem tudunk más információt. Az eladás számlájához kell-e még egyéb dokumentum?
Részlet a válaszából: […] ...bocsátotta (kihelyezte) a hűtőszekrényt még 2021-ben (lényeges az is, hogy melyik hónapban és milyen napon). Ezen a napon a hűtőszekrényt beruházásként a cégnél könyvelni kellett volna, a hűtőszekrény 100 százalékos értékén, úgy, hogy a 99%-a a támogatás: T 161 - K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Vásárolt épülettel kapcsolatos költségek

Kérdés: Cégünk vásárolt egy épületet, amely még nincs üzembe helyezve. A következő költségek merültek fel: kisebb javításhoz anyag, áramdíj, gázdíj, szemétszállítás, rovarirtás, biztosítási díj, építményadó, festés, egy gondnok megbízási díja, riasztó kiépítése. Hogyan kell ezeket a tételeket könyvelni? (Üzembe helyezés után bérbe lesz adva az épület.)
Részlet a válaszából: […] ...nem igazán lehet egyértelműen válaszolni, a válasz alapvetően csak általánosságban fogalmazható meg.A használt épület beszerzését is beruházásként kell az üzembe helyezésig kimutatni. A vásárolt épület vétel­ára (áfa nélkül) az épület bekerülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Devizás beruházási számla árfolyam-különbözete

Kérdés: Társaságunk 2022. évben tárgyieszköz-beszerzést hajtott végre. A beruházási szállítót saját devizaszámlán rendelkezésre álló devizával egyenlítette ki 2022. 10. 18-án. Az eszköz 2022. évi aktiválásakor (2022. 11. 07.) az alábbi kérdések merültek fel:
- A beruházási szállítói számlán mutatkozó árfolyam-különbözettel kell a beruházás bekerülési (aktiválási) értékét módosítani?
- Vagy az aktiválás napján kell megvizsgálni, hogy az aktiválás napján milyen árfolyam-különbözet keletkezik a beszerzéskori számlaérték és az aktiválás napján érvényes árfolyammal számított számlaérték között, és ezzel a különbözettel kellene a beruházás bekerülési értékét módosítani?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés arra utal, hogy aki megfogalmazta a kérdéseket, nem ismeri a számviteli szabályokat. Árfolyam-különbözetet elszámolni a beruházási szállító számlája kiegyenlítésekor, illetve a mérlegfordulónapi értékeléskor a kötelezettséghez kapcsolódóan lehet, illetve kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Vízvezetékcsere, villanybojler szerelése

Kérdés: Cégünk irodaépületében kicserélték a vízvezeték 90%-át, illetve 20 darab villanybojlert szereltek fel a meleg víz előállítására. Korábban gázzal melegítették a vizet. Ezt felújításként vagy karbantartásként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...felszerelése, tekintettel arra, hogy ilyen még nem volt, az épület rendeltetésszerű használata érdekében szükséges, ezért beruházás. Ha azonban a villanybojlerek felszerelésével a gázbojlereket váltották ki, akkor minősíthető korszerűsítésnek is, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Épületen belüli helyiség kialakítása

Kérdés: A kft. a tulajdonában lévő épületben kialakított egy helyiséget a dolgozók tulajdonában lévő elektromos rollerek töltésére, konnektorokat szereltek fel. A helyiség kialakítását beruházásként kell kezelni? Keletkezik-e a kft.-nek bármilyen adófizetési kötelezettsége azáltal, hogy a dolgozók ingyen használhatják a cég elektromos hálózatát?
Részlet a válaszából: […] ...beruházás értelmező rendelkezését az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontja tartalmazza. E szerint: beruházás a meglévő tárgyi eszköz (jelen esetben: épület) bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Szerződés megszűnése hátralék miatt

Kérdés: A két társaság adásvételi szerződést kötött egymással ingatlaneladásra. A foglalót megfizették, de a teljes vételár nem került kiegyenlítésre, emiatt a szerződő felek megállapodtak abban, hogy az adásvételi szerződést megszüntetik. A vevő tulajdonjogot kapott az adásvételi szerződés kötésekor, függetlenül attól, hogy az ingatlan vételárát teljes összegben nem fizette ki. Mivel a vételárhátralék miatt a szerződés megszűnik, az ingatlan visszakerül az eladó birtokába. Ebben az esetben helyesbítő számlát kell kiállítani az ingatlan adásvételi szerződésében meghatározott értékére a visszaadás időpontjára? A vevő ezen az értéken vezeti ki a könyveiből az ingatlant, az eladó pedig ezen az értéken köteles visszavenni a könyveibe? Hogyan történik az ingatlan értékcsökkenésének a számítása a visszavett ingatlannál? A visszavételi érték lesz az értékcsökkenés alapja az eladónál attól az időponttól, amikor a vevő az ingatlant visszabocsátja az eladónak, vagy a korábbi kivezetési érték?
Részlet a válaszából: […] ...mutatja.Az eredeti vevőnél egyszerűbb a könyvelés: az ingatlan átvételekor az adásvételi szerződés szerint az ingatlan vételárát- beruházásként kellett rögzíteni: T 161 - K 455, 466;- majd rendeltetésszerűen használatba venni: T 123 - K 161;- terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Kisvállalkozói kedvezmény

Kérdés: Kkv igénybe vehetné-e a kisvállalkozói kedvezményt a 2023. adóévben, és csökkentheti-e az adózás előtti eredményét, ha a több éven át húzódó beruházást 2022. évben befejezte, a kérdéshez kapcsolódó tárgyi eszközt (gépek, berendezések) 2022. adóévben kifizette, de az üzembe helyezése, aktiválása 2023. évben történik meg?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont szerint a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével lehet csökkenteni az adóalapot. Ez azt jelenti, hogy mindig abban az adóévben csökkenthető az adózás előtti eredmény, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Saját beruházások vagyonkezelésbe adása

Kérdés: 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagyunk. Számos épület van az önkormányzattól a vagyonkezelésünkben. Amikor vagyonkezelésbe vesszük az eszközt, akkor az 1. eszközszámla a 4421. hosszú lejáratú kötelezettségre kerül, a szerződésben foglalt bekerülés értékében. Hogyan vezessem ki az eszközt, ha kikerül a mi vagyonkezelésünkből, és visszakerül az önkormányzathoz? Az addig használt értékcsökkenést hogyan kell kivezetni? Másik kérdésünk a visszapótlási kötelezettség kiszámításának a könyvelése: Jelenleg csak az általunk végrehajtott beruházásokat számlázzuk ki, amelyek nagyságrendileg nem fedik le az értékcsökkenést, tehát mindig van a következő évre átvitt visszapótlási kötelezettség, amit a 4422-es számlán tartok nyilván.
Részlet a válaszából: […] ...és a tényleges visszapótlás között időbeli eltérés jelentős lehet.A kft. által végrehajtott, majd az önkormányzat tulajdonát képező beruházások megvalósításának ráfordításait elkülönítetten kell a beruházások között könyvelni. (Ha saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Ingatlan részbeni értékesítése

Kérdés: Adott egy kft., amely saját tulajdonú nem lakóingatlant szerez be bérbeadás és saját használat céljából. Aktiválja, illetve üzembe helyezi, az ingatlant a tárgyi eszközök között tartja nyilván. Megkezdi az ingatlan hasznosítását (bérbeadás, illetve saját tárolás). Ez az ingatlan nagy alapterületű, és több helyiség van benne, több bérlőnek adja bérbe. Az egyik bérlőjelölt jelzi, hogy inkább megvenne egy részt az ingatlanból, ez a vásárlást követő 45. napon történik. Kedvező árat fizetne, ezért a kft. vezetője úgy dönt, hogy értékesít az ingatlanból 1/3 részt. A maradék területet továbbra is bérbe adja, illetve saját maga használja. A fenti értékesítés kezelhető-e tárgyi eszköz értékesítéseként?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlannak legalább a felére kiterjedő használatot jelent.Ha a rendeltetésszerű használatbavétel még részben sem történt meg, akkor a beruházások közül nem vezethető ki, az eszközt nem lehet a tárgyi eszközök között kimutatni.Nincsen annak különösebb feltétele, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Szántó művelési ágú terület megtisztítása

Kérdés: Társaságunk eddig nem használt szántó művelési ágú területet szeretne művelésbe vonni az idei évtől. Ennek érdekében szükségessé vált a terület megtisztítása a szórványfáktól, gyökerektől, amelyet szolgáltatás igénybevételével valósítottunk meg 2022. évben. Ezen szolgáltatás egy összegben, a teljesítés időpontjában leírható karbantartásként, vagy az első termesztés évére időbeli elhatárolással kezelendő? Esetleg több évre fel kell osztani, és tárgyi eszközként az ingatlanok között aktiválni? Rekultivációként értelmezhető a szolgáltatás összege?
Részlet a válaszából: […] ...válaszhoz eldöntendő, hogy a kérdésben leírtak, a szórványfáktól, a gyökerektől való megtisztítás beruházásnak, felújításnak, illetve karbantartásnak minősül, feltételezve, hogy a művelési ág a műveletek elvégzése után sem változik.Az Szt. 3. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.
1
2
3
124