Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott beruházási adókedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény kkv-knál

Kérdés: Kizárólag mezőgazdasági szántóföldi termeléssel - elsődleges mezőgazdasági termelés - foglalkozó kft. e tevékenységéhez új, még használatba nem vett vetőgépet, traktort stb.-t vásárolt ez évben. Ilyen esetben a 2017. évi adózás előtti eredményéig csökkentheti-e gépek nettó beszerzési értékével a 2017. évi adóalapját? Mit jelent a 7. § (12) bekezdése a) pontjának előírása a fentieket is figyelembe véve? E gépek meddig nem eladhatók? Milyen előírást kell még figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 702/2014/EU rendeletben (R.) foglaltaknak. Különösen figyelemmel kell lenni az R. 7-8. és 14. cikkében foglaltakra. E rendeletnek történő megfelelést jelent a Tao-tv. 7. § (12) bekezdése a) pontjának előírása.A gépeket a kedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7465
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adóalap-csökkentés mikrovállalkozásnál

Kérdés: A mikrovállalkozás igénybe veheti-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti beruházási adóalap-kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, ... 2014. január 1-jétől a szoftvertermékek felhasználási joga is...Mivel a mikrovállalkozás a kis- és középvállalkozásokon belüli kategória, a hivatkozott adózás előtti eredménycsökkentés lehetőségével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6358

3. találat: Beruházási adókedvezmény

Kérdés: Cégünk 3 milliárdos beruházást hajtott végre, mely alapján társaságiadó-kedvezményt vesz igénybe. Mit jelent az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett 10 éves adókorlát, valamint mi történik az alábbi esetekben: a gazdasági életben végbemenő gyors műszaki, technológiai fejlődés miatt a piacon korszerűbb gépek jelennek meg, és a kft. nem akar lemondani a korszerűsítésről, az üzemeltetés során egyes tárgyi eszközök tönkremehetnek, amelyek cseréje nélkülözhetetlen, a gyártott termékek korszerűsége változik, az új termék gyártása új szerszámok, tárgyi eszközök üzembe helyezésével valósítható meg, miközben a régieket selejtezni kell.
Részlet a válaszból: […]az adózó ipari vagy mezőgazdasági termék előállításához használ, s ennek alapján az üzemeltetés költsége a termék közvetlen költsége között jelenik meg. A Tao-tv. 21. §-ának (7) bekezdésében "az ott üzemeltetett" kitétel azt jelenti, hogy az üzembe helyezést követően a beruházást az adózó a beruházás megkezdésekor társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben használja termék-előállításra. A termék-előállítás fogalmából pedig az következik, hogy az adókedvezményre jogosító beruházási értékben figyelembe vett eszköz értékcsökkenése az üzemeltetési költség részeként megjelenik a termék közvetlen költségében. A tárgyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 814
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Beruházási adókedvezmény kiemelt térségben, vállalkozási övezetben

Kérdés: A Tao-tv. 21. §-ának (3)-(6) bekezdésében megfogalmazott adókedvezmény érvényesíthető-e használt termelőeszköz (épület)-beruházás üzembe helyezése alapján? Van-e összefüggés a beruházás értéke és az adókedvezmény között, vagy csak az árbevétel növekedését és a jogosultsági időszakot kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]szolgáló vagy kereskedelmi szálláshelynek minősülő beruházás üzembe helyezése alapján is lehet a joggal élni (természetesen, ha a beruházás helye a beruházás megkezdésekor kiemelt térség vagy vállalkozási övezet). Az adókedvezmény nem függ a beruházás értékétől, a joggal kell rendelkezni, az árbevétel növelésére előírt feltételt kell teljesíteni. Az adókedvezmény összege pedig az adónak a beruházás helye szerinti kiemelt térségben (vállalkozási övezetben)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. március 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 621
Kapcsolódó tárgyszavak: