Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott beruházási hitel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lecserélt beruházási hitel

Kérdés: Egy kft. a meglévő eurós beruházási hitelét lecseréli az MNB által meghirdetett kedvezményes kamatozású forinthitelre. Ezt is beruházási hitelként kell nyilvántartanunk? Befolyásolja-e az ügylet megítélését, hogy változik a hitelt nyújtó bank?
Részlet a válaszból: […]is, hogy a bank beruházást finanszírozó hitelként folyósítja azt a forinthitelt, vagy csak hosszú lejáratú hitelként a korábban létrehozott beruházás fedezete mellett. A számviteli elszámolás alapja a gazdasági eseményt alátámasztó szerződés. Az eurós beruházási hitelt a kedvezményes kamatozású forinthitellel visszafizetik. Így a forinthitelt folyósító bankkal kötött kölcsönszerződésben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6068
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Devizás beruházási hitel más devizára váltása

Kérdés: Ügyfelünk CHF beruházási bankhitelt vett fel. A devizás tételek év végi átértékelése során keletkező árfolyam-különbözet jelentősnek minősült. A CHF-hitelnél keletkező nem realizált árfolyamveszteséget a társaság halasztott ráfordításként elhatárolta, céltartalékot képezett, lekötött tartalékba helyezett. A következő üzleti évben a bank a hitel pénznemét CHF-ről euróra módosította, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradtak. Pénzmozgás nem történt. Hogyan számoljuk el a fenti gazdasági eseményt? A CHF-hitelre elszámolt halasztott ráfordítást meg kell szüntetni?
Részlet a válaszból: […]árfolyamveszteséget, legalább az összevont árfolyamveszteség és a banki hitel miatti árfolyamveszteség azonos összegű, továbbá ha kevesebb az összevont árfolyamveszteség, mint a banki hitel miatti árfolyamveszteség, akkor maximum az összevont árfolyamveszteségnek megfelelő nem realizált árfolyamveszteség volt elhatárolható az Szt. 33. §-ának (2) bekezdése szerint. Ezen elhatárolás esetén céltartalékot kellett képezni az Szt. 41. §-ának (4) bekezdése szerint, az elhatárolt árfolyamveszteség és a képzett céltartalék összege különbözetének megfelelő összeget pedig az eredménytartalékból a lekötött tartalékba át kellett vezetni. Feltételezzük, hogy a fentiek figyelembevételével történt a banki hitel nem realizált árfolyamveszteségének a halasztott ráfordításkénti elhatárolása. Azzal, hogy a beruházási hitel pénznemét a bank - nyilvánvalóan a társaság kérésére - euróra módosította, valójában a CHF-hitel megszűnt, és új hitel felvételére került sor. Az Szt. 33. §-ának (3) bekezdése szerint a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást teljes összegében visszafizették. Azt, hogy a CHF-hitel euróra módosult, nem lehet másként minősíteni, mint hogy a CHF-hitelt visszafizették. Természetesen, nem csak a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget kell megszüntetni, de az emiatt képzett céltartalékot és lekötött tartalékot is. A beruházási hitel pénznemének euróra módosulásával a társaságnak új devizakötelezettsége keletkezett, amelynek a forintra átszámított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4329
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eszközátvétel üzemeltetésre

Kérdés: Egyéni vállalkozó a beruházási hitelből megvalósított üzemanyagtöltő állomást átadta üzemeltetésre - írásbeli megállapodással - egy kft.-nek. A kft. törleszti a tőkét, fizeti a kamatot. Az egyéni vállalkozó a tehermentessé váláskor olyan arányú térítés nélküli tulajdoni hányad átruházásához járul hozzá, amilyen arányt a tőketörlesztés a bekerülési értékben képvisel. Növeli-e a kft.-nél a kamat az adóalapot?
Részlet a válaszból: […]miatt (feltéve hogy ez valóban szerepel a szerződésben) sem a tőke, sem a kamat összegével növelni az adóalapot. Az egyéni vállalkozónak azonban bevétele keletkezik a tulajdon átruházásakor. E bevétellel szemben vezeti ki nyilvántartásából az elidegenített eszközt (annak egy részét). A leírtak figyelembevétele mellett a kérdésre a számviteli elszámolás szemszögéből a válasz a következő: az írásbeli megállapodás alapján átvett üzemanyagtöltő állomást a kft.-nek az új Szt. 23. §-ának (1) bekezdése szerint a tárgyi eszközök között állományba kell vennie (a kft. rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközről van szó) a kötelezettségekkel szemben (könyvelési tétel: T 161 - K 455, T 12-13 - K 161); a kft. által ténylegesen fizetett tőketörlesztéssel az előbbiek szerint állományba vett kötelezettség csökken (könyvelési tétel: T 455 - K 384), a kamatfizetést pedig ráfordításként számolja el (könyvelési tétel: T 872 - K 384); meg kell azonban jegyezni, amennyiben az írásbeli megállapodás szerint átvett üzemanyagtöltő állomás értéke eltér a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 463
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,