Beruházási kedvezmény uniós jogszabály alapján

Kérdés:

Egy mezőgazdaságitermék-feldolgozással, illetve mezőgazdaságitermék-forgalmazással foglalkozó társaság már nem jogosult a de minimis támogatást igénybe venni a 2022-es adóévre (értékhatár-túllépés miatt). Ezen társaság a Tao-tv. 12. § b) pontja értelmében saját elhatározása alapján (kis- és középvállalkozó lévén) válaszhatja az EU működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a de minimisen kívül még másik két jogcímen adóalap-csökkentést a 7. § zs) bekezdés megvalósulása esetén. A 2229 bevallás 02-01 lap "c" oszlop/5. sorába beállíthatjuk-e a tárgyévi beruházási összeget (új műszaki/meglévő ingatlanon végzett beruházás), és milyen egyéb feltételt kell esetleg még figyelembe venni ezen összeg érvényesítésénél (összegkorlát, egyéb...)?

Részlet a válaszából: […] A két uniós jogszabály, amelynek alapján a kedvezmény állami támogatásnak tekintendő, a 702/2014/EU vagy a 651/2014/EU rendelet.A 702/2014/EU rendelet alkalmazása esetén különösen a következőkre kell figyelemmel lenni:Meg kell felelni a 14. cikk (1) bekezdésében foglal­taknak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Kkv-s beruházási kedvezmény felújításra

Kérdés: A Tao-tv. szerint kkv-s beruházási kedvezménynek minősül az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke. Alkalmazható ezen kedvezmény az ingatlan felújítási összegére az alábbi esetben? Használt üzletet vásárolt a kft., majd azonnal elindította a felújítást, ezután került sor a használatbavételre. Az aktiválásra a vételárral és a felújítási értékkel együtt került sor.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerint az adóalap a korábban még használatba nem vett ingatlan és az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értékével csökkenthető. Az üzlet vételárával az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Beruházási adóalap-kedvezmény kkv-knál

Kérdés: Kizárólag mezőgazdasági szántóföldi termeléssel – elsődleges mezőgazdasági termelés – foglalkozó kft. e tevékenységéhez új, még használatba nem vett vetőgépet, traktort stb.-t vásárolt ez évben. Ilyen esetben a 2017. évi adózás előtti eredményéig csökkentheti-e gépek nettó beszerzési értékével a 2017. évi adóalapját? Mit jelent a 7. § (12) bekezdése a) pontjának előírása a fentieket is figyelembe véve? E gépek meddig nem eladhatók? Milyen előírást kell még figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A kft. a Tao-tv.-ben foglalt egyéb feltételek megléte esetén, akkor csökkentheti az adóalapot a gépek beszerzési értékével, ha megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 30.

Vásárolt ingatlan új ingatlan?

Kérdés: Partnerünk egy ipari parkban fog venni egy épületet. Használt ingatlanról van szó, de a cégnél még új ingatlanként fog szerepelni. Mi minősül új ingatlannak a beruházási adókedvezmény szerint?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt a kérdés pontosítása szükséges. Feltételezzük, hogy a kérdező nem a Tao-tv. 22/A., 22/B. §-aiban szabályozott kis- és középvállalkozások adókedvezményére, illetve a fejlesztési adókedvezményre gondolt, mert ott az adókedvezmény feltételei részletesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 16.

Adóalap-csökkentés mikrovállalkozásnál

Kérdés: A mikrovállalkozás igénybe veheti-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti beruházási adóalap-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

10 százalékos adókulcs alkalmazása

Kérdés: A 2006. évben hatályos Tao-tv. szerint 5 millió forintig 10%-os adókulcs alkalmazható, amennyiben a társaság nem vesz igénybe adókedvezményt (+egyéb előírásoknak is megfelel). Melyek azok az adókedvezmények, amelyek a kedvezményes kulcs alkalmazását kizárják (pl. iparűzési adó mint adóalap-kedvezmény elszámolható-e)?
Részlet a válaszából: […] A 10%-os adókulcs alkalmazásának azon feltételeszempontjából, hogy "nem vesz igénybe a törvény szerinti adókedvezményt",2006-ban (és 2007-ben, 2008-ban is) csak az adóból visszatartottadókedvezmények igénybevétele nem megengedett. 2006-ban ezek az adókedvezményeka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.

Beruházási adókedvezmény

Kérdés: Cégünk 3 milliárdos beruházást hajtott végre, mely alapján társaságiadó-kedvezményt vesz igénybe. Mit jelent az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett 10 éves adókorlát, valamint mi történik az alábbi esetekben: a gazdasági életben végbemenő gyors műszaki, technológiai fejlődés miatt a piacon korszerűbb gépek jelennek meg, és a kft. nem akar lemondani a korszerűsítésről, az üzemeltetés során egyes tárgyi eszközök tönkremehetnek, amelyek cseréje nélkülözhetetlen, a gyártott termékek korszerűsége változik, az új termék gyártása új szerszámok, tárgyi eszközök üzembe helyezésével valósítható meg, miközben a régieket selejtezni kell.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 21. §-ának (7) bekezdése szerinti az adókedvezmény igénybevételének feltétele – többek között – termék-előállítást szolgáló beruházás üzembe helyezése. A termék-előállítást szolgáló beruházás a Tao-tv. 4. §-ának 9/d) pontja szerint az az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Kisvállalkozási adóalap-kedvezmény: személygépkocsi vásárlása

Kérdés: Orvos, biztosítási ügynök és egyéb ügynöki tevékenységet folytató vállalkozó és társaság személygépkocsi-vásárlása esetén, ha a cégautóadót megfizeti, jogosult-e a beruházási adókedvezményre?
Részlet a válaszából: […] Személygépkocsi-vásárlás esetén az egyéni vállalkozónak minősülő orvos, biztosítási ügynök és egyéb ügynöki tevékenységet folytató vállalkozó igénybe veheti a kisvállalkozói kedvezményt. Az Szja-tv. 49/B §-ának (13) bekezdése szerint a kisvállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Kisvállalkozási adóalap-kedvezmény: számítógép vásárlása

Kérdés: Ügyvéd, könyvelő, orvos munkájához számítógépet használ. 2001-ben, illetőleg 2002-ben új számítógép vásárlása esetén megilleti-e a beruházási adókedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A kisvállalkozói kedvezmény igénybe vehető az Szja-tv. 11. számú melléklet II. fejezetének 3. pontjában szereplő leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai szerint a gépek, berendezések, felszerelések járművek közé sorolt, a vállalkozási tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Beruházási adókedvezmény kiemelt térségben, vállalkozási övezetben

Kérdés: A Tao-tv. 21. §-ának (3)-(6) bekezdésében megfogalmazott adókedvezmény érvényesíthető-e használt termelőeszköz (épület)-beruházás üzembe helyezése alapján? Van-e összefüggés a beruházás értéke és az adókedvezmény között, vagy csak az árbevétel növekedését és a jogosultsági időszakot kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 21. §-ának (3)-(6) bekezdésében megfogalmazott adókedvezmény feltételeként nincs előírva, hogy korábban még használatba nem vett beruházás megvalósítása a feltétele, így használtan beszerzett, termék-előállítást szolgáló vagy kereskedelmi szálláshelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 28.
1
2