Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott beruházási költségek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Sajátos beruházási költségek

Kérdés: A társaság 2018-ban bevásárlóközpont építésébe kezdett. A kivitelezésre vállalkozási szerződést kötött. A tervezési, szakértői, régészeti és egyéb kapcsolódó feladatok elvégzésének a díjait a beruházási számlán könyvelték. A társaságnál két ügyvezető van. Az egyik a tulajdonos, aki megbízási díjat kap, a másikat munkaszerződéssel foglalkoztatják. Van még egy kereskedelmi menedzser, egy projektmérnök és egy adminisztrátor. Az ő bérüket, járandóságukat el lehet-e számolni a beruházás költségei között? A társaságnak csak a bevásárlóközpont bérbeadásából, esetleges értékesítéséből lesz majd bevétele. Hozzárendelhető-e mindenkinek a bére a beruházáshoz, vagy a felsorolt alkalmazottak költségeit esetleg el kell határolni?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetők megbízási díja, illetve munkabére és annak járulékai, továbbá a munkájukkal, tevékenységükkel kapcsolatos egyéb költségek elszámolására vonatkozóan már nem adható ilyen egyértelmű válasz.Az elszámolhatóság alapvető feltételét az határozza meg, hogy mit tartalmaz a megbízási szerződés, illetve a munkaszerződés, az mennyiben függ össze a konkrét beruházás megvalósításával. A két ügyvezető tevékenységével kapcsolatosan felmerülő költségek csak akkor és olyan összegben számolhatók el egy adott beruházás ráfordításai között, amilyen arányban a beruházással összefüggnek, és azt a velük külön-külön megkötött szerződés tételesen tartalmazza. (A részükre elszámolt összeg teljes összegében sohasem, mivel az ügyvezetői feladatok ellátásának költségei a beruházástól függetlenül felmerülnek!)Az ügyvezetők tevékenysége és az adott beruházás megvalósítása közötti kapcsolatot, annak az össztevékenységhez viszonyított arányát, költségeit dokumentálni kell. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó tevékenység például az előkészítéssel, a műszaki ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása (ha azt nem külső szakember vagy a kérdés szerinti projektmérnök végzi), de a jövőbeni bérlőszerzéssel, illetve vevőfelkutatással kapcsolatos reklámtevékenység, piackutatás, szerződéskötés stb. azonban már nem sorolható a beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe tartozó ráfordítások közé.A beruházás hasznos ráfordításai közé nem tartozó költségek viszont a felmerülés időszakának az eredményét terhelik, akkor is, ha a társaságnak nincs bevétele, azt nem lehet időbelileg elhatárolni (ez egyértelműen következik az óvatosság számviteli alapelv követelményéből). Így a társaság mindaddig veszteséges lesz (és a veszteség miatt csökken a saját tőke összege), amíg a beruházás nem fejeződik be, és a bevásárlóközpont rendeltetésének megfelelően nem vehető használatba, amíg a jövőbeni bérlők bérleti díjai nem fedezik a társaságnál felmerülő költségeket, illetve amíg a bevásárlóközpontot bérbeadás helyett értékesítés formájában nem hasznosítják.A kérdésben leírtak alapján egyértelmű, hogy a kereskedelmi menedzser és az adminisztrátor bére, járulékai, a tevékenységükhöz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8075
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,